30 Απρ 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 2.5.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Νέαν σταυροφορίαν ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας προαναγγέλλουν αἱ ἐνέργιαι τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὴν Οὐκρανίαν.
Οἱ ὅροι καὶ αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.
Συναγερμός: Βαδίζομεν ὁλοταχῶς πρὸς τὴν «ἕνωσιν» μὲ τοὺς Παπικούς

Ἡ συνάντησις τοῦ Πάπα μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην. Τοῦ Μοναχοῦ Νικολάου Ἁγιορείτου.
Τὸ πολιτικὸν σύστημα συμπλέει μὲ τὸ τουρκικὸν προξενεῖον εἰς τὴν Θράκην.
Μετ᾽ ἐμποδίων ἡ συνάντησις Πάπα - Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τὴν 24ην Μαΐου.
ΟΧΙ εἰς τὴν ἵδρυσιν τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικῆν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ἡ ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου μὲ τὴν ὁποίαν καταδικάζει τὸν τεκτονισμόν. 
Φαντασθῆτε τί ἔχει νὰ γίνη εἰς τὸν Βοτανικὸν μὲ τὸ Τέμενος καὶ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ.
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
Ὁλόκληρον τὸ σχέδιον ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῆς Τουρκίας μὲ ἑκατομμύρια μουσουλμάνων.
Ἀπάντησις εἰς τὸν συγγραφέα κ. Δήμου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ Ἅγιον Πάσχα, ἠμφισβήτησε τὸ «Ἅγιον Φῶς». Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Πειραῶς κ. Σεραφείμ.
Εἰς κρίσιμον κατάστασιν ἡ ὑγεία τοῦ Θεολόγου κ. Νικ. Σωτηροπούλου. Νὰ ἀναληφθοῦν πρωτοβουλίαι πρὸς ἄρσιν τοῦ ἀφορισμοῦ.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com