30 Ιαν 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 31.1.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Καταργοῦν τὸν Ἐκκλησιασμὸν καὶ τὰ Θρησκευτικά. Διδάσκουν εἰς 150 σχολεῖα τὴν πολυθρησκείαν.
«Ἀδελφοί, στήκετε ἐν Κυρίῳ». Ὁ ἰσοπεδοτικὸς ρόλος τῆς Νέας Ἐποχῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου.

Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ ὁ Σεβ. Δημητριάδος. Τοῦ Μοναχοῦ Νικολάου, Καρυές Ἁγίου Ὄρους.
«Ἡ ἀπελευθέρωση δυνατὴ μόνο στὴν Ὀρθοδοξία». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
Ἡ μὴ μετάνοια γεννᾶ τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς σκανδαλοποιούς. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικόλαος: Ἅγιος εἰς τὴν Συνείδησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ ὁ μακαριστὸς Γέρων Βησσαρίων.
Τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας κρίνεται εἰς τὸ Φανάριον ἡ ἑνότης τῆς ἑλληνοφώνου καὶ σλαβοφώνου Ὀρθοδοξίας.
Μετὰ τὴν διακωμώδησιν τῆς θείας Εὐχαριστίας ὑπὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τώρα ἀπαιτεῖ «ἐδῶ καὶ τώρα» ἀποτεφρωτήρια διὰ νεκρούς.
Γέρων Γαβριήλ. «Μνημονεύετε τῶν Ἡγουμένων ὑ­μῶν». Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια.
Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη. 
Ἑλληνικὴ γλῶσσα: φαινόμενα ὁμαδικῆς ψυχοπάθειας. Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ. 
Τέμενος Βοτανικοῦ–Ἐκκλησία. Τοῦ κ. Εὐσταθίου Π. Σουσούνη.
Ἡ «ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» τῶν Η.Π.Α. νὰ μὴ εὕρη μιμητὰς εἰς τὴν ἁγιοτόκον Πατρίδα μας.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com