28 Μαρ 2013

Λυκούργος Νάνης, Κάποιοι δίνουν την εντύπωση ότι έχουν συμβιβαστεί με την ύπαρξη και δράση της ουνίας.


Ας δούμε τον ορισμό της επάρατης, επαίσχυντης και δαιμονικής προελεύσεως ουνίας όπως τον παραθέτει ο μακαριστός Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στο σύγγραμμά του με τίτλο "ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ", σελίδα 19, Αθήναι, 1928: 'Ουνία είναι η ΑΠΑΤΗΛΗ, ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΩΝ, ένωσις, καθ ήν ο ενούμενος μετά της Λατινικής "Εκκλησίας", αποδέχεται μεν το πρωτείον του πάπα και ΑΠΑΣΑΝ την διδασκαλίαν της Λατινικής "Εκκλησίας", διατηρεί όμως την ιδίαν λειτουργικήν τάξιν και τινα ίδια ήθη και έθιμα, κατά το ιησουητικόν δόγμα, " unite dans la foi, variete dans les rites" (ενότης εις την πίστιν, ποικιλία εις τα λειτουργικά τυπικά), προς ΒΑΘΜΙΑΙΑΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΠΟΤΟΜΟΝ ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΝ προς την λατινικήν "Εκκλησίαν" των ενουμένων".

Οι επί μέρους σκοποί της ουνίας πρώτε ανώνυμε συνοψίζονται στον εξής έναν κύριο και κεντρικό σκοπό: ΤΟΝ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Πληθώρα ρωμαιοκαθολικών θεολόγων ομολογούν την αναμφισβήτητη αυτή αλήθεια. Τα ονόματά τους περιέχονται στο μνημειώδες σύγγραμα του μακαριστού αγωνιστή της Ορθοδοξίας και λογίου κληρικού π.Σπυρίδωνος Μπιλάλη που τιτλοφορείται " ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ".
Οι ορθόδοξοι της Ανατολής έχουν γευτεί την επίθεση "φιλίας" και "αγάπης" των ουνιτών όπως για παράδειγμα οι Ορθόδοξοι της Τσεχοσλοβακίας στα τέλη της δεκαετίας του 1960 που υπέστησαν τα πάνδεινα με συνέπεια να παραλληλιστεί ο συγκεκριμένος διωγμός των Ορθοδόξων μ αυτόν του Δεκίου! Η ουνία προσφυέστατα έχει αποκληθεί "ο δούρειος ίππος για την άλωση και εκπόρθηση της Ορθοδοξίας" και το "αγκάθι" που τορπιλίζει το διάλογο μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων και τον καθιστά περιττό αφού διακυβεύεται η αρχή της ειλικρίνειας κατά τη διεξαγωγή του απ τη μεριά των Ρωμαιοκαθολικών! Και δυστυχέστατα για την ιερή υπόθεση της Ορθοδοξίας κάποιοι εκκλησιαστικοί αρχηγέτες με την εν γένει τακτική που μετέρχονται κατά τις επαφές τους με τους ετεροδόξους δίνουν την εντύπωση ότι έχουν συμβιβαστεί με την ύπαρξη και δράση της ουνίας και δεν τη θεωρούν πλέον ουσιώδες εμπόδιο στην προσπάθεια προσέγγισης των ετεροδόξων!
Κάποιος μάλιστα απ αυτούς έφθασε στο σημείο να δωρίσει και άγιο δισκοπότηρο σε ουνίτη ψευδεπίσκοπο! αντί να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αθέμιτο προσηλυτισμό που ασκεί εν μέσαις Αθήναις! Αλλά και στη Ρώμη πριν λίγες μέρες αντί οι αμετανόητοι παπικοί σε ένδειξη καλής θελήσεως να αποτρέψουν την επίσημη συμμετοχή ουνιτών στην τελετή "ενθρονίσεως" του νέου πάπα Ρώμης αυτοί έπραξαν το αντίθετο κάνοντας προφανώς "επίδειξη δύναμης" περιφρονώντας σκαιώς τους παρισταμένους ορθοδόξους κληρικούς. 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

κ.Νάνη κάποτε ο π.Αυγουστίνος είχε πει πως η Ένωση αν ποτέ υπογραφεί, χωρίς προηγούμενη μετάνοια των παπικών, θα απορριφθεί από το ορθόδοξο πλήρωμα.Οπότε όσες υπογραφές και κωλοτούμπες να γίνουν ψευδοέννωση δεν προσκυνούμε

Ανώνυμος είπε...

Ο μακαριστός π.Αυγουστίνος υπήρξε μπροστάρης του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Με κηρύγματα, δημοσιεύματα, αναφορές, υπομνήματα, τηλεγραφήματα και ποικίλες παρεμβάσεις, ματαξύ των οποίων εξέχουσα θέση καταλαμβάνει η διακοπή του μνημοσύνου του πυραυλοκινήτως φερομένου προς ένωση μετά των αιρετικών παπικών και κηρύσσοντος και φρονούντος αιρετικά μακαριστού Αθηναγόρα στην οποία προέβη μαζί με τους μακαριστούς Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο και Παραμυθίας Παύλο το 1970, πολέμησε τον οικουμενιστικό ιό που έχει καθώς φαίνεται προσβάλλει ικανό αριθμό εκκλησιαστικών αξιωματούχων. Αξίζει να παρατεθεί η κατακλείδα της έμπονης και αγωνιώδους επιστολής την οποία απηύθυνε το 1985 προς τον τότε πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριο με αφορμή διάφορες εκτρωματικές οικουμενιστικές ενέργειες που σημειώνονταν τότε και που δυστυχώς εξακολουθούν να σημειώνονται με μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερη έκταση και στις χαλεπές μας μέρες:
"Κρούων λοιπόν τον κώδωνα του κινδύνου εκ της εσχατιάς αυτής της Ελληνικής Πατρίδος εκφράζω την αγωνίαν ου μόνον του ποιμνίου μου, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Ακούσατε τας φωνάς αυτάς ως φωνήν υδάτων πολλών και μη μας φέρετε ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΟΝ ΘΕΣΙΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΩΜΕΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ.Ας μη θεωρηθεί τούτο ως απειλή, αλλ ως κραυγή πόνου και αγωνίας και ως υστάτη έκκλησις προς την υμετέραν Παναγιότητα διά την άμεσον επάνοδον της μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως εις την τροχιάν εκείνην, η οποία εν Πνεύματι Αγίω εχαράχθη εις οικουμενικάς και Τοπικάς Συνόδους και εκ της οποίας αείμνηστοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, πρότυπα αληθών ποιμένων, ουδ επ ελάχιστον παρεξέκλιναν, αλλ εθυσίασαν και αυτήν την ζωήν των υπέρ της Ορθοδοξίας". Τέτοιου είδους γλώσσα χρησιμοποιούσε ο φλογερός και ασυμβίβαστος ποιμένας της Φλώρινας, το εξαίσιο αυτό θρησκευτικό και εθνικό σύμβολο, ο μικρός το δέμας αλλά γίγας το πνεύμα και το ομολογιακό φρόνημα μακαριστός και πολύκλαυστος π.Αυγουστίνος! Αλήθεια τι θα σκεπτόταν, τι θα έλεγε και έγραφε και προ πάντων τι θα έπραττε ο αείμνηστος αντικρύζοντας τις σημερινές ασχήμιες και την προδοσία που συντελείται γύρω μας;
Λ.Ν.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Οι ταγοί της νέας τάξεως δεν θα διστάσουν να προκαλέσουν σχίσμα εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν προκειμένου να επιβάλουν την ψευδοένωσιν δια της διακοινωνίας. Αι θρησκείαι ή αι ομολογίαι αίτινες θα αρνηθώσι να υποταγούν θα κηρυχθούν εις διωγμόν, ως φονταμενταλισταί και εχθροί της ομαλότητος και της κοινωνικής γαλήνης. Αδελφοί γρηγορείτε και προσεύχεσθε. Η πρώτη προτεραιώτης κάθε Ορθοδόξου Έλληνος Χριστιανού οφείλει να είναι η με οιονδήποτε τρόπον εγκατάλειψιν της ευρωπαϊκής, (δήθεν ενώσεως), ΥΠΟΤΑΓΗΣ. Ας πεθάνουμε εκ της πείνας, ας μας καλέσουν ακραίους, "βόρειαν κορέαν" ή οία άλλη ύβρι επιθυμούν! Είναι απείρως ωφελιμότερoν να πεθάνουμε εκ της πείνας ομολογούντες όμως τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν, παρά δια ένα ξεροκόμματο να πατήσουμε την Αγίαν Εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού, της Αμώμου Πίστεως ημών και το ιερόν Αίμα των Ενδόξων ημών Προγόνων. Φεύγετε εκ των Λύκων των Βρυξελλών, φεύγετε εκ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όστις φεύγει εκ του όφεως. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και οι Έλληνες εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και των Ιερών Οστών των Προγόνων ημών εις τον αγώνα δια την έξοδον της Ελλάδος εκ της Ευρωπαϊκής Ύαινας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com