3 Δεκ 2011

Χρυσό μετάλλιο στον Πάπα από……Ορθοδόξους!


  
Μέχρι σήμερα ξέραμε ὅτι χρυσὰ μετάλλια ἀπονέμονται σὲ πρόσωπα ποὺ διακρίθηκαν σὲ κάποιον ἡρωϊκὸ ἢ ἀλτρουιστικὸ ἀγώνα ἢ σὲ κάποια ἔρευνα ποὺ ὠφελεῖ γενικότερα τὴν κοινωνία.
   Τώρα ὅμως πληροφορούμαστε καὶ γιὰ προσφορὰ χρυσοῦ μεταλλίου στὸν ἡγέτη τῆς παναιρέσεως καὶ τῆς παναμαρτίας, τὸν Πάπα. Στὸ πρόσωπο ποὺ ἐνσαρκώνει σὲ ἀπόλυτο βαθμὸ τὴν ἔπαρση καὶ τὴν ἀπόλυτη κοσμικὴ ἐξουσία. Διαβάστε τὴν εἴδηση (aktines.blogspot.com 7/10/2011) : «Πόλη τοῦ Βατικανοῦ, 5 Ὀκτωβρίου 2011. Σύμφωνα μὲ ρωμαιοκαθολικὰ Μ.Μ.Ε. στὸν Πάπα Βενέδικτο XVI ἀπονεμήθηκε τὸ Χρυσὸ Μετάλλιο τοῦ Ἀποστόλου Ἰάσονα τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ ἀντιπροσωπεία τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ μετάλλιο ἔδωσαν προσωπικὰ ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἀποφοίτων καὶ οἱ ὑποψήφιοι διδάκτορες τοῦ πανεπιστημίου, Στέφανος Ἀθανασίου καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματέας Σίσκος Ζήσης.
   Στὸ χαιρετισμό του ὁ Πάπας πρὸς τοὺς προσκυνητές, ποὺ συγκεντρώθηκαν στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀπευθύνθηκε στὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λέγοντας ὅτι αἰσθάνθηκε “ βαθιὰ τιμὴ” μὲ αὐτὴ τὴν “ χειρονομία”, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα “εὔγλωττο σύμβολο τῆς αὐξανομένης κατανοήσεως καὶ τοῦ διαλόγου μεταξὺ Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων”».
    Ἀλλὰ τί εἶναι ὁ Πάπας; Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀντικατέστησε τὸν Θεὸ μὲ τὸν ἄνθρωπο! Ὁ Παπισμὸς εἶναι ἡ γενεσιουργὸς αἰτία τοῦ ἀθεϊστικοῦ οὑμανισμοῦ, κατὰ τὸν ὅσιο Ἰουστίνο Πόποβιτς, ὁ ὁποῖος προσθέτει: Τὸ δόγμα τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα «εἶναι ἡ τελευταία μεταμόρφωσις (transformatio) καὶ ἡ τελικὴ ἀποθέωσις (glorificatio) τοῦ οὐμανισμοῦ». Στὴν αὐτοαποκαλουμένη Ρωμαϊκὴ «ἐκκλησία» ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἀπωθήθηκε στὸν οὐρανὸ καὶ στὴν θέση του τοποθετήθηκε ὁ ἀναπληρωτὴς Vicarius Christi, δηλαδὴ ὁ Πάπας!
   Κατὰ τὸν ἴδιο Ὅσιο «στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πάπα. Ἡ οὐσία τῆς πτώσεως στὴν ἁμαρτία εἶναι πάντοτε ἡ ἴδια: τὸ νὰ θέλει κανεὶς νὰ γίνει καλὸς διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του». Ἔτσι ὅμως ἐξισώνεται ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν διάβολο, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ γίνει καὶ αὐτὸς θεὸς διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ Παπισμοῦ, κατὰ τὸν ὅσιο Ἰουστίνο, ἔγκειται στὴν τόλμη του νὰ ἀναγάγει σὲ δόγμα τὸν σατανικὸ πόθο τοῦ ἀνθρώπου νὰ αὐτοθεωθεῖ. Μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ Παπισμός, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἴδιος Ὅσιος, τὸ μοναδικὸν «ἐργαστήριον σωτηρίας» στὸν κόσμο τοῦτο, ἡ Ἐκκλησία, μεταβάλλεται βαθμηδὸν εἰς δαιμονοποιημένον «ἐργαστήριον ἐκβιασμοῦ ἀνθρωπίνων συνειδήσεων καὶ ἀπανθρωπίας».
  Αὐτὰ βράβευσαν μὲ χρυσὸ μετάλλιο ὁ Σύλλογος Ἀποφοίτων καὶ οἱ ὑποψήφιοι διδάκτορες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Στέφανος Ἀθανασίου καὶ ὁ Γ. Γ. Σίσκος Ζήσης! Εὖγε τους!
   Εἶναι νὰ μὴν κυριεύεται ἡ Ὀρθόδοξη ψυχὴ ἀπὸ βαθυτάτη μελαγχολία καὶ ἱερὴ ἀγανάκτηση;
«Ο ΣΩΤΗΡ»,01/12/2011

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είναι πάρα πολύ εύκολο, το ευκολότερο όλων, να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Βάζοντας κι ως μέτρο τη δική μας ερμηνεία των πραγμάτων, τη δική μας ματιά, που τη θεωρούμε και τη σημαντικότερη ασφαλώς!!
Τα εκκλησιαστικά ζητήματα ήταν πάντοτε ένα πεδίο στο οποίο αναδεικνύονταν όλο το ανθρώπινο είναι. Ιδιαίτερα ο κρυφός άνθρωπος, άγνωστο πως, έκανε την εμφάνισή του κι άλλοτε τρόμαζε κι άλλοτε απωθούσε και σπάνια γοήτευε. Κι αν νομίζει κάποιος πως τα παραπάνω ειναι άσχετα με το θέμα κάνει λάθος. Βλέπουμε για πολλοστή φορά τα ίδια και τα ίδια. Κάποιοι διαρκώς κρίνουν τους πάντες και τα πάντα θεωρώντας πως οι ίδιοι έχουν την ΑΠΟΛΥΤΑ ορθόδοξη ματιά και καθαρότητα!!!
Φευ! Είναι έτσι; Ο χρόνος δείχνει τα πάντα.
Μια ορθοδοξία που σκέφτεται φοβικά, απόλυτα φοβικά, δεν έχει μέλλον.
Τα κάστρα πάλι πέφτουν πάντα εκ των έσω. Δυστυχώς στην ελληνορθόδοξη, λέμε τώρα, χώρα μας δεν έχουμε αντιληφθεί τι εστί ορθοδοξία!! Το να κόβω την καλημέρα; Το να τιμώ ένα πρόσωπο; Το να αρνιέμαι ένα πρόσωπο;
Γιατί δε στεκόμαστε πρώτα στα καθ' ημάς; Να μιλήσουμε λίγο για την έκπτωση της εκκλησίας σε επίπεδο συναλλαγών με την εκάστοτε πολιτική εξουσία! Να μιλήσουμε για την ανεπάρκεια θεολογικού λόγου, για πρακτική δεν το συζητάμε, στους ναούς κατά τη διάρκεια τέλεσης της Λειτουργίας. Να μιλήσουμε για τις αυθεραισίες διαφόρων εκκλησιαστικών ηγετών, για τις σιμωνίες, για .......
Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα για όλα. Αν πραγματικά θέλουμε να βάλουμε επί των ήλων το χέρι μας. Θέλουμε; Συμφέρει; Ή χαλάν τα νυν δεδομένα;
Ας διορθώσουμε τα εντός και μετά μιλάμε και για τον πάπα και τη βράβευση κι όλα.
Εκ των έσω η ζημία έρχεται. Πάντοτε.
iris

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ν. είπε...

Μήπως οι υποψήφιοι διδάκτορες έκλιναν γόνυ τω Βάαλ για να γίνουν διδάκτορες; Φανταστείτε να έδιναν οι Άγιοι Σπυρίδων,Αθανάσιος,Νικόλαος κλπ. χρυσό μετάλλιο στον Άρειο! Πού καταντήσαμε.....Γι'αυτό η θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης στηρίζει και συγχαίρει στο έργο της την υποτιθέμενη θεολογική ακαδημία του Βόλου.

XΡΙΣΤΙΝΑ Ν. είπε...

Αγαπητή Iris ο Πάπας είναι αρχηγός αιρέσεως και ως αιρεσιάρχης έλαβε το σχετικό χρυσό μετάλλιο και όχι ως φυσικό πρόσωπο και μάλιστα από τη Θεολογική μας Σχολή. Κανείς δεν διεκδικεί την απόλυτη καθαρότητα και ορθοδοξότητα για να κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Έχετε απόλυτο δίκαιο για τα καθ'ημάς και για το πού έφθασε σήμερα η ηγεσία της Εκκλησίας (για να πω καλύτερα η δεσποτοκρατία). Φθάσαμε όμως εκεί κατά την άποψή μου (αν τη θέλετε) επειδή ακριβώς δεν εχουμε ως γνώμονα την Αγ. Γραφή,την Παράδοση της Εκκλησίας μας και τους Αγ. Πατέρες αλλά έχουμε ως πρότυπο το αλάθητο και το πρωτείο του Πάπα. Γι'αυτό και τον τιμούμε. Οι επίσκοποί μας εζήλωσαν την δόξα και την τιμή του Πάπα. Και οι εγκάθετοι στις θεολογικές σχολές και στις Ακαδημίες τύπου Δημητριάδος, ως γνήσιοι δούλοι τους, ακολουθούν τυφλά την μεταπατερική θεολογία με όλα τα παρεπόμενα και διδάσκουν μία θεολογία ακαταλαβίστικη, αθεολόγητη και κυρίως αιρετική.
Τους αιρετικούς τους αγαπάμε και θέλουμε να τύχουν της σωτηρίας και γι'αυτό πρέπει να τους νουθετούμε και να τους προσεγγίζουμε ώστε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην αλήθεια, στην Ορθοδοξία. Ὀταν τους αφήνουμε στην πλάνη τους και τους τιμούμε (ενώ ευρίσκονται στην αίρεση) τότε κυριολεκτικά τους μισούμε, αφού δεν θέλουμε να εισέλθουν στη βασιλεία των Ουρανών. Η αγάπη και οι τιμές που τους προσφέρουμε είναι ψευδεπίγραφες και αλλού αποβλέπουν. Δεν φοβόμαστε κανένα και τους αγαπούμε όλους γι'αυτό θέλουμε τον καθένα «εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν». Αυτοί που έχουν άλλα κίνητρα, οφέλη και σκοπιμότητες αυτοί είναι που πρέπει να φοβούνται, γιατί πάνω από όλους μας βρίσκεται η κρίση του Θεού.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή Χριστίνα Ν. επειδή τυχαίνει να γνωρίζω τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρώ τρομερά άδικη τη γενίκευση που κάνετε. Άλλο πράγμα η θεολογικές σχολές, άλλο η ακαδημία βόλου κι άλλο το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Δε θα κριθούμε συλλογικά αλλά ατομικά. Ο καθένας με το κίνητρο και την κρίση και τις δυνατότητές του.
Με τη μεταπατερική θεολογία συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια βλακεία και μισή εκπορευόμενη από σκοπιμότητες και κενοδοξία. Κατ΄εμέ φυσικά.
Η θεολογική σχολή Θεσσαλονίκης, που τελείωσα κιόλας, δεν είναι ούτε τόσο αγγελική ούτε τόσο διαβολική. Προσωπικά, τυχαίνει να προσπαθώ πάντα για το μέτρο και την ήπια στάση, δε συμπαθώ κανένα από όσους σηκώνουν το μπαιράκι της υπερορθοδοξίας!!! Ο Θεός να ελεήσει τον κάθε χριστινό από πρόσωπα που σηκώνουν ψηλά τη σημαία. Γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε και τι υπάρχει κάτω από τη σημαία!! Προσωπικά αυτό κάνω.
Απο κει και πέρα δε με φοβίζει κανένας πάπας, καμιά βράβευση, καμιά συζήτηση. Όλα είναι εν τω κόσμω τούτω. Υπάρχει ο Χριστός που νοιάζεται για την εκκλησία του πιότερο από κάθε ζηλωτή ή καλοπροαίρετο χριστιανό. Ας τον αφήσουμε,λοιπόν, να κρίνει κι αυτός και κυρίως να μην είμαστε τόσο βιαστικοί/ές στην κρίση μας. Μια δεύτερη ανάγνωση πάντα με εμπλουτισμένα στοιχεία μας βοηθά να κρίνουμε ορθότερα. Για όλα τα θέματα, όχι μόνο τα θεολογικά.
iris

Ανώνυμος είπε...

Κάτι ακόμα: όσοι σύγχρονοι άγιοι επέκριναν με κείμενα ή σχόλια τα διάφορα σχετικά με τον πάπα, είχαν στο λόγο τους πόνο κι αγάπη. Προσωπικά εισπράττω κρίση , κατάκριση κι έντονο εγώ σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις αντίδρασης σε οτιδήποτε σχετικό. Το πρόσχημα η ορθοδοξία πάντα. Ποιος ξέρει όμως πόσο κι αν αγαπά το Θεό και την ορθοδοξία; Ο Θεός το γνωρίζει ασφαλώς, για τον καθένα από μας.
iris

Ανώνυμος είπε...

"ο αιρεσιάρχης Πάπας έλαβε το σχετικό χρυσό μετάλλιο" !!!!!

Γελοιότητα με δόλο Τι άλλο θα δούμε !

Μη θεολόγος

Ανώνυμος είπε...

Το περιοδικό Ο ΣΩΤΗΡ με την υπέροχη διαλεκτική του άρθρου που αναδημοσιεύτηκε απ το εκλεκτό σας ιστολόγιο αναδεικνύει το μέγεθος του ατοπήματος της απόδοσης χρυσού μεταλλίου στον δίκερω γίγα της Ρώμης από ορθόδοξους ΔΥΣΤΥΧΩΣ ακαδημαικούς θεολόγους.Του θέματος κανονικά θα πρέπει να επιληφθούν αφ ενός η συνοδική επιτροπή δογματικών και κανονικών ζητημάτων αφ ετέρου δε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια του οποίου διδάσκουν οι εν λόγω θεολόγοι οι οποίοι ΕΥΤΥΧΩΣ εκπροσωπούν μία θλιβερή μειοψηφία και δεν εκφράζουν το σύνολο των εν Ελλάδι θεολόγων.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ

Αντιοικουμενιστής είπε...

"Δυστυχώς στην ελληνορθόδοξη, λέμε τώρα, χώρα μας δεν έχουμε αντιληφθεί τι εστί ορθοδοξία!! Το να κόβω την καλημέρα; Το να τιμώ ένα πρόσωπο; Το να αρνιέμαι ένα πρόσωπο;
Γιατί δε στεκόμαστε πρώτα στα καθ' ημάς; Να μιλήσουμε λίγο για την έκπτωση της εκκλησίας σε επίπεδο συναλλαγών με την εκάστοτε πολιτική εξουσία! Να μιλήσουμε για την ανεπάρκεια θεολογικού λόγου, για πρακτική δεν το συζητάμε, στους ναούς κατά τη διάρκεια τέλεσης της Λειτουργίας. Να μιλήσουμε για τις αυθαιρεσίες διαφόρων εκκλησιαστικών ηγετών, για τις σιμωνίες, για ......."
Αγαπητή "Ιρις". Από την μια κατανοώ τις θέσεις σου! Είναι θέσεις πολλών ανθρώπων οι οποίοι ξαφνικά παθαίνουν κάτι: πιστεύουν ότι είναι οι αντικειμενικότεροι άνθρωποι στον κόσμο, παρακολουθούν πολλές από τις αναρίθμητες ατέλειές των αδελφών τους ή της οικογένειάς τους, όμως δεν γνωρίζουν ή παραθεωρούν ή δεν επιθυμούν να ενσκήψουν εις τις ατέλειες κάποιων μεμακρυσμένων ηγητόρων, αρχόντων και εξουσιαστών, ίσως επειδή η εξουσία ασκεί πάνω τους υπερβολική "γοητεία". Μια τέτοια μέθοδος προσέγγισης του προβλήματος βέβαια με δύο τρόπους δύναται να χαρακτηριστεί: ή συνιστά ηλιθιώδης αφέλεια ή ενσυνείδητη προδοσία! Επί το προκείμενο: βραβεύω κάποιον διότι πράττει κάτι υπέροχο, εξαίρετο, κάτι από το οποίο ωφελείται όλη η ανθρωπότητα, κ.λπ.. Σε τι από αυτά συνέβαλε ο ποντίφιξ; Λ.χ. Στην παιδεραστία; Σε ενδιαφέρει να μάθεις ή κλείνεις αυτιά και μάτια! Γνωρίζεις ότι στην Ιρλανδία επειτα από χρόνιο αγώνα πολλών θυμάτων (δεν αναφερόμαστε σε εξαιρέσεις, αναφερόμαστε δυστυχώς σε κανόνα βιασμών αναρίθμητων μικρών παιδιών από τους βατικάνειους ιερομένους) υπήρξε ένα καταδικαστικό ψήφισμα του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου εναντίον της συγκάλυψης που επιχειρεί το Βατικανό στις υποθέσεις παιδεραστίας. Η αντίδραση του "χριστιανικού" Βατικανού σε αυτό το ψήφισμα ήταν να αποσύρει τον πρεσβευτή του από την Ιρλανδία(διακόπηκαν οι διπλωματικές επαφές), δηλαδή η παπική Ιρλανδία ήταν σε πόλεμο με το Βατικανό! Η Ιρλανδία είναι ένα από τα πιο παπικά κράτη στον κόσμο! Δεν σε ενδιαφέρουν τα μικρά παιδιά; Πιθανόν να μη σε ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν όμως τον Χριστό: ος δ' αν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή μύλος ονικός εις τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τω πελάγει της θαλάσσης. Ουαί τω κόσμω από των σκανδάλων Μτ. 18, 6 - 7. Σε ποιο μέρος του κόσμου η παιδεραστία δε θα προκαλούσε τα αηδιαστικότερα των αισθημάτων και των αντιδράσεων; Αλλά ναι! Υπάρχει ένα "κράτος" που όλα αυτά τα θεωρεί "λεπτομέρειες" και "ασήμαντα"! Είναι το κράτος του Φαναρίου και αρκετών εκ της κάστας των καθηγητάδων των ημετέρων θεολογικών σχολών. Αν αυτό δεν είναι η χειροτέρα, η προστυχοτέρα και η πιο ανέντιμη συναλλαγή μεταξύ "θρησκείας" και εξουσίας τότε τι είναι; Φυσικά δεν έχουμε ούτε φοβίες, ούτε κόμπλεξ. Μπορούμε να να διαλεχθούμε με τον οποιοδήποτε. Αλλά συν διαλέγονται δυο συν ομιλητές όταν συ(ν)γκλίνουν σε κάτι, όταν τελος πάντων κινούνται και οι δύο! Το Βατικανό δεν συγκλίνει και δεν μετακινείται σε ΤΙΠΟΤΕ. Το έδειξε παλαιότερα στις (ψευδο)συνόδους της Λυώνος και της Φερράρας. Έχεις διαβάσει τους όρους των συνόδων; Θα απαντήσεις: μα έχουν περάσει τόσα χρόνια, αυτά θα σκεφτόμαστε τώρα; Πολλά χρόνια έχουν περάσει για ΕΣΕΝΑ. Για το Βατικανό οι αποφάσεις τους είναι Δόγματα ασάλευτα που δεν τα συζητά, πολύ δε περισσότερο με τους "γραικούς" και "αιρετικούς" για αυτούς Ορθοδόξους! Το Βατικανό έχει ουνιτική εξαρχία στην Αθήνα. Έχει ουνίτες η Αθήνα; Πόσους; Ποιος φραγκοέλλην των νησιών, (της Σύρου λ.χ.) γαλουχήθηκε εις το "βυζαντινό" τυπικό; Ουδείς! Για ποιο λόγο τότε υπάρχει; Μα φυσικά για δημιουργεί πρόβλημα. Όλα αυτά όμως αφήνουν παγερά αδιάφορους τους εν τω Φαναρίω και τους δουλικά ή ωφελιμιστικά ή ανοήτως ακολουθούντες αυτών, διότι την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό πολλοί επρόδωσαν και εμίσησαν όχι όμως τον χρυσό και το χρήμα, το οποίο για τους οπαδούς των "δια(βο)λόγων (και όχι μόνο) είναι ο μοναδικός θεός...

Ανώνυμος είπε...

Μιλάς εξ ονόματός μου; Λες τόσα πράγματα για μένα σα να με γνωρίζεις!! Με γνωρίζεις; Ασφαλώς κι όχι. Δε θα διαφωνήσω στα της παιδεραστίας κι όλων αυτών. Να σε πληροφορήσω όμως, αν δεν γνωρίζεις, πως αφορούν και την ελληνορθόδοξη πλευρά! Όχι ντε και καλά το Φανάρι αλλά την Ελλάδική εκκλησία κι όχι μόνο. Δεν έχεις ακούσει κάτι γι αυτά. Ή είσαι του δόγματος εκείνοι μόνο οι κακοί εμείς οι καλοί;
Ή μήπως στον ελλαδικό εκκλησιαστικό χώρο δεν υπήρξαν συγκαλύψεις και κλείσιμο στομάτων χρησιμοποιώντας το χρήμα;
Δεν θα έθιγα τέτοια ζητήματα. Εσύ εστίασες εκεί.
Εννοείται πως ΌΠΟΙΟΣ πράττει τέτοια αίσχη είναι ανάξιος να λέγεται χριστιανός. Τι θα κάνει με το Θεό και την ψυχή του δε γνωρίζω. Ο Θεός συγχωρεί, ευτυχώς.
Δεν γνωρίζω να μη μέμφθηκε τέτοιες συμπεριφορές ο πάπας. Δε θα γίνω όμως η υπερασπίστριά του. Δεν έχω κανένα λόγο επ αυτού. Άλλο ήταν το θέμα μας. Κι αλλού το πήγες.
Η εξουσία, μια κι αναφέρθηκες, γοήτευε τον άνθρωπο ειδικά τον εκκλησιαστικό. Τα περιστατικά άπειρα που φανερώνουν πως ο πάπας μπορεί να χει τ όνομα άλλοι όμως τη χάρη!! Ανφέρομαι στους ορθοδόξους. Μια βράβευση όμως μεγιστοποιείται και διογκώνεται ως ένα γεγονός τρομερό και φοβερό. Αγνοούμε τα τεκταινόμενα γύρω μας. Βολεύει είναι η αλήθεια να έχουμε εχθρούς καθότι κοιτάμε πάντα απέναντι κι όχι μέσα μας.
Κι ο νοών νοείτω.
Θα σε παρακαλούσα όμως να μη μιλάς σα να με ξέρεις, τον τρόπο που σκέφτομαι εννοώ. Δεν γνωρίζεις τίποτα άλλο εκτός από τρεις αράδες -σκέψεις που παρέθεσα δω. Το να αντλείς "υλικό" για να κρίνεις συνολικότερα δείχνει αν μη τι άλλο βαθύτερη άγνοια!
iris.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αγαπητή "ίρις". Γνωρίζω ότι υπήρξαν και υπάρχουν σοβαρά, ευτυχώς μεμονωμένα, περιστατικά αήθους συμπεριφοράς από εκκλησιαστικούς λειτουργούς. Αυτοί οι ανάξιοι "εκκλησιαστικοί" λειτουργοί έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δεν είναι οι οποιοιδήποτε. Είναι συνήθως ιερομόναχοι, οι οποίοι δεν είναι ούτε μοναχοί, ούτε ιερείς. Είναι "μοναχικοί" που έχουν εγκαταλείψει τον μοναχισμό και ότι σχετίζεται με αυτόν. Είναι "εκμοντερνισμένοι", το παίζουν "σύγχρονοι" απηλλαγμένοι από το βάρος "κανόνων" και "σχήματος". Εισαγάγουν έναν "μεταπατερισμό" στο μοναχικό και στο ιερατικό τους (δεν) είναι. Και συνήθως είναι και οικουμενιστές, διότι ποιος χώρος πιστός στους Εκκλησιαστικούς Κανόνες και στην Πατερική Παράδοση θα τους έκανε ανεκτούς, εκτός από τον οικουμενίστικο χώρο μιας περίεργης (ψευδο)αγάπης, η οποία μισεί τον "πλησίον" Χριστιανόν Ορθόδοξον Έλληνα, αγαπά κάποιον "άλλον" που δεν του έχει προσφέρει τίποτα και ποτέ! Ασθενεί το σώμα, ασθενεί ουν και η ψυχή. Χαίρομαι λοιπόν που καταδικάζεις μια τέτοια συμπεριφορά, παντελώς ξένη προς το Ορθόδοξο σχήμα και ήθος. Το Φανάρι θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για τον μαζικό βιασμό παιδιών, αλλά και για τα μεμονωμένα "ημέτερα" περιστατικά. Ενώ ενδιαφέρεται (δήθεν) για τον "βιασμό" του περιβάλλοντος, την μόλυνση, τιτλοφορείται ως "πράσινο" πατριαρχείο και άλλα τέτοια φαιδρά, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα κακοποιημένα παιδιά! Θα ήταν ιδία η στάση του αν αντί του Βατικανού, εμπλέκονταν λ.χ. το Πατριαρχείο Μόσχας και προσπαθούσε με διαφόρους τρόπους να καλύψει ένα παρόμοιο - παγκοσμίως γνωστό - σκάνδαλο; Παρόλα αυτά, ευτυχώς, η Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν απέσυρε ποτέ πρεσβευτές επειδή, ευτυχώς, δεν κατηγορήθηκε ποτέ ότι προσπαθεί να συσκοτίσει τις έρευνες για μαζική εμπλοκή ιερωμένων της σε σκάνδαλο παιδεραστίας. Ναι, η βράβευση από την Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. είναι γεγονός υψίστης, ντροπιαστικής, σημασίας. Μια Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή δεν έχει αρμοδιότητες "βράβευσης". Η Θεολογική Σχολή έχει αποστολή να βγάζει Ορθοδόξους Θεολόγους κάτι το οποίο ΔΕΝ κάνει. Οι Ορθόδοξοι Θεολόγοι είναι επιστήμονες με μια ιδιαιτερότητα: οφείλουν πρώτα να είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, (συμμετοχή στην λειτουργική ζωή, νηστεία, μετάνοια, εξομολόγηση, συνεχή μελέτη της Αγίας Γραφής και των Αγίων Εκκλησιαστικών Πατέρων, έμπρακτη ελεημούνη κ.λπ.) και έπειτα επιστήμονες. Δεν είναι "στοχαστές" που φιλοσοφούν οτιδήποτε με ολίγη "Ορθόδοξη" σάλτσα. Καλούνται να διδάξουν αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν και όχι "μάθετε αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι - συγχωρέστε με - μπούρδα"! Ας ασχοληθούν επιτέλους οι καθηγητάδες των ημετέρων Θεολογικών Σχολών με την μετάδοση Ορθοδόξου Πίστεως, Ορθοδόξου Ήθους και Ύφους και Ορθοδόξων Πατερικών Γνώσεων στους φοιτητές τους και ας αφήσουν τις βραβεύσεις και τα πανηγύρια για άλλους. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο δε, να βραβεύονταν ένας εκπαιδευτικός θεολόγος που έκαμε έναν αδιάφορο για την Αγία μας Εκκλησία μαθητή, συνειδητό, μετέχων Ορθόδοξο Χριστιανό, παρά οποιονδήποτε κοσμικό άρχοντα και θεσμό για τον οποίο η ιστορία έχει γράψει τα χειρότερα...Μη πεποίθατε επ' άρχοντας οις ΟΥΚ έστι σωτηρία. Αμήν

Ανώνυμος είπε...

Tα ηθικά σκάνδαλα (με τη στενή έννοια του όρου)της Παπικής "εκκλησίας" βοούν και κράζουν παγκοσμίως!
Ο αλάθητος(!) Πάπας δεν αντιλαμβάνεται ότι γι'αυτό φταίει και η υποχρεωτική αγαμία του κλήρου; Γιατί επιμένει;
Γιατί Ίριδα τόσο δέος για τον Πάπα;
Διαβάστε το βιβλίο "Το Βατικανό και ο 20ος αιώνας" και θα μάθετε πολλά για τον παπισμό που δεν τα ξέρετε.
Ασφαλώς και έχουμε σκάνδαλα στην εκκλησία μας. Αλλά έχουμε και αγίους τόσους που γεμίζουν την καρδιά μας. Διαμάντια αληθινά. Μπροστά σ¨αυτούς ο αγαπητός σου πάπας είναι πολύ μικρός.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε των 11.29 μμ αν κατάλαβες πως διακρίνομαι για το ..δέος μου προς τον πάπα...ε, τι να πω;; τσέκαρε την αντιληψή σου.
Όσο για τα σκάνδαλα πάσης φύσεως σε κάθε εκκλησία, δυτική κι ορθόδοξη, για μένα δεν έχουν κκαμία διαφορά. Δεν είναι χειρότεροι οι παπικοί από τους ορθοδόξους σε αυτό. Μάλλον δε ζεις κοντά στον εκκλησιαστικό χώρο. Θα έβλεπες πως εδώ που δεν είναι υποχρεωτική η αγαμία γίνοται τα ίδια και χειρότερα. Δε με νοιάζει για τον πάπα διόλου. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πονώ όμως για κάθε άνθρωπο που κακοποιήθηκε εν ονόματι του Θεού. Σ αυτό για μένα δεν υπάρχει καμία διάκριση. Απολύτως.
Είναι εντυπωσιακή η προσπάθεια ερμηνείας του όποιου έχει μια διαφορετική άποψη. Πραγματικά αυτό που λένε στην ψυχολογία περί προβολής είναι φανερό.
Δε θα απαντήσω ξανά διότι το θεωρώ ανούσιο εντελώς μια και ξεφεύγει το ζήτημα.
Καλημέρα.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com