17 Φεβ 2024

Τὸ ξεκαθάρισμα!

 Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών |  ΣΚΑΪ

   Δόξα τῷ Θεῷ! Ψηφίστηκε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια. Ἀλλά, γιατὶ «δόξα τῷ Θεῷ»;

   α΄. διότι τώρα θὰ ἀφοριστοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οἱ ψηφίσαντες αὐτό, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀνήκουν στὰ κόμματα ποὺ τὸ ἐψήφισαν (ἐκτὸς ἐὰν ἀπομακρυνθοῦν ἄμεσα ἀπὸ αὐτά). Ἀφορισμὸς σημαίνει διαχωρισμὸς ἀπὸ τοὺς πιστοὺς καί, κατὰ συνέπειαν, ἀπαγόρευσι τῆς θείας κοινωνίας. Ἔτσι θὰ ἀπαλλαγοῦν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν παρουσία ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν στὴν οὐσία σχέσι μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ πηγαίνουν στοὺς ναοὺς μόνον ἢ κυρίως γιὰ ψηφοθηρία. Δόξα τῷ Θεῷ! Ἐάν πάλι οἱ πολιτικοὶ αὐτοὶ θέλουν νὰ ἔρχωνται στοὺς ναούς, οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς θὰ κάνουν τοὐλάχιστον τὸ ἑξῆς: θὰ τοὺς τοποθετοῦν στὸν πρόναο καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἕνας ἐνάρετος, ἔμπειρος πνευματικὸς θὰ προσπαθῇ νὰ τοὺς ὁδηγήσῃ στὴν μετάνοια.

   β΄. διότι ὅσοι τὸ κατεψήφισαν, ἀλλὰ ἀνήκουν στὰ κόμματα ποὺ τὸ ὑπερψήφισαν θὰ φύγουν ἀπὸ τὰ κόμματα αὐτά καὶ ΤΟΤΕ θὰ γίνουν ἥρωες, διότι ΤΩΡΑ εἶναι μαζὶ μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως.

   γ΄. διότι τώρα θὰ παύσουν Ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς νὰ καλοῦν τοὺς ὑπερψηφίσαντες καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ (καὶ τοὺς καταψηφίσαντες ποὺ δὲν ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς πρώτους) σὲ ἐκκλησιαστικὲς πανηγύρεις, σὲ τελετὲς (Θεοφάνεια κ.ἄ), σὲ κοπὲς πίττας, καὶ σὲ ὁποιεσδήποτε ἄλλες ἐνοριακὲς ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες. Θὰ παύσουν νὰ τοὺς καλωσορίζουν καὶ προσφωνοῦν στὶς ἐκκλησίες, ἀλλ’ ἐὰν τοὺς βλέπουν στὸν ναό, θὰ τοὺς κατακεραυνώνουν (πάντα χριστιανοπρεπῶς ἢ, θὰ λέγαμε, χρυσοστομικῷ ἢ ἀμβροσιανῷ τῷ τρόπῳ), θὰ ἐπισημαίνουν τὸ λάθος τους καὶ θὰ ζητοῦν τὴν μετάνοιά τους. Θὰ παύσουν τὶς ἐπαφὲς μὲ αὐτοὺς γιὰ διάφορα ὑλικά, κοσμικὰ συμφέροντα. Δόξα τῷ Θεῷ!

   δ΄. διότι ὅσοι ἀδελφοὶ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ εἶναι δήμαρχοι, πρόεδροι ἢ δημοτικοὶ σύμβουλοι ἐκλεγμένοι μέσῳ συνδυασμῶν ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὰ κόμματα ποὺ ὑπερψήφισαν τὸ νομοσχέδιο θὰ παραιτηθοῦν ἄμεσα ἢ τοὐλάχιστον θὰ δηλώσουν μέσῳ τοῦ τοπικοῦ ἔστω τύπου ἢ τοῦ διαδικτύου ὅτι στὸ ἑξῆς δὲν ἐπιθυμοῦν ὁποιαδήποτε σχέσι μὲ τὰ κόμματα αὐτά, ὁπότε στὶς ἑπόμενες αὐτοδιοικητικὲς ἐκλογὲς δὲν θὰ ἐπιλεγοῦν ὡς ὑποψήφιοι ἀπὸ τὸν συνδυασμό τους, χάνοντας ἔτσι, χάριν τῆς Ἀληθείας, τὴν ὅποια τακτοποίησί τους. Δόξα τῶ Θεῷ!

   ε΄. διότι ὅσοι πιστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πληγώθηκαν ἔντονα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ συνέβη καὶ κατανοοῦν τὶς ἄμεσες καὶ μακροπρόθεσμες συνέπειες αὐτοῦ τοῦ νόμου γιὰ τὴν κοινωνία μας, θὰ ἔλθουν πιὸ κοντὰ μεταξύ τους, συσκεπτόμενοι καὶ συνεργαζόμενοι γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐπιβιώσουν στὸ ὁλοένα καὶ πιὸ ἀντίχριστο περιβάλλον.

Δόξα τῷ Θεῷ!

Ὄνειρο ἦταν;!

Ἕνας ἀδελφός

2 σχόλια:

Παπαδημητρίου Στέργιος είπε...

Ακόμα και τα μισά από τα γραφόμενα να πραγματοποιηθούν θα είναι μεγάλο κέρδος. Βέβαια ο Θεός γνωρίζει καλύτερα

Γεώργιος Λουκάκης είπε...

Ας γίνουν έστω μόνον τα υπό στοιχ. γ εικαζόμενα. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com