12 Ιαν 2024

Το χειρότερο νομοσχέδιο από καταβολής Ελληνικού Κράτους: «Γάμος» ομόφυλων «ζευγαριών» και τεκνοθεσία

Το χειρότερο νομοσχέδιο από καταβολής Ελληνικού Κράτους:

«Γάμος» ομόφυλων «ζευγαριών» και τεκνοθεσία

του Δημ. Κ. Αναγνώστου, Θεολόγου

Η χθεσινή (10.1.2024) Συνέντευξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρατική Τηλεόραση αποτελεί έναν σταθμό και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Θα περιορισθούμε στα όσα ανέφερε σχετικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τον λεγόμενο «Γάμο» των ομόφυλων «ζευγαριών» και την τεκνοθεσία.

Κατ’ αρχάς, να σημειώσουμε ότι το όλο ύφος αλλά και τα λεγόμενα του κ. Πρωθυπουργού, παρά την φαινομενική ηπιότητα, αποτελούν δεινή πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης, της αξιοπρέπειας και βεβαίως των διαχρονικών αρχών και αξιών του Ελληνισμού ως πολιτισμένου και Χριστιανικού έθνους και λαού.

Ατυχώς, στην εν λόγω Συνέντευξη περίσσευε ο υποκριτικός και  παραπλανητικός λόγος, ενώ δεν έλειψε και η διαφαινόμενη, καίτοι κεκαλυμμένη, υποτίμηση της Εκκλησίας, συνήθως εκλαμβανομένης, έστω, ως θεσμού με μακραίωνη παράδοση και ιστορία για τον Ελληνισμό.

Ωστόσο, τα σημεία και στοιχεία τα οποία, πέραν πάσης αμφιβολίας, ήταν σαφή είναι, πρώτον, ότι ο Πρωθυπουργός πιστεύει στην εν λόγω μεταρρύθμιση του οικογενειακού καθεστώτος και δικαίου και εκ πεποιθήσεως και όχι από κάποια έξωθεν επιβαλλόμενη υποχρέωση την προωθεί και, δεύτερον, ότι λίγο τον απασχολούν ή τον προβληματίζουν οι αντιδράσεις και διαφωνίες, ακόμη και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματός του, της Κυβερνήσεως, της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της Εκκλησίας.

Ο Πρωθυπουργός μνημόνευσε σειρά νομοθετημάτων (όπως η αποποινικοποίηση της μοιχείας, ο Πολιτικός Γάμος, η αποτέφρωση των νεκρών κ.α.) που θα έπρεπε, όπως ο ίδιος υποστήριξε, να είχε προτείνει και στηρίξει και η Δεξιά, τα οποία θεωρούνταν «προχωρημένα» όταν προτάθηκαν και νομοθετήθηκαν κατόπιν πρωτοβουλιών εκ του χώρου της κεντροαριστεράς, σήμερα, όμως, διαπιστώνει κανείς ότι είναι αυτονόητα. Προφανώς, μεταξύ αυτών συγκαταλέγει και το εν λόγω νομοσχέδιο για τον «Γάμο» των ομόφυλων «ζευγαριών» και της τεκνοθεσίας.

Το χειρότερο, όμως, σημείο της Συνεντεύξεως ήταν η απαράδεκτη αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενου στην Εκκλησία και το Μυστήριο του Γάμου κάνοντας λόγο για «ρύζια κλπ», στο φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας ως "φαινομένου από καταβολής του ανθρώπου" (και άρα αποδεκτού ως φυσικού;), ενώ, υποτιμώντας τη σοβαρότητα του θέματος, επανέλαβε την τετριμμένη (ειρωνική επί της ουσίας) επίκληση της αγάπης, γενικώς και αορίστως, με την οποία η Εκκλησία ("οφείλει" να) βλέπει και προσεγγίζει τα πράγματα.

Δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση η πολιτική και οι πολιτικοί επιβεβαιώνονται ως η "τέχνη" όχι του εφικτού αλλά της εξαπάτησης, της υποτίμησης, της αλαζονείας της εξουσίας και των υποκριτών, των δημοκόπων και των εκμαυλιστών της κοινωνίας, αντιστοίχως.

Δεν θα υπεισέλθουμε σε ειδικότερη αναφορά και ανάλυση των περί του λεγομένου Γάμου και του δικαιώματος της τεκνοθεσίας ομόφυλων «ζευγαριών» προβλέψεων του νέου νομοσχεδίου, το οποίο εδήλωσε ο κ. Πρωθυπουργός ότι οσονούπω θα καταθέσει για διαβούλευση και εν συνεχεία ψήφιση στο Κοινοβούλιο η Κυβέρνηση.

Και δεν το κάνουμε, διότι θεωρούμε άσκοπο να εισέλθουμε σε μια συζήτηση ή αντιπαράθεση και κατ’ επέκταση αμφισβήτηση αυτονοήτων πραγμάτων. Απλώς θα επισημάνουμε ποιά είναι αυτά τα αυτονόητα, είτε η πολιτική ορθότητα θέλει να τα αγνοεί, είτε έχει στρατευθεί για να τα υπονομεύσει και εν τέλει να τα ανατρέψει.

Αυτονόητα και δεδομένα ως Χριστιανοί και Έλληνες θεωρούμε ότι είναι: η ιερότητα του θεσμού της Οικογένειας, η παραδοχή δύο φύλων στο ανθρώπινο γένος, το χαρακτηριστικό της συμπληρωματικότητος όσον αφορά στην έννοια του ζευγαριού, η απόδοση στην έννοια του Γάμου του περιεχομένου που εκφράζει και συνδυάζει τις προηγούμενες παραδοχές και η αναγνώριση ως φυσικής και ιδανικής συνθήκης αποκτήσεως και ανατροφής τέκνου/τέκνων της υπάρξεως των φυσικών γονέων ή θετών γονέων (άνδρα και γυναίκας) στην περίπτωση της υιοθεσίας.

Βάσει των ανωτέρω, η αναγνώριση δυνατότητος συνάψεως Γάμου και η αποδοχή του χαρακτηρισμού ως Γάμου της σχέσεως συμβιώσεως δύο ομοφύλων προσώπων και μάλιστα η αναγνώριση σε αυτά δυνατότητος και δικαιώματος τεκνοθεσίας, συνιστούν αλλοίωση των ηθών και εθίμων της Ελληνικής κοινωνίας, προσβολή της Χριστιανικής Πίστεως και διδασκαλίας αλλά και ανατροπή του ανέκαθεν ισχύοντος οικογενειακού δικαίου στον νομικό μας πολιτισμό.

Το κυριότερο όμως είναι η πνευματική διάσταση του ζητήματος. Διάσταση, βεβαίως, η οποία αφορά σε όσους επικαλούνται ή δηλώνουν ή τέλος πάντων δεν αρνούνται τη χριστιανική τους ιδιότητα και δη ως μέλη της Εκκλησίας. Η αποδοχή και αναγνώριση «Γάμου» ομόφυλων ζευγαριών και η συνακόλουθη αποδοχή αυτών ως "γονέων", δυναμένων να υιοθετήσουν και αναθρέψουν τέκνα, συνιστά ευθεία προσβολή και ανατροπή της Πίστεως και διδασκαλίας της Εκκλησίας, συνιστά οιονεί αίρεση!

Κατόπιν αυτού και επειδή είναι πλέον καιρός ή μάλλον επιβάλλεται να μιλήσουμε ανοικτά και καθαρά, εν όψει της υπούλου μεν, πλήν σαφούς και προκλητικής προσβολής και ανατροπής των πιστευμάτων και Παραδόσεων της Πίστεως και του Γένους μας και επειδή κάποιοι ολίγοι μεν αλλά θαρραλέοι και ευσυνείδητοι Βουλευτές και εκ του κυβερνώντος κόμματος δηλώνουν τη σαφή διαφωνία τους - εν αντιθέσει προς την αμφιλεγόμενη, όσον αφορά τη σαφήνεια, συνέπεια και πληρότητά της, στάση της επισήμου Εκκλησίας - επισημαίνουμε ότι:

Η δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού ότι πιστεύει στην ορθότητα του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο νομιμοποιεί την αφύσικη και παράνομη έναντι Θεού σχέση ομοφύλων προσώπων ως «Γάμου» και αποδέχεται και προωθεί τη νομοθέτηση για αυτά και του δικαιώματος υιοθετήσεως παιδιών, καθιστά αυτόν αλλότριο και απόβλητο της Εκκλησίας ως αρνούμενο και προσβάλλοντα την Πίστη και διδασκαλία Της. Αντιστοίχως, το αυτό ισχύει και δι’ όσους υπερψηφίσουν το εν λόγω νομοθέτημα, με όσα τούτο συνεπάγεται.

Και μία γενική παρατήρηση ως έκφραση ευλόγου απορίας και εντόνου προβληματισμού: Μετά την ψήφιση τοιούτων νομοσχεδίων ως Νόμων του Ελληνικού Κράτους, κατά πόσον αρμόζει και επιτρέπεται στους Ποιμένες της Εκκλησίας να ευλογούν, ορκίζουν στο Όνομα της Αγίας Τριάδος και να αποδέχονται ως μέλη Της πολιτικούς και κυβερνώντες, οι οποίοι νομοθετούν αντίθετα προς τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά και να τελούν Αγιασμό σε ένα Κοινοβούλιο που αντινομοθετεί στο ιερό Ευαγγέλιο;

4 σχόλια:

Εμμανουήλ είπε...

Εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα τον αληθινό Θεό της Εκκλησίας, που είναι και Θεός ολόκληρου του σύμπαντος κόσμου, ότι αργά ή γρήγορα θα κάνει ό,τι χρειάζεται.
Διότι είναι Θεός όχι μόνο της Αγάπης αλλά ΚΑΙ της Δικαιοσύνης.

Λυκούργος Νάνης είπε...

Θερμά συγχαρητήρια στον αξιότιμο αρθρογράφο που κατά καιρούς κοσμεί το διαδίκτυο με τις ποιοτικότατες και σφόδρα ομολογιακές παρεμβάσεις του.
Ο πρωθυπουργός της παρακμής και της συμφοράς , ο εθνικός ολετήρας, ο άνθρωπος που στο παρελθόν εγκωμίασε ανερυθρίαστα, με αφορμή το θάνατό της, την πρωτοστατήσασα στη «νομιμοποίηση» της εν ψυχρώ εμβρυοκτονίας Σιμόν Βέιλ (βλέπε εδώ https://tasthyras.wordpress.com/2020/01/14/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8E/) έδωσε μια κατάπτυστη συνέντευξη προκειμένου, προφανέστατα, να δικαιολογήσει το σχεδιαζόμενο πνευματικό, ηθικό, βιολογικό, κοινωνικό και εθνικό έγκλημα που προώρισται να υλοποιήσει μαζί με τη συμμαχία των διαφόρου προελεύσεως προθύμων-νεκροθαφτών του ‘Εθνους, παραπλανώντας τους αδαείς και αφελείς και ευκολόπιστους και τραγικά ανυποψίαστους περί του τίνος πρόκειται και με σκοπό να απαμβλύνει τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις και αντιδράσεις από την πλευρά φορέων και προσώπων.
Αυτή δεν ήταν απλή συνέντευξη αλλά φωνή εκ του Άδου. Διότι από κει εμπνέονται και κατευθύνονται στη σύλληψη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δεκάδων νομοθετημάτων που δυστυχώς γίνονται νόμοι ( μάλλον υπόνομοι πρέπει να χαρακτηρίζονται αλλά έτσι αδικούμε τους υπονόμους….) του Κράτους οι αντίχριστοι πολιτικοί εξουσιαστές εδώ και δεκαετίες , ουσιαστικής αντιδράσεως και αντιστάσεως μη ούσης από την πλευρά της λεγόμενης «πνευματικής ηγεσίας» του Έθνους και ειδικότερα της διοικούσης Εκκλησίας….
Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη φαιδρή και ένοχη πρωθυπουργική συλλογιστική οικοδομήθηκε και διαμορφώθηκε με τη σύμπραξη κάποιων επικοινωνιολόγων που έχουν ειδικευθεί στο να παρουσιάζουν και λανσάρουν το άσπρο μαύρο και τούμπαλιν και για του οποίους ταιριάζει γάντι, κατά το δη λεγόμενο, το βιβλικό «Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν.» (Ησ. 5, 20).
Στην ίδια σκοτεινή γραμμή στοιχημένοι και οι δήθεν υπηρέτες της ενημέρωσης, ο βρωμερός ελληνικός τύπος (υπάρχουν οπωσδήποτε και οι ολίγες φωτεινές εξαιρέσεις) και τα εξωνημένα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης και Εξαχρείωσης). Διαχρονικοί πολέμιοι της Ορθοδοξίας, του πατριωτισμού και της εννοίας της οικογένειας,, των ηθικών και πνευματικών αξιών και του εθνικοθρησκευτικού προσανατολισμού και χαρακτήρα της Παιδείας μας, κήρυκες της σεξουαλικής ασυδοσίας, προβάλλουν ως δήθεν πρόοδο και εξέλιξη την οπισθοδρόμηση, τον εκφυλισμό, τη διαφθορά , τη διαστροφή και ανωμαλία και τον αυτοεξευτελισμό εν γένει. Κατά την κορυφαία ρήση του πιστού χριστιανού και διαπρεπούς επιστήμονος, καθηγητή της Νομικής Σχολής, αειμνήστου Αλεξάνδρου Τσιριντάνη, «πρόοδος είναι η σύπτωσις του χρονικώς νεοτέρου με το αξιολογικώς ανώτερο».
Και αυτοί οι κύριοι διακηρύσσουν στη διαπασών ότι νομιμοποίηση του εκφυλισμού και της διαστροφής συνιστά πρόοδο και εξέλιξη! Και πολλοί αφελείς συμαπτριώτες μας θεωρούν θέσφατο τις μπούρδες τους και πείθονται στα λεγόμενα και γραφόμενά τους!
Πρόκειται περί καταντήματος!
Λεγεών ολόκληρη δαιμονίων κρύπτεται όπισθεν πολιτικών, δημοσιογράφων (ζώντων εκ μισθωμάτων ασεβείας και αδικίας), νομικών (που αποτελούν τη ντροπή της επιστήμης), ακαδημαικών δασκάλων (που ευτελίζουν το πανεπιστημιακό τους κύρος) και λοιπών κύκλων που υποστηρίζουν ανερυθρίαστα και αδιάντροπα τη θεσμοθέτηση του ψευτογάμου των σοδομιτών και της υπ αυτών τεκνοθεσίας αθώων και ανεύθυνων παιδιών.
Πρόκειται για πνευματικούς εγκληματίες, νεκροθάφτες του Έθνους και της κοινωνίας, προαγωγούς της σοδομοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, ενόχους πνευματικής και ψυχικής καταστροφής των παιδιών μας, «ων το κρίμα ένδικον εστί» (Ρωμ. 3, 8).

Λυκούργος Νάνης είπε...

Στους προαναφερθέντες πνευματικούς εγκληματίες συγκαταλέγονται και κάποιοι αδίστακτοι και επίορκοι, «πολιτικά ορθοί»εκπαιδευτικοί, «συνευδοκούντες τοις πράσσουσιν την ανομίαν», πρόθυμοι να προβούν σε πλύση εγκεφάλου των παιδιών προκειμένου να τα πείσουν οι αθεόφοβοι ότι η διαστροφή και η ανωμαλία συνιστούν εναλλακτική μορφή σεξουαλικής συμπεριφοράς και η συμβίωση μεταξύ ομοφύλων εναλλακτική μορφή οικογένειας.
Στον ίδιο παρονομαστή εντάσσονται και κάποιοι «γονείς» που είτε συμφωνούν με τα αίσχη αυτά είτε δεν αντιδρούν και συμβιβάζονται ενόχως.

Ι.Θ.Κ είπε...

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ>ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Κ>ΝΑΝΝΗ>ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ Ο

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com