1 Ιουν 2023

Πέραν πάσης ὑποψίας: Ἕνας τρομοκράτης δάσκαλος (πρέπει ἐπειγόντως νὰ χαμογελάσουμε)

Πέραν πάσης ὑποψίας: Ἕνας τρομοκράτης δάσκαλος

(πρέπει ἐπειγόντως νὰ χαμογελάσουμε)

     Γεώργιος Κ. Τζανάκης.  Ἀκρωτήρι Χανίων 29 Μαΐου 2023*

     Πρὶν τὶς ἐκλογὲς διάφοροι,  ἐμφανιζόμενοι ὡς καλὰ πληροφορημένοι, ἤ ἄκρως καχύποπτοι, ἤ σημερινοὶ ἐνσαρκωτὲς τῆς Πυθίας, ἤ ἐπαγγελματίες τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῆς θρησκείας, ἤ σαΐνια τῆς ὀρθοδοξίας ἤ ... (ἄς μὴν ποῦμε τὰ ὑπόλοιπα, διότι φτάνουν ὅσα  ἀκατάλληλα ... κυκλοφοροῦν ἐσχάτως, ἀκόμη καὶ στὰ δημοτικὰ σχολεία ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο καὶ τοὺς δασκάλους)·

 προσπαθοῦσαν (οἱ διάφοροι) νὰ ἐνημερώσουν τὸν λαὸ, κυρίως τὸν λεγόμενο συντηρητικὸ, ἐκκλησιαζόμενο καὶ φιλόπατρι, ὅτι τὸ νεόφυτο κομματίδιον ΝΙΚΗ (ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ «φαίνεται» στὶς δημοσκοπίσεις, σὲ σχέσι μὲ τὰ ὑπόλοιπα μικροκομματίδια),  ἀποτελεῖ κρυφὸ παράρτημα τῆς ΝΔ, , δεκα-Νίκη τοῦ συστήματος, κατευθύνεται ὑπογείως ἀπὸ τὸν Ἰερώνυμο (τὸν ἀρχιεπίσκοπο!!!) ἤ τὸν Πειραιῶς (ἄρα Μαρινάκης), καὶ ἀπὸ διάφορες ἐκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις καὶ μοναστήρια, ὅτι ὁ πρόεδρος του εἶναι κρυφοοικουμενιστὴς καὶ πολλὰ ἄλλα. Παράληλα ἄλλοι τὸν κατηγοροῦσαν (καὶ κάποιους ἀπὸ τὸ κόμμα του) γιὰ τὰ ἀντίθετα, ὡς ἐχθρὸ τοῦ Πατριάρχη, εἰσπράκτορα ρωσικῶν ρουβλίων, ὄργανο τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση(!!!)  Ὅλοι κάτι εἶχαν νὰ καταμαρτυρήσουν, γιὰ τὶς ἐλλείψεις του, τὰ λάθη του, τὴν ἀνεπαρκὴ ἀντίδρασί του στὴν πρόσφατη ὑγειοφασιστικὴ λαίλαπα, τὶς σχέσεις του μὲ ἄτομα ποὺ εἶχαν σχέσι μὲ τὴν ΝΔ κλπ. Τὸ διαδίκτυο βρίθει ἀποκαλύψεων, συνεντεύξεων, διηγήσεων, ἀνθρώπων ποὺ ξέρουν, ποὺ εἶδαν, ποὺ ἔζησαν, ποὺ αἰσθάνθηκαν τὴν ἐπικίνδυνη παρουσία καὶ δράσι αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου... Ἔκανε καὶ διαφημίσεις στὰ μέσα, ὁπότε ποὺ βρῆκε τὰ λεφτά...(Θέλω δυό σελίδες γιὰ νὰ παραπέμψω σὲ ὅλα αὐτὰ) Καὶ ὁ ἴδιος παρουσιαζόταν ὡς  ἕνας καλοκάγαθος  μπουμπουκωτὸς δασκαλάκος, ἥπιος καὶ μετρημένος καὶ συντηρητικός ...

Πῶς μποροῦν καὶ κρύβονται, τελικῶς, αὐτὰ τὰ καταχθόνια ἄτομα καὶ ξεγελοῦν τοὺς ἀφελεῖς...

Τελικῶς , παρὰ ταῦτα, πῆρε τὸ 2,94%.... Παραλίγο δηλαδὴ νὰ μπῇ καὶ στὴ Βουλή, ἔκτο κόμμα.

     Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ ὑποχθόνια δράσις του ἔγινε ἀντιληπτή. Οἱ ἄγρυπνοι φύλακες τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐκκλησίας δὲν ξεγελιοῦνται εὔκολα. Ὁ κανὼν τῆς πίστεως, ὁ ἀκριβῆς φύλαξ, ὁ παντεπόπτης ὀφθαλμὸς, τὸ ἀγλάϊσμα τῆς ἀρχιερωσύνης ποὺ λαμπρύνει τὸν θρόνο τῆς Ἀλεξανδουπόλεως, ὁ ἐκκλησιαστικὸς Μαγκάρετ, κατάλαβε τί συμβαίνει. Καὶ δὲν φοβήθηκε τοὺς φανατικοὺς καὶ τοὺς φονταμενταλιστὲς, οὔτε τοὺς ἀσσασίνους τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, οὔτε τῆς βυσσοδομοῦσες ὑπόγειες παρεκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις, ἀλλὰ βγῆκε καὶ κατήγγειλε εὐθαρσῶς «τὴν ἐργαλειοποίησι τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος  τῶν πολιτῶν». [1] Καὶ δὲν κατήγγελε μόνο τὸν δάσκαλο καὶ τὸ κόμμα του (ἐννοεῖτε ὅτι δὲν κατονόμασε, ἀπλῶς φωτογράφησε ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ ἐχέφρονες τοῦ εἴδους), ἀλλὰ θυμήθηκε (τώρα) καὶ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο, ποὺ καὶ αὐτὸ ἐργαλειοποιεῖ (τί ὡραῖα λέξις, ἀλήθεια) τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης.  Ἀναδεικνύει ἔτσι καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἐπικινδυνότητος αὐτοῦ τοῦ κομματιδίου. Εἶναι ὅπως τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο...  

Ὅντως δὲν εἶναι  ἀκίνδυνα πράγματα αὐτά ποὺ κάνει αὐτὸς ὁ δάσκαλος καὶ οἱ ἀκόλουθοί του (ὅπως καὶ οἱ πράκτορες τῶν Τούρκων).  Ὑποκρύπτουν «ἀντιδημοκρατικὸ αὐταρχισμὸ,  ψηφοθηρικὸ κυνισμὸ» καὶ «ἀποτελοῦν τεράστιες ἀπειλὲς γιὰ τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν», κατὰ τὶς ἀνθηρὲς ἀποκαλύψεις καὶ καταγγελίες τοῦ Ἀνθίμου.

Ἄς προσέξουμε , παρακαλῶ, πῶς τὰ διατυπώνει ὁ θαρραλέος αὐτὸς ἐπίσκοπος, ποὺ τόλμησε καὶ ἀποκάλυψε ὅλη αὐτὴ τὴ σατανική ραδιουργία :

«Ο αντιδημοκρατικός αυταρχισμός, ο ψηφοθηρικός κυνισμός και η εργαλειοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος, ως μέσα για την κατάκτηση αλλότριων στόχων, αποτελούν τεράστιες απειλές για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία των προσώπων».  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ [1]

Μὴν τὰ προσπερνᾶτε ἔτσι ἀδελφοὶ καὶ συμπολῖτες. Δὲν λέγονται εὔκολα αὐτά. Κάθε λέξι ἔχει σμιλευτεῖ μὲ πόνο γιὰ τὸν τόπο, γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν ἐκκλησία -ὅπως κάθε τί ποὺ λέει ὁ σύγχρονος αὐτὸς ὁμολογητὴς τῆς ἀληθείας. Ὁ ἀντιδημοκρατικὸς αὐταρχισμὸς ποὺ κρύβεται μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ χαμογελαστὸ τέρας, τὸ ὁδηγεῖ στὸν ψηφοθηρικὸ κυνισμὸ ὥστε νὰ προχωρῇ στὴν ἐργαλειοποίησι τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος. Τί κάνει λοιπόν; Συνεργάζεται μὲ μοναστικὲς καὶ παρεκλησιαστικὲς ὁργανώσεις, φορεῖς τοῦ ἴδιου ἀντιδημοκρατικοῦ αὐταρχισμοῦ, μὲ παπάδες καὶ καλογήρους καὶ λαϊκοὺς. Γιατί; Τὸ λέει ὁ βλέπων, ὁ διακριτικὸς, ὁ διεισδυτικὸς ἐπισκοπικὸς ὁφθαλμός:  «Ἀπειλεῖ τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τὴν κοινωνία τῶν προσώπων».

Καταλάβατε; Καταλάβατε σὲ τί ἔγκλημα συμμετείχατε ὅσοι παρασυρθήκατε καὶ ψηφίσατε αὐτὸ τὸ δούρειο κόμμα; Διάλυσις τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων. Τὸ εἴχατε σκεφτεῖ; Ὄχι, βέβαια.  Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς σατανικότητος αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ αὐτοῦ τοῦ κόμματος. Ἐσεῖς, παρασυρμένοι ἀπὸ τὴν ὕπουλη ρητορεῖα αὐτοῦ τοῦ προσώπου νομίζατε ὅτι ψηφίζετε κάποιον ποὺ πονᾶ γιὰ τὴν πατρίδα, γιὰ τὴν κατρακύλα τῆς παιδείας καὶ τῆς κοινωνίας μας, γιὰ τὴν περιφρόνησι τῶν ἀξιῶν τῆς πίστεως τῶν πατέρων μας. Ἄμ, δέ. Ἄλλα θέλει ὁ πονηρός, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ ὀξύνους ἐπίσκοπος καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε γι᾿αὐτό (τὸν ἐπίσκοπο, μὴν παρεξηγηθοῦμε).

Θέλει νὰ διαλύσῃ τὸ πολιτικὸ σύστημα. Αὐτὸ τὸ σύστημα ποὺ τόσο παλεύει γιὰ μᾶς, τόσα ἔχει προσφέρει σὲ μᾶς καὶ τὴν πατρίδα, ἡ ὁποία τόσο ἔχει μεγαλυνθῇ καὶ εὐημερίσει ὥστε ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς ἔρχονται ὅλοι οἱ ἀπόκληροι, οἱ κυνηγημένοι οἱ ἀνέστιοι καὶ βρίσκουν μιὰ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά, ἕνα ἀδούλευτο μηνιάτικο, ἰατρικὴ περίθαλψι, σεβασμὸ καὶ δικαιώματα, ποὺ ποτὲ δὲν εἶχαν ὀνειρευτεῖ,  καὶ γίνονται κατ᾿ εὐθείαν περιζήτητοι  γαμπροὶ γιὰ τὶς ἑλληνίδες κοπέλλες (καὶ αὐτὸ ὁ Ἄνθιμος τὸ ἀποκάλυψε -μὴν τὸ ξεχνᾶτε) καὶ πολῖτες σὲ μιὰ χώρα ὅπου δὲν ἔχει σύνορα, ποὺ ὅλα εἶναι ἀνεκτὰ καὶ ἀνοικτὰ ἀκόμη καὶ ὁ ... πάτος (τῆς θαλάσσης) μας. (Γιὰ τὰ τουρκικὰ τρυπάνια , ἐννοεῖται – ἐπίσης μὴν παρεξηγηθοῦμε καὶ μᾶς πιπερώσουν).  

Αὐτὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα θέλει νὰ διαλύσῃ, σύστημα τὸ ὁποῖο συγκρότησε καὶ συντηρεῖ αὐτὴν τὴν πρότυπη κοινωνία προσώπων, ὥστε αὐτὴ νὰ καταρεύσῃ. Ἰδού, ὁ στόχος τοῦ τέρατος τούτου.

Ἧταν τέτοια ἡ κραυγὴ τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀγωνίας, τοῦ ἀλγοῦντος ἐπισκόπου ἐξ Ἀλεξανδουπόλεως, ποὺ ἔφτασε ἕως τὰς Ἀθήνας καὶ ἐτάραξε τὸν μακάριον  ὕπνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος,  ὅταν ἐπληροφορήθῃ τὰ τεκταινόμενα , διέρηξε τὰ ἰμάτια του καὶ ἐκραύγασε:  «Ὠς ἐδώ»!!!

 «Δεν πρόκειται να ανεχθώ ούτε την χυδαία απόπειρα χρησιμοποίησης της Εκκλησίας μας ως εργαλείο για την επιδίωξη των αλλότριων σκοπών οιωνδήποτε και της οικειοποίησής Της από τους οιουσδήποτε παραχαράκτες της πίστης μας, που, εκμεταλλευόμενοι το θρησκευτικό συναίσθημα των ανθρώπων, επιζητούν να δημιουργήσουν οπαδούς και στρατούς» ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ [2]

Πράγματι!  Πόσα ἀποκαλύπτει ὁ μετ᾿ἀγανακτήσεως λόγος τοῦ πολιοῦ ἀρχιθύτη! Κατ᾿ἀρχὴν κάνει ξεκάθαρο ὅτι πρόκειται γιὰ «παραχαράκτες τῆς πίστης μας». Ἄν ἀκολουθοῦσαν τὴν πίστι (τοῦ ἀρχιεπισκόπου) θὰ προέβαιναν σὲ τέτοιες ἐνέργειες; Νὰ θέλουν νὰ ἀνατρέψουν τὸ πολιτικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ σχεδὸν ὅλη ἡ Ἱεραρχία, (πλὴν μερικῶν «ψεκασμένων»-κατὰ τὸν πρωθυπουργό μας), ὑπηρέτησε μὲ τόση αὐταπάρνησι, ὥστε κατήργησε τὴν πίστι (ὄχι τὴν δική του, τὴν ἄλλη, τὴν παληά, τῶν θυμάτων τοῦ ἀρχεκάκου), ἔκλεισε καὶ τις ἐκκλησίες, τὶς ἔκαμε ἐμβολιαστικὰ κέντρα, σταμάτησε τὶς λειτουργίες, ἀπαγόρευσε τὴν Θεία κοινωνία, μᾶς ἔδειξαν τὰ τρυπημένα μπρατσάκι τους -ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι- καὶ τόσα ἄλλα; Ὅλοι θυμᾶστε τὴν σπαραξικάρδια κραυγή του: «Ἀπὸ δῶ τὸ ἐμβόλιο καὶ ἀπὸ κεῖ ὁ τάφος». Ἄρα, πράγματι, δὲν ἀκολουθεῖ (ὁ δασκαλάκος) τὴν πίστι τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Ἄρα εἶναι παραχαράκτης καὶ μόνον παραχαράκτες τῆς πίστεως (τοῦ ἀρχιεπισκόπου) τὰ κάνουν αὐτά.  Ἄνθρωποι χυδαῖοι ποὺ ἀποπειρώνται νὰ ἐργαλειοποιήσουν τὴν Ἐκκλησία.

Γιατί, ὅμως, τὰ κάνουν; Ἀποκαλύπτει καὶ αὐτὸ, τὸ ἀόρατο στοὺς πολλούς: «Ἐπιζητοῦν νὰ δημιουργήσουν ὁπαδοὺς καὶ στρατούς». Νὰ! πῶς δένουν ὅλα καὶ ἐπαληθεύονται αὐτὰ ποὺ εἶπε καὶ ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως. Νὰ πῶς θὰ ἀνατρέψῃ τὸ πολιτικὸ σύστημα. Φτιάχνει ὁπαδοὺς καὶ στρατούς. Καὶ τί στρατούς!!!. Ἀφανεῖς, ὕπουλους, ἀόρατους, ἀδύνατον νὰ ἐντοπιστοῦν. Ποιός ἀσφαλίτης, ΚΥΠατζής, ποιὰ  Ἰντερπόλ, ποιός ἀστυνόμος θὰ μπορέσῃ νὰ ὑποψιαστῇ καὶ νὰ ἐντοπίσῃ τοὺς φανατικοὺς φονταμενταλιστὲς ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ στράτευμα τοῦ δασκάλου; Βλέπεις γιαγιάδες καὶ παποῦδες ποὺ σταυροκοπιοῦνται καὶ ἀπὸ ἐκκλησία βγαίνουν καὶ σὲ ἐκκλησία μπαίνουν. Ποὺ νὰ καταλάβεις ὅτι αὐτοὶ ἐργάζονται ὑπογείως γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος;  Βλέπεις ἀνθρώπους οἰκογενειάρχες μὲ πέντε ἔξι παιδιὰ, καθὼς πρέπει κυρίους, εὐγενικοὺς. Ποὺ νὰ φανταστῇς ὅτι αὐτοὶ προετοιμάζουν διάλυσι τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων; Καὶ ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Αὐτὴ εἶναι ἡ πικρὴ πραγματικότης.

Βλέπετε, ἀγαπητοί μου, ποὺ φτάσαμε. Ὁ τρόμος τῆς ἀνατροπῆς τῶν πάντων πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας. Ποιὰ Νέα Ἐπανεκίνησι καὶ ψηφιακὰ νομίσματα καὶ σφραγίσματα καὶ ἀντίχριστοι καὶ τρίχες; Νά, ὁ κίνδυνος! Ὁ δάσκαλος, ἡ ΝΙΚΗ, καὶ τὰ ἐνεργούμενά τους.

Πάνω ποὺ γλυτώσαμε ἀπὸ τὸν φοβερὴ ἁρρώστια,  πάνω ποὺ πᾶμε νὰ συνεχίσουμε τὴν ζωή μας μὲ τὰ ἐπιδόματα καὶ τὰ pass ποὺ μᾶς δίνει αὐτὸ τὸ εὐλογημένο παληκάρι, -ποὺ δανείζετε καὶ μᾶς τὰ δίνει, γι᾿ αὐτὸ τοῦ δώσαμε καὶ τὴν ψῆφο μας-  νὰ! ἄλλος φοβερὸς κίνδυνος, ποὺ μπροστά του οἱ συνιστῶσες τοῦ τσίπρα εἶναι παιδικὴ χαρά. Αὐτὸν τὸν καταλάβαμε καὶ τὸν ξαποστείλαμε. Μὲ τούτους τί θὰ κάνουμε;  Δὲν  μπορεῖς νὰ τοὺς διακρίνῃς. Κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας. Ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς πόρτας.

Βγαίνουν, ὅμως, κάτι πολιτικοὶ ἀναλυτὲς, ἄγευστοι τοῦ θείου φωτισμοῦ, καὶ λένε τὶς συνήθεις ἀπνευμάτιστες κοινοτοπίες τους. Θὰ ἀναφερθῶ μόνον σὲ ἕναν, ποὺ περιγράφει μὲ λίγα λόγια πῶς βλέπει αὐτὸς τὰ πράγματα:

«Ἄν λοιπὸν μποῦν τὰ 3 κόμματα , ἡ ΝΙΚΗ - τὴν καταπολέμησι τῆς ὁποίας ἔχει ἀναλάβει, ἀπ᾿ὅτι φαίνεται, ἕνα τμῆμα Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἄν κρίνω ἀπὸ τὶς σημερινὲς δηλώσεις τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμου. Ἄν μπεῖ ἡ Πλεύσι Ἐλευθερίας καὶ ἄν μπεῖ καὶ τὸ κόμμα Βαρουφάκη ψαλιδίζεται κατὰ 15 περίπου ἔδρες ἡ πλειοψηφία τῆς ΝΔ».   ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ, Δημοσιογράφος, ἐκδότης τῆς ἐφ. Εστία [3]

Βλέπετε πῶς πλανῶνται αὐτοὶ οἱ δυστυχεῖς ἄνθρωποι;  Δὲν  μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν χώρα καὶ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν δράσι αὐτοῦ τοῦ δασκάλου καὶ τοῦ στρατοῦ φανατικῶν , ποὺ ἔχει δημιουργήσει.  Ἁσχολοῦνται μὲ ἔδρες, καὶ αὐτοδυναμίες, καὶ τέτοια χαζὰ πράγματα. Θεωρεῖ, ὁ ἀφελὴς Κοττάκης,  ὅτι ὁ Ἀλεξανδουπόλεως   ἔχει ἀναλάβει, μαζὶ μὲ ἕνα μέρος τῆς Ἱεραρχίας, –τότε δὲν εἶχε ξυπνήσει ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ἐκοιμᾶτο, οὔτε ὁ τοῦ Βόλου, δὲν εἶχε ἔρθει ἡ σειρά του - νὰ καταπολεμήσῃ τὴν εἴσοδο τοῦ κόμματος ΝΙΚΗ στὴ Βουλὴ, ὥστε νὰ μὴν χάσῃ ἔδρες ὁ Μητσοτάκης.

Πλανᾶται καὶ τὴν πλάνη του τὴν καθιστᾷ κατάδηλη ἡ ἴδια ἡ πραγματικότης. Ὁ κ. Μητσοτάκης ὅταν ἀντελήφθη ἐνώπιον ποίου κινδύνου εὑρίσκεται ὁ ἴδιος καὶ ἡ χώρα κατάλαβε ὅτι ἐδῶ δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινες λύσεις καὶ σπεύδει ἐσπευσμένως στὸ  Ἅγιον Ὄρος (μαζὶ μὲ τὸ γιό του) γιὰ νὰ ζητήσῃ τὴν βοήθεια τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν προσευχῶν τῶν καλῶν πατέρων, ὥστε νὰ σώσῃ τὴν χώρα, τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν, τώρα ποὺ κατάφερε καὶ τοὺς ἔδωσε τὰ δικαιώματα  ποὺ οὔτε  στὰ Σόδομα δὲν εἶχαν. Νά, πῶς ἐνεργεῖται ὁ ἀφορισμὸς τοῦ Ἀμβροσίου, θὰ πῇ κάποιος. Δὲν πλήτει ὅμως, δυστυχῶς, μόνον τὸν πρωθυπουργὸ, ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴ χώρα καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα...

Εὔχομαι οἱ προσευχὲς τοῦ ἀρχιεπισκόπου, τῶν Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Βόλου, τοῦ Ζελένσκι-Ἐπιφανίου καὶ τοῦ ἰμιτασιὸν  νεοἘσφιγμενίτη Βαρθολομαίου νὰ τὸν συνοδεύουν ὥστε νὰ μὴν κινδυνεύσῃ ἀπὸ τοὺς φονταμενταλιστὲς πνευματικοὺς καθοδηγητὲς τοῦ Νατσιοῦ, ποὺ κρύπτονται καὶ ἐλλοχεύουν στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐλπίζω νὰ βοηθήσῃ καὶ ἡ ἀναβαθμισμένη ἀστυνομικὴ δύναμι ποὺ ἔχει ἐγκατασταθῇ ἐκεί. Τὸν μητσοτάκη καὶ τὰ μάτια σας.

Καὶ νὰ ἦταν μόνον ὁ κ. Κοττάκης... Ἀκόμη καὶ ὁ κ. Εὐαγγελάτος, ὅταν κάλεσε τὸν ὑπονομευτὴ δάσκαλο στὸ σεμνὸ κατηχητήριο ὅπου ἐργάζεται γιὰ τὸν φωτισμὸ τοῦ λαοῦ, τὴν ἐπομένη τῶν ἐκλογῶν, διαπίστωσε ἰδίοις ὅμμασι καὶ ἄκουσε ἰδίοις ὡσῖν ὅ,τι τὰ μάσαγε ὁ δάσκαλος γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Δὲν ἔπαιρνε ξεκάθαρη θέσι ὑπέρ τους (ὁ δάσκαλος).  [4] Ἄρα; Τί χρεία εἶχε πλέον μαρτύρων; Ἀναγκάστηκε ἐκ τούτου, μαζὶ μὲ τὴν σεμνὴ δημοσιογράφο κ. Κοραὴ νὰ ψάξουν καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσουν καὶ αὐτοὶ τὰ παραπάνω φοβερά.[5] Δὲν προχωρῶ διότι δὲν ἐπαρκεῖ  ὁ χρόνος καὶ τὸ χαρτί.

Καὶ, κατόπιν, ἄλλος χρυσοῦς ἐπισκοπικὸς βῶλος, ἀπὸ τὸν Βόλο, ἔνωσε τὴν φωνὴ τῆς ἀγωνίας του καὶ τῆς διαμαρτυρίας του μὲ τοὺς ἄλλους σεπτοὺς ἱεράρχες, ποὺ προανεφέρθησαν, καθιστῶντας κατάδηλο τὸν κίνδυνο ποὺ ἐπικρέμεται ἐπὶ τῶν κεφαλῶν μας.[6] (Οὔτε συνενοημένοι νὰ ἦταν. Λὲς νὰ ἔχει κάποιο δίκιο ὁ Κοττάκης;)

Δυστυχῶς ἐνῷ θεωρήσαμε ὅτι γλυτώσαμε ἀπὸ τὸν Κασιδιάρη, ἄλλη χειρότερη ἀπειλὴ παρουσιάστηκε, ποὺ μπροστά της ὁ Κασιδιάρης φαίνεται σεμνὸ προσκοπάκι καὶ οἱ ἀκόλουθοί του γραφικὲς φιγοῦρες ἀπὸ τὸ παρελθόν, σὰν τοὺς κουμουνιστὲς τῆς βουλῆς μας...  Ἐλπίζω τὸ ἄγρυπνο μάτι τῆς δικαιοσύνης ποὺ μᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸ μικρὸ, (ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀτίθασα τζαναμπέτικα ἀρνάκια), νὰ μᾶς ἀπαλλάξη καὶ ἀπὸ τὸ μεγάλο, τὸν φοβερὸ αὐτό προβατόσχημο λύκο. Ἐλπίζω νὰ βγάλῃ (ἡ δικαιοσύνη) ἀπὸ τὰ μάτια της τὸ τυφλοπάνι καὶ νὰ δῇ τὴν τρομακτικὴ ἀπειλή.

Καὶ κάτι ἀκόμη πιὸ σατανικό. Προσέξατε ὅτι ὁ δασκαλάκος αὐτὸς μοιάζει τοῦ Κουτσούμπα; Νομίζετε ὅτι αὐτὸ εἶναι τυχαῖο; Τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο. Ὅλα εἶναι μελετημένα μέχρι τὴν τελευταῖα λεπτομέρεια. Σκεφτῆτε λίγο. Θέλει, ὅπως ἀποκάλυψαν οἱ ἱεράρχες μας, νὰ διαλύσῃ τὸ πολιτικὸ σύστημα. Ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα. Θὰ ἄφηνε ἄθικτη τὴν ἀριστερά; Τὴν συγκεκριμένη ἀριστερά; Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι εἶναι προστατευόμενο εἴδος. Εἴμαστε ἡ μόνη χώρα ποὺ ἔχουμε ὡς μουσειακὸ εἶδος σταλινικὴ ἀριστερά καὶ ὀφείλουμε νὰ τὴν διατηρήσουμε, ὄχι μόνο ὡς ἀνάμνησι τοῦ παρελθόντος, ὅπως κάνει τὸ λεγόμενο δημοκρατικὸ τόξο, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ τουριστικούς λόγους. Καὶ ὅμως ὁ σατανικὸς δάσκαλος μὲ τὴν ἐμφάνισί του θέλει νὰ ὑπονομεύσῃ ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴν ἀριστερά. Νὰ μπερδέψῃ τοὺς ἀριστεροὺς ψηφοφόρους, εἰδικὰ τοὺς ἡλικιωμένους ποὺ δὲν καλοβλέπουν, καὶ νὰ ὑποκλέψῃ τὴν ψῆφο τους!!!

Καὶ νἄταν μόνον αὐτά.... Ἄχ, ἀγαπητοί μου. Ἄχ καὶ Βάχ!!! Βαβαὶ καὶ παπαί!!! (ὅπως θὰ ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας). Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τὴν κοινωνία τῶν προσώπων ὑπονομεύει καὶ διαλύει καὶ τὴν Ἐκκλησία!!! Αὐτὸ εἶναι τὸ φοβερώτερο ποὺ ἀπεκάλυψαν ἄλλοι πατέρες μὲ ἐγνωσμένη πνευματικότητα καὶ ἀδιαμφισβήτητ ἀγωνιστικότητα, μὲ ἀκλόνητη τεκμηρίωσι καὶ σιδηρὰ λογική. Μέχρι καὶ συνωμοσία κληρικῶν ἀποκαλύπτεται!!!  [7] Μπορεῖ αἱ πύλαι τοῦ ἄδου νὰ μὴν δύνανται νὰ κατισχύσουν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὁ πονηρὸς δασκαλάκος, ὁ ἐνσαρκωμένος σατανὰς, τὸ μπορεῖ... Γι᾿ αὐτὸ ἀφῆστε ὅτιδήποτε ἄλλο καὶ ἀσχοληθεῖτε μόνον μὲ αὐτόν. Τὸ λάθος νὰ τὸν ψηφίσῃ κανεὶς δὲν διορθώνεται. Κατάστασι χειρότερη ἀπὸ τὴν δικατατορία τοῦ προλεταριάτου, ποὺ κάποτε ὀνειρευόταν οἱ κουμουνιστές... Προσοχὴ λοιπόν.

Μητσοτάκι λοιπὸν ἀγαπητοί μου. Μητσοτάκι....  Ταπεινὰ τὸ λέω καὶ παρακλῶ. Εἴτε ἀπ᾿εὐθείας, εἴτε μὲ καραμπόλα... Μητσοτάκι.

(ἀντιγραφὴ  ἀποσπασμάτων  ἀπὸ τὸ βιβλίο:  Οἱ ἐφιάλτες  ἑνὸς ψεκασμένου).

 Γεώργιος Κ. Τζανάκης.  Ἀκρωτήρι Χανίων 29 Μαΐου 2023*

ΥΓ Προσωπικὰ οὔτε ἀποδέχομαι, οὔτε ἀπορίπτω ὅσα γράφει αὐτὸς ὁ ἀνώνυμος συγραφεῦς, ὅμως ἐπειδὴ προβληματίστηκα, θὰ ἐξετάσω τὸ κατὰ δύναμιν τὰ ὑπάρχοντα στοιχεία, διότι ἄν ἀληθεύουν ἵσως τὸ ἔθνος μας καὶ ἡ πίστις μας ζοῦν τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τους, μιὰ νέα ὁλοκληρωτικὴ ἄλωσι,  μὲ τὴν ὕπουλη δράσι αὐτῶν τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἀνατροπέων, καὶ πρέπει ὅλοι νὰ παλαίψουμε γιὰ τὴ σωτηρία μας.

*(τότε γράφτηκε, εἶπα νὰ μὴν τὸ στείλω, ἀλλὰ μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν εἶπα ὅτι πρέπει νὰ κλαυσιγελάσουμε)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] http://aktines.blogspot.com/2023/05/21.html#more

[2] https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/57026-arxiepiskopos-ieronymos-os-edo

[3] https://www.youtube.com/watch?v=XcRMVUxGR3w

[4] https://www.youtube.com/watch?v=S7LvYWt0yGY

[5] https://www.megatv.com/etvshows/1069730/live-news-26-05-23/

[6] https://vm.tiktok.com/ZGJ9nuVQW/

[7] https://www.mixcloud.com/Focusfm/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%85-290523/?fbclid=IwAR1SaQApEmbSz7o0HLQmNtP4E80H8QvWquBX-Sdzm-ED4OMJ_srVzCLNzaM

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Τζανάκη, τα καλοκαίρια δεν είμαι και πολύ μακριά σου. Μια βάρκα χρειάζεται να βρω, να διαπλεύσω το στενό και σού 'ρχομαι εκεί απέναντι στο Ακρωτήρι. Μου βάζεις μια ρακή και δυο ελιές, να κάτσουμε να τα πούμε; Θα τα βρούμε οι δυο μας, μου φαίνεται.

Βέβαια το κείμενό σου έχει μεγάλες ελλείψεις, καθότι απ' ότι μάθαμε το δάσκαλο τον χρηματοδοτούν επίσης οι αμερικάνοι (ελληνοαμερικάνοι και σκέτοι αμερικάνοι, ανάλογα ποιο μυθιστόρημα προτιμάει κανείς), οι εβραίοι, οι χετταίοι, οι ασσύριοι, οι βαβυλώνιοι, οι πέρσες, οι μήδοι, οι ελαμίται, ο Ρέστης, ο Ορέστης, ο Αγαμέμνων, η Κλυταιμνήστρα και η Ηλέκτρα. Και ο Τσακ Νόρις, επίσης.

Ανώνυμος είπε...

Απιστευτο το σχολιο σου Ανωνυμε! Στο κειμενο παρελαυνει ολη η αρχαια ιστορια, η ελληνικη αλλα κ η αμερικανικη... Για την Ευρωπαικη δεν εγραψες κατι... Ουτε κ τη Ρωσικη... Ολο κ καποια ρουβλια θα τσιμπαει ο δασκαλος. Να ειστε καλα, μας κανατε να γελασουμε. Περιμενουμε κι αλλα ωραια.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΓΕΛΑΣΑ Μ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ Κ.ΝΑΤΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ "ΝΙΚΗ"!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com