13 Ιουν 2022

Πόσους τόμους θὰ λάβη προκειμένου νὰ κατοχυρώση τὸ «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»;

 

Πόσους τόμους θὰ λάβη προκειμένου νὰ κατοχυρώση τὸ «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»;

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» τῶν Σκοπιανῶν κ. Στέφανος, ἀπὸ τὴν ὁποίαν πληροφορούμεθα ὅτι: α) ἡ «ἐκκλησία» του εἶναι συνέχεια τῆς ἱστορικῆς ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος!, β) ὅτι ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι ὀνομάζονται συμφώνως πρὸς τὸ κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον, ἀνήκουν, ἄρα… προφανῶς ὑπονοεῖ ὅτι θὰ εἶναι ἡ «Ἐκκλησία τῆς (Βόρειας) Μακεδονίας» καὶ τῶν «Μακεδόνων»!, καθὼς αὐτὸ προβλέπει ἡ μειοδοτικὴ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καὶ γ) ὅτι μέχρι τῆς ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς διασπορᾶς δικαιοῦνται καὶ αὐτοὶ νὰ ἔχουν, δηλ. τὰς ἤδη ὀνομαζομένας «ἐνορίας τῆς Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» εἰς τὸ ἐξωτερικόν! Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 5ης Ἰουνίου 2022:

«-…Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ στὴ χώρα μας κοιμόταν καὶ ξυπνοῦσε μὲ τὸν πόθο νὰ δεῖ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος ἀνασυσταθεῖσα σὲ πλήρη λάμψη καὶ ἑνωμένη μὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Καὶ ἰδού, μὲ τὴ μητρικὴ ἀπόφαση τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας -τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιὰ τὴν ὁποία ἐκφράζουμε ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη, κατέστημεν στὴν κανονικὴ ἑνότητα καὶ μὲ ὑπακοὴ λάβαμε τὴν προτροπὴ νὰ κανονίσουμε τὰ διοικητικὰ θέματα μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Ἐδῶ πρέπει νὰ τονιστεῖ ἡ καλὴ προαίρεση καὶ ἡ διαρκὴς φροντίδα τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος μὲ διάφορες συστάσεις, γράμματα, ἐξαρχίες κ.λπ. ὑποδείκνυε καί, θὰ ἔλεγα, δίδασκε ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη φιλαδελφίας καὶ συγκαταβάσεως. Ἀκολούθησε καὶ τὸ συλλείτουργο τῆς συμφιλιώσεως στὸ Βελιγράδι, γιὰ τὸ ὁποῖο εὐχαριστοῦ­με, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τὴν ὁποία ἔδειξε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Πορφύριος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας. Μὲ τὴν κοινὴ Θεία Λειτουργία στὰ Σκόπια αἰσθανθήκαμε ὅτι ἡ ἐλπίδα μας δὲν εἶναι μάταιη καὶ χαρήκαμε πολύ. Ἔτσι, καὶ ἀποκατασταθήκαμε, ἀλλὰ καὶ λάβαμε τὸ δικαίωμα τῆς συνεχίσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος…

-Ὁρισμένοι ἀρχιερεῖς ἐξέφρασαν τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἡγεῖστε. Εἶναι «Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος τῆς Βόρειας Μακεδονίας» ἢ «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας»;

-Δὲν ξέρω ποιοὺς ἀρχιερεῖς ἔχετε στὸν νοῦ σας, ἀλλὰ νομίζω ὅτι δὲν χρειάζεται, οὔτε ὑπάρχει λόγος γιὰ πολιτικὴ ἀνησυχία ἢ γιὰ ἐθνικιστικὴ προσέγγιση στὴν ἐπίλυση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, θὰ ἤθελα νὰ μαρτυρήσω ὅτι καὶ στὴ χώρα μου, ἀνάμεσα στὸν λαό, ὑπάρχει ὁρισμένη ἀνησυχία. Σὲ κάθε περίπτωση, εἶναι γνωστὴ ἡ παράδοση μὲ τὴν ὁποία ὀνομάζονται οἱ Ἐκκλησίες, μὲ τὸ ἐκκλησιολογικὸ ὄνομά τους, ἤ, ἂν θέλετε, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ κέντρου κάποιου κανονικοῦ ἐδάφους ποὺ βρίσκεται στὰ πλαίσια, στὰ ὅρια ἑνὸς διεθνῶς ἀναγνωρισμένου κράτους…

Ἡ δικαιοδοσία τῆς ἱστορικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, ἀπὸ σημερινὴ ἄποψη, εἶναι παρελθόν. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος τώρα ὑπάρχει, στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο, στὰ ὅρια τῆς σύγχρονης καὶ γενικὰ ἀναγνωρισμένης πατρίδας μας. Ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τὴ διασπορὰ γενικά, στὴν ὀρθόδοξη συνάφεια, γνωρίζουμε τὶς ἰδέες γιὰ τὸ πῶς πρέπει ἐκκλησιολογικὰ νὰ κανονιστοῦν αὐτὰ τὰ ἐδάφη. Ἀλλὰ μέχρι σήμερα δὲν ὑπάρχει παν­ορθόδοξη συναίνεση ἤ, νὰ ἐκφραστοῦμε ἔτσι, γενικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἐπιλύσεως τῆς διασπορᾶς».

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Σκοπιανῶν κ. Στέφανος συνελειτούργησε μετὰ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ. Πορφυρίου διὰ τρίτην φορὰν εἰς Βελιγράδιον τὴν 5ην Ἰουνίου 2022, ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr»:

«Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Πορφύριος, ἐνῷ συλλειτούργησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ὀχρίδος (τὴν ὁποία τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναφέρει ὡς Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος), καὶ πλειάδα Ἱεραρχῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν… Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Πορφύριος εὐλόγησε τὸν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου νὰ παραδώσει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Στέφανο τὸν τόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας. (Ἐδῶ, ὡστόσο, ἐγείρεται ἕνα ἐρώτημα, ἀφοῦ οἱ πληροφορίες τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας μιλοῦν γιὰ «τόμο» -χωρὶς νὰ ἐξηγοῦν τί ἐννοοῦν, ἐνῷ ἐκ τῶν Σκοπίων γίνεται λόγος γιὰ «τόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας». Ἐξάλλου, ὁ τόμος αὐτοκεφαλίας χορηγεῖται μόνον ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη)».

Μετὰ λύπης παρατηροῦμεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι ἑλληνόφωνοι Ἐκκλησίαι σιωποῦν, ὡς νὰ μὴ τοὺς ἀφορᾶ τὸ ζήτημα. Τόσον τὸ «Μακεδονικὴ» ὅσο καὶ τὸ «Ἀχρίδος» εἶναι ἐξίσου ἱστορικὰ ὄχι ἁπλῶς αὐθαιρεσία, ἀλλὰ δικαίωσις πολιτικῶν σχεδιασμῶν ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν. Κανεὶς ἐπίσης δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν μετάνοιαν, τὴν ὁποίαν ὀφείλουν νὰ ἐπιδεικνύουν οἱ ἐπιστρέφοντες σχισματικοί. Ἰσοπέδωσις τῆς Ἱ. Παραδόσεως καὶ ἀλλοτρίωσις τῆς ἀληθείας εἶναι αἱ βαρύνουσαι κατηγορίαι διὰ πάντας τοὺς Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι ἐξεχώρησαν τὴν συνείδησίν των εἰς τοὺς πολιτικούς…

Ορθόδοξος Τύπος

……………………………………………………

Δείτε σχετικά και

-Ἡ ἑλληνικὴ Ἀχρίς ἡ πλέον σημαντικὴ πόλις τῆς Μακεδονίας μετὰ τὴν Θεσσαλονίκην

-Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το ζήτημα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος

-Ποῖος διοικεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος;

-Πατριάρχης Σερβίας: 3 συλλείτουργο με τον Αρχιεπίσκοπο Οχρίδος

-Ὁ νεοεσφιγμενίτης δικαιώνει τὸ «Μακεδονικὸν» ψευδοαφήγημα;

-Βοοῦν ἐκ τῶν τάφων Ἁγιορεῖται κατὰ τοῦ παραδιδόντος τὴν Ἀχρίδα εἰς Σκοπιανούς!

-Τα περί συναινέσεως από το Πατριαρχείο Σερβίας δεν είναι ‘’πανσλαβισμός’’

-Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος: «Τα Αυτοκέφαλα είναι μετέωρα»

-Νέα σοβαρή κρίση στην Ορθοδοξία

-Η Εκκλησία της Σερβίας αναγνώρισε «Αυτοκέφαλη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία».

-Συνάντηση Πατριάρχη Σερβίας – Αρχιεπισκόπου Στεφάνου στα Σκόπια

-Η απάτη του αιώνος : «ΑΧΡΙΔΟΣ» Ο «ΣΚΟΠΙΩΝ»!

-Διπλωματικὴ ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας διὰ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων

-π. Θεόδωρος Ζήσης: Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται από πλευράς εκκλησιαστικής, η συμφωνία των Πρεσπών.

-Συλλείτουργο αποκατάστασης της ενότητας στο Βελιγράδι

-Αυτοκεφαλία ζητά ο Πρόεδρος των Σκοπίων από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

-Συνάντηση Πατριάρχη Σερβίας – Βούτσιτς με επίκεντρο Σκόπια και Ουκρανία

-Ρουά ματ έκαναν στους Μητροπολίτες της Ελλάδος ο πατρ. Βαρθολομαίος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

-Ο Πατριάρχης Σερβίας θα συλλειτουργήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος στις 19 Μαΐου

-Το Πατριαρχείο Σερβίας για το ζήτημα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος

-Τό Φανάρι ἦλθεν εἰς κοινωνίαν μέ τούς ἀκοινωνήτους τῶν Σκοπίων! Δέν ἠρωτήθησαν οὔτε οἱ Προκαθήμενοι!

-«Φανάρι και….ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο»

-Άραγε έχουμε μία νέα «εκκλησιαστική» συμφωνία των Πρεσπών; Οφείλει ο λαός μας, να γνωρίζει την αλήθεια! Μην του την κρύβεται άλλο!

-Έντονες αντιδράσεις από τα Σερβικά ΜΜΕ για την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

--Ποιοι αποφάσισαν να δεχθούν σε εκκλησιαστική κοινωνία τη σχισματική Αρχιεπισκοπή Σκοπίων

-Μόλις το Πάσχα ο Σκοπιανός Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του προχώρησε σε ανθελληνική προπαγάνδα, μιλώντας για τα δίκαια των «Μακεδόνων»!

-Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δέχθηκε σε εκκλησιαστική κοινωνία την σχισματική Αρχιεπισκοπή Σκοπίων

-Τὸ ἐπίσημον περιοδικὸν τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῆς Αὐτοκεφαλίας τῶν Σκοπίων;

-Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει αποφασίσει να δώσει άμεσα Αυτοκεφαλία στην σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων ακολουθώντας την διαιρετική για την Ορθοδοξία πρακτική που εφάρμοσε στην Ουκρανία.

-Γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θέλει να παρουσιάζεται ως αναξιόπιστος εκκλησιαστικός ηγέτης; Τι έλεγε το 2016 για τον Αρχιεπ. Αχρίδος;

-Πάει γιά ἀναγνὠρισι κι᾿ἄλλης Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ὁ Βαρθολομαῖος ;

-Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχθηκε Επίσκοπο της λεγόμενης ''Μακεδονικής Εκκλησίας''

-Δημήτριος Τσελεγγίδης: Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγνωρίζει ένα μόρφωμα το οποίο ο ίδιος είχε καταδικάσει;

-Δεμένα τα χέρια του Ιερώνυμου μπροστά στην «ανεξάρτητη Μακεδονική Εκκλησία»

-Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «την στιγμήν αυτήν δεν τίθεται θέμα αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας των Σκοπίων….». Νέα πρόσκληση στην Εκκλησία της Σερβίας

-Ο Ζάεφ ζητάει αυτοκεφαλία για την σχισματική Σκοπιανή Εκκλησία

-Βολοκολάμσκ: Η Ρωσική Εκκλησία γνωρίζει καλώς ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει τη διαδικασία αναγνώρισης της «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας – Αρχιεπισκοπής Αχρίδος MOC-OA»

-Σκοπιανός Μητροπολίτης Αγαθάγγελος: "Αυτοκεφαλία στην "Μακεδονική Εκκλησία" και ένωση των Μακεδόνων για την εθνική τους ταυτότητα"

-Δράμας Παύλος: «Σύνοδος Ιεραρχίας στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας Θεσσαλονίκη και να συζητηθεί εκτάκτως και προ ημερησίας διατάξεως το Αυτοκέφαλο των Σκοπίων»

-ΥΠΕΞ Σερβίας Ντάτσιτς: Ο Πατριάρχης να απορρίψει την Αυτοκεφαλία της πΓΔΜ όπως έχει αρνηθεί και για Μαυροβούνιο

-Ο Σκοπιανός Πρόεδρος ζητά ''Αυτοκεφαλία'' από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα ουσιαστικά ξεκαθαρίστηκε το τελευταίο διήμερο στο Φανάρι και ειπώθηκαν τα πάντα δημόσια. Στην Λειτουργία της Δευτέρας που προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Στέφανος μνημονεύτηκε ως Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος σκέτο. Επίσης το γεγονός ότι ο Τόμος του Αυτοκεφάλου θα δοθεί από το Φανάρι οχι με βιασύνη ημερών εχει να κάνει και με το γεγονός να φανεί ότι όσα υπεσχέθησαν οι των Σκοπίων γίνονται και στην πράξη. Το πιθανότερο όλα θα εξελιχθούν καλώς τόσο για το όνομα όσο και για την διασπορά σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα συμφωνία με το Φανάρι

Ανώνυμος είπε...

Ο Βαρθολομαίος που αναγνωρίζει Βόρεια Μακεδονία και Συμφωνία Πρεσπών η οποία λέει ότι είναι Μακεδόνες ξεκαθάρισε το θέμα; Δεν καταλαβαίνετε ότι παίζουν παιχνίδι; Ξέρει το Φανάρι ότι όπως και να τους αποκαλέσει εκείνοι στο τέλος θα ονομάζονται Μακεδόνες... οπότε απλώς κάνει τα γλυκά μάτια σε μας τους Έλληνες!

Ανώνυμος είπε...

Λύση διπλής ονομασίας, απ' ότι φαίνεται. Οι ρωσικές ορθόδοξες εκκλησίες θα τους αποκαλούν "μακεδονική εκκλησία", οι νατοϊκές ορθόδοξες εκκλησίες θα τους αποκαλούν "αρχιεπισκοπή Αχρίδος". Ο υπόλοιπος πλανήτης τους αποκαλεί μακεδόνες εδώ και τριάντα χρόνια ούτως ή άλλως. Με τις υγείες μας και εις κατώτερα. Ξέρει κανείς εκείνος ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης που είχε τοποθετήσει η σερβική εκκλησία στα Σκόπια και είχε κάνει και φυλακή, τι γίνεται αυτός;

Ανώνυμος είπε...

Είπαμε στο πρώτο σχολιο ,τα πάντα ειπώθηκαν δημόσια. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει και δικό του άμεσο ενδιαφέρον για το θέμα της ονομασίας της Έκκλησίας των Σκοπίων ,καθώς συνδέεται με τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών. Δεν κοροϊδεύει κανένα, αυτό που λέει δημόσια στο θέμα αυτό το εννοεί. Πρώτα οι Σκοπιανοί θα εφαρμόσουν απόλυτα τα όσα συμφώνησαν με το Φανάρι και μετά θα λάβουν το Αυτοκέφαλο που τόσο επιθυμούν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com