20 Ιουλ 2021

Ἔπαψε ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ) νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας;

 

Ἔπαψε ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ) νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας;

Πορφυρίτης

·         Στά σωτήρια ἔτη 2009 - 2010, ὑπῆρξε σειρά ἐπιστολῶν οἱ ὁποῖες ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Καθηγητοῦ Δογματικῆς, στό Ἀ.Π.Θ., Δημητρίου Τσελεγγίδη, μέ κοινοποίηση στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες. Ἀφορμή τῆς (δημόσιας) ἀλληλογραφίας, ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία μετά τό 1054 εἶναι πλέον διηρημένη»[1]! Ποιά ἡ «τύχη» τῆς κακοδοξίας τοῦ κ. Χρυσοστόμου; Ἄγνωστη!

·         Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, σύμφωνα μέ τό Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἶναι «ἐκφραστής τῆς Μεταπατερικῆς “θεολογίας” περιθωριοποιεῖ καί παραμερίζει τήν αὐθεντία τῶν Πατέρων καί θέτει ἑαυτόν ὑπεράνω αὐτῶν γιά νά προβάλει τίς ἰδικές του θέσεις.»[2]. Στίς 9 Νοεμβρίου 2013, σέ παπική ἡμερίδα, ἀποκάλεσε, «τήν παπική παρασυναγωγή ὡς Εκκλησία» μαζί μέ ἄλλες «κακόδοξες καί αἱρετικές θέσεις καί ἀπόψεις τίς ὁποῖες διετύπωσε μέ τήν εἰσήγησή του», πάντα σύμφωνα μέ τό προαναφερθέν Γραφεῖο. Ἐπιλήφθηκε ἡ Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. πού ἀγρυπνᾶ ὑπέρ τῶν προβάτων, τῶν σοβαρῶν αὐτῶν καταγγελιῶν; Ἄν ἀκούσατε κάτι, παρακαλῶ εἰδοποιεῖστε με!

·         Στίς 25 Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πῆχος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου, κατέθεσε ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό κείμενο «Κατάγνωσις ἐτεροδοδασκαλιῶν»[3] μέ σειρά κακοδοξιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Μέχρι τήν σήμερον, «οὐκ ἦν φωνὴ καί οὐκ ἦν ἀκρόασις»!

·         Στά μέσα Ὀκτωβρίου 2018, ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος καί ὁ Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, συμπροσευχήθηκαν σέ ἕνα μωαμεθανικό νεκροταφεῖο γιά νεκρό μωαμεθανό, μαζί μέ ἰμάμη τῆς περιοχῆς[4]. Ἡ εἴδηση πού σκανδάλισε πολλούς πιστούς, δέν φάνηκε νά ἀπασχόλησε τήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ.

·         Στίς 20 Ἰανουαρίου 2019, ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, σέ συνέντευξή του στήν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μυλωνᾶ «Ἀπὸ τόπο σὲ τόπο» στὸ κανάλι τῆς Βουλῆς, δήλωσε: «...Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς χριστιανοὺς τί λένε, ποιὸ θεωροῦν σωστό. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ χριστιανοὶ μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία»[5]! Ἐγκάλεσε κανείς ἀπό τήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. τόν Μητροπολίτη πού ἀρνεῖται τό Εὐαγγέλιο;

Ὁ κατάλογος τῶν κακοδοξιῶν τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει τέλος. Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἀποφάσισε ἐνάντια στήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. καί ὀνόμασε τίς αἱρέσεις «Ἐκκλησίες», συντασσόμενος μέ τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, τήν σύγχρονη Ντροπή στήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ, ἀπό πολέμιος τῆς ἀντίχριστης Μασονίας, τίμησε ἐσχάτως γνωστό μασόνο. Ὁ Λαρίσης Ἱερώνυμος ἄναψε τή λυχνία τῶν Ἑβραίων. Ὁ Σπάρτης Εὐστάθιος εἶπε ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπί γῆς. Ὁ Σύρου Δωρόθεος συμετεῖχε σέ χειροτονία αἱρετικοῦ παπικοῦ, φώναξε «ἄξιος» καί τοῦ προσέφερε παπική μίτρα, ὡσάν νά ἔχει ἱερωσύνη. Ὁ Λέρου Παΐσιος συμπροσευχήθηκε μέ αἱρετικούς...

Ἀντιθέτως, ἡ Διαρκῆς Ἱερᾶ Σύνοδος κάλεσε σέ ἀπολογία τούς Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶ, διότι ...ἑόρτασαν τριήμερον (καί ὄχι διήμερον) τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας[6]! Ὅπως δηλαδή ἀρμόζει στήν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί ἐντέλλουν οἱ Ἱεροί Κανόνες!

Ἀδελφοί, καιρός ὄχι μόνο τοῦ λαλεῖν ἀλλά καί τοῦ πράττειν. Καιρός νά λογοδοτήσουν ὅσοι ἐπίσκοποι ἔχασαν τόν σκοπό τους, ἐρωτοτροποῦν μέ τίς αἱρέσεις καί ἔχουν τό θράσος νά καλοῦν σέ ἀπολογία ὀρθοδόξους ἐπειδή εἶναι... Ὀρθόδοξοι. Πέραν τῆς προσευχῆς καί τῆς μετανοίας ἐκ μέρους τῶν πιστῶν, ἦρθε ὁ καιρός τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τούς αἱρετίζοντες Μητροπολίτες, νά μείνουν δηλαδή, μόνοι τους στίς ἐκκλησίες, καθώς καί τῆς ἔντονης - εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας. Ἀπαραίτητη ἡ στήριξη στούς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους πού ἀγαποῦν τόν Χριστό! Ὁ Κύριος νά φωτίζει ὅλους μας.

Πορφυρίτης


[1] «Ανταπάντηση του Καθηγητή Τσελεγγίδη στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας», https://www.impantokratoros.gr/antapanthsh-tseleggidh.el.aspx

[2] «Γραφείο αιρέσεων Ι.Μ. Πειραιώς: Η συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου σε Παπική Ημερίδα.», https://www.impantokratoros.gr/C6343E7B.el.aspx

[3] «Αρχιμ. Χρυσόστομος Πήχος Ηγούμενος Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου: Κατάγνωσις Ετεροδιδασκαλιών», https://www.impantokratoros.gr/5B7D31CF.el.aspx

[4] «Οι Μητροπολίτες Δράμας και Νεαπόλεως προσευχήθηκαν για τον παππού Τούρκου Επιχειρηματία», https://www.romfea.gr/diafora/24480-oi-mitropolites-dramas-kai-neapoleos-proseuxithikan-gia-ton-pappou-tourkou-epixeirimatia

[5] «Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἠρνήθη τὸ Εὐαγγέλιον!», https://orthodoxostypos.gr/%e1%bd%81-%cf%83%ce%b5%ce%b2-%e1%bc%80%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf%89%cf%82-%e1%bc%a0%cf%81%ce%bd%ce%ae%ce%b8%ce%b7-%cf%84%e1%bd%b8-%ce%b5/

[6] «ΔΙΣ: Σε απολογία δύο μητροπολίτες για μη τήρηση των μέτρων το Πάσχα», https://www.dimokratianews.gr/ellada/528976/dis-se-apologia-dyo-mitropolites-gia-mi-tirisi-ton-metron-to-pascha/

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ήδη πολλοί λειτουργούν μόνοι τους, ιδίως στα χωριά που περιοδεύουν. Κάτι που μόνοι τους το επέφεραν, και κάποιους τους προβληματίζει, άλλους πάλι όχι. Από λογιών λογιών δηλώσεις, φαίνεται ότι μερικοί το θέλουν κιόλας να απαλλαγούν από τυχόν "ζηλωτές" / ζηλωτές, με σκοπό ποιόν άραγε; Να τα αλλάξουν όλα χωρίς αντίδραση, να κηρύξουν έναν πιο εύπεπτο, σύγχρονο (μετανεωτερικό / πολύ μεταπατερικό) εύκολο χριστιανισμό, ώστε να προσελκύσουν μετά άλλα κοινωνικά στρώματα, που υποτίθεται ότι τώρα η Εκκλησία με αυτά που λέει τα απωθεί;

Και δεν καταλαβαίνουν ότι ούτε νέο εκκλησίασμα θα προσελκύσουν, και ότι μόλις διαπιστώσουν οι από πάνω ότι δεν τους χρειάζονται πλέον, θα τους πετάξουν σα στιμμένες λεμονόκουπες; Όχι, δεν το καταλαβαίνουν, οφείλουμε να υποθέσουμε, ή ίσως οι πιο "μπασμένοι" να έχουν και διαβεβαιώσεις ότι θα βολευτούν αλλοιώς / αλλού.

Εν πάση περιπτώσει, της καταστάσεως ούτως εχούσης και δεδομένου του ότι τελικά ο καθένας μας έχει αποκλειστική ευθύνη για την ψυχή του, ούτως των πραγμάτων εχόντων ο σώζων εαυτόν σωθήτω.

Ανώνυμος είπε...

Δεν τους ενδιαφέρει φαίνεται τι λέει ο Χριστός και οι άγιοι .Ευτυχώς υπάρχει και το λείμμα.Η Εκκλησία δεν ανήκει στην ΔΙΣ ή στην Ιεραρχία αλλά στον Χριστό.Ένας Μάρκος, ένας Αθανάσιος, ένας Μάξιμος, ένας Δαμασκηνός, κ.ο.κ. να υπάρχουν δεν έχουμε θέμα.Ας κάνουν ό,τι θέλουν.Την Εκκλησία του Χριστού δεν μπορούν να καταργήσουν.Κρίμα για τις ψυχές τους...και για όσους παρασύρουν.

Efstathios Efstathios είπε...

Οι συγκεκριμένοι Μητροπολίτες δημιουργούν τύψεις στον Πιστό Λαό, αναφερόμενοι σε Αγίους, όπως τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη Χρυσόστομο και άλλους. Κατά κάποιο τρόπο μας λένε αυτά που θέλουν, χωρίς να μας πούνε ποιός σημερινός Μητροπολίτης ομοιάζει στο Μέγα Βασίλειο? Όταν ο Μόδεστος πίεζε τον Μ. Βασίλειο να κάνει εκπτώσεις στα δογματικά του απάντησε με σκληρή γλώσσα με αποτέλεσμα να του πει: "Κανείς Επίσκοπος δεν μου μίλησε τόσο σκληρά". Για να του απαντήσει ο Μ. Βασίλειος: "Μάλλον δεν συναντήσατε σωστό Επίσκοπο....". Δεν μας λένε πόσους "Επισκόπους" και ανάξιους "Ιερείς" καθαίρεσε ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Δεν μας είπε πόσοι επίσκοποι εξομολογούν, αφουγκράζονται το ποίμνιο τους και δεν "φυγαδεύονται" μετά από κάποια Ακολουθία με τα πολυτελή οχήματά τους σαν βουλευτές!!! Πόση σχέση έχουν με το ποίμνιο τους, που το αντιμετωπίζουν με καχυποψία? Γιατί δεν εξέδωσαν εγκύκλιο που να διαβαστεί στους Ναούς για τις στυγνές δολοφονίες αγέννητων και ανυπεράσπιστων εμβρύων??? Μπορώ να γράφω και να γράφω... Σταματώ εδώ!!! Έλεος!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com