27 Ιουλ 2021

Πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Ἡ ἕνωσις ἔγινε!

 

Η «ΕΝΩΣΗ τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ «μουλωχτὰ» ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ μᾶς τὴν «σερβίρουν» σταδιακά, γιὰ νὰ μᾶς γίνει εὐκολοχώνευτη! Ὁ μακαριστὸς καὶ ὁμολογητὴς Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔγραψε πρὶν ἀπὸ χρόνια: «Συνέδρια θεολογικά, συν­αντήσεις ἱεραρχῶν καὶ εἰ τί ἄλλο καθ’ ἡμᾶς εἶναι προσχήματα τοῦ Παπισμοῦ.

Ἂς μὴ ἀπατώμεθα ὡς ἀνόητα ὀρνίθια πρὸ τῆς μεταμφιεσμένης ἀλώπεκος τῆς Ρώμης. Ἡ ἕνωσις, ἢ ψευδοένωσις, ἔχει ἀποφασισθῆ. Ἔχει ἀποφασισθῆ εἰς μυστικὰ διαβούλια Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, διαβούλια πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ θρησκευτικῆς φύσεως, ὧν ἐγκέφαλος ὁ Πάπας. Τὸ δὲ σχέδιον πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ ἐξελίσσεται κατὰ φάσεις καὶ στάδια ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκπληκτος μίαν πρωΐαν θὰ ἀκούση ὅτι ἡ ἕνωσις ἐπετεύχθη! Προοίμιον δὲ αὐτῆς εἶναι αἱ κoιναὶ προσευχαὶ ὀρθοδόξων μετὰ δυτικῶν, τὰς ὁποίας κατὰ περίεργον τρόπον θέλουν τινὲς νὰ δικαιολογήσουν… Δὲν εἶναι ὑπερβολή, ἐὰν εἴπωμεν, ὅτι εὑρισκόμεθα εἰς τὸ κύκλωμα φοβερῶν ἡμερῶν διὰ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν. Συντελεῖται εἰς βάθος καὶ ἔκτασιν προδοσία, τὴν ὁποίαν δὲν δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν!»!

Δυσ­τυχῶς ἔτσι εἶναι. Ἂς εἴμαστε προετοιμασμένοι γιὰ τὰ χειρότερα ποὺ ἀκολουθοῦν, μὲ ὅριο τὸ 2025, ὅπου ἀναμένονται νὰ γίνουν οἱ «ἀποκαλύψεις»!

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΤΙ ΧΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com