30 Ιουν 2021

Πάπας! Προκαθήμενος ὀρθοδόξου ἐπισκόπου

Πάπας! Προκαθήμενος ὀρθοδόξου ἐπισκόπου

Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη

Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας ὑπάγεται στὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου αὐτῆς Ἐκκλησίας ἐξέλεξε τὸν ἐπίσκοπο Πολύκαρπο στὴν κενωθεῖσα μὲ τὴν κοίμησι τοῦ Μητροπολίτου Γενναδίου, ὡς νέο Μητροπολίτη Ἰταλίας. Ἡ ἐκλογή του ἔγινε μὲ τὸ «ἀντικανονικὸ» σύστημα τοῦ μεταθετοῦ. Δηλαδή, ὁ Σεβασμ. Πολύκαρπος μετετέθη ἀπὸ τὴν Μητρόπολι Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας στὴν Μητρόπολι Ἰταλίας.

• Θὰ περίμενε κανεὶς νὰ ἀρκεστῆ στὴν ἐκλογή του ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καὶ στὶς εὐχὲς τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου Βαρθολομαίου, γιὰ νὰ ν᾽  ἀρχίση τό ποιμαντικό του ἔργο.

•   Ὁ νέος ὅμως Μητροπολίτης Ἰταλίας ζήτησε τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία καὶ ἄλλου προκαθημένου. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Πάπας Φραγκίσκος. Δὲν θ' ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν Πάπα. Ἐκεῖνος τὴ δουλειὰ του ἔκανε καὶ χάρηκε φυσικὰ ὑπερβαλλόντως μὲ τὴν... ἀπόκτησι ἑνὸς ἀκόμη ἐπισκόπου! Δηλαδή, ἂν πήγαινε ὁ Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Ἰταλίας Πολύκαρπος νὰ ἐπισκεφθῆ ἐθιμοτυπικὰ τὸν Πάπα, κανεὶς δὲν θὰ τὸν ἔψεγε. Ἄλλο διαφορὲς σὲ σοβαρὰ θέματα πίστεως, καὶ ἄλλο εὐγένεια καὶ ἐπικοινωνία.

• Ἐκεῖνα πού ἐξένισαν τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα, εἶναι τά ὅσα ταπεινωτικά, ὄχι γιὰ τὸ πρόσωπό του, ὅσο γιὰ τὸ ἀξίωμά του, εἶπε ὁ Σέβ. Πολύκαρπος. Ἀναγράφουμε μερικὰ ἀπὸ ὅσα ὁ ἴδιος δήλωσε μετὰ τὴ συνάντησι μὲ τὸν Πάπα. Ὡς πρόσωπο μποροῦσε νὰ κάνη ὅσες μετάνοιες ἤθελε στὸν Πάπα καὶ νὰ προσκυνοῦσε ἀκόμα καὶ τὴν «παντόφλα» του! Δικαίωμά του ὡς ἄτομο νὰ γίνη καί... προδότης! Ἀλλὰ τὸ νὰ πάρη τὸ λειτουργικό του ἀξίωμα, πού τοῦ ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία, καὶ νὰ τὸ προσφέρη ταπεινωτικὰ σ' ἕναν αἱρεσιάρχη, αὐτὸ ἀποτελεῖ προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας.

•  Παραθέτουμε τὴ δήλωσί του μετὰ τὴν ἐπίσκεψι στὸν Πάπα:

«Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο πῆγε πολὺ καλά. Ἦταν μιὰ πολὺ ἐγκάρδια συνάντηση ἑνὸς νέου μὲ τὸν ἀγαπημένο του πατέρα, μιὰ συνάντηση ἑνὸς ἐπισκόπου μὲ τὸν προκαθήμενο καὶ πατριάρχη του. Ὁ Ἅγιος Πατέρας εἶναι μεγάλη, γνήσια καρδιά. Ζήτησα τὴν παπικὴ εὐλογία του γιὰ τὸ ἔργο μου... Τὸ ταξίδι τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων πρὸς τὴν πλήρη ἑνότητα βρίσκεται στὸν σωστὸ δρόμο... Πιστεύω ὅτι ὁ στόχος αὐτὸς ἔχει ἤδη ἐπιτευχθεῖ στὸ ἐπίπεδό τῶν πιστῶν...».

• Ὥστε ὡς ἐπίσκοπος ὁ Σεβασμ. Ἰταλίας Πολύκαρπος ἔχει προκαθήμενο τὸν Πάπα; Ἐπειδὴ ἡ ἕδρα τοῦ εἶναι στὴν Ἰταλία; Τότε καὶ ὁ ρωμαιοκαθολικὸς ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν ἔχει προκαθήμενο τὸν Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο, ἀφοῦ ἡ ἕδρα του εἶναι στὴν Ἀθήνα! Καὶ ὁ ρωμαιοκαθολικὸς ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ἔχει προκαθήμενο τὸν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη, ἀφοῦ κατοικοεδρεύει στὴν Κωνσταντινούπολι.

• Πολλοὶ ὀρθόδοξοι θεολόγοι τιμοῦν σπουδαίους ρωμαιοκαθολικοὺς θεολόγους, ἀλλά κανεὶς ἀπ' αὐτοὺς δὲν ἀποδέχεται μέχρι τώρα τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ Πάπα.

• Σεβασμ. Πολύκαρπε, εἶσθε «υἱὸς» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ὄχι τοῦ Πάπα. Καὶ ὡς ἐπίσκοπος ἀνήκετε στὴν Ὀρθόδοξο Σύνοδο πού σᾶς ἐξέλεξε. Δὲν ἔχετε «κεφαλὴν» καὶ «Προκαθήμενον» τὸν Πάπα. Ἂν ἐπιμένετε στὶς ἀπαράδεκτες αὐτὲς παπολατρικὲς σας σχέσεις, τότε δηλώσατε ὅτι δέχεσθε καὶ ὅσες αἱρέσεις εἶναι ἐπικαθήμενες στὸν Παπικὸ θρόνο!

•  Πιστεύουμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, στὴν ὁποίαν ἀνήκετε, θὰ σᾶς θυμίση τὸ «ὀρθοτομεῖν» τῇ Ἀληθείᾳ!

Δείτε και: 

-Ιταλίας Πολύκαρπος: Η συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο πήγε πολύ καλά. Ήταν μια πολύ εγκάρδια συνάντηση, ενός υιού με τον αγαπημένο του πατέρα…..

-Έλεγχος σοβαρού επισκοπικού ατοπήματος

-Πειραιώς Σεραφείμ: Ποιος πρέπει αληθινά να εντρέπεται αγαπητέ κ. Νικόλαε Πρίντεζη;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com