25 Απρ 2021

Ο Ι. Φουντούλης καταρρίπτει την απόφαση της ΔΙΣ περί της Αναστάσεως

 

Ο χαρακτηρισθείς και «Πρύτανης των Λειτουργιολόγων» αείμνηστος Καθηγητής Ι. Φουντούλης είχε ασχοληθεί με το ζήτημα της τελέσεως της Αναστάσεως. Παρακάτω θα παραθέσουμε το κείμενό του, που αποτελεί κόλαφο προς την ΔΙΣ αλλά και προς τους κυρίους Διονύσιο Ανατολικιώτη, συντάκτη του Κανοναρίου των Διπτύχων της Εκκλησίας της Ελλάδος, και Αναστάσιο Βαβούσκο, Άρχοντα του Πατριαρχείου Κων/λεως, οι οποίοι με κείμενά τους έσπευσαν να «διαγράψουν» τους Ι. Κανόνες και την Ι. Παράδοση, για να επικροτήσουν την αυθαιρεσίαν. Παραθέτουμε το κείμενο:

«Κατά την νύκτα του Πάσχα σχεδόν από τους πρώτους χρόνους της χριστιανικής Εκκλησίας ετελείτο μακρά ολονύκτιος ακολουθία, που άρχιζε από το εσπέρας του Σαββάτου και ετελείωνε το πρωϊ της Κυριακής. Αυτή είναι η αρχαιοτέρα χριστιανική παννυχίς. Κατά το βυζαντινό λειτουργικό τυπικό περιελάμβανε τον εσπερισνό του Μεγάλου Σαββάτου, κατά τα αναγνώσματα του οποίου εγίνετο το βάπτισμα των κατηχουμένων, την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, μακρά ανάγνωσι εκ των Πράξεων των Αποστόλων, την ακολουθία του μεσονυκτικού της Κυριακής του Πάσχα, στο οποίο αντί του συνήθους τριαδικού κανόνος ψάλλεται ο κανών του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσης», την ακολουθία του όρθρου και την αναστάσιμο λειτουργία.

Στις ενορίες για ποιμαντικούς λόγους η μακρά ακολουθία χωρίσθηκε στα δύο και ο εσπερινός με την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μετετέθη στο πρωί του Μεγάλου Σαββάτου για να διευκολύνθή η κοινωνία των πιστών, το βάπτισμα των κατηχουμένων έπαυσε πια να τελήται, η μακρά ανάγνωσις των Πράξεων, που συνέδεε την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου με το μεσονυκτικό, δεν γίνεται πια και η ακολουθία της παννυχίδος περιωρίσθηκε μόνο στο μεσονυκτικό, στον όρθρο και στη λειτουργία.

Η ακολουθία της αναστάσεως στο λειτουργικό πλαίσιο των ακολουθιών αυτών ευρίσκεται μετά την απόλυσι του μεσονυκτικού και στην αρχή του όρθρου, του οποίου και αποτελεί την κάπως ιδιόρρυθμο έναρξι. Ακριβώς αυτή η λειτουργική θέσις της ακολουθίας της Αναστάσεως υποδηλώνει, ότι αυτή ετελείτο κατά τις πρώτες μετά το μεσονύκτιο ώρες, τότε δηλαδή που άρχιζε και η συνήθης ακολουθία του όρθρου.

Τούτο ρητώς άλλως τε διατάσσουν και ωρισμένα αρχαία Τυπικά με τις χαρακτηριστικές φράσεις: «της αρμοζούσης ώρας του όρθρου ενστάσης (ή «φθασάσης») εξερχόμεθα κλ.π.» ή «περί ώραν όρθρου», όπως σημειώνει το τυπικό του εντύπου Πεντηκοσταρίου.

Άλλα εξ άλλου Τυπικά τοποθετούν την έναρξι της αναστασίμου ακολουθίας μετά την ογδόη ή μετά την ενάτη ώρα της νυκτός, δηλαδή περίπου μετά από τις 2 ή 3 μετά τα μεσάνυκτα.

Άλλα την θέτουν ολίγες ώρες πριν. Κατ’ αυτά η απόλυσις προ της Αναστάσεως ακολουθίας εγίνετο περίπου κατά την έκτη ώρα της νυκτός, δηλαδή τα μεσάνυκτα. Παρ’ όλη την ποικιλία που παρουσιάζουν εκ πρώτης όψεως οι μαρτυρίες αυτών των αρχαίων Τυπικών, είναι χαρακτηριστικό ότι συμφωνούν στο ότι η Ανάστασις γίνεται μετά τα μεσάνυκτα και πριν ακόμη αρχίση να υποχωρή η νύκτα, δηλαδή «όρθρου βαθέως» της Κυριακής. Η πράξις αυτή αιτιολογείται από ένα μεταγενέστερο (του έτους 1813) χειρόγραφο Τυπικό της Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους ως εξής: «όταν γίνη η Ανάστασις πρέπει να είναι η έκτη ώρα της νυκτός απερασμένη, διότι ο Κύριός μας μετά το μεσονύκτιον ανεστήθη».

Υπήρχε όμως παραλλήλως και η άλλη παράδοσις, ότι ο Κύριος ανεστήθη το μεσονύκτιο. Στο συναξάριο επί παραδείγματι της Κυριακής του Πάσχα, που περιέχεται στο Πεντηκοστάριο και που είναι γραμμένο από τον Νικηφόρο Ξανθόπουλο λέγεται ότι «περί μέσον της νυκτός» κατήλθε ο άγγελος και απεκύλησε τον λίθο του μνημείου. Η παράδοσις αυτή, καθώς και η τάσις να επιταχυνθή η λήξις της όλης ακολουθίας, επηρέασε και την σημερινή πράξι και η Ανάστασις τελείται ακριβώς κατά το μεσονύκτιο. Παρά τούτο σε ωρισμένα μέρης και της πατρίδος μας ακόμη, τελούν την Ανάστασι μετά το μεσονύκτιο κατά τις 3 το πρωί, δηλαδή κατά την ενάτη ώρα της νυκτός, όπως είδαμε σε μερικά αρχαία Τυπικά. Αυτό δεν γίνεται μόνο για λόγους ανάγκης, όταν δηλαδή ένας ιερεύς εξυπηρετή δύο χωριά, αλλά και υπό ομαλές συνθήκες κατά παλαιά παράδοσι» (Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, τ. Α΄, σ. 168-170. Αντιγραφή: «Ορθόδοξος Τύπος»)

Η Ι. Παράδοσις είναι σαφής, ως καταδεικνύεται από τα παραπάνω, και επιπλέον έχει ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ χαρακτήρα σύμφωνα με τον 89ο Κανόνα της Πενθέκτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου. Αν αμφισβητούν Οικουμενική Σύνοδο, τότε αμφισβητούν την Εκκλησία!

Η Ανάστασις τελείται υποχρεωτικά το ενωρίτερο στις 12 μ.μ. Ακόμα και όταν πρέπει να τελεστούν περισσότερες από μία Αναστάσεις λόγω οποιασδήποτε ανάγκης, η πρώτη εξ αυτών δεν γίνεται να τελεστή πριν το μεσονύκτιο! Επομένως, τα όσα απεφάσισε η ΔΙΣ και επικροτούν τινές καταρρίπτονται ενώπιον της Ι. Παραδόσεως.

Ορθόδοξος Τύπος

25 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κατ" οικονομία επιτρέπεται αδελφοί. Ας υπακούσουμε... περισσότερη ευλογία μέσω της υπακοής παρά στο νομό η στο γράμμα του νόμου.
Λοιπόν υπακοή...

Ανώνυμος είπε...

Θα κανεις υπακοη και οταν σου πουν να κανεις Πασχα με τον πάπα;

Φαίη είπε...

Τα μέλη της Εκκλησίας υπακούν στους Πατέρες της Εκκλησίας και όχι σε «Ανώνυμους».
Υπακοή στην Εκκλησία και όχι στον Καίσαρα, ούτε στα υποχείριά του τους δεσποτάδες που αυθαιρετούν. Υπακοή στις Οικουμενικές Συνόδους και στους Πατέρες μας. ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ.

Καλυντερης είπε...

Τότε υπάκουσε και στην αμαρτία κατά οικονομία..

ΣΩΤΗΡΗΣ. είπε...

Ακριβως αδελφέ μου ας υπακουσομε στην παράδοση Της Εκκλησίας μας και όχι στο νόμο των πολιτικων γιατί εκεί είναι το πρόβλημα και απορώ πως δεν το καταλαβαίνεις.


Ανώνυμος είπε...


Οι κανόνες γράφτηκαν για να τους κάνεις υπακοή. Αλλιώς τι νόημα έχουν;
Η παρακοή στους κανόνες των οικουμενικών συνόδων είναι ανυπακοή στο άγιο πνεύμα όπως ο διάβολος.

Μην βαφτίσεις την αδυναμία αρετή.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Η Εκκλησία δεν κάνει λάθη. Οικονομει μια δυσκολη κατάσταση για όλους μας. Το Πασχα είναι για όλους μας. Όχι για λίγους . Από την υπακοή θα κερδίσουμε. Τα άλλα είναι απλά "θέλημα". Καλή Ανάσταση!

Γιαννακίδης Ιωάννης είπε...

Και οι Ιουδαίοι υπακοή έκαναν στους αρχιερείς καί σταύρωσαν τόν Κύριο...

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία δεν κάνει λάθη, σύνοδοι όμως με λάθος αποφάσεις υπάρχουν αμέτρητες.

Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης είπε...

Η Ρώμη υπήρξε για πολλούς αιώνες Εκκλησία. Είχε έγκυρα μυστήρια, σωστική Χάρη, αποστολική διαδοχή. Κάποτε κατέστη αιρετική. Ερωτώνται οι υπέρμαχοι της απροϋποθέτου υπακοής: Αμνηστεύονται ένεκα υπακοής όσοι εκ του δυτικού ποιμνίου ακολούθησαν τους Πάπες στον ολισθηρό δρόμο της αιρέσεως; Η Αγία Γραφή απαντά διά του παρακάτω ευαγγελικού χωρίου.
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. (Ματθ. ιε´, 14)

Ανώνυμος είπε...

Εύγε.... συμφωνώ

Νεκ. Μετ. είπε...

Ενός κακού μύρια έπονται. ... Οι περισσότερες ενορίες μέ έναν παπά θα αναγκαστούν να μην κάνουν την ωραιότατη ακολουθία και τη λειτουργία της "πρώτης Ανάστασης" το Μ. Σάββατο το πρωί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το βραδάκι στις 9 (!!!). Χωρίς όρθρο , χωρίς αναστάσιμο κανόνα χωρίς "θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν Άδου την καθαίρεσιν..." .
..Πότε θα προλάβουν να κάνουν προσκομιδή , πότε θα βγάλουν τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Για ποιούς γίνεται η λειτουργία;;; Τόσος επαγγελματισμός πιά. Τόσο "θέατρο";
Κι άντε τελειώσαμε τη λειτουργία "συντόμως" κατά τις θεόπνευστες εγκυκλίους, δηλ 10- 10:30 μμ.
Μετά οι χριστιανοί θα πάμε σπίτι ... Να πούμε το Χριστός Ανέστη να τσουγκρίζουμε το κόκκινο αυγό ...να φάμε και τη μαγειρίτσα...
ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΎΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΊΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΗΣΤΕΎΟΥΜΕ.
Ο Θεός να μας ελεήσει.
Ότι κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια καταπατώντας τους νόμους και το Σύνταγμα... κατάφεραν να το κάνει και η Ιεραρχία καταπατώντας αποφάσεις οικουμενικών συνόδων , ιερούς κανόνες, τη λειτουργική της πράξη, τα ήθη και τα έθιμα του ποιμνίου της... . αφαιρώντας το "λογικά" μπροστά από τα πρόβατα.

george1 είπε...

Ο ορθοδοξος τυπος πρεπει να προσεχει τι αρθρα αναρτει για να μην χανει το κυρος του

Maria V. είπε...

Να κανουνε κ να κάνουμε υπακοή στους κανόνες Των Αγίων Πατερων,όχι στις δικές τους εντολές π παραβαίνουν τους κανονες(δόγματα)τόσων χρόνων.. Δλδ όταν όπως προφητεψαν Αγιοι ,οτι θ ερθει καιρος π θ σας διδουν Τη Θεια Κοινωνια αποξηραμενη κ σε σακουλακι θ κανουμε κ τοτε υπακοη?Και τόσα άλλα π πιθανώς ν προκυψουν...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είπε...

Καλησπέρα σας! Καλή Ανάσταση να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε!
Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού Ζώντος!!!!
Λυπήσου μας Κύριε μας, είμαστε χλιαροί!
Δε μιλάμε, τι να κάνουν οι ποιμεναρχες!
Τρέμω όμως αδελφοί, τι μπορεί να φέρει όλο αυτό.....Προσκυνώ Του Πατρός και Του Υιού τη δύναμη και Πνεύματος Αγίου υμνώ την εξουσία..... Επικίνδυνα μονοπάτια.... Οι Εκκλησίες ιατρεία ψυχών και σωμάτων ανέκαθεν. ....
Θα πάω στον γλυκύτατο Ιησού μου με μάσκα??? Μη γένοιτο....

mike είπε...

Όταν λέτε υπακοή στην εκκλησια εννοείται υπακοή στους μασκοφορεμενους ιεράρχες που ενώ εξαιρουνται από το νόμο αυτοί ως βασιλικοτεροι τους Βασιλέως εξακολουθούν να τις φοράνε;

elenimargi είπε...

Αγαπημένε μου αδερφέ ποια υπακοή εδώ καταπατουνται τα ιερά και οσια της θρησκευτικής μας παράδοσης. Καταργείται το "αναστασας την Τρίτη μέρα κατά τας γραφάς που λέμε στο Πιστεύω". Εδώ ο εκπρόσωπος τους ιερεας άνθρωπος, είπε ότι το θαύμα του Αγίου Φωτός που γίνεται κάθε χρόνο κατά παραχώρηση Κυρίου στο ΠΑΝΑΓΙΟ Τάφο, είναι ένα θαύμα που έγινε τον 16ο αιώνα. Και τώρα τι δεν συντελείται? Ποιος συνωστισμό πάνε να αποφύγουν αφού στις 12 που είναι η Ανάσταση οι περισσότεροι δεν πάνε λόγω της κουρασης των ημερών, στις 9 είναι πιο πιθανός ο συνωστισμός. Αλλά ξέχασα ποντάρουν στο γεγονός ότι υπάρχουν ευσυνείδητοι χριστιανοί που δεν θα πάνε. Και όσοι πάνε θα πρέπει να κάθονται ένας ανα 15 τετραγωνικό μέτρο. Ξεχάσαμε ότι ο Θεός είναι πηγη ζωής και ότι στον ναό του όλα είναι αγιασμενα. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Οι πρόγονοι μας για ένα γράμμα στις γραφές εχυναν το αίμα τους. Ένα τέτοιο γεγονός αυτούς μα πάνω από όλα τον Αναστασαντα Χριστό μας.

Χάρης είπε...

Συγχωράτε με εάν κατάλαβα λάθος, αλλά από αρχαιοτάτων χρόνων προβλέπονται για την Ανάναστασιμη πανυχιδα ΔΥΟ θείες λειτουργίες και όχι μία!!
Το δε κείμενο του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ το επιβεβαιώνει!!!!
Αδελφοί, τί συμβαίνει εδώ;;

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Συγχαρητήρια. Ήδη κρίνετε και καταδικάσετε στην κόλαση εκατομμύρια ζώντων και κεκοιμημένων Δυτικών Χριστιανών που χωρίς να φταίνε σε τίποτα και χωρίς να ξέρουν τιποτα βρέθηκαν στη δυτική εκκλησία.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Ρούχα και παπούτσια για προφύλαξη από το ψύχος φοράτε όμως....τι, όχι;

Maria V. είπε...

Α είσαι από τους αγαπουληδες...

Φηλικιτατη είπε...

Μάλλον ξεφύγαμε εντελώς!!!
Αν είναι όπως τα λέτε τότε να κάψουμε το πηδάλιο να μας γράψουν καινούριο οι οικουμενιστες και να έχετε εγκυρότητα "οικουμενικη" !! Με έναν "πατριαρχη" να εξισώνει την Ορθόδοξη πιστη , Τον Χριστό μας, με τις θρησκείες του αίσχους, των σατανιστων κλπ.
Αν αυτό σας αναπαυει υπακούστε!!! Το αργότερο στην 2α παρουσία Του Χριστού μας θα τα ξαναπούμε...

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Ναι

Ανώνυμος είπε...

Σωστο το ερωτημα
Εννοείται οτι θα κάνει.

Βασιλική Τ. είπε...

Πάνω από όλα είναι η διάκριση. Υπακοή κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις και όχι όταν καταργειται η οικουμενική σύνοδος!!!!! Ο, τιδηποτε έρχεται σε αντιθεση με οικουμενική σύνοδο της ορθόδοξου εκκλησίας συνιστά ΑΙΡΕΣΗ!!!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com