26 Απρ 2021

Συνοδικά άτοπα

 

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΤΟΠΑ

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη

Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Ἐκδότου

Κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα τοῦ προηγουμένου ἔτους 2020 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐδέχθη τὸ κλείδωμα ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ὅλαι αἱ ἱεραὶ Ἀκολουθίαι καὶ αἱ θεῖαι Λειτουργίαι νὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ μὲ τὴν παρουσίαν μόνον τεσσάρων (4) πιστῶν. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ ὑπεβιβάσθησαν εἰς ἐπίπεδον κατώτερον καὶ αὐτῶν τῶν λαϊκῶν ἀγορῶν καὶ τῶν καταστημάτων τροφίμων.

Ἐφέτος ναὶ μὲν οἱ Ναοὶ παραμένουν ἀνοικτοὶ μὲ αὐστηροὺς περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιβάλλονται εἰς τὰ μέσα μεταφορῶν καὶ εἰς ἄλλους χώρους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅμως διέπραξε καὶ τὸ χειρότερον ἀπὸ ἄλλα Συνοδικά ἀτοπήματα μὲ τὸ ληφθὲν μέτρον ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ θεία πασχαλινὴ Λειτουργία νὰ τελεσθοῦν ἐντὸς τοῦ Μ. Σαββάτου (9-10:30΄ μ.μ.). Ἡ Συνοδικὴ αὐτὴ ἀπόφασις ἀποτελεῖ μέγα ἀτόπημα, μεταξὺ ἄλλων, καὶ διὰ τοὺς ἀκολούθους λόγους:

1)       Κατὰ τὴν κορυφαίαν ἡμέραν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἤτοι τὴν Κυριακὴν τοῦ Ἁγίου Πάσχα δὲν τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία.

2)       Ἡ ἐν Ἑλλάδι Διοικοῦσα Ἐκκλησία καθώρισε διήμερον τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ, ὡς γνωστόν, εἶναι τριήμερος κατὰ πλῆθος μαρτυριῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς ἱερᾶς Ὑμνολογίας.

3)       Μὲ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ὡς ἄνω ὡραρίου τὸ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων συνεορτάζεται μὲ τὸ νομικὸν Πάσχα τῶν Ἑβραίων. Ὁ συνεορτασμὸς αὐτὸς ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ὑπὸ Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

4)        Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ὁ ἴδιος Ἱερεὺς θὰ τελῇ δύο (2) θείας Λειτουργίας κατὰ παράβασιν τῆς ἀπαραβάτου σχετικῆς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας.

5)       Ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων δὲν θὰ προφθάσουν νὰ λάβουν τὸ Ἅγιον Φῶς.

6)       Μητροπολῖται, ὅπως ὁ Κυθήρων π. Σεραφείμ καὶ Ἀκαρνανίας π. Κοσμᾶς, μὲ ἐπιστολήν των πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐλέγχουν, ἀποδεικτικῶς, τὴν ἐν λόγῳ Συνοδικὴν ἀπόφασιν.

7)       «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», μὲ ἐκτενέστατον Δελτίον Τύπου (24-4-2021), καταγγέλλει ὅτι ἡ χρονικὴ ἀλλαγὴ τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ «παράβασιν τῆς κανονικῆς καὶ λειτουργικῆς τάξεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας».

8)       Ἡ κρινομένη Συνοδικὴ ἀπόφασις ἐπέφερεν ἀφόρητον σκανδαλισμὸν εἰς τὰς συνειδήσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.

9)       Ἕν ἀκόμη προκλητικὸν ἀτόπημα αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς ἀποφάσεως εἶναι καὶ ἡ φίμωσις τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου «διὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὰ ληφθέντα μέτρα». Ἡ φίμωσις αὐτὴ εἶναι δικτατορικὸν φαινόμενον. Τοιοῦτον ἀτόπημα διέπραξεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ εἰς τὸ παρελθὸν ἔτος διὰ τὰς ἁγίας αὐτὰς ἡμέρας.

10)   Παραλείπεται ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.

7 σχόλια:

Χάρης είπε...

1) τελείται, εκτάκτως το Σάββατο και όλη την διακαινησίμο η οποία λογίζεται-ως γνωστόν- μια και αυτή ημέρα. Η Εκκλησία εκτάκτως φτιάχνει τον χρόνο της. Δεν είναι δέσμια αυτού. Μην πιάσουμε κουβέντα τυπικού. Δεν συμφέρει καθόλου.
2) ουδείς αμφισβητεί την τριήμερο Αναστάση όπως και ουδείς αμφισβητεί την σταύρωση την Μ.παρασκευης επειδή αυτή ακούγεται την Μ.πεμπτη ή θεωρεί την εορτή του αγ. Γεωργίου λειτουργικά άκυρη επειδή εορτάζεται 10 μέρες μετά. Ερώτηση: βάσει της νέας ώρας η Ανάσταση κάθε χρόνο είναι έγκυρη ή άκυρη;
3) λάθος. Το νομικό φάσκα ακομα και φέτος τελειώνει προ της ενάρξεως της Αναστάσεως. Διαβάστε Πειραιώς.
4) υπάρχουν πολλοί ιερείς. Στην έσχατη ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον επίσκοπο να βρεθεί Λύσις.
5) ασχολίαστο.
6) άλλοι μητροποληται πάλι, υπακούν ή Οικονόμουν κατ ιδίαν με σημαία το ασκανδαληστο και την ειρήνη της εκκλησίας. Δεν βγαίνουν να σπείρουν χάος και σκάνδαλο σε μία ούτως η άλλως παράξενη χρονιά.
8) σκανδαλισμό έφεραν και όσοι ρηπαινουν μετά πρόχειρων άρθρων. Εκατέρωθεν.
9) ποια φίμωσις; Μιαν χαρά ομιλούμε.
10) κακώς. Να γίνει, χωρά.

Ανώνυμος είπε...

Γειά σου ρε παπά Γιάννη.
Πολυ ωραίος.

Παπαδημητρίου Στέργιος είπε...

Αφού γίνεται τόση φασαρία για το Σάββατο και αφού δεν μας ενοχλούν οι λίγες ώρες διαφορά, γιατί δεν γίνονται όλα το πρωί της Κυριακής όπου δεν υπάρχει καμία ένσταση;

Ανώνυμος είπε...

Ιερείς μπορούν να μην κοινωνήσουν στην πρωινή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, να συστείλουν καλώς τα Τίμια Δώρα και να γίνει η κατάλυση το βράδυ, μετά την αναστάσιμη Λειτουργία, όπως λέγει ο Άγιος Σιδηροκάστρου.

Joe JOE είπε...

Το Ιουδαϊκό Πάσχα εορτάζεται κάθε χρόνο από τη δύση του ηλίου της 15ης του μηνός Νισάν έως το βράδυ της 21ης του αυτού μηνός (27 Μαρτίου-4 Απριλίου 2021)...

Χατζης Βασιλειος είπε...

https://www.imka.gr/kanonion-sotirioy-etoys-2021/

Συμφωνα με το Κανονιον του Οικουμενικου Πατριαρχειου το Νομικο Πασχα ειναι 1 Μαι.2021

Ανώνυμος είπε...

Ο κορωνοιός δεν βλάπτει στις 9! Στις 12 όμως γίνεται βρυκόλακας και όποιον πάρει ο χάρος! Τι κι αν ο Χριστός Ανέστη! Ο ιος πλασάρεται ως ανώτερος του Θεού!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com