27 Σεπ 2020

Ἄλλο πρᾶγμα ἡ νομιμότητα κι ἄλλο ἡ ἀντισυνταγματική ἀνελευθερία λόγου διά πειθαρχικῶν καί ποινικῶν ἀπειλῶν!

 

Ἄλλο πρᾶγμα ἡ νομιμότητα κι ἄλλο ἡ ἀντισυνταγματική ἀνελευθερία λόγου διά πειθαρχικῶν καί ποινικῶν ἀπειλῶν!

Βίντεο

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Μέ πολλή λύπη ἐνημερωνόμαστε πώς τό διήμερο τοῦ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου Ἰατρῶν στόν πόλεμο τῆς πανδημίας πού διεξήχθη μέ τηλεδιασκέψεις στίς 19 καί 20 Σεπτεμβρίου 2020 πολεμήθηκε ὄχι μόνο μέ τήν ἄρνηση παροχῆς αἴθουσας, τῆς ἀπαξίωσης ἀπό πλευρᾶς τοῦ Κράτους καί τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, ἀλλά τώρα διώκονται συμμετέχοντες καί «πειθαρχικά μέχρι τέλους» διά χειλέων κ. Πατούλη!

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs&t=1163s

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE

Καί ἐνῶ οἱ διοργανωτές καί οἱ συμμετέχοντες ἰατροί ἀπό διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου κάλεσαν ἀνοιχτά σέ δημόσιο διάλογο καί σέ ἀντιπαραβολή ἐπιστημονικῶν στοιχείων καί δεδομένων τούς γνωστούς «εἰδικούς» λοιμωξιολόγους τῶν Ἑλληνικῶν Μ.Μ.Ε. καί τοῦ Κράτους κι ὄποιον ἄλλον ἰατρό τοῦ κόσμου, ὥστε νά φωτισθοῦν σκοτεινά σημεῖα καί νά λάμψει τό ἰατρικά ὀρθότερον καί ὀφελιμότερον ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί ἁπανταχοῦ παγκοσμίως πολιτῶν, ἐκτός ἀπό τήν ἄρνηση καί τά ἐμπόδια πού δέχθηκαν, ἐπιπλέον τώρα οἱ Ἕλληνες ἐπιστήμονες ἀπειλοῦνται μέ πειθαρχικές διώξεις!

Ἀκοῦστε τήν παρακάτω συνέντευξη τοῦ κ. Πατούλη στόν γνωστό δημοσιογράφο κ. Παπαδάκη:

«O Γ. Πατούλης στο ANT1 στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" | 22-9-2020»

https://www.youtube.com/watch?v=Qt_i3mjzJN0&feature=emb_title

Κατ’ ἀρχήν ὁ κ. Πατούλης χαρακτηρίζει ὡς «ἐπιστήμονα ἐντός εἰσαγωγικῶν» καί ὡς «ἀντιεπιστήμονα» τούς κατοχυρωμένους ἐπιστήμονες ἰατρούς πού ἔλαβαν μέρος στό τηλεσυνέδριο ἀπό διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, κάποιοι ἐκ τῶν ὁποίων δέν ἦταν λοιμωξιολόγοι, ἀλλά δέν παύει νά ἔχουν ἐπιστημονική ἄποψη ὡς ἰατροί σέ ἐπιμέρους ἰατρικές καί βιοηθικές διαστάσεις τοῦ θέματος.

Ἀποφεύγει, ὅμως, νά κάνει ἀναφορά στούς λοιμωξιολόγους πού ἔλαβαν μέρος στό Συνέδριο, ἀπαξιώνοντας οὐσιαστικά καί τήν δική τους εἰδικότητα τήν ὁποία ἀρχικά ἐπικαλεῖται καί πού τελικῶς ἀναγνωρίζει μόνο στούς τηλεοπτικούς μας λοιμωξιολόγους καί στούς ἀντίστοιχους τῆς «διεθνοῦς κοινότητας».

Βάσει τοῦ ἐπιχειρήματός του τότε κι ὁ καθένας θά μποροῦσε νά ρωτήσει τόν κ. Πατούλη, πῶς ἔχει προσωπική ἄποψη καί μάλιστα ἀφοριστική γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη ἰατρική ἄποψη καί εἰδικότητα τήν ὁποία καί ὁ ἴδιος δέν κατέχει, μιά πού ὁ ἴδιος εἶναι ὀρθοπεδικός χειρουργός καί ὄχι λοιμωξιολόγος, ἐπίσης οὔτε παντογνώστης καί οὔτε κριτής τῶν πάντων!

Ἀποκαλεῖ «σκοταδισμό» τό νά ἔχουν ἔγκριτοι πανελλαδικῶς καί διεθνῶς ἐπιστήμονες ἰατροί-καί λοιμωξιολόγοι- ἄλλη ἰατρική τοποθέτηση, ἐνστάσεις καί προβληματισμούς γιατί εἶναι διαφορετικά ἀπό αὐτά τῆς «κοινότητας».

Δέν εἶναι σκοταδισμός οἱ πειθαρχικές διώξεις σέ κάθε ἐλεύθερη ἄποψη πού μάλιστα οἱ ἰατροί μποροῦν νά τήν ὑποστηρίξουν ἐπιστημονικά μέ ἔρευνες καί χωρίς νά τήν ἐπιβάλλουν ὥστε νά εἶναι πειθαρχικῶς ἤ ποινικῶς καταδικαστέοι καί ὑπόλογοι σέ κάτι;

Ἔπειτα, ὑπάρχει κάποιος συμπαντικός νόμος πού ἀποκλείει ἡ «κοινότητα» νά κάνει ἐνίοτε λάθη, ἤ σέ ἕνα μεγάλο σύνολο νά ἀληθεύει ἡ μειοψηφία ἥ ἀκόμη κι ἕνας μόνο ἄνθρωπος;

Ὁ κ. Πατούλης τί ἔχει νά μᾶς πεῖ γιά σωρεία περιπτώσεων ὅπου ἡ ἰατρική «κοινότητα» ἀπέσυρε ἐμβόλια καί φάρμακα ὡς ἐπικίνδυνα, ὅταν βρέθηκαν κάποιος ἤ κάποιοι μεμονωμένα ἐπιστήμονες πού ἐντόπισαν τό σφάλμα;

Μάλιστα, σέ ἀρκετές ἀπ’ αὐτές τίς κοινοτικές ἀστοχίες χάθηκαν ἀνθρώπινες ζωές ἤ ἔπαθαν σοβαρές παρενέργειες, λίγες δυστυχῶς ἐκ τῶν ὁποίων (πάλι ἐμπόδια…) κατέληξαν σέ δικαστήρια μέ ἀποφάσεις γιά καταβολή τεράστιων οἰκονομικῶν ἀποζημιώσεων.

Τί ἔχει νά μᾶς πεῖ γιά σωρεία περιπτώσεων ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου, ὅπου ἡ «κοινότητα» ἔσφαλε κι ἕνας μόνο ἤ λίγοι ἐπιστήμονες ἀντιλήφθηκαν τό ἐπιστημονικά ὀρθόν, τό ὁποῖο κατοχυρώθηκε σέ πολλές ἀπ’ αὐτές τίς περιπτώσεις αἰῶνες ἤ χιλιάδες χρόνια ἀργότερα;

Π.χ. ὅταν ὅλοι θεωροῦσαν πώς ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδη κι ἀκίνητη, μόνο κάποιοι Ἀρχαῖοι Ἕλληνες κι ἀργότερα ἀνά τούς αἰῶνες κάποιοι μεμονωμένοι ἐπιστήμονες πρέσβευαν πώς ἡ γῆ εἶναι στρογγυλή καί γυρίζει.

Μάλιστα δε, ὁ Γαλιλαῖος πού κατέληξε πώς ἡ γῆ γυρίζει «πέρασε ἀπό τό πειθαρχικό» τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης καί καταδικάσθηκε μέ φρικτά βασανιστήρια ὡς αἱρετικός καί τελικῶς πιέστηκε νά ἀπαρνηθεῖ τήν θεωρία του, πρᾶγμα πού ἔκανε γιά τό θεαθῆναι, ἀλλά ὄχι καί γιατί δέν ἦταν ἀλήθεια, γι’ αὐτό μουρμούρισε σιγανά· «κι ὅμως…γυρίζει», τήν στιγμή πού φωναχτά καταδίκαζε τήν ἄποψή του!

Δέν εἶναι σκοταδισμός νά φοβοῦνται οἱ «εἰδικοί» τήν δημόσια κατάθεση ἐπιστημονικῶν στοιχείων, τήν ὠφέλιμη ἀντιπαράθεση καί τόν δημιουργικό ἀντίλογο καί μάλιστα καί μέ διεθνεῖς ὁμολόγους τους, ἀλλά  ἀντί νά ὑπηρετήσουν τήν ἰατρική ἀλήθεια στό ἔπακρον, ἐπιλέγουν νά ὑπηρετήσουν τίς ἐντολές τῆς «κοινότητας» καί τῶν Κρατικῶν ἡγετῶν (ἔσωθεν κι ἔξωθεν…) πού παρεμπιπτόντως δέν εἶναι ἰατροί καί λοιμωξιολόγοι, ἀκόμη κι ἄν ὑπάρχει περίπτωση νά σφάλλουν εἰς βάρος ἀσθενῶν κι ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας;

Κι ἐφόσον θεωροῦν σίγουρο πώς κατέχουν τήν σωστή ἰατρική θεώρηση, γιατί τότε δέν εἰσέρχονται σέ διεπιστημονικό διάλογο ὥστε νά ἀποκαλύψουν τά ὑποτιθέμενα συντριπτικῶς ἀδιάσειστα ἐπιστημονικά τους δεδομένα ἐνώπιον πάντων καί νά τούς ἀποστομώσουν, παράλληλα δε νά καθησυχάσουν τίς καλές ἀνησυχίες τοῦ κόσμου;…

Ὁ κ. Πατούλης προσάπτει στούς ἐπιστήμονες πώς εἶναι ἀρνητές ὕπαρξης τοῦ κορωναϊοῦ, ἤ καθολικοί ἀρνητές τῆς μάσκας καί τῶν ἐμβολιασμῶν, ἐνῶ τίποτε ἀπό αὐτά δέν εἶναι ἀληθῆ ἀπό μέρους τους.

Οἱ  ἰατρικές καί βιοηθικές ἐνστάσεις τους ἔγκεινται σέ ἐπιμέρους ἀνορθόδοξες διαστάσεις καί δεδομένα πού ἀφοροῦν αὐτά τά τρία, καθώς καί στό πῶς ἡ ἰατρική καί ἡ πολιτική «κοινότητα» τά διαχειρίζεται σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ὅσον ἀφορᾶ τόν κ. Παπαδάκη πού ἐνίσταται κι ἀνεβάζει κορῶνες πώς τά Μ.Μ.Ε. δέν «μπουκώνονται μέ χιλιάρικα» καί δέν παίρνουν τό λαδάκι τους… γιά νά παίξουν τόν συμπαραστατικό ρόλο τους στήν καμπάνια τῆς «πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ», παραπέμπω ἐδῶ:

«Νέα καμπάνια (ἔχουμε καί τίς προηγούμενες ὅλους τούς μῆνες ἐπί κορωναϊοῦ…) 2 ἑκατομμυρίων εὐρώ προανήγγελε ὁ κ. Στέλιος Πέτσας στήν Βουλή»:

https://www.protothema.gr/greece/article/1048344/nea-kabania-2-ekat-euro-sta-kanalia-gia-ton-koronoio/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0SaC2mUG27BC2Mv5N8UjhqoG-eFKd1wj8kf2g3UG9uyy8YL9T06246_-c#Echobox=1601045565

Τέλος, δέν ἐπεισέρχομαι σέ νομικά ζητήματα πού δέν κατέχω.

Οὔτε θά ξεμπερδέψω ἐγώ τό κουβάρι τοῦ ποιός ἔχει δίκιο ἤ ἄδικο ἰατρικῶς, χωρίς νά σταματῶ νά ψάχνω τήν ἀλήθεια καί νά ἔχω προσωπική ἄποψη.

Αὐτό πού σίγουρα, ὅμως, ἀντιλαμβάνομαι εἶναι, πώς

σέ μία χώρα πού γέννησε τήν δημοκρατία καί τόν διάλογο, ξαφνικά μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό διώκεται, ποινικοποιεῖται καί καταδικάζεται ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου κι ἄς ἔχει σοβαρά ἐπιχειρήματα (πολλῷ δε μᾶλλον κι ἐπιστημονικά) καί ὁ διάλογος καί ὡς ἐκ τούτου καί ὁ δημιουργικός καί προσοδοφόρος ἀντίλογος!

Γιατί ἄραγε;

Προφανῶς, γιά νά ἐπιβάλλεται ἀνελεύθερα ὁ μονόλογος κάποιων ὀλίγων πίσω ἀπό τήν πληθωρική φαινομενικά ταμπέλα τῆς αὐθαιρέτως ἀπενοχοποιημένης «κοινότητας», ἡ ὁποία ἀποφασίζει γιά τά δισεκατομμύρια ἀνθρώπων παγκοσμίως καί μέ ἀναδυόμενες στό φῶς νεοταξικές σκοπιμότητες πού δέν πείθουν  οὔτε ἀπό ἠθικῆς, οὔτε ἀπό ἐπιστημονικῆς σκοπιᾶς, κυρίως ἐξαιτίας τῶν ἀπολυταρχικῶν μέσων ἐπιβολῆς τους!

Φοβᾶμαι, ὅτι τά χειρότερα ἕπονται… ἄν ἐπιτρέψει ὁ Κύριος.

Τέλος, θά ἥθελα οἱ «εἰδικοί» (ἰατροί καί πολιτικοί) νά μᾶς ποῦνε τί γίνεται μέ ὅλους αὐτούς πού ἔχουν παρενέργειες μέ τήν μάσκα, ὄπως ἡ παρακάτω περίπτωση.

Θά τούς μηνύουμε κι ἐμεῖς καί θά τούς διώκουμε ἤ θά μᾶς βροῦνε καλύτερη λύση;

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3339817576244203&id=100006479800237


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com