31 Αυγ 2020

Mία ἀπάντηση στόν Σεβασμιότατο Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, στό ἀνοιχτό ἐρώτημά του γιά τήν ζακέττα μέσα στήν Ἐκκλησία!

 Mία ἀπάντηση στόν Σεβασμιότατο Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, στό ἀνοιχτό ἐρώτημά του γιά  τήν ζακέττα μέσα στήν Ἐκκλησία! | ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Mία ἀπάντηση στόν Σεβασμιότατο Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, στό ἀνοιχτό ἐρώτημά του γιά τήν ζακέττα μέσα στήν Ἐκκλησία!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε μία τοποθέτηση τοῦ Σεβασμιοτάτου Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, σχετικά μέ τίς ἀντιδράσεις πολλῶν Χριστιανῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν χρήση μάσκας μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τίς ὁποῖες προφανῶς δέν συμφωνεῖ.

Καταλήγει τήν τοποθέτησή του μέ ἕνα ἐρώτημα τό ὁποῖο ἀπευθύνει σέ ὅσους ἀπό ἐμᾶς δέν συμφωνοῦμε μέ τήν χρήση μάσκας μέσα στούς Ἱερούς Ναούς.

Σέ αὐτό τό ἐρώτημα Σεβασμιότατε σᾶς δίνω ταπεινά τήν δική μου ἀπάντηση, ἀφοῦ πρῶτα παραθέσω τήν τοποθέτησή σας στούς ἀναγνῶστες γιά τήν ἐνημέρωσή τους περί τίνος πρόκειται.

Γόρτυνος Ιερεμίας: «Και μέσα στην Εκκλησία, χριστιανέ, μπορεί να κολλήσεις κορονοϊό»!…

Πρέπει, λοιπόν, ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε, γιά νά ἀποτρέψουμε τό κακό.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ●Ἀριθμ. φύλ. 8  Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

Μᾶς ἦρθε στά χρόνια μας, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά τά πολλά μας ἁμαρτήματα, καί τό θανατηφόρο κακό τοῦ κορωνοϊοῦ.

1.Καί πρέπει, λοιπόν, ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε, γιά νά ἀποτρέψουμε τό κακό.
Πάντως, γιά τήν προφύλαξή μας ἀπό τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅλοι οἱ εἰδικοί μᾶς συνιστοῦν τίς ἀποστάσεις μεταξύ μας καί νά φορᾶμε μάσκα, γιά νά μήν εἰσπνέουμε τυχόν κακό μικρόβιο τοῦ ἄλλου ἤ καί τῆς  ἀτμόσφαιρας ἀκόμη τά μικρόβια.
Ἰδιαίτερα αὐτό σέ συναντήσεις καί συγκεντρώσεις εἶναι ἀναγκαῖο.

2.Γύρω ἀπό τόν κορωνοϊό ἀκούστηκαν πολλά, πού μερικά μᾶς  ἀποδεικνύουν ὅτι δέν σκεπτόμαστε θεολογικά, μά οὔτε καί λογικά, δηλαδή, ἀνθρώπινα. Καί ἐξηγῶ τί θέλω νά πῶ, ζητώντας συγγνώμη ἀπό τούς ἀντιφρονοῦντες. Εἶπαμε γιά τήν προφύλαξή μας νά φορᾶμε μάσκες στό πρόσωπο. Καί ἔτσι γίνεται στά σχολεῖα, στά «σοῦπερ μάρκετ», στίς συγκεντρώσεις, στίς ἀγορές κ.λπ. Τό ἴδιο βεβαίως καί γιά τόν ἴδιο λόγο πρέπει νά γίνεται καί στούς ἱερούς Ναούς κατά τήν θεία λατρεία.

Ὄχι, λέγουν, μερικοί, ἤ καί πολλοί χριστιανοί καί κληρικοί, ὄχι μέσα στούς Ναούς ἡ μάσκα. Γιατί;, τούς ρωτᾶμε. Γιατί μέσα στόν Ναό – μᾶς λέγουν – εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά μᾶς συμβεῖ κανένα κακό.

3.Πραγματικά, χριστιανοί, δέν μπορῶ νά καταλάβω τόν λόγο αὐτό. Δηλαδή, ὅταν εἶμαι μέσα στόν Ναό, τήν ὥρα πού γίνεται ἱερή Ἀκολουθία, εἶναι ἁμαρτία τό νά φορέσω μία ζακέττα ἤ καί ἕνα παλτό ἀκόμη, γιά νά προφυλαχτῶ ἀπό τό κρύο; Θά πῶ ὅτι μέσα στόν Ναό, πού εἶμαι, εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά κρυώσω; Πόσες φορές δέν συνέβηκε καί σέ ἱερεῖς καί σέ ψάλτες νά κρυολογήσουν ἀπό τά ρεύματα τῶν παραθύρων κατά τήν ὥρα τῆς θείας λατρείας; Ὅ,τι λοιπόν εἶναι μία ζακέττα γιά προφύλαξη ἀπό τό κρύο, τό ἴδιο ἀκριβῶς, ἀκριβῶς τό ἴδιο, εἶναι καί τό νά φορέσω μία μάσκα γιά τήν προφύλαξη ἀπό τόν κορωνοϊό. Καί τό ἄλλο ἀκόμη δέν μπορῶ νά καταλάβω: Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης μόνο στόν Ναό φυλάγει τά παιδιά Του ἀπό ἀρρώστια καί δέν δείχνει τήνἀγάπη Του ἔξω ἀπό τόν Ναό; Μήν περιμένουμε, χριστιανοί μου, νά μᾶς προφυλάξει ὁ Θεός ἐκεῖ πού μποροῦμε μόνοι μας νά προφυλαχθοῦμε. Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐνεργήσει μέ τήν λογική του καί τήν δύναμή του, δέν ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας τήν πλάκα, πού ἦταν στόν τάφο τοῦ Λαζάρου, εἶπε νά ἔλθουν οἱ ἄνθρωποι νά τήν παραμερίσουν, γιατί μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά τό κάνουναὐτό. Τί δέν μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά κάνουν; Τό νά ἀναστήσουν τόν νεκρό. Σ ̓αὐτό ἐπενέβη ὁ Χριστός καί ἔκανε τό θαῦμα καί ἀνέστησε τόν Λάζαρο (Ἰωάν. 11,38-39).

4. Καί στόν Ναό, λοιπόν, μέσα στήν Ἐκκλησία, χριστιανέ, μπορεῖ νά κολλήσεις κορωνοϊό, ἀπό τόν βήχα καί τό φτέρνισμα καί τό πλησίασμα τῶν ἄλλων. Γι ̓αὐτό καί ἐκεῖ πρέπει νά φορᾶς τήν μάσκα καί μήν περιμένεις τόν Θεό νά σοῦ κάνει θαῦμα σ ̓αὐτό πού μπορεῖς μόνος σου νά τό πετύχεις. Στόν Ναό πηγαίνουμε γιά νά δηλώσουμε τήν ἀγάπη μας στόν Θεό μας καί νά πάρουμε τήν Χάρη Του γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, καί ὄχι γιά νά Τόν ἐκπειράζουμε νά μᾶς σώσει ἀπό ἕνα κακό, χωρίς ἐμεῖς νά λάβουμε τά   μέτρα νά διαφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτό. Ὁ Θεός μᾶς εἶπε νά τιμοῦμε τούς ἰατρούς καί νά πηγαίνουμε σ ̓αὐτούς, γιατί ὁ Θεός δίνει σ ̓αὐτούς τήν σοφία, γιά νά εὑρίσκουν τά φάρμακα (βλ. Σ.Σειρ. 38,1 ἑξ.).

5. Εἰπώθηκε καί τό ἄλλο:Δέν πρέπει – εἶπαν –νά φορᾶμε μάσκα στίς Ἐκκλησίες, γιατί ἀλλοιώνεται ἡ μορφή μας καί παρουσιαζόμαστε διαφορετικοί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μπράβο μας! Ἄχ!... Καί τό ὅτι ἡ ἁμαρτία μᾶς κάνει ἐλεεινούς καί ἀσχημομούριδες καί ἀσχημίζει τήν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς μας, πού εἶναι «κατ ̓εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένη, αὐτό δέν τό βλέπουμε καί δέν μᾶς πονάει;

Ἀλλά σκέπτομαι καί τό ἑξῆς: Τί θά ἔλεγαν γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἄν ζοῦσε στίς μέρες μας καί μαντήλωνε τίς γυναῖκες (βλ. Α ́ Κορ. 11,1 ἑξ.)πού τό μαντήλι εἶναι σάν πέντε καί δέκα μάσκες!…

6. Ἀδελφοί μου, ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τό κύριο θέμα τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, μέ τό νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό μας, μέ τό νά γλυκαινόμαστε μέ τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων μας, καί νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μέ ὅλους. Γι ̓αὐτά θά κριθοῦμε τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως καί ὄχι γιά τό ἄν φορέσαμε ἤ δέν φορέσαμε μάσκα στούς ἱερούς Ναούς. Ἐμεῖς ὅπως σέ ὅλα, ἔτσι καί σ ̓αὐτό, θά πράξουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέ πολλές εὐχές,† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ΥΓ. Σ ̓ αὐτούς πού ἐπιμένουν ἀκόμη ὅτι εἶναι ἁμαρτία τό νά φορᾶμε τήν μάσκα στόν Ναό, γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τόν κορωνοϊό, παρακαλῶ νά μοῦ ἀπαντήσουν στό ἁπλό ἐρώτημά μου πού εἶπα: Γιατί αὐτό εἶναι ἁμαρτία καί δέν εἶναι ἁμαρτία καί τό νά φορέσουμε μία ζακέττα στήν Ἐκκλησία, γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τό κρύο;

Σεβασμιότατε,

Πρῶτον:

ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά φιλοῦμε τίς χαριτόβρυτες, ἐνίοτε δέ καί μυροβλύζουσες ἅγιες εἰκόνες, εἰδάλλως γινόμεθα εἰκονομάχοι!

Δεύτερον:

ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά κοινωνοῦμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, τόν ἴδιο τόν Κύριο καί τόν Μόνο Ἰατρό πάσης νόσου καί μαλακίας ψυχῆς τε καί σώματος! Κι οὔτε γίνεται νά τήν φοροῦμε ἀμέσως μετά τήν Θεία Μετάληψη, διότι βλασφημοῦμε τόν Θεό καί εἶναι σά νά Τοῦ λέμε· δέν εἶσαι Ἰατρός Ἐσύ πού μόλις μετέλαβα, ἀλλά ὁ κορωναϊός εἶναι πιό δυνατός ἀπό Ἐσένα! Βάζω κατευθείαν τήν μάσκα γιά νά μήν γίνω κορωναϊοφόρος κι ἄς ἔγινα μόλις πρίν χριστοφόρος! Ἐπίσης, τί γίνεται μέ τά χείλη μας πού μόλις μετέλαβαν Χριστό, ὅταν τριβοῦν στό ἐσωτερικό τῆς μάσκας; 

Τρίτον:

ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά λαμβάνουμε τό εὐλογημένο ἀντίδωρο καί νά φιλοῦμε τό χέρι τοῦ Ἱερέα πού λίγο πρίν ἄγγιζε τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Ὁ Ἰερεῦς εἶναι εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ καί τό χέρι του εἶναι δανεικό καί χέρι τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ!

Τέταρτον:

ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά ὀσφραινόμαστε τό θυμίαμα πού ἁγιάζει ὅλον τόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τούς πάντες καί τά πάντα καί πού ἐπιπλέον ὡς γνωστόν κατά τήν Ἱερά μας Παράδοση καταδιώκει τά δαιμόνια!

«Θυμίαμα Σοί προσφέρομεν Χριστέ ὁ Θεός εἰς ὁσμήν εὐωδίας πνευματικῆς· ὅ προσδεξάμενος εἰς τό νοερόν καί ὑπερουράνιον θυσιαστήριόν Σου ἀντικατάπεμψον  ἡμῖν τήν χάριν καί τήν δωρεάν τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος».

Ὁ Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τήν σημασία τοῦ θυμιάματος :  «Δηλοῖ τήν ἀπ’ οὐρανοῦ  χάριν καί δωρεάν ἐκχυθεῖσαν τῷ κόσμῳ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ και εὐωδίαν τοῦ Πνεύματος καί πάλιν εἰς τόν οὐρανόν δι' Αὐτοῦ ἀναχθεῖσαν».

Πέμπτον:

ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα-φίμωτρο πού φασκιώνει τό στόμα μας τό ὁποῖο προσεύχεται καί ψάλλει δέν γίνεται νά ἀναπέμπουμε προσευχές-θυμιάματα στόν Θεό, τήν στιγμή μάλιστα πού ἐμεῖς δέν παίρνουμε μυρουδιά ἀπό τό δικό Του θυμίαμα!

Εἶναι γελοῖο καί μόνο ὡς θέαμα νά φορᾶμε φίμωτρο καί ταυτοχρόνως νά λέμε ἐξωτερικά ἤ ἐνδιάθετα·

«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν με, Κύριε» (Ψαλμός 140).

Ἁρμόζει μέ φίμωτρο νά μιλᾶμε στόν Θεό καί Αὐτός νά μᾶς «εἰσακούει»;…

Μέ ὀλιγοπιστία καί ἀπιστία ἔχουμε τό θράσος νά μᾶς εἰσακούσει ὁ Κύριος;…

Ἕκτον:

ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι ποτέ ὁ Κύριος, ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι οὔτε ἐνήργησαν ποτέ ἔτσι, δηλαδή δέν κάλυπταν μέ μαντήλια-μάσκες καί πανοπλίες τῆς ἐποχῆς τους τό πρόσωπο καί τό σῶμα τους προκειμένου νά προφυλαχθοῦν ἀπό τούς ἀρρώστους, οὔτε ἐπέβαλαν στά πλήθη πού τούς ἀκολουθοῦσαν νά ἐνεργήσουν  ἔτσι προκειμένου νά μήν μολυνθοῦν ἀπό τούς ἀρρώστους!

Ἕβδομον:

τήν ζακέττα τήν φορᾶμε γιά νά προστατευθοῦμε ἀπό τό κρύο.

Τήν μάσκα θά τήν φορᾶμε γιά νά «προστατευθοῦμε» ἀπό τίς ὅλες τίς ἁγιαστικές εὐλογίες πού προανέφερα, ἐπίσης  ἀπό τά Θεῖα Πρόσωπα (Τριαδικός Θεός, Παναγία, Ἄγγελοι, Ἅγιοι), τήν Ἄκτιστη Χάρη, τά ἀντικείμενα καί ἐνεργούμενα ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ, τά ὁποῖα θά ὑποβαθμίσουμε μπροστά σέ ἕναν ἰό;

Ὅγδοον:

Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τήν ἐλευθερία ὡς ὕψιστο δῶρο ἀγάπης, ὥστε νά μᾶς σώσει συνεργείᾳ τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως καί προαιρέσεώς μας. Χωρίς τήν δική μας ἐλευθερία, ὁ Θεός μέ τό ζόρι δέν μᾶς σώζει!

Ἡ μάσκα καί οἱ «εἰδικοί» (πολιτικοί κι ἐπιστήμονες) ντιρέκτορές της δέν ἔχουν καταργήσει μέχρι τώρα ὁλικῶς (βλέπε lockdown) καί μερικῶς τήν ἐλευθερία τοῦ θρησκεύειν, καθώς καί σειρά ἄλλων ἐλευθεριῶν μας, ἀκόμη καί τοῦ ἔχειν ἄποψιν; Αὐτό δέν εἶναι ἁμαρτία;…

Σεβασμιότατε,

κλείνοντας, θέλω νά Σᾶς ρωτήσω κι ἐγώ κάτι στήν ἐσχάτη τῶν περιπτώσεων, πού ἄς ὑποθέσουμε κολλᾶμε κορωναϊό καί ἐντός τοῦ Ναοῦ γιά ὅσους «πιστούς» ἔτσι ἐξακολουθοῦν νά «πιστεύουν»…

Εἶναι προτιμότερο νά μήν κολλήσετε κορωναϊό καί νά κυκλοφορεῖτε Ὑμεῖς καί τό ποίμνιό Σας ὑγιέστατοι μέ μάσκα ὀλιγοπιστίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ

νά νοσήσετε, ἀκόμη καί νά ἀπέλθετε ἐν Κυρίῳ πλήρεις πίστεως;

Δέν θά ἀρρωστήσουμε κάποτε ἔτσι κι ἀλλοιῶς καί δέν θά πεθάνουμε;

Ὅμως, γιά τήν πίστη μας θά κριθοῦμε ἕκαστος.

Μποροῦμε μέ μάσκα να ἐξακολουθοῦμε καί νά πιστεύουμε τό·

«ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν» (Ματθ. ιζ’ 14,23);

Ὅταν μέσα στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἀκτίστου Χάριτος δέν ἔχουμε πίστη ὡς κόκκο σινάπεως, ποῦ περιμένουμε νά μᾶς τήν χαρίσει ὁ Κύριος;

Στά χωράφια πού φυτρώνει τό σινάπι ἤ στίς διαταγές τῶν ἄθεων καί χριστομάχων «εἰδικῶν» καί πολιτικῶν;…

Τήν εὐχή Σας καί ζητῶ συγνώμη γιά τό θάρρος μου νά ἀπαντήσω στό ἀνοιχτό ἐξάλλου ἐρώτημά Σας.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ μας τα μπερδεύει ο Σεβασμιώτατος. Οι άνθρωποι πάντοτε φορούσαν ρούχα για να ζεσταθούν. Ουδέποτε όμως φορέσαν μάσκες για να προστατευθούν από κάποια αρρώστια, πόσο μάλλον μέσα στο ναό. Άλλωστε αυτά που λέμε στην εκκλησία για ποιόν τα λέμε; <>. Μήπως να αλλάξουμε και τη δέηση αυτή λόγω του κορωνοϊού και να λέμε: <>;

Μαρία είπε...

Ἄς καταλάβουμε ἐπιτέλους τήν ἀντζέντα τῆς Νέας Τάξης στήν χώρα μας, ἀλλά καί παγκοσμίως μέ παρόμοιους κοινούς νόμους (βλέπε παγκοσμιοποίηση…) καί τό ποῦ μᾶς ὁδεύουν!

Μᾶς ὁδεύουν σέ ἀπόλυτη ὑποταγή, μείωση πληθυσμοῦ, οἰκονομικό, ὑγειονομικό, κοινωνικό χάος, ἀναγκαστική Παγκόσμια Κυβέρνηση, χάραγμα!

Ἄς ἀνοίξουμε τά μάτια μας καί νά συνηδειτοποιήσουμε τέσσερις καίριους δόλιους νόμους πού ψήφισε τόσο ἡ νεοταξική Ν.Δ., καθώς καί λοιποί ἐμπλεκόμενοι τῆς Βουλῆς:

«Προφητικός»… ἐξ ἐκκλησιομάχων Νόμος πρίν τήν ὕπαρξη τοῦ κορωναϊοῦ!!!... 4619/2019 (ΦΕΚ 95 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) γιά τήν ὑποχρεωτική καραντίνα καί κατά συνέπεια γιά τήν στέρηση τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν-δικαιωμάτων καί γιά τό κλείσιμο τῆς Ἐκκλησίας (στέρηση τοῦ θρησκεύειν)!

Νόμος 4675/2020 τῆς 11ης Μαρτίου 2020 γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καί οὐσιαστικά γιά τήν στέρηση τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καί αὐτοδιάθεσης σέ προσωπικά καί εὐαίσθητα θέματα ὑγείας!

«Προφητικός»… ἐξ ἐκκλησιομάχων Νόμος 4862/20 (ΦΕΚ 4-3-2020) γιά ἁρπαγή-ἀπαγωγή ἀνηλίκων καί ἐνηλίκων (πῶς ξέρουν ἀπό τόν Μάρτιο ὅτι θά χρειασθεῖ τό παιδομάζωμα, τήν ἴδια στιγμή πού ἔλεγαν πώς ὁ κορωναϊός δέν χτυπᾶ τούς ἀνηλίκους, μέχρι καί πρίν λίγο καιρό πού ἀντεστράφη ὅλως τυχαίως… αὐτό το δεδομένο;…), ὑποβολή σέ τέστ, ἀπομόνωση, ἐμβολιασμό καί ὁποιαδήποτε ἄλλη φαρμακευτική ἀγωγή χωρίς τήν παρουσία συγγενῶν (μαρτύρων) καί τήν συγκατάθεση τοῦ «ἀσθενοῦς»!

Ἑλληνικός Ποινικός Κώδικας μέ τροποποίηση καί κύρωση μέ τόν νόμο 4619/2019 – ΦΕΚ 95/Α/11-6-2019 εἰδικά στό ἄρθρο 191 Π.Κ. μέ τίτλο· “Διασπορά Ψευδών Ειδήσεων”, ὥστε νά ποινικοποιοῦν ὁποιαδήποτε ἄλλη ἄποψη ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά σχέδιά τους (καί ὄχι μέ τήν ἀλήθεια...), εἰδικά στό ἠμι-ἐλεύθερο ἀκόμη διαδίκτυο (βλέπε πρόσφατα διώξεις δημοσιογράφων τοῦ διαδικτύου, κατάργηση ἱστολογίων, κατάργηση βίντεο στό youtube, κατάργηση ἀναρτήσεων καί προσωπικῶν σελίδων facebook, ποινικές διώξεις σέ ἀρθρογράφους κ.λ.π.), γιατί οἱ "ἄλλες ἀπόψεις" εἶναι ἤδη ἀποκλεισμένες ἐξ ὁρισμοῦ ἀπό τά λοιπά Μ.Μ.Ε. τῆς ὑποταγῆς καί τοῦ παπαγαλισμοῦ (κατ’ ἐξοχήν ἀπό τήν τηλεόραση) μέ ἐπιβεβλημένα «ἀναγνώσματα» «ἄνωθεν», δηλαδή ἐκ κέντρων ἐξουσίας σιωνιστῶν, Μασόνων, νεοταξιτῶν, θεομάχων!

Δέν τά βλέπουν αὐτά κυρίως οἱ ἐκκλησιαστικοί ἱστάμενοι καί Ποιμένες μας πού σπεύδουν νά κάνουν «ὑπακοή» σ’ αὐτούς πού ἔχουν δόλια σχέδια γιά τήν κοινωνία μας, ἀντιθέτως δε παραδίδουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου στά νύχια τους ἀμαχητί καί μάλιστα ἐναρμονισμένοι μαζί τους;

Κρίμα κληρικοί καί λαϊκοί νά ἔχουμε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί νά βαδίζουμε στά σκοτάδια, σέ τέτοιον βαθμό, πού νά μήν βλέπουμε γύρω μας καί σέ ἐμᾶς τούς ἴδιους τί μᾶς κάνουν!

Ὑ.Γ.:
δέν πρεσβεύω πώς δέν ὑπάρχει ἰός. Ὑπάρχει καί κατά τήν ἄποψή μου εἶναι προμαγειρεμένος (π.χ. βλέπε ἡμερομηνία ΦΕΚ πρώτου νόμου...), ἀκριβῶς γιατί ἐξυπηρετεῖ τη παγκόσμια Νέα Τάξη. Ἀναγκαστικά πρέπει νά προσέχουμε τήν ὑγεία μας τό δίχως ἄλλο, ἀλλά δέν πρέπει πάνω ἀπ’ ὅλα νά προσέχουμε στόν Θεό καί τήν στοιχειώδη νοημοσύνη μας;
Χωρίς Θεό καί νοημοσύνη καί χωρίς ἰό θά πᾶμε καί στόν κατήφορο (πνευματικό καί ἐπίγειο) καί στόν θάνατο (βιολογικό καί κυρίως τόν αἰώνιο)!

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή εσύ κ. Μαρία Εκπαιδευτικός όλα όσα αναφέρεις τα ζεις σε κάθε Θεία Λειτουργία?
Μετακινείς βουνά με την πίστη σου?
Με όσα γράφεις έχεις μετατρέψει την πίστη σε ιδεολογία και όχι σε βίωμα!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Δέσποτας, είπε αυτά που είπε εκ του ασφαλούς (και φυσικά από αμβωνος χωρίς αντίλογο) αφού ακόμη δεν υποχρεώνεται να φορά το φιμωτρο. Θα πρότεινα αύριο που θα λειτουργήσει να βάλει αν θέλει δοκιμαστικά το φιμωτρο και να σταθεί απέναντι στον Εσταυρωμένο, απέναντι στη Παναγιά μας, απέναντι στους Άγιους μας και ξανά σκεφτεί αυτά που είπε στους δυστυχής χριστιανούς.

Ανώνυμος είπε...

Ἀλλά σκέπτομαι καί τό ἑξῆς: Τί θά ἔλεγαν γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἄν ζοῦσε στίς μέρες μας καί μαντήλωνε τίς γυναῖκες (βλ. Α ́ Κορ. 11,1 ἑξ.)πού τό μαντήλι εἶναι σάν πέντε καί δέκα μάσκες!…
Πόσο επιπόλαιος και ἀσχετος ο ανωτέρω λόγος του κ. Ιερεμία; Συγκρίνει και μάλιστα ειρωνεύεται την εντολή του Αποστόλου Παύλου για το κάλυμμα των γυναικών κατά την ώρα της προσευχής, θεωρώντας το σαν αναχρονισμό καί εν αχρησία συνήθεια του παρελθόντος. Κάτι που δεν ισχύει! Αντιθέτως η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών ορθοδόξων γυναικών στον κόσμο καλύπτουν το κεφάλι τους όταν εκκλησιάζονται, όπως συμβαίνει σε όλα τα ορθόδοξα κράτη εκτός Ελλάδος (Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ.). Το κάλυμμα όμως έχει συμβολισμό καί νόημα ευσεβείας, σε αντίθεση με τη μάσκα που αν συμβολίζει κάτι είναι η υποταγή στον "καίσαρα" από φόβο ή φόβο θανάτου. Επιπλέον, οι ορθόδοξες μοναχές καλύπτουν ισοβίως την κεφαλή του γιατί το καλεί η Παράδοση, αλλά αφήνουν ακάλυπτο το πρόσωπο!

Ανώνυμος είπε...

Και προπαντός μην ξεχνιόμαστε, πως οι νόμοι που αναφέρθηκαν συνοδεύονται από βαρειά πρόστιμα και ποινές πολυετούς φυλάκισης έως και ισόβια αν κατηγορηθεί κάποιος πως κόλλησε κορωνοϊό σε συνάνθρωπό του κι αυτός πέθανε!

Η δικτατορία ωχριά μπροστά σε αυτά που ζούμε.

Στο εξωτερικό σε Σερβία, Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες και ηπείρους, π.χ. Αυστραλία ξεχύνεται ο κόσμος στους δρόμους στα κοινοβούλια και πετυχαίνουν την ματαίωση των παγκοσμίων σχεδίων διαμέσου του κορωνοϊού.

Εμείς εδώ στην Ελλάδα γίναμε πρόβατα όχι του Χριστού, αλλά κακά και άβουλα πρόβατα.

Ανώνυμος είπε...

Δεν προκύπτει από πουθενά ότι το να μην φοράς μάσκα είναι ομολογία πίστεως. Ομολογία αδιάκριτης ανυπακοής ίσως...

Επίσης δεν προκύπτει ότι το να ασπάζεσαι τις άγιες εικόνες φορώντας τη μάσκα υποδηλώνει ασέβεια προς αυτές. Η ασέβεια ή η ευσέβεια κρύβεται στην καρδιά του καθενός κατά την ώρα του ασπασμού...

Αν δεν είμαστε άξιοι να καταλάβουμε αυτό το απλό που έγραψε ο δεσπότης τι να πω...

Μαρια. είπε...

Μπράβο σας κυρία μου για το θάρρος να απαντήσετε σε αυτόν τον κύριο που λέει αυτές τις μπούρδες στο λαό του θεού. Ότι έχετε γράψει με καλύπτει απόλυτα και εμένα και πολλούς άλλους φαντάζομαι. Εύχομαι να είστε πάντα υπό την σκέπη της Παναγίας μας και ο καλός Θεός μας να σας προστατεύει, να σας δίνει δύναμη και ζωή στην αιώνια βασιλεία Του. Καλό αγώνα και καλή μετάνοια σε όλους μας!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ. είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 5:43μ.μ.Η ΜΑΡΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΑΝΩΝΥΜΕ (Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΙΛΩΝ) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

2 Σεπτεμβρίου 2020 - 9:16 μ.μ.

λες: Η ασέβεια ή η ευσέβεια κρύβεται στην καρδιά του καθενός κατά την ώρα του ασπασμού...

Όχι δεν είναι ευσέβεια να φιλάς τον Άγιο Πρόσωπο της εικόνας και ταυτόχρονο να φοράς μάσκα για να μην κολλήσεις από αυτό ασθένεια.
Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, η εικόνος προσκύνησις προς το πρωτότυπον διαβαίνει.
Επομένως, η αγία εικόνα είναι το ίδιο το άγιο εικονιζόμενο πρόσωπο μπροστά σου! Είσαι λοιπόν ασεβής που το ασπάζεσαι με μάσκα ολιγοπιστίας και η καρδία σου έχει πόρρωση που δεν ενοχλείται από αυτό και δεν το καταλαβαίνει κάν.
Σύνελθε.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com