24 Μαΐ 2020

Ο όρκος του Ιπποκράτη απαγορεύει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς!


ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ… ~ Το Αγκάθι

Ο  ΟΡΚΟΣ  ΤΟΥ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ!
 Ἀλέξανδρος Παναγιώτου, Ἰατρός Κυτταρολόγος
     Kάποια πράγματα δέν γίνεται νά μήν λέγονται...ἔστω κι ἄν εἶναι αὐτονόητα ἀκόμα καί γιά τριτοετεῖς φοιτητές Ἰατρικῆς (στό τρίτο ἔτος διδασκόμαστε τήν Μικροβιολογία)...
1.Ὅλοι οἱ ἰοί ἐξασθενοῦν ὅσο ἀνεβαίνει ἡ θερμοκρασία, εἰδικά τό καλοκαῖρι μᾶς ἀπασχολοῦν ἐλάχιστα ἕως καθόλου.
2.Ὅλοι οἱ ἰοί καταλείπουν ἀνοσία μετά τήν ἀποδρομή τους ἔστω καί ὀλιγόμηνη (κάποιοι ἀκόμα καί ἰσόβια ὅπως ἡ ἱλαρά, ἡ ἀνεμοβλογιά, ἡ λοιμώδης μονοπυρήνωση κλπ.)
3.Ὅλοι οἱ ἰοί ἔχουν τήν ἰδιότητα νά μεταλλάσσονται πολύ εὔκολα (εἰδικά οἱ ἰοί RNA ὅπως ὁ Covid19), κάτι πού συμβαίνει ἄλλωστε αἰῶνες τώρα μέ τή γρίπη, αὐτό ὅμως δέν τούς ἀλλάζει ὡς διά μαγείας ἀπό μή παθογόνους γιά τόν ἄνθρωπο σέ μαζικά θανατηφόρους (ὅπως προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν κάποιοι).
4.Ὅλοι οἱ ἰοί εἶναι οὐσιαστικά ἐντελῶς ἀνενεργοί ἔξω ἀπό τόν ξενιστή τους (τό ἀνθρώπινο κύτταρο π.χ.) καί ἑπομένως δέν μποροῦν νά “αἰωροῦνται” γιά ὧρες ὡς παθογόνοι στόν ἀέρα ὅπως εἰπώθηκε (καί τό χειρότερο ὅλων, ἔγινε πιστευτό).

5. Ὅλοι οἱ ἰοί ἀπέχουν πολύ ἀπό τό νά χαρακτηριστοῦν ὡς ζωντανοί ὀργανισμοί (ὅπως εἶναι π.χ. τά βακτήρια) καί γιά αὐτό ὁ ὅποιος πολλαπλασιασμός τους δέν μπορεῖ νά γίνει ἔξω ἀπό ἕνα ζωντανό κύτταρο (στό ὁποῖο ὅπως εἶπα, δροῦν μόνο ὡς ξενιστές).
6. Ὅλοι οἱ ἰοί μεταδίδονται μέ σωματικά ὑγρά ἀσθενοῦς (π.χ. αἷμα ὅπως στό AIDS, σάλιο καί ἐκκρίσεις ὅπως στόν Covid19 ἀλλά καί τή γρίπη) ἐφ’ ὅσον ἔλθουν σέ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ μέ κάποια “πόρτα εἰσόδου” στόν ὀργανισμό (π.χ. ἀνοιχτή πληγή στό AIDS, στοματική κοιλότητα, βλεννογόνος μύτης ἤ ματιῶν ) σέ γρίπη καί Covid19.
     Ἑπομένως, μόνο ἄν κάποιος βήξει ἤ φτερνιστεῖ πάνω μας μποροῦμε νά κολλήσουμε καί στήν περίπτωση φυσικά πού μέ ἄπλυτα χέρια ἀγγίξουμε τό στόμα, τή μύτη ἤ τά μάτια μας.
     Τά περί 8 καί 18 μέτρων προσωπικά θά μέ ἔκαναν νά γελάσω ἄν δέν ἔκρυβαν πίσω ὑστερόβουλες σκέψεις ὅσων τά λένε.
     Αὐτά ἀφοροῦν βασικότατες γνώσεις γιά ἕνα τριτοετῆ φοιτητή Ἰατρικῆς!
     Ἄν τώρα κάποιος ἀκόμα καί μέ τόν τίτλο τοῦ ἐκπροσώπου ὁποιουδήποτε φορέα ὑγείας, Ἑλληνικοῦ ἤ διεθνοῦς, βγεῖ καί πεῖ ἄλλα, ἄς ἔχουμε στό μυαλό μας ὅτι μπορεῖ νά μήν μιλάει ἀπό μόνος του ἀλλά γιά συμφέροντα τρίτων.
     Τό ἀφήνω ἐδῶ, δέν μπορῶ νά γίνω πιό σαφής...
     Πᾶμε τώρα καί σέ 2-3 ἀκόμα παραδοχές πού θά μᾶς ἀνοίξουν λίγο περισσότερο τά μάτια (ἐλπίζω)...
Τό τέστ ταυτοποίησης τοῦ ἰοῦ μέ τή μέθοδο PCR δέν εἶναι οὔτε εἰδικό γιά τόν Covid19 οὔτε ἐνδεικτικό ἐνεργοῦ λοίμωξης. Τί σημαίνει αὐτό;
     Σημαίνει ὅτι ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ μπορεῖ νά δώσει θετικό τό τέστ ἀκόμα καί ἄν εἶχε προσβάλλει τόν ὀργανισμό ἕνα τρίμηνο καί παραπάνω πρίν (καί φυσικά πλέον ἔχει ἀποδράμει).
   Μπορεῖ μέ λίγα λόγια νά ἀνιχνευτοῦν ὑπολείμματα γενετικοῦ ὑλικοῦ (RNA) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (ἀπό τούς ὁποίους προσβαλλόμαστε πολύ συχνά καί τά θεωροῦμε “γριποῦλες”) ἀκόμα καί ἄν ἔχουμε ἀναρρώσει πλήρως καί δέν εἴμαστε πλέον φορεῖς !!!...γιά φαντάσου...
Ἔχει γίνει ἐπισήμως παραδεκτό (καί ὄχι μόνο στή χώρα μας) ὅτι ἔχουν δηλωθεῖ ἀποβιώσαντες ὡς ἀπώλειες κοροναϊοῦ ἀκόμα καί ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, ἐνῶ ἡ αἰτία θανάτου ἦταν προφανέσταστη (ἐγκεφαλικό, ἀνακοπή κλπ.)!
Αὐτό φυσικά δέν συνέβαινε οὔτε μέ τή γρίπη οὔτε μέ ἄλλα λοιμώδη νοσήματα.
Ἄν συνδυάσουμε λοιπόν αὐτό τό γεγονός μέ τά ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω σέ σχέση μέ τά τέστ καταλαβαίνουμε ὅτι ὡς “νεκροί ἀπό κορονοϊό” μπορεῖ νά θεωρηθοῦν καί ἄνθρωποι πού ἔπαθαν ἐγκεφαλικό στά 85 τους καί εἶχε τύχει νά μολυνθοῦν ἀπό ὁποιονδήποτε κορονοϊό ἀκόμα καί πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα !!!... γιά φαντάσου Νο 2...
Ἔχει ἐπίσης γίνει ἐπισήμως παραδεκτό (καί ὄχι μόνο στή χώρα μας) ὅτι τά πραγματικά κρούσματα τοῦ ἰοῦ εἶναι ἴσως καί 10 φορές περισσότερα (τό λιγότερο). Καί φυσικά, ὅταν κάποιος “ἰνστρούχτορας” τό δηλώνει αὐτό, κανείς δημοσιογράφος δέν τοῦ ρωτάει τό ἁπλό “Ἄρα, ἡ θνησιμότητα τοῦ ἰοῦ εἶναι 10 φορές μικρότερη, ἄρα πολύ-πολύ μικρότερη ἀπό ἄλλες ἰογενεῖς λοιμώξεις;”
Εἶναι προφανές γιατί δέν τό ρωτάει κανείς (προφανές φυσικά σέ ὅσους θέλουν νά βάζουν τό μυαλό νά σκέφτεται).
     Κλείνω μέ μιά μικρή παραπομπή στόν Ἱπποκράτη (στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁρκίζονται ὅλοι ὅσοι πρόκειται νά γίνουν γιατροί)...
    Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη, λοιπόν, δηλώνει εὐθαρσῶς ὅτι κανείς γιατρός ἤ λειτουργός ὑγείας δέν ἔχει δικαίωμα νά χορηγήσει διά τῆς βίας ὁποιοδήποτε φάρμακο σέ ἀσθενῆ  ὑγιῆ ἐφ’ ὅσον αὐτός δέν θέλει νά τό πάρει καί ἀρνεῖται κατηγορηματικά.
Ἄς τό ἔχουν αὐτό ὑπ’ ὄψιν ὅσοι ὀνειρεύονται μαζικούς ἐμβολιασμούς ὑποχρεωτικούς διά νόμου...”
Ἀλέξανδρος Παναγιώτου Ἰατρός Κυτταρολόγος
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» agnikolaos.grἈρ. Τεύχους 113 Μάϊος 2020

8 σχόλια:

Αντώνης είπε...

Για δεκαετίες οι Έλληνες βομβαρδίζονταν με τις θεωρίες του 666 στα τσιπάκια...
Τώρα έχουμε τα εμβόλια!!
Σα να μη μπορούν οι "κακούργοι" να βάλουν την "μυστηριώδη ουσία" που θα σε κάνει "άθεο ζόμπι" σε ένα εμβόλιο που κάνουν όλοι στα 12 έτη ή σε ένα αντιγριπικό εμβόλιο που κάνουν εκατομμύρια Έλληνες κάθε χειμώνα...

ΜΑΡΙΑ είπε...

24 Μαΐου 2020 - 1:20 μ.μ.

Ἀδελφέ, δέν θά γίνει κανένα προσφράγισμα καί κανένα σφράγισμα κρυφά!
Θά ἔλθουν ἔτσι τά πράγματα, ὥστε ὅλοι νά ξέρουν καί ν' ἀποφασίσουν ποιόν δρόμο θά διαλέξουν.
Γιά τόν ἁπλούστατο λόγο, γιά νά εἴμαστε ὄλοι ἀναπολόγητοι καί γιατί ὁ δίκαιος καί ἀγαπῶν Θεός φέρνει τά πράγματα ἔτσι, ὥστε νά εἴμαστε ὅλοι ἐνήμεροι. Ὁ Οὐράνιος Πατέρας πού εἶναι Φῶς Ἀληθινόν δέν ρίχνει στά σκοτάδια τά πλάσματά του, ἀλλά θέλει πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Δέν ἐξαπατᾶ ὅπως ὁ Διάβολος καί δέν προδίδει. Ἐμεῖς Τόν προδίδουμε.

Θά ξέρουν ὅλοι, ἀλλά δέν θά πιστεύουν ὅλοι.

Θέλεις ἕνα τρανταχτό παράδειγμα;
Οἱ πλεῖστοι δημοσιογράφοι.
Γνωρίζουν καί τό ψέμα καί τήν ἀλήθεια, ἀλλά σκοτισμένοι ἀπό τήν ἀπιστία τους, εἰρωνεύονται τήν ἀλήθεια, τήν διώκουν καί προβάλλουν καί προωθοῦν τό ψέμα!

Θέλεις κι ἕνα ἄλλο;
Τρία χρόνια θά κηρύττουν δημόσια οἱ Προφῆτες Ἡλίας καί Ἐνώχ γιά νά ἐνημερώνουν γιά τόν Ἀντίχριστο ὅλον τόν κόσμο πού θά τούς βλέπει κι ἀκούει μέσῳ τεχνολογίας, προκειμένου νά τόν ξυπνήσουν ἀπό τήν ἀπάτη καί τήν πλάνη.

Ὅλοι θά ξέρουν.

Αντώνης είπε...

κ. Μαρία,
δλδ οι φαρμακοβιομηχανίες θα σου λένε οτι βάλανε τη "μυστηριώδη ουσία" που θα σε κάνει "άθεο ζόμπι" κτλ κτλ;; κι εσύ θα διαλέγεις να το κάνεις ή όχι;;
Τα έχετε μπερδέψει λίγο;;
Αν ακούτε φήμες μπορεί να βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα! Να προσέχετε!
Έτσι παρασύρθηκαν πολλοί με τα 666 στα τσιπάκια και το μόνο που τους απασχολούσε ήταν μη μολυνθούν από τα barcodes!!
Δε μάθαμε τπτ από αυτά που πάθαμε τότε..;

Διονύσιος είπε...

Συνεπώς Μαρία οι προφήτες θα προηγηθούν πριν το σφράγισμα ή την έκδοση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με RFD,(ID 2000),που περιέχει το 666, καί ισοδυναμεί με τήν σφράγισμα του Αντιχρίστου στο σώμα;

ΜΑΡΙΑ είπε...


Δέν πιάσατε τό πνεῦμα μου, παρόλου πού θεωρῶ πώς ἤμουν ξεκάθαρη καί μέ δύο τρανταχτά παραδείγματα ἕνα ἀπό τό παρόν πού ζοῦμε κι ἕνα ἀπό τό μέλλον πού εἶναι γραμμένο πάνω ἀπό 2.000 χρόνια καί θά ζήσουμε.

Ἄν διαβάσατε κάποια ἄρθρα μου ἄν ὄχι ὅλα ἀπό τόν Σεπτέμβριο πού στέλνω ἐδῶ στό ἀκτίνες, στά ὁποῖα φαίνεται ξεκάθαρα πώς εἶμαι ἐπί ποδός, μόνο αὐτό πού γράψατε δέν θά γράφατε.

Ἄν πιστεύουμε στόν Θεό πραγματικά (χωρίς νά κοιμόμαστε ἀμέριμνοι ἐννοεῖται, πάντα μέ ἐγρήγορση), ὁ Θεός ἔχει τόν τρόπο νά μᾶς ἐνημερώνει αὐτά πού πρέπει νά ξέρουμε.
Αὐτό εἶναι πολύ λεπτό, ἀλλά καίριο σημεῖο πού δέν πιάσατε στό σχόλιό μου, προφανῶς ἀπό τίς ἀπαντήσεις σας.

Ανώνυμος είπε...

Όποιος θέλει να μάθει Ορθόδοξη εσχατολογία, νομίζω ο μόνος που έχει ασχοληθεί συστηματικά είναι ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, που ήταν ερμηνευτής και όχι προφήτης, αλλά συστηματικότατος ερμηνευτής, καθαρός, γάργαρος ο λόγος του, σε κρατάει, θέλεις να ακούσεις κι άλλο. Οι ομιλίες του έχουν κυκλοφορήσει ευρέως. Αξίζουν να τις ακούσει κανείς, γιατί εκτός των άλλων μαθαίνει και Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Πατερικό λόγο, Γεροντικό, μέχρι και στοιχεία αρχαίας ιστορίας.

Απ' ότι μου έχουν πει, τέσσερα χρόνια ερμήνευε την Αποκάλυψη στίχο-στίχο, 100+ μισάωρες ομιλίες. Κι εγώ που το γράφω αυτό και τον προτείνω, δεν τα έχω ακούσει όλα ούτε και με τη σωστή σειρά, σκόρπια έχω ακούσει διάφορα, αλλά ήδη έχω οφεληθεί πολύ.

Προφανώς δεν είναι δυνατό να καλυφθούν όλα αυτά σε κάποια σχόλια ιστολογίου, αλλά εξ' όσων έχω καταλάβει, πρώτα θα δούμε τον Αντίχριστο (άνθρωπος θα είναι, όχι η κακία του κόσμου κλπ), θα του παραδώσουν οικειοθελώς την παγκόσμια εξουσία όλα τα έθνη, θα ανακηρύξει τον εαυτό του θεό, θα ζητήσει προσκύνηση και το χάραγμα θα είναι το "πιστοποιητικό" ότι ο άνθρωπος τον έχει προσκυνήσει. Μετά το χάραγμα, δυνατότητα μετάνοιας δεν θα υπάρχει. Κι άλλα θα γίνουν, όπως οι δύο προφήτες που αναφέρει η Μαρία, και που το κήρυγμά τους θα είναι η τελευταία ευκαιρία μετανοίας πριν την προσκύνηση. Η Εκκλησία θα προειδοποιηθεί με τρόπο που ο Θεός ξέρει και θα καταφύγει στην "έρημο" (στα βουνά; δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα πού), ώστε να αποφύγει τον πειρασμό της προσκύνησης και του χαράγματος. Περισσότερα στις ομιλίες του πατρός Αθανασίου! Γιατί κι εγώ την ακριβή σειρά των γεγονότων δεν την έχω πολύ καθαρή στο μυαλό μου και μήπως θυμάμαι κάτι λάθος. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και δεν είναι σωστό να δεχόμαστε στα τυφλά κάτι που γράφει ένας ανώνυμος του διαδικτύου όπως εγώ (!), αλλά τουλάχιστον εγώ ο ανώνυμος παραπέμπω και σ' έναν φωτισμένο για να τα μάθει ο ενδιαφερόμενος σωστά.

Τεχνικές λεπτομέρειες ως προς το τι ακριβώς θα είναι το χάραγμα προφανώς δεν μπορούμε με βεβαιότητα να ξέρουμε και ανθρωπίνως τα μυαλό μας πάει στις δυνατότητες της τεχνολογίας της κάθε εποχής, αλλά ναι, δεν είναι δυνατό να ξέρουμε και το πιθανότερο είναι ότι αν το ρίξουμε σε τέτοιες προβλέψεις θα πέσουμε έξω.

Το βέβαιο είναι ότι αν αύριο μου πουν "έλα να σου κάνω εμβόλιο", με την κατάσταση στον κόσμο ως έχει, δεν θα είναι χάραγμα του Αντιχρίστου αυτό. Μπορεί να είναι καλό εμβόλιο ή κακό εμβόλιο, δηλαδή αποτελεσματικό περισσότερο ή λιγότερο (100% δεν υπάρχει), με παρενέργειες σοβαρές ή όχι, καλώς ανησυχούμε γι' αυτά, να απαιτήσουμε να μας τα πουν οι γιατροί καθαρά πριν από ο,τιδήποτε, αλλά θέμα χαράγματος με τις συνθήκες ως έχουν δεν τίθεται.

Ανώνυμος είπε...

κ. Αντώνη 25 Μαΐου 2020 - 6:38 π.μ.
λέτε:
"Έτσι παρασύρθηκαν πολλοί με τα 666 στα τσιπάκια και το μόνο που τους απασχολούσε ήταν μη μολυνθούν από τα barcodes!!
Δε μάθαμε τπτ από αυτά που πάθαμε τότε..;"

Μα τι είναι αυτά που λέτε;
Δηλαδή επειδή το τσιπάκι μπορεί να μην είναι το τελικό χάραγμα, παρόλ' αυτά έχει το 666 γιατί με αυτό λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα παγκοσμίως, δεν θα "μολυνθούμε" πνευματικά αν το πάρουμε ως ταυτότητα και μοναδικό τρόπο συναλλαγής και "παρασυρόμαστε" αν δεν το πάρουμε γιατί "δεν έχουμε μάθει τίποτα";

Αν πεθάνουν κάποιοι με αυτό στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο, όσοι το έχουν βάλει ήδη, δεν θα είναι το χάραγμα της εποχής τους γι' αυτούς;
Αν είσθε ο Θεός, απαντήστε σε αυτό το ερώτημα;

Αντώνης είπε...

Επειδή δεν είμαι θεός δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σας!! Βρείτε τις απαντήσεις μόνος σας!

Χριστός Ανέστη!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com