14 Μαρ 2020

Έκκληση πιστών από τη Θεσσαλονίκη προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εν όψει του θρυλούμενου κλεισίματος των Ιερών Ναών και της απαγόρευσης Ακολουθιών

Αποτέλεσμα εικόνας για θεσσαλονικη
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ  ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ.
Μακαριώτατε,  Σεβασμιώτατοι  Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Μέ πόνο ψυχῆς καί συνοχή καρδίας σᾶς ἀπευθύνουμε τήν παροῦσα ἐπιστολή, σχετικά μέ τήν πρωτοφανῆ ὑγειονομική  ἀπειλή πού κυριαρχεῖ στήν παγκόσμια ἐπικαιρότητα τίς τελευταῖες ἡμέρες. Παρακολουθοῦμε σχετικά μέ  τό ζήτημα αὐτό, τήν μεγάλη πίεση πού δέχεται ἡ Ἱεραρχία τῆς  Ἐκκλησίας μας, ἀπό καλοπροαίρετους ἐπικριτές, ἀλλά καί τόν ἀμείλικτο πόλεμο  ἀπό κακοπροαίρετους γνωστούς ἐκκλησιομάχους πού βρῆκαν ἀφορμή να χύσουν χολή ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ὅλοι οἱ ἱεράρχες μας, ἐξέφρασαν  τό αὐτονόητο, ὅτι δηλαδή  τό πρώτιστο και θεόσδοτο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, εἶναι πηγή ζωῆς καί ἁγιασμοῦ καί ὄχι φορέας μολυσματικῶν νόσων.

Υἱϊκῶς καί μέ τόν προσήκοντα σεβασμό, θέλουμε νά ἀπευθύνουμε κάποιες παρακλητικές σκέψεις πρός Ὑμᾶς, ἐν ὄψει τῆς ἔκτακτης σύγκλησης τῆς  Δ.Ι.Σ. τήν προσεχῆ Δευτέρα 16 Μαρτίου.
Α. Πιστεύουμε ὅτι ὅπως εἶναι ἀδιανόητο νά ἰσχυριστεῖ κάποιος ὅτι λόγω τῆς  ἀπειλῆς τοῦ κορωνοϊοῦ, πρέπει να σταματήσει ἡ λειτουργία ὑπηρεσιῶν ὅπως τά νοσοκομεῖα, ἡ ἀστυνομία, ὁ στρατός, ἡ πυροσβεστική, τό λιμενικό ἤ ἀκόμη καί τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, οἱ ὁποῖες πρέπει νά λειτουργήσουν  μέ κάθε θυσία, ἔτσι, καί πολύ περισσότερο ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως,  δέν εἶναι δυνατόν  νά σταματήσει ἡ λειτουργία τῆς ἐκκλησίας πού ὑπάρχει ἀκριβῶς γιά τό λόγο αὐτό, γιά  νά δέεται  καί νά ἀγωνίζεται γιά τήν σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Β. Εἶναι μεγάλη ὑποκρισία νά ἀπαιτήσει ὁποιοσδήποτε,  πλήρη ἀπαγόρευση ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τήν στιγμή πού ἡ Ἐκκλησία μας, ὑπεύθυνα καί ἀνταποκρινόμενη στίς ὁδηγίες τῆς πολιτείας, περιέκοψε τό 90% τῶν δραστηριοτήτων της καί μέ πατρική  εὐθύνη προτρέπει ὅσους πιστούς ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες, νά περιορισθοῦν στό σπίτι τους καί νά ἀποφύγουν νά προσέλθουν στους ναούς.
Χθες Παρασκευή 13 Μαρτίου, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ  περισσότεροι ναοί τῆς πόλης μας, τῆς Θεσσαλονίκης (γύρω στους 70 περίπου) στήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν    τῆς Παναγίας μας, ἔμειναν σχεδόν ἄδειοι, μέ τήν παρουσία μερικῶν δεκάδων πιστῶν, καθώς οἱ ἠλικιωμένοι σέ μεγάλο ποσοστό ὑπάκουσαν στίς ἐντολές τῆς πολιτείας καί στή συμβουλή τῆς Ἐκκλησίας καί παρέμειναν σπίτι τους. Τήν ἴδια στιγμή σέ δεκάδες Super Market  τῆς πόλης, ἐπικρατοῦσε τό ἀδιαχώρητο μέ ἐκατοντάδες νέους, παιδιά καί ἡλικιωμένους, νά συνωστίζονται σέ κλειστούς χώρους, χωρίς καμμία προφύλαξη. Ποιό ἀπό τά δύο εἶναι τελικά ὑγειονομική βόμβα; Καί ἄν τό δεύτερο ἡ πολιτεία τό ἀνέχεται γιά τόν σκοπό τῆς τροφοδοσίας τοῦ σώματος, δέν εἶναι μέγιστη ὑποκρισία, νά ξιφουλκοῦν ὁρισμένοι ἐναντίον τῆς  Ἐκκλησίας, διότι ἐπιθυμεῖ νά διατηρήσει ἀνοιχτή τήν πνευματική τροφοδοσία τοῦ  πιστοῦ λαοῦ;
Γ. Ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν, καί  Ἐσεῖς μᾶς διδάσκετε, πρώτιστη ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας καί βασικός λόγος ὕπαρξής της  εἶναι νά προσφέρει τό θεόσδοτο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει πρῶτα καί κύρια γιά νά τελεῖ τή Θεία Εὐχαριστία. Χωρίς αὐτήν δέν ἔχει λόγο ὕπαρξης καθώς σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα, αὐτή τρέφει τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ὅλοι λαμβάνουμε κατά τό Ἅγιο Βάπτισμα. Ἔξω ἀπό αὐτό, ὅλοι οἱ ἄλλοι «ρόλοι καί ὑπηρεσίες» της, εἶναι δευτερεύοντες καί ἐπικουρικοί τοῦ βασικοῦ, τῆς προσφορᾶς δηλαδή τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἴματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπέρ σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἄν λοιπόν, ὑπό τήν πίεση τοῦ Καίσαρος  περιορισθοῦν (ὤς μή ὤφειλε) οἱ ὑπόλοιπες ἀκολουθίες, πού οὔτως ἤ ἄλλως τελοῦνται μέ ἐλάχιστους πιστούς, αὐτό πού θά πρέπει νά διαφυλαχθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ εἶναι ἡ τέλεση τῆς Ἀναιμάκτου   Ἱερουργίας, ἀκόμη καί ἄν, στήν ἀνάγκη, αὐτό γίνει μέ τήν παρουσία μικροῦ ἀριθμοῦ πιστῶν, ἀναλόγως μέ τίς ὁδηγίες τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν.  Ἄν κλείσουμε τούς ναούς μας, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, θά εἶναι σάν νά ἀποδεχόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ὅτι σέ ἔκτακτες περιπτώσεις, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει κανένα ρόλο καί θά πρέπει κατά τή λαϊκή ἔκφραση νά «ἀδειάζει τή γωνιά καί νά καθίσει στά αὐγά της».  Ἀντίθετα  τώρα ἀκριβῶς εἶναι ἡ ὥρα πού πρέπει ὄχι να σταματήσουν ἀλλά νά ἐνταθοῦν περισσότερο οἱ Θεῖες Λειτουργίες (ἔστω καί μέ τούς περιορισμούς πού ἀναφέραμε) γιά νά ἐκζητήσουμε τό ἔλεος καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πού ἡ πατρίδα καί ὁ τόπος τήν ἔχουν πράγματι ἀνάγκη. Καλή καί ἅγια εἶναι ἡ οἰκιακή προσευχή,  ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζεται πρωτίστως μέσα ἀπό τήν κοινή λατρεία, ἐνῶ κλείσιμο ἱερῶν ναῶν καί διακοπή  τῆς θείας Λειτουργίας δέν ἔγινε οὔτε στίς χειρότερες ἐπιδημίες τῶν περασμένων αἰώνων, ὅπου ἐφ’ ὅσον ὑπῆρχε ἱερέας, ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο κανονικά ἔστω καί μέ ἐλάχιστους πιστούς.
Ἄς μήν γίνει ἡ δική μας ἐκκλησιαστική γενιά, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἡ πρώτη πού θά δεχθεῖ τήν (ἔστω καί προσωρινή) ΑΥΤΟΑΚΥΡΩΣΗ της καθώς, ἄν συναινέσουμε τώρα,  στό μέλλον θά εἶναι πολύ πιό  εὔκολο γιά τόν κάθε Ἄρχοντα νά σταματᾶ κατά τό δοκοῦν μέ ἕνα ἁπλό διάταγμα, κάθε ἐκκλησιαστική ἱεροπραξία.
Παρακαλοῦμε  τόν Ἅγιο Θεό καί τήν Παναγία μας πρῶτον νά ἐνισχύει ὅσους ἠρωϊκά, δίνουν στήν πρώτη γραμμή  τήν μάχη κατά τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ Θεία Λειτουργία ὄχι μόνο δέν δυσκολεύει τόν ἀγῶνα τους ἀλλά ἀντίθετα ἀποτελεῖ πολύτιμο σύμμαχο καί βοηθό τους.
Εὐχόμαστε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἅγιος Θεός  νά σᾶς φωτίσει καί ἐνισχύσει γιά νά λάβετε ὀρθές ἀποφάσεις στή δύσκολη αὐτή συγκυρία, ἔτσι ὥστε μέ τήν βοήθειά Του νά παρέλθει ὁ κίνδυνος καί  νά ἑορτάσουμε στούς ἱερούς ναούς καί ὅπως ἀρμόζει τήν ἔνδοξο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας!                         
Ἀσπαζόμεθα μετά σεβασμοῦ τήν δεξιάν Σας

27 σχόλια:

Διονύσιος είπε...

Ευλογημένος να είσαι Φιλοθεε,για την ορθόδοξη πίστη σου.Ο Πανάγαθος, Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας να σε προστατεύει και να σε φωτίζει με Το Άγιον Πνεύμα Θεού.

Ανώνυμος είπε...

Λένε ότι ίσως θα είναι ανοικτές οι Εκκλησίες (ναοί), και θα λειτουργούν, μόνο τις Κυριακές.
Εάν συμβεί αυτό, για μένα θα είναι μια Πνευματική ΠΤΩΣΗ της Ιεραρχίας. Κανένας ΔΕΝ μπορεί να με πείσει για το αντίθετο. Όσοι φοβούνται, λόγω έλλειψης της δικής τους πίστης προς τον Θεό, δεν υποχρεώνονται να έρχονται στους ναούς.

Ανώνυμος είπε...

Σας συγχαίρω για το κείμενο που συντάξατε και αποστείλατε προς την Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εύχομαι να υπάρξουν ευήκοα ώτα εκ μέρους της Ιεραρχίας και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προβληματισμοί τους οποίους θέσατε, οι οποίοι εκφράζουν κάθε πιστό Ορθόδοξο χριστιανό.

eastwest είπε...

Εύγε στον αρθρογράφο!
Λογικότατη η θέση του και η αναμενόμενη με προσμονή μιας χριστολογικής αποφάσεως της ΔΙΣ.
Τα πάντα να νεκρώσουν, οι Εκκλησίες ποτέ.
Θα είναι η απόλυτη ΠΡΟΔΟΣΙΑ αν κλείσουν οι Ναοί.

Ανώνυμος είπε...

Αυτές τις μέρες εκατοντάδες κόσμου συνωστίζονται στα σούπερ μάρκετ, γονείς κατεβαίνουν σωρηδόν στις παραλίες και στις παιδικές χαρές, παππουδες και γιαγιάδες πηγαίνουν στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία χωρίς καν να χρειάζεται, βγάζουν λεφτά από τα ΑΤΜ και περνανε από διόδια, συγκεντρώνονται νέοι σε καφετέριες αγνοώντας τις κρατικές εντολές και παρόλα αυτά μας φταίει ποιος?? Η Εκκλησία!ή μάλλον οι ανοιχτές εκκλησίες. Ντροπή και μόνο ντροπή...τουλάχιστον έπεσαν οι μάσκες από μερικούς...

Ανώνυμος είπε...

Για το σοβαρότατο θέμα του κλεισίματος των ναών, θα έπρεπε να συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Πως μπορεί να αποφασίσει μια "μειωμένη" Διαρκής Ιερά Σύνοδος, για ένα τόσο σοβαρό θέμα;

Ανώνυμος είπε...

Πως μη θαυμάσωμεν τον Φιλόθεον αδελφόν μας! Εύγε, εύγε, εύγε!!! Φιλόθεε αδελφέ, σε παρακαλώ ζήτησε με όλο το χριστεπώνυμο ορθόδοξο λαό που έχει απομείνει σ'αυτή τη μαρτυρική χώρα και Εκκλησία, να δούμε όλους αυτούς τους αρχιερείς, Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες, Επίσκοποι... μετά τη θεία μετάληψη των ευλαβών χριστιανών, να κοινωνήσουν ή να καταλύσουν το Τίμιο Σώμα και το Πανάχραντο Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του κλήρου, μπροστά στο λαό του Θεού και να καλέσουμε και τα αγαπητά τους ΜΜΕ να τους τραβήξει κατά πόσον πιστεύουν ή όχι! Για την αγάπη του Χριστού και της Παναγίας, κάνε το για την Εκκλησία μας, τους Μάρτυρες, τους Ασκητές, τους Ομολογητές και πάντων των Αγίων.

Παναγία Μαρμαρά είπε...

Εύγε , και σας ευχαριστώ πολύ, διότι πολύ θλίβομαι από την παρούσα κατάσταση. Είναι πράγματι πτώσις να σκεφτούμε ότι θα κλείσουμε τις εκκλησίες, αυτό είναι ανήκουστο! Ας μην το επιτρέψει ο Θεός, θα ήταν μεγάλο πλήγμα.

Eva είπε...

Αντί να λειτανευουν τις αγιες εικόνες και τα λείψανα των αγίων αντί να πυκνωσουν τις δεησεις και τις ακολουθιες, μας κλείνουν τις εκκλησίες.
Μας λένε να ακούμε τη θεία Λειτουργία από τα άλαλα και τα μπαλαλα.
Σε ποια άλλη εποχή κάνανε έτσι οι πατέρες της εκκλησίας;
Οπ. Παΐσιος είπε ότι ο προφήτης Ηλίας τροχαει τη μάχαιρα του και θα αρχίσει από τους Δέσποταδες. Μήπως;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Προσέξτε παρακαλώ, είναι πολύ πιθανόν να επιβάλλουν να τελούνται Λειτουργίες με έναν ιερέα και έναν ψάλτη, μόνο.
Όπως στην Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως.

Γιώργης

Ανώνυμος είπε...

Ο Κύριος μας να σας φωτίζει πάντα να υπερασπίζεστε το Όνομα Του με την ίδια θέρμη για να συνεφέρχομαστε κι όλοι εμάς που τόσο εύκολα βολευομαστε και εφησυχαζουμε....
Σας ευχαρστούμε!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ήρθε η ώρα να αποδείξει η Ιεραρχία της Ορθόδοξης Ελλάδας ότι ο Χριστός είναι πέρα και πάνω από την επιστήμη και την πολιτική. Ήρθε η ώρα να δώσουμε μαρτυρία όσοι θέλουμε να λεγόμαστε Χριστιανοί όχι στην ταυτότητα αλλά στην καρδιά και στα έργα μας.

Ανώνυμος είπε...

Εν εσχάτη ανάγκη ας επιτρέπεται οι πιστοί να ίστανται εκτός του Ιερού Ναού αφουκραζόμενοι εκ των μεγαφώνων και να εισέρχονται κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας όσοι θα μεταλάβουν καθ ομάδες πχ των πέντε ατόμων και σε ικανή απόσταση ο ένας από τον άλλον.Αδιανόητο να επικρατήσουν εν προκειμένω οι Χριστιανομάχοι.Ας μη λησμονούμε ότι ΕΙ ΘΕΟΣ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΣΥΝΕΤΑ.ΑΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΝΑΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌ ΤΟ ΆΡΘΡΟ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΆΦΟ.
ΠΡΟΣΕΎΧΟΜΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΦΏΤΙΣΗ ΤΗΝ ΔΙΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΊΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝΤΆΞΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΌΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.

Dim Tza είπε...

Δεν είναι απλά το κλείσιμο των ναών.
Είναι που ενώ βρισκόμαστε σε πόλεμο, υβριδικό τώρα αλλά συμβατικό πολύ σύντομα, θέλουν να ακυρώσουν κάθε προσπάθεια πνευματικής άμυνας. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και θέλουν να το σταματήσουν. Μέχρι και ο Στάλιν, κατά την διάρκεια του 2ου παγκόσμιου πολέμου, άνοιξε τις εκκλησίες για να βρει ο ορθόδοξος λαός της Ρωσίας στήριξη και δύναμη στις δύσκολες στιγμές του πολέμου.
Εμείς πάμε ανάποδα. Δεν ξέρω τι ετοιμάζει ο καλός Θεός, αλλά μάλλον θα δούμε τον Έβρο να σπάσει για να ξυπνήσουμε...

Ανώνυμος είπε...

Aξιζουν θερμότατα συγχαρητήρια στο συντάκτη της επιστολής όπως και στους υπογράφοντες.
Εκφράζουν, αναντιλεκτως,με την επαινετεα παρέμβασή τους,τη γνήσια εκκλησιαστικη συνείδηση.
Με ατράνταχτη επιχειρηματολογια επιστομιζουν τους αντιφρονουντες-κακοφρονουντες.
Οι τελευταίοι, θεολογικά και εκκλησιαστικα αστοιχείωτοι και τραγικά ανυποψιαστοι, κατά τα άλλα, υποστηρίζουν το κλείσιμο των ιερών ναών, αγνοώντας ότι η Θεία Λειτουργία, πρωτίστως και κυρίως πραγματοποιείται, για τη Θεία Ευχαριστία.
Επιπροσθέτως, και τα μειρακια γνωρίζουν ότι η αρχαία ελληνική λέξη "εκκλησία" σημαίνει τη σύναξη και τη συνέλευση του λαού, ακυρώνοντας κάθε έννοια ατομικότητας, ενώ η πατερικη γραμματεία διακηρύσσει πως "Εκκλησία καλείται φερωνυμως, διά το ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΚΑΙ ΟΜΟΎ ΣΥΝΑΓΕΙΝ".
Ας αφήσουν, λοιπόν, τα φαιδρολογηματα και τα ληρηματα, ενιοι οψιμοι θεολογουντες πολιτικοί και λοιποί παράγοντες, γιατί μόνο αφόρητη θυμηδια προκαλούν...
Λ. Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είπε...

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΝΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

eastwest είπε...

Τι συμβαίνει Χριστιανοί; Είναι μιλημένα τα πράγματα;
Οι μεγάλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες που συνήθως έχουν καλή πληροφόρηση ομιλούν για απόφαση της ΔΙΣ για κλείσιμο των Ναών μέχρι του Λαζάρου. Πώς το γνωρίζουν;
Μας έρχονται στη θύμηση τότε που οι ίδιες σελίδες μιλούσαν για αναγνώριση των Ουκρανών από την ελλαδική εκκλησία πολλούς μήνες πριν.
Να το ξέρουν καλά οι εν δυνάμει επίορκοι ιεράρχες: Επί 1987 χρόνια οι πιστοί κοινωνούμε ανελλιπώς το Σώμα του Κυρίου!
Τους περιμένει κόλαση αν μας το απαγορεύσουν!!

Ανώνυμος είπε...

Η πίστη μέσα μας δεν αλλάζει. Ο Θεός βλέπει και συγχωρεί αν αυτή η απόφαση είναι λανθασμένη κατανοεί ότι πάρθηκε με κύριο στόχο την προστασία των συνάνθρωπων μας. Τι απέγινε το αγαπάτε αλλήλους; Σε μια τόσο κρίσιμη για την παγκόσμια υγεία στιγμή οφείλουμε σαν χριστιανοί να προστατεύσουμε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Ο Θεός μας χάρισε το δώρο της επιστήμης ώστε να υπάρχει εξέλιξη στον άνθρωπο, ας ακούσουμε τους επιστήμονες για κάποιες μέρες και ας μην γίνουμε αιτία εξάπλωσης αυτής της πανδημίας γιατι αν υπάρχει αυτή η περίπτωση ποιος θα ήθελε να κουβαλά στους ώμους του το φορτίο αυτής της αμαρτίας;Αδερφοί μου κουράγιο για κάποιες μέρες και να θυμάστε δεν απειλείται η πίστη που υπάρχει μέσα στον καθέναν μας αλλά η σωματική υγεία μας (και για κάποιους από εμάς η ζωή μας)!

π. Ιερόθεος Σουρβάνος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με τον αδελφό Φιλόθεο και συνυπογράφω την επιστολή, ας αγρυπνήσουμε προσευχόμενοι το Αγιον Πνεύμα να φωτίση την ιεραρχία να πάρει την απόφαση να συνεχιστούν αδιαλείπτως οι ακολουθίες των πρηγιασμένων και οι Θείες Λειτούργιες γιατί ζωή μας και τροφή μας είναι ο Χριστός!!!

Ανώνυμος είπε...

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/35879-aitima-mitsotaki-se-arxiepiskopo-gia-tous-ierous-naous
Eπί τη βάσει των όσων διαλαμβάνει το ρεπορτάζ ο πρωθυπουργός (ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο) έκανε λόγο για τέλεση των απαραίτητων μυστηρίων με τον "ελάχιστο δυνατό κόσμο".
Πώς ορίζεται ο "ελάχιστος δυνατός κόσμος"; Μήπως καθορίζεται από κανένα νόμο ή διάταγμα ή υπουργική απόφαση;
Ή έχει εφευρεθεί κάποιος "μετρητής κόσμου";΄Ή θα στέκονται σαν χωροφύλακες οι επίτροποι των ναών και θα επιτρέπουν σε κάποιους πιστούς να εισέρχονται και σε κάποιους άλλους θα απαγορεύουν την είσοδο;Ή αστυνομικοί θα κάνουν αυτή τη δουλειά;
Μα τόσο πολύ έχει δραπετεύσει η σοβαρότητα τελικά;
Λ.Ν.

dimitraki είπε...

Να αγιάσει το στόμα σας!! Με υπέρ καλυψατε. Παρακαλώ διαδώστε την επιστολή! Ο Θεός βοηθός και η Παναγία.

Στέφανος είπε...

Συγχαρητήρια στον συντάκτη του άρθρου.Η Θεία Λειτουργία δεν πρέπει να διακοπεί ποτέ.Εξάλου η προφορική παράδοση της εκκλησίας μας λέει πως όταν έρθει η μέρα που δεν θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία αυτό θα είναι και το τέλος του κόσμου.

Νούφαρο είπε...

Συμφωνώ και επαυξάνω,διότι θα δοθή έρεισμα στους αθέους και πολεμίους.Προτείνω κοινή προσευχή την ώρα της Συνόδου να τους φωτίση ο Θεός. Πρέπει να γιορτάσουμε το Πάσχα, τα Άγια Πάθη. Οψόμεθα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ είπε...

Εννοείται ότι οι Εκκλησίες δεν κλείνουν. Έκλεισαν, επί Χότζα, στην Αλβανία!

Ανώνυμος είπε...

Δηλ αν ένα διάστημα για προληπτικούς λόγους δεν πας εκκλησία δεν θα είσαι Χριστιανός θα παύσει η πίστη σου .

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com