26 Δεκ 2019

Οἱ «ἐπαφές» μέ τούς Μονοφυσίτες ἐντείνονται… Ἐνορχήστρωση «ἕνωσης» μέ τίς «χριστιανικές ἐκκλησίες»;…

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Πατριάρχης Θεόδωρος καλοσωρίζει τον Κόπτη Πατριάρχη ανήμερα των Χριστουγέννων
Οἱ «ἐπαφές» μέ τούς Μονοφυσίτες ἐντείνονται…
Ἐνορχήστρωση «ἕνωσης» μέ τίς «χριστιανικές ἐκκλησίες»;…
Δυστυχῶς οἱ «ἐπαφές» Ἀρχιποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τούς αἱρετικούς ἐντείνονται κι ἄλλο..
Πρόσφατα μάθαμε τήν προσφορά «Ὀρθόδοξου δώρου» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σέ αἱρετικό Μονοφυσίτη, συγκεκριμένα, στίς 17 Δεκεμβρίου 2019 σέ ἐπίσκεψή του στό Ἀρμένικο Πατριαρχεῖο στό Κοντοσκάλι τῆς Πόλεως συνεχάρη προσωπικῶς τόν νεοεκλεγέντα Ἀρμένιο Πατριάρχη στήν Τουρκία Sahak Maşalyan καί τοῦ χάρισε ἀρχιερατικά ἐγκόλπια!
Τό σχετικό ἄρθρο θά βρεῖτε ἐδῶ:
Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, συγκεκριμένα ἀνήμερα τῶν φετινῶν Χριστουγέννων, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος καλοσωρίζει «μετά βαΐων καί κλάδων» τόν αἱρετικό Κόπτη Πατριάρχη, μαζί μέ τήν γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου!
Οἱ Κόπτες-Μονοφυσίτες, ὅμως,  δέν δέχονται τήν ἀνθρωπίνη φύση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί θεωροῦν ὅτι αὐτή ἀπορροφήθηκε ἀπό τήν θεία φύση Του.
Ὁ Μονοφυσιστισμός καταδικάστηκε ἀπό τήν Δ' Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας τό 451 μ.Χ καί ἀπό τήν  Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κωνσταντινούπολης τό 553 μ.Χ. ὅπου καί διατυπώθηκε τό Ὀρθόδοξο δόγμα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὑπάρχει σέ ἕνα μόνο πρόσωπο ἀλλά καί μέ τίς δύο φύσεις, καί τήν ἀνθρώπινη καί τήν θεία, «ἑνωμένες καί μή συγχεόμενες»·
Οἱ Μονοφυσίτες ἀρνοῦνται τόν Ἐνσαρκωμένο Λόγο κι ὅτι ἔπαθε ὡς ἄνθρωπος γιά τήν σωτηρία μας!
Ὑπάρχει χειρότερη ἐπιλογή ἀπό τό νά ἑορτάσει ἕνας Ὀρθόδοξος Πατριάρχης τήν Γέννηση κι Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τιμητικά μέσα στόν Ὀρθόδοξο Ναό μαζί μέ τόν αἱρετικό Κόπτη πού ἀρνεῖται τήν ἀνθρωπίνη φύση τοῦ Κυρίου;
«ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος» (Ἐπιστ. Ἰωά. Β’: 1, 7).
Τό βίντεο τοῦ χαιρετισμοῦ θά δεῖτε ἐδῶ:
Κλείνοντας, τά ἀπανωτά γεγονότα μέ προκαλοῦν νά κάνω μία ἐπισήμανση πού δέν θεωρῶ τυχαία!
Πόσο τυχαῖο εἶναι τό γεγονός πώς ἀμέσως μετά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο πού ἀναγνώρισε τούς φιλο-οὐνίτες καί φιλο-παπικούς σχισματικούς Οὐκρανούς τῆς «ἐκκλησίας» τοῦ Επιφανίου, ἀκολούθησε ἡ ὑποστήριξη καί σύμπλευση τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου;
Πόσο τυχαῖο εἶναι τό γεγονός πώς ἀμέσως μετά τήν προσφορά «δώρου» στόν νέο-ἐκλεγέντα Ἀρμένιο Πατριάρχη στήν Τουρκία, ἀκολουθεῖ ὑποδοχή καί χαιρετισμός στόν Ὀρθόδοξο Ναό τοῦ  αἱρετικοῦ  Κόπτη Πατριάρχη μέ ἀνταλλαγές τιμητικῶν «δώρων» ὅπως εἴθισται;
Εἶναι προφανές ἀπό ὅλα τά ἄρρητα ρήματα καί τίς προσωπικές προσφωνήσεις τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας πρός τόν αἱρετικό πού ἀκοῦμε στό βίντεο, πώς γιά κάποιους Ἀρχιποιμένες μας δέν ὑπάρχει πλέον κανένα κώλυμα ἀπέναντι στίς αἱρέσεις καί στούς λυκοποιμένες τους!
Συγκεκριμένα οἱ Κόπτες εἶναι ὅπως «οἱ Μάγοι καί οἱ Ποιμένες», τούς φέρνει «τό Ἀστέρι (τῆς Βηθλεέμ)», ἔχουν «μεγάλη καρδιά» καί «ἀγάπη» (χωρίς τήν ἀλήθεια ὅμως...), εἶναι «δῶρο Θεοῦ», εἶναι «Ἁγιώτατοι», ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε μέ αὐτούς «τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσά μας», ἡ «ἐκκλησία τους εἶναι εὐλογημένη καί μαρτυρική», ἕχουν «Φῶς Χριστοῦ πού φέγγει σέ ὅλον τόν κόσμο», «ἔχουν μάρτυρες στήν ἐκκλησία τους», οἱ «Ἀρχιερεῖς πού τούς συνοδεύουν εἶναι Ἅγιοι», ζητᾶμε «τήν προσευχή τους γιά τήν Ἐκκλησία ὅλου τοῦ κόσμου» (ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ! Ξαφνικά οἱ Κολυμπάριες «ἐκκλησίες» ἔγιναν ΜΙΑ! Τόν καταλάβατε τόν τελικό στόχο τῶν Κολυμπαριστῶν καί τῶν Οἰκουμενιστῶν καί γιατί ἔλειπαν οἱ ὅροι· «μετάνοια» καί «αἱρέσεις» ἀπό τήν ψευδοσύνοδο Κρήτης;…), τούς «ἀγαποῦμε καί τούς ἔχουμε στήν καρδιά μας» (Τόν Χριστό δέν ἔχουμε…), εἶναι «δῶρο Θεοῦ πολύτιμο», εἶναι «τά σμῦρνα, τό χρυσό καί τό λίβανο»!
Φέτος τά Χριστούγεννα, ἐκτός ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, κάποιοι, ἑορτάζουν πανηγυρικά τήν Σταύρωσή Του!
Καλή μετάνοια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com