26 Νοε 2019

Τέταρτο δημόσιο ἐρώτημα πρός τόν Ἐπίσκοπο Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο γιά Ρωσία-Οὐκρανία-Οὐνία-Παπισμό! (β’ μέρος)

Τέταρτο δημόσιο ἐρώτημα πρός τόν Ἐπίσκοπο Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο γιά Ρωσία-Οὐκρανία-Οὐνία-Παπισμό!
β’ μέρος
Μαρία, Ἐκπαιδευτικός
Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου μέ τίτλο:

«Τρία δημόσια ἐρωτήματα πρός τόν Ἐπίσκοπο Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο για Ρωσία-Οὐκρανία-Οὐνία!», πού δημοσιεύθηκε ἐδῶ:aktines,
σήμερα θέλω νά ἐνημερώσω γιά νέα κατορθώματα τοῦ Ἀλέξανδρου Ντραμπίνκο τῆς σχισματικῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας πού δυστυχῶς ἀναγνώρισε πρόσφατα, ὡς γνωστόν, ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία.
Ἀντιγράφω ἀπό ρεπορτάζ:
«Ο Αλέξανδρος Ντραμπίνκο της «Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας» κάνει ακολουθίες και συμπροσευχές με Ουνίτες και Ρωμαιοκαθολικούς στις Βρυξέλλες με την ευκαιρία της επετείου του Holodomor.
Στον Καθεδρικό Ναό  της Ρωμαιοκαθολικής επισκοπής Βρυξελλών και Mechelen ο «επίσκοπος» Αλέξανδρος Drabinko προσευχήθηκε με Ρωμαιοκαθολικούς και ελληνόρυθμους-Ουνίτες με την ευκαιρία της επετείου του Holodomor».
Ὅλο τό ρεπορτάζ θά βρεῖτε ἐδῶ:oukraniko
Δεδομένου τοῦ πρόσφατου κειμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου πού κυκλοφόρησε πρίν λίγες ἡμέρες, ὅπου μέ ἀφορμή ἕνα βιβλίο τῆς Ἀμερικανοπολωνοεβραίας (τυχαῖο;…) Anne Elizabeth Applebaum, κατέληξε στό συμπέρασμα πώς ἡ Ρωσία ὄψεται (φταίει) γιά τήν ἐμφάνιση καί ἐπέκταση τῆς Οὐνίας στήν Ρωσία, θέτω καί τό ἑξῆς τέταρτο ἐρώτημα:
Τί θά κάνετε τώρα Ἅγιε Ναυπάκτου πού ἡ σχισματική «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία" τῶν Οὐκρανῶν, συνεχίζει κατά συρροήν καί προκλητικῶς ὄχι μόνο τίς ἀντικανονικές ἐνέργειες μέ τούς Οὐνίτες-κρυφοπαπικούς, ἀλλά προκαλεῖ ἔτι περισσότερο τόν σκανδαλισμό τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου μέ τήν ἀσταμάτητη καταπάτηση Ἱερῶν Κανόνων, ἐμπλέκοντας αὐτήν τήν φορά καί τούς Παπικούς δημόσια καί ἀνοιχτά; Ἐμμένετε ὅτι οἱ ΟΕΟ εἶναι ἀθῶοι ὡς πρός τήν Οὐνία (καί ὄχι μόνο πιά…) καί ὅτι πράξατε ὀρθῶς μέ τήν ἀναγνώριση καί νομιμοποίησή τους;
Τό ἐρώτημα αὐτό φυσικά εἶναι ἀνοιχτό καί γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, καί γιά τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἐλληνικῆς Ἐκκλησίας πού ἀβασάνιστα ἐχάρισταν ἁπλόχερα καί ἀντικανονικῶς ἀναγνώριση καί αὐτοκεφαλία ἐκεῖ ὅπου «οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν»!
Καί βέβαια, δέν εἶναι ἄστοχη ἡ ὑποψία, μᾶλλον ὁμιλοῦμε περί βεβαιότητος, πώς ὑπάρχει καί ἐνεργεῖται ὄχι μόνο γεωπολιτική ταχτική Ἀμερικανῶν καί Σιωνιστῶν στό οὐκρανικό ζήτημα ταῖς εὐλογίαις Ἑλλήνων ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν παραγόντων, ἀλλά καί καλά ἐνορχηστωμένο σχέδιο ἕνωσης μέ τούς Παπικούς, τό περιπόθητο ὄνειρο τῶν οἰκουμενιστῶν!
Τραγικό, ἀλλά Ἐκκλησιαστικοί Ἡγέτες-Ἀρχιποιμένες ποτίζουν τό ποίμνιο μέ ἀναισθητικό φάρμακο καί ὄχι μέ ἰαματικό καί σωτήριο τῶν ψυχῶν, ὥστε στόν ὀργανισμό τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας νά εἰσχωρήσουν βαθειά οἱ συμπροσευχές, τά συλλείτουργα καί οἱ ἀγαπολογίες ὡς ἐνέργειες «φυσιολογικές» καί ἀκατάκριτες!
Ἅπαξ καί ἐπιτευχθεῖ αὐτό σέ μεγαλύτερο βαθμό μέ τήν χρονική συχνότητα καί πυκνότητα τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν νά βρίσκονται σέ κρεσέντο,  ἅπαξ καί δέν συνέλθουμε κλῆρος καί λαός ἐν μετανοίᾳ στήν ὀρθή Πίστη καί Παράδοση, ἅπαξ καί δέν ἀντριδροῦμε τά μέλη τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τά πνευματικά μας νεῦρα ὡς ὑγιῆ-ὅπως αὐτά τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ὅταν δεχθεῖ χτύπημα ἤ προσβληθεῖ ἀπό ἀσθένεια-σέ μικρό χρονικό διάστημα ἡ ἕνωση μέ τούς Οὐνίτες καί μέ τούς Παπικούς θά ἔλθει ἁπαλά, κι ἀμέσως μετά τό ἴδιο καί ἡ Πανθρησκεία μέ κάθε καρυδιᾶς καρύδι δαιμόνιο τῶν ἐθνῶν καί ὁ Ἀντίχριστος ὡς ψευδομεσσίας!
Αὐτήν τήν στιγμή οἱ σχισματικοί ΟΕΟ λειτουργοῦν ὡς πνευματική νόσος ὄχι μόνο πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, δηλαδή ὄχι μόνο σχισματικά-διασπαστικά στόν παρόντα Ὀρθόδοξο χωροχρόνο, ἀλλά καί ψευδοενωτικά στόν μέλλοντα παγκόσμιο.  Ἄν οἱ πιστοί δέν ἐπιστρατεύσουμε τάχιστα πνευματικά ὅπλα καί δέν δημιουργήσουμε ἀντισώματα (μετάνοια, προσευχή, μελέτη Ἁγίας Γραφῆς καί Ἁγίων Πατέρων, ἐξομολόγηση, συχνό ἐκκλησιασμό, προσωπικό πνευματικό ἀγῶνα, ἀλλά καί ἔξωθεν ὁμολογία), ὅλο αὐτό τό θέατρο παραλόγου πού βιώνουμε, σύντομα θά ἐξαπλωθεῖ ὡς ἐπιδημία καί θά καταπιεῖ ψυχές στόν  Ἅδη αἰωνίως. Θά μᾶς τρέξει γρηγορώτερα στά ἔσχατα τῶν ἐσχάτων!
Φεῦ!
Κανών ΞΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων,
ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι,καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω".
Αὐτός ὁ Κανών ἀφορᾶ τό συγκεκριμένο συμβάν μέ κοινές συμπροσευχές, πού ἔλαβε χώρα στίς Βρυξέλλες Οἱ κληρικοί πού πῆραν μέρος εἶναι καθαιρετέοι (οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί εἶναι ἤδη καθηρημένοι...) καί ἄν συμμετεῖχαν Ὀρθόδοξοι λαϊκοί εἶναι ἀφοριστέοι!
Ὅλοι αὐτοί εἶναι ἐν δυνάμει ἐκτός Ἐκκλησίας (πλήν τῶν ΟΕΟ πού ἤδη ἔχουν Συνοδική καταδίκη ἀπό τήν Ρωσική Ἐκκλησία)!
Καλή μετάνοια.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά μᾶς φωτίσουν τό παχύ σκότος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com