26 Νοε 2019

Τα 22 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Θεσσαλονίκης για τα Θρησκευτικά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-11-2019
Τά  22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἱκανοποίηση χαιρετίζουν τήν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ, πού ἀκυρώνει ὁριστικά τά ἀθεολόγητα προγράμματα Θρησκευτικῶν τῶν προηγούμενων ὑπουργῶν Παιδείας κκ. Φίλη καί Γαβρόγλου.

Μέ τήν ξεκάθαρη αὐτή ἀπόφαση τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας μας ἐπιβεβαίωσε  αὐτό πού ἦταν κοινή πεποίθηση ὄχι μόνον ὅσων προσέφυγαν γιά τό θέμα τῶν νέων προγραμμάτων, ἀλλά καί τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· ὅτι δηλαδή τά προγράμματα αὐτά ὑπῆρξαν ἐξ ἀρχῆς ἀντι­συνταγματικά, καθώς σέ καμία περίπτωση δέν ὑπηρετοῦσαν τόν συνταγματικό σκοπό τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, «τό ὁποῖο πρέπει νά περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε, μέ σαφήνεια καί πληρότητα, τά δόγματα, τίς ἠθικές ἀξίες καί τίς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά προκαλεῖ σύγχυση μέ τή διδασκαλία ἄλλων δογμάτων καί θρησκειῶν», ὅπως χαρακτηριστικά τονίζει ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ.
Ὀφείλουμε δοξολογία στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό γιά τήν ἐξέλιξη αὐτή, ἀλλά καί θερμά συγχαρητήρια πρός τήν Μητρόπολη Πειραιῶς, τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τήν  Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους , τούς πιστούς γονεῖς πού συνυπέγραψαν τήν προσφυγή, ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους, κληρικούς καί λαϊκούς,  πού ἀγωνίστηκαν μέ ἦθος ἀλλά καί ἀποφασιστικότητα, γιά νά μήν διδαχθοῦν τά Ἑλληνόπουλα αὐτό τό πολυ­πολιτισμικό καί πολυθρησκευτικό ἀνακάτεμα, πού καί τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρ­θοδόξου Πίστεως συσκότιζε, ἀλλά καί τήν σωστή θρησκειολογική ἐνημέρωση δέν ὑπηρετοῦσε.
Συντασσόμαστε ἐν τέλει στό πλευρό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Πανελ­ληνίου Ἑνώσεως  Θεολόγων, πού ζητοῦν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τήν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν ἐν λόγω προγραμμάτων καί τήν σύνταξη νέου προγράμματος σύμφωνου μέ τίς συνταγματικές ἐπιταγές, ἀλλά καί τήν θέληση καί τίς πεποιθήσεις τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ πιστοῦ ἑλληνικοῦ  λαοῦ.

1 σχόλιο:

ΜΑΡΙΑ είπε...

Ἀπό τήν μία όντως εἶναι ΝΙΚΗ τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ἀπόφαση τοῦ Σ.Τ.Ε..

Ἀπό τήν ἄλλη, ἐπειδή ζοῦμε στήν Ἑλλάδα ἡ ὁποία ἀρκετές φορές δέν ἐφαρμόζει τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.Τ.Ε., εἰδικά αὐτές πού ἀφοροῦν τούς Ἕλληνες πολίτες, καί ὄχι αὐτές πού ἀφοροῦν ὑποθέσεις πού ἐμπλέκονται ξένα Κράτη καί συμφέροντα, ὄπως Διεθνεῖς Συμφωνίες κ.λ.π., προσωπικά πιστεύω ὅτι αὐτή θά εἶναι καί μία ἀπό αὐτές τίς φορές, βλέποντας τά φρονήματα καί τίς ἐνέργειες τῶν πολιτικῶν μας.

Πρέπει νά ἑτοιμάσετε καί ἕνα plan B.
Δηλαδή,
1) νά ρωτήσετε τούς νομικούς σας ἀπό τώρα κιόλας τί μέλλει γενέσθαι ἀπό νομικῆς-δικαστικῆς πλευρᾶς σέ περίπτωση μή ἐφαρμογῆς τῆς ἀποφάσεως ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος καί νά ἐπισημανθοῦν οἱ κυρώσεις,
2) νά ρωτήσετε τούς νομικούς σας μέ ποιές ἐνέργειες θά πιέσετε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, πιθανόν καί τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καί ὄποιον ἄλλον Κρατικό Φορέα πού ἐνδεχομένως ἐμπλέκεται, ὥστε νά ἐφαρμοσθεῖ ἡ ἀπόφαση καί μάλιστα ἄμεσα. Μέ τό ἀφήσετε στήν τύχη του τό πρᾶγμα,
3) ὁ Π.Ε.Θ. καί ὅποιος ἄλλος ἐκπαιδευτικός φορέας Θεολόγων (πού νά ἔχει σῶας τάς πνευματικάς φρένας, π.χ. ὄχι ὁ ΚΑΙΡΟΣ) νά ἐνημερώσουν τούς Θεολόγους, ἀλλά καί τούς Συμβούλους τους, ὥστε ἄφοβα νά διδάσκουν ἀπό δῶ καί πέρα τό Ὀρθόδοξο Δόγμα, ἐφόσον τά τωρινά βιβλία κρίνονται ἀντισυνταγματικά καί νά περιορισθοῦν ἀπό τά συγκεκριμένα βιβλία (μέχρι ἀλλαγῆς τους) μόνο σέ ὅ,τι εἶναι ἀσφαλές πνευματικά γιά τούς μαθητές.

Στό 3 βέβαια διατηρῶ μεγάλες ἐπιφυλάξεις ὅσον ἀφορᾶ τό ὀρθό φρόνημα πολλῶν Θεολόγων καί ἀκόμη περισσότερο τῶν Συμβούλων τους.
Ἐμπάσει περιπτώσει, τό μή χεῑρον βέλτιστον νά ὑπάρχουν σωστά βιβλία καί νά ἀντλεῖται ἡ διδασκαλία μέσα ἀπό αὐτά.

Καλή ἐπιτυχία ἐν Κυρίῳ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com