31 Αυγ 2019

Αρχή της Ινδίκτου - Η προφητεία του Ησαΐα για τον Χριστό (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα γιὰ τὸν Χριστὸ
«Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν»(Λουκ. 4,18-19 = Ἠσ. 61,1-2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com