27 Δεκ 2018

Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2019 Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία


Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Τρίτη 1 Ἰανουαρίου 2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2019
1. Νέο ἔτος μᾶς ἦρθε, ἀγαπητοί μου Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολῖτες, τό ἔτος 2019! Ἄς τό εὐλογήσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας τό ἔτος αὐτό καί νά ἔχουμε χαρά καί εὐτυχία. Ἀλλά τό εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι αὐτά τά δύο, τήν πραγματική  χαρά καί τήν εὐτυχία, τά βρίσκουμε μόνο κοντά στόν Θεό. Γι᾽ αὐτό σᾶς εὔχομαι, χριστιανοί μου, νά εἶστε ριζωμένοι στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί νά ζεῖτε κατά τίς ἅγιες ἐντολές Του καί σᾶς τό ὑπόσχομαι ὅτι θά ἔχετε ψυχική γαλήνη καί χαρά, τέτοια χαρά πού δέν θά μπορεῖ κανείς νά σᾶς τήν πάρει, ὅσο καί ἄν σᾶς πολεμοῦν καί σᾶς κατατρέχουν.

2. Τό ξέρουμε, ἀδελφοί, γιατί τό βλέπουμε καί τό ζοῦμε, ὅτι τά χρόνια μας εἶναι δύσκολα ἀπό κάθε πλευρά, ἀλλά αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς λυγίζει οὔτε νά μᾶς ἀπογοητεύει, γιατί ἡ ἁμαρτία καί τό κακό πάντοτε ὑπῆρχαν στόν κόσμο. Ἀλλά οἱ πραγματικοί καί ἀληθινοί χριστιανοί, παρά τήν πλεονάζουσα ἁμαρτία, ποτέ δέν κλονίζονταν στήν πίστη τους οὔτε συμβιβάζονταν μέ τό κακό, ἀλλά βάδιζαν σταθερά τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί ἄν ἀντιμετώπιζαν τήν εἰρωνία καί τίς διώξεις ἀκόμη ἀπό τόν γύρω κόσμο. Τό βιβλίο μάλιστα τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννου μᾶς λέγει καί γιά χειρότερα ἀκόμη χρόνια κατά τά ὁποῖα ἡ ἁμαρτία θά ἀνεβεῖ στόν θρόνο καί θά κυβερνᾶ. Ἔτσι μᾶς μιλάει ἡ Ἀποκάλυψη γιά θηρίο – αὐτό εἶναι ἡ ἁμαρτία –, ἀλλά στεφανωμένο θηρίο. Τό ὅτι τό θηρίο ἡ ἁμαρτία παριστάνεται ὡς στεφανωμένο, σημαίνει αὐτό ἀκριβῶς, ὅτι θά κυβερνᾶ. Θά ἔχει ἐξουσία. Συνέβηκε αὐτό σέ πολύ προηγούμενα χρόνια, στά πρῶτα χρόνια τῆς πίστης μας, ὅταν ἦταν οἱ ἄθεοι αὐτοκράτορες Νέρωνες καί Διοκλητιανοί. Καθόλου περίεργο, λοιπόν, ἄν αὐτό θά συμβεῖ καί στά χρόνια μας ἤ καί σέ μετέπειτα χρόνια. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά εἴμαστε σταθεροί καί ἀκλόνητοι στήν πίστη μας καί στήν ἀγάπη μας στό Χριστό καί νά ζοῦμε ὅπως ἔζησαν σ᾽ αὐτόν ἐδῶ τόν εὐλογημένο τόπο οἱ πατέρες μας καί οἱ παποῦδες μας μέ τίς ἅγιες παραδόσεις, πού μᾶς τίς ἄφησαν σάν ἅγια προῖκα σέ μᾶς. Τούς εὐχαριστοῦμε καί τούς εὐγνωμονοῦμε. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τους!
3. Χριστιανοί μου. Σᾶς εὔχομαι τό νέο ἔτος, σάν ὅπλο ἀντιστάσεως στά διάφορα δεινά πού μᾶς περιζώνουν, νά ἔχουμε ὅλοι μας τήν προσευχή στόν Χριστό καί στήν Παναγία μας. Θά μᾶς σώσει ἡ Παναγία! Αὐτή εἶναι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός μας. Μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη μας στήν Παναγία σταθήκαμε στά πόδια μας καί μεγαλουργήσαμε καί σάν ἄτομα καί σάν ἔθνος. Μήν πράξουμε λοιπόν τήν ἀνοησία καί ἀρνηθοῦμε τήν ρίζα μας καί θά φέρουμε ἔτσι μόνοι μας τήν καταστροφή. Αὐτό λέγεται προδοσία καί αὐτοκτονία.
Εὔχομαι, χριστιανοί μου, τό ἔτος 2019 νά γίνετε πιό δυνατοί καί σταθεροί στά ἰδανικά τῆς πίστης καί τῆς φυλῆς μας καί νά στηρίξετε σ᾽ αὐτά τά ἰδανικά καί τά χαριτωμένα σας παιδιά καί ἐγγόνια, γιά νά χαροῦν, ὅπως τούς ἀξίζει, μιά ὄμορφη ζωή καί ἔνδοξη πατρίδα, ΑΜΗΝ.
Εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com