30 Σεπ 2017

Αρμένιοι παρακωλύουν την λιτανεία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού των Ορθοδόξων στα Ιεροσόλυμα

ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΠΑΡΑΚΩΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΙΑΝ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.

Τήν Τετάρτην, 14ην / 27ην Σεπτεμβρίου 2017, μετά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί ἐν πασχαλίῳ πανδήμῳ συμμετοχῇ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος ἐκ προσκυνητῶν, ἠκολούθησε ἡ  συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς λιτανεία τῆς ἑορτῆς.
Διαρκούσης τῆς καθόδου τῆς λιτανείας καί τῆς διαβάσεως αὐτῆς διά τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἑλένης μέ κατεύθυνσιν πρός τό Σπήλαιον τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ διά τήν Ὕψωσιν, οἱ Ἀρμένιοι ἔθεσαν ξυλίνους πάγκους εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ μή ἀποκλειστικῆς χρήσεως παρεκκλησίου αὐτῶν, τό ὁποῖον προσφάτως αὐθαιρέτως ἀνεκαίνισαν, προκειμένου νά ἐμποδίσουν τούς δύο Ὀρθοδόξους διακόνους νά εἰσέλθουν καί νά προσφέρουν τό θυμίαμα συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς.
Τῇ ἐπιμονῇ τοῦ προεξάρχοντος τῆς λιτανείας Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Ἀρχιερατικῶς ἐνδεδυμένου καί φέροντος ἐπί κεφαλῆς τόν τίμιον σταυρόν, καί τῶν ἁρμοδίων διά τό προσκυνηματικόν καθεστώς Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τῆς Ἀστυνομίας, οἱ δύο διάκονοι εἰσῆλθον μετά τοῦ Τελετάρχου καί προσήνεγκον κατά τήν προσκυνηματικήν τάξιν τό θυμίαμα.
Τό Πατριαρχεῖον καταγγέλλει τήν ἀπαράδεκτον ταύτην πρᾶξιν τῶν Ἀρμενίων καί ἐπιφυλάσσεται να διεκδικήσῃ τά δικαιώματα αὐτοῦ πρός πᾶσαν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com