17 Αυγ 2017

Δελτίο Τύπου της Ι. Μ. Φλωρίνης για τα διατρέξαντα κατὰ την πανήγυρι της Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου 25-26.7.2017.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Φλώρινα 16.8.2017
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Μετὰ πολλοῦ πόνου καὶ θλίψεως ἀνακοινώνουμε στὸ πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ἐπαρχίας Ἑορδαίας τὰ διατρέξαντα κατὰ τὴν πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου 25-26.7.2017. Ἐπειδὴ ἀπὸ καιροῦ οἱ λειτουργοῦντες ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς προέβησαν στὴν λεγόμενη «ἀποτείχισι», δηλαδὴ διέκοψαν τὴν μνημόνευσι τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου των στὴν λειτουργία, ὅπως εἶναι ἡ ἀπὸ αἰώνων κανονικὴ τάξι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γι αὐτὸ καὶ ἀντικαταστάθηκε ὁ διορισμένος Ἡγούμενος ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς καὶ τὸ περὶ αὐτὸν Ἡγουμενοσυμβούλιο μὲ διορισμένη Προσωρινὴ Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπή. 

Αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου καὶ συμφώνου γνώμης τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετέβη τὴν 25.7.2017 καὶ ὥρα 7μ.μ. γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ τέλεσι τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ. Ἐκεῖ πλέον συνέβησαν ἀπὸ μέρους τοῦ ὄντως ἠρέμου πρώην Ἡγουμένου καὶ τῶν ἐξάλλων προσκυνητῶν, ἰδίως τῶν εἰδικῶς ἐκπαιδευμένων Λαρισαίων, ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικῶς ἀπαράδεκτα. Ἀντιστάθηκαν μετ’ ὀργῆς τὴν εἴσοδο στὴν Μονὴ τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων, πολὺ δὲ περισσότερο τὴν συμμετοχή των στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν αὐριανὴ λειτουργία. Κατὰ κόρον ἀκούσθηκαν οἱ φράσεις «εἶσθε οἰκουμενιστές-αἱρετικοὶ» καὶ τὸ «ἐσεῖς» καὶ τὸ «ἐμεῖς». Βεβαίως τοῦτα δὲν εἶναι ἁπλᾶ λόγια ἀλλὰ εἶναι  ΑΡΧΟΜΕΝΟ ΣΧΙΣΜΑ!
ΣΤΟ σημεῖο αὐτὸ ρωτοῦμε τοὺς Ἱερομονάχους καὶ τοὺς ἀντιδρῶντες. Εἶναι, λέτε, «οἰκουμενιστὴς-αἱρετικὸς» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεόκλητος μνημονεύοντας τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ θὰ μπορούσατε νὰ κατηγορήσετε καὶ τὸν μακαριστὸ π.Αὐγουστῖνο ὡς «οἰκουμενιστὴ-αἱρετικὸ», ἐπειδὴ μνημόνευε ὡς ἀρχή του τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία μνημόνευε τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα. Ἐσεῖς πλέον εἶσθε ἐντελῶς «ἄναρχοι καὶ ἀκέφαλοι».
ΜΕΤΑ λοιπὸν ἀπὸ τὴν θλιβερὴ αὐτὴ εἰκόνα ρωτοῦμε τὸν πρώην Ἡγούμενο ἀρχιμ. Μάξιμο Καραβᾶ, ὅπως καὶ τοὺς φωνασκοῦντες ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Αὐτὸ ποὺ συνέβη ἦταν ἕνα ξέσπασμα ἀγανακτήσεως καὶ στιγμιαῖο γεγονὸς ἢ θὰ ἔχη συνέχεια καὶ μὲ ποιὲς διαστάσεις; Δηλαδή, ὅσοι ἐκ Πτολεμαΐδος φωνασκοῦσαν καὶ ἀπέτρεψαν τὴν συμμετοχὴ τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων αὔριο ποὺ θὰ ἔχουν τὴν βάπτισι ἑνὸς παιδιοῦ τους, ἤ ἐγγονοῦ τους, ἤ ἕνα γάμο, ἢ μία κηδεία μέλους τῆς οἰκογενείας τους ἢ μνημόσυνο καὶ τρισάγιο θὰ μεταβοῦν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, γιὰ νὰ τὰ τελέσουν ὅλα αὐτά; Ποιὰ συνέπεια καὶ συνέχεια θὰ ἔχουν τὰ λόγια τους στὴν ἐκκλησιαστικὴ πρᾶξι;
ΤΟ τραγικώτερο ἐπηκολούθησε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ π.Ἰγνατίου στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ἀναλύοντας τὸ ἐμπρηστικὸ ΚΑΛΕΣΜΑ. Ὀνόμασε ἀπερίφραστα «οἰκουμενιστὴ=αἱρετικὸ» τὸν Μητροπολίτη κ.Θεόκλητο καὶ τὴν Μητρόπολι Φλωρίνης!
ΚΑΤΑ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἔγινε ἡ ἀποθέωσι τῆς μέθης τους, ἀφοῦ συλλειτούργησε ὁ π. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος καὶ ὁ ἀρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, μὲ τὸν ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟ ἀπὸ χρόνια κύριον Ε. Τρικαμηνᾶ καὶ τὸν ἄνευ ἀδείας τοῦ Ἐπισκόπου του καὶ τοῦ Μητροπολίτου μας ἀρχιμ. Μόδεστου Διασάκη κληρικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. Βλέπουμε ὅτι συντάσσονται πλέον καινούργιες Ἐκκλησιολογίες καὶ Ἐκκλησιαστικὰ Δίκαια! (Μιὰ ὅμως καὶ ὀνομάζονται Καντιωτικοί, τοὺς ἀναφέρουμε ἕνα παλιὸ γεγονός, γιὰ νὰ καθρεφτισθοῦν. Ὁ Γέρων π.Αὐγουστῖνος πρὶν 35 χρόνια δὲν ἐπέτρεψε νὰ λειτουργήση λαμπρὸς κληρικὸς ἄρτι ἐλθὼν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἐπειδὴ ἦταν σὲ ἐξέλιξι οἱ ἀνακρίσεις του. «Παιδάκι μου, τοῦ εἶπε, ὁ Αὐστραλίας σὲ ἔχει ὑπόδικο. Νὰ τελειώσουν ὅλα καὶ ὕστερα νὰ ἔλθης!»). Ἔτσι ἔπραττε ὁ Γέρων, ὦ ὄψιμοι Καντιωτίζοντες!
Ἀναλογισθῆτε, ἀγαπητοί μας, «ἀγωνιζόμενοι» ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ συνέλθετε ἀπὸ τὴν πρόσκαιρο μέθη ἑνὸς ἀγῶνος μὲ ἀπρόβλεπτες ἀλλὰ ἀναμενόμενες διαστάσεις, ποὺ μόνο ζημία θὰ προκαλέσουν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκανδαλισμὸ σὲ ψυχές.
Τὰ γεγονότα μας ὅμως ἔχουν καὶ συνέχεια. Τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουλίου στὶς 7 π.μ. μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου μετέβη στὴν Μονὴ ὁ πρωτοσύγκελλος ἀρχιμ, Νικηφόρος. Συνάντησε τὸν π.Μάξιμο νὰ φρουρῆ τὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς. Πάλι συνομίλησαν μὲ ἠρεμία καὶ σταθερὰ βέβαια τοῦ εἶπε νὰ μὴν εἰσέλθη. Βεβαίως πίσω ἀπὸ τὴν ἑπόμενη ἀμπαρόπορτα ἦσαν καὶ ἄλλα πρόσωπα, ὡς δεύτερο χαράκωμα. Πόση βία τάχα θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήση  ἕνας ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα αὐτὸς ποὺ ἦταν! Ὁ π.Νικηφόρος μὲ τὸν π.Μάξιμο συνεννοήθηκαν νὰ συναντηθοῦν τὴν Τρίτη 1 Αὐγούστου 2017, γιὰ νὰ γίνη παράδοσι καὶ παραλαβή. Ἂν οἱ ἐφημέριοί μας, ὅταν παραδίνουν ἕναν ναὸ ποὺ τὸν ἔχτισαν ἐκ θεμελίων, ἔκαμναν ὅλες αὐτὲς τὶς τσιριτζάντζουλες ποὺ κάμνουν  ἡγούμενοι, ἀρχιμανδρίτες, ἱερομόναχοι καὶ μοναχοὶ θὰ εἶχαν ἄσχημο μπλέξιμο. Εἶναι κρῖμα ὅλα αὐτὰ ποὺ διαδραματίζονται τὶς μέρες αὐτές στὴν ἱστορικὴ ἹΜ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου.
Ἔγινε μία ἐκκλησιαστικὴ ἀταξία, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ τακτοποιηθῆ. Ἡ Ἱ. Μητρόπολι σαὐτὴν τὴν διένεξι δὲν προσῆλθε ἐπιθετικά, οὔτε μὲ δικαστικοὺς καὶ γιαὐτὸ οἱ λεονταρισμοὶ τῶν ἡμερῶν ἦσαν ἀχρείαστοι. Ὁ π.Μάξιμος τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ δήλωσε στὸν πρωτοσύγκελλο ὅτι «τὴν Τρίτη θὰ σοῦ τὰ παραδώσω ὅλα μὲ εὐγένεια». Κι ἐνῶ δήλωσε αὐτὸ τὴν Δευτέρα τὸν τηλεφώνησε, ὅτι θὰ γίνουν χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸν Ἑσπερινό. Ὁ π.Νικηφόρος καὶ πάλι ὑποχώρησε ζητώντας πότε θὰ γίνη ἡ παράδοσι καὶ ὁ π.Μάξιμος εἶπε, ὅτι θὰ τοῦ τηλεφωνήση ὁ ἴδιος. Αὐτὸ λέγεται τέλεια τακτικὴ ἀγῶνος ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τοῦ ΑΓΩΝΟΣ! Μέθοδος παρελκυστική, ὥστε ὁ μὲν νὰ κερδίση ἔδαφος, ὁ δὲ «ἐχθρὸς» νὰ πέση στὸ χαντάκι. ΕΥΓΕ!
Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως ποὺ γίνονται οἱ ἁπλὲς καὶ κανονικὲς κινήσεις τῆς Μητροπόλεως μὲ ἕνα ἁπλὸ ἔγγραφο,  ὅπως γίνονταν καὶ στὸ παρελθὸν ἐπὶ π.Αὐγουστίνου οἱ παραδόσεις και παραλαβὲς τοῦ Μοναστηριοῦ, ἢ μὲ τέσσερις ἱερεῖς, ἢ χειρότερα μὲ ἕναν ἱερέα, τὸ Διευθυντήριο Ἀγῶνος τῆς Μονῆς ἦταν ἄριστα προετοιμασμένο. Εἶχαν ἑτοιμάσει πολυσέλιδη ΜΗΝΥΣΙ κατὰ τοῦ Μητροπολίτου, προτοῦ γίνη τὸ παραμικρό, μὲ ἡμερομηνία 24.7.2017 ὑπογραφόμενο ἀπὸ τὸν Γέροντα Μάξιμο, τὸ ὁποῖο παραδόθηκε ἀπὸ δικαστικὸ ὑπάλληλο στὸν Μητροπολίτη τὴν Δευτέρα 31 Ἰουλίου. O tempora, o mores! Ἐπὶ τέλους εἴδαμε καὶ τέτοια μήνυσι!
Ἀγαπητοί μας.
Ἐπειδὴ ὡς Ἱερὰ Μητρόπολι κάναμε ὑπομονὴ ἐπὶ πολλὴν καιρό, γράφοντας πατρικὲς ἐπιστολὲς ἢ συναντώντας τους στὴν Ἱ.Μονὴ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ συνέλθουν ἀπὸ τὴν κανονικὴ ἀταξία τους οἱ Ἱερομόναχοι τῆς ἹΜ Ἁγίας Παρασκευῆς, καὶ ἐπειδὴ δὲν προῆλθε πρόοδος, ἀλλὰ ἔγιναν ἀκόμη χειρότερα γιαὐτὸ σήμερα προβαίνουμε μετὰ ἀπὸ τόσες μέρες στὴν δημοσίευσι ὅλων τῶν γεγονότων, γιὰ νὰ πληροφορηθῆτε ὅλοι τὴν πᾶσαν ἀλήθεια. Ἴσως, ἂν χρειασθῆ, θὰ δημοσιεύσουμε καὶ τὶς ἐπιστολές μας, γιὰ νὰ δῆτε πῶς συμπεριφερθήκαμε.
 ΤΕΛΟΣ εὐχόμαστε νὰ ἀναλογισθοῦν τὴν εὐθύνη τους σὲ μάκρος χρόνου οἱ κατασκευαστὲς τοῦ ἀρχόμενου σχίσματος…
 ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

61 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η μητρόπολη Φλωρίνης κρατά την ευγένια και την ηρεμία της και καλεί προς ενότητα.

Εύγε στον ορθόδοξο μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο για την πραότητα του.

Ανώνυμος είπε...

Ένα λάθος που έκανε η μητρόπολη στο δελτίο τύπου αυτό είναι στα περι καθαίρεσης του π. Ευθύμιου Τρικαμηνά. Δεν είναι γνωστό ότι άδικα καθαιρέθηκε; Παρά την λάθος πορεία που πήρε μετά.

Ανώνυμος είπε...

όχι δεν είναι ευγένεια αλλά ψευτοευγένεια και μεθοδική επίθεση

Γεράσιμος

Ανώνυμος είπε...

Γεράσιμε μην είσαι τόσο εύκολος στην καταλαλιά καλοκάγαθων μητροπολιτών σαν τον μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο. Πού το ξέρεις εσύ;
Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι γνωστός καλοκάγαθος.
Εσύ ποιός είσαι και ποιούς συμβουλεύεσαι και σε φέρνουν σ' αυτό το μεγάλο αμάρτημα;

Ανώνυμος είπε...

Καλόν είναι να μην παίρνετε στο στόμα σας το όνομα του π.Αυγουστίνου Καντιώτη! Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το γιατί...σας διαφεύγει όμως να μας ενημερώσετε για το οτι λίγες μέρες πριν την γιορτή της Αγίας Παρασκευής πήγατε στο μοναστήρι να παραδόσετε έγγραφο με το οποίο ζητούσατε τα περουσιακά στοιχεία της Μονής και την απομάκρυνση του π. Μαξίμου απο την θέση του ηγουμένου και την πάυση του π. ιγνατίου απο τα καθήκοντά του.. Ο κόσμος αντέδρασε και δημοσιεύσατε επιστολή όπου υπογράφουν όλοι οι ιερείς της Εορδαίας και βεβαιώνεται τον κόσμο οτι δέν θα επισκεφθείτε το μοναστήρι κατα την διάρκεια της γιορτής. Αθετήσατε όμως τον λόγο σας και με το στανιό θέλατε να εισβάλλετε μέσα στο ναό και να δημιουργήσετε ταραχές!! Όπως και δημιουργήσατε... Όσο για το ποιός σχίζει την εκκλησία καλόν είναι να δείτε τους εαυτούς σας στον καθρέφτη και να αναλογισθείτε μήπως εσείς που σιγοντάρετε την νεοεποχίτικη, οικουμενιστική εκκλησιολογία του Πατριάρχη,εσείς που αποδεχτήκατε την κατάπτυστη σύνοδο του κολυμπαρίου μήπως πραγματικά εσείς σχίζετε την Εκκλησία;;;

Ανώνυμος είπε...

Πω πω παρακαταθήκη που άφησε ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης! Με τα κηρύγματά του σειόταν ο τόπος, και οι δαίμονες λυσσομανούσαν. Τους χάλαγε υπερβολικά τα σχέδια μέχρι που έφυγε!

Ανώνυμος είπε...

Ο κ.Θεόκλητος αθετεί πανηγυρικά την αντιοικουμενιστική παρακαταθήκη του π.Αυγουστίνου.
Δεν δικαιούται να τον επικαλείται.

Ανώνυμος είπε...

Καλό θα ήταν η Μητρόπολη Φλωρίνης να αποδεχτεί την πρόσκληση του Π.Παίσιου για δημόσιο
διάλογο.
Θα διαπιστώναμε έτσι, αν πράγματι οι εν λόγω πατέρες προκαλούν ταραχή ή αν πράγματι σωστά ενεργούν ως ορθόδοξοι μοναχοί σε καιρό αιρέσεως.
Φοβάμαι όμως ότι κάτι τέτοιο δεν θα το τολμήσουν οι της Μητροπόλεως.

Ανώνυμος είπε...

στο κείμενο που παραθέτει η μητρόπολη, ο πατήρ Αυγουστίνος, σε αντίθεση με τον τωρινό μητροπολίτη, παραδέχεται το πρόβλημα του οικουμενισμού και απλώς επιφυλάσσεται να διακόψει το μνημόσυνο του πατριάρχη που αιρετίζει έως να του "μιλήσει" η συνείδησή του. Δεν στρουθοκαμιλίζει, λέγοντας οτι "ρώτησα τον πατριάρχη και μου απάντησε ότι δεν θα προδώσει την πίστη του"!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο 9:00μμ πού την είδε την αίρεση στη μητρόπολη Φλωρίνης;
Πότε μίλησε αιρετικά ο μητροπολίτης Φλωρίνης;

Ανώνυμος είπε...

παρα πολύ ωραία ιδέα 17 Αυγούστου 2017 - 9:00 μ.μ.!!!

Ένας δημόσιος διάλογος θα διέλυε κάπως τα σύννεφα. Να ρωτήσουμε κι εμείς οι απλοί λαϊκοί. Δέχεται ο π.Θεόκλητος τον αιρετικό Βαρθολομαίο;Αν ναι όντως (όπως δείχνει) να ξέρουμε ότι εντασσόμαστε σε αιρετική μητρόπολη, αν όχι να ησυχάσουμε ότι δεν κανει τσιριτζάντζουλες ο Δεσπότης!!! Άκου λεξιλόγιο ανακοίνωσης μητροπόλεως....

Ανώνυμος είπε...

"Των ειδικώς εκπαιδευμένων Λαρισαίων" γράφει η ανακοίνωση της μητροπόλεως.
Τι θέλει να πει ο ποιητής του κειμένου;
Ότι οι Λαρισαίοι αγωνιστές που αγωνίστηκαν στο παρελθόν για την επάνοδο του κανονικού μητροπολίτη Θεολόγου, του αγίου εκείνου ιεράρχη, και κάποιοι από αυτούς που σήμερα συμπαραστέκονται στους μοναχούς της μονής Μηλοχωρίου (ενδεχομένως να εξετράπησαν)είναι ειδικά εκπαιιδευμένοι να προκαλούν επεισόδια; Ποιος "φωστήρας" συνέταξε το σχετικό κείμενο;

Ανώνυμος είπε...

Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος διέκοψε το μνημόσυνο οικουμενιστών.
Ο ορθόδοξος Φλωρίνης Θεόκλητος δεν είναι οικουμενιστής για να κόβουν το μνημόσυνο του.

Ανώνυμος είπε...

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Φλωρίνης κλείνει τα στόματα των κατηγόρων της.

Ανώνυμος είπε...

Ο Φλωρίνης Θεόκλητος δεν αθετεί την αντιοικουμενιστική παρακαταθήκη του π.Αυγουστίνου.
Και δικαιούται να τον επικαλείται.

Ιωάννης Νεστορίδης είπε...

Οι δήθεν ορθόδοξοι στα λόγια ιεράρχες πρέπει και να πράττουν και ορθόδοξα. Ορθοπραξία και ορθοδοξία. Οι συναντήσεις και συμπροσευχές, του πατριάρχη, με τους παπικούς και τους προτεστάντες δεν τους ενοχλούν, ούτε με τους κόπτες, αλλά οι συμπροσευχές με ειδωλολάτρες, μουσουλμάνους, βουδιστές και ανιμιστές το ίδιο επίσης;
Άκουσα σε συνέντευξη τον επίσκοπο Βόλου, έξω από τη σύνοδο της Κρήτης, να μιλά για τη Θεολογία του ανθρωπίνου προσώπου, η οποία θα απασχολούσε τη σύνοδο, μαζί με προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Ανοησίες με ονοματεπώνυμο. Να έκαναν τότε ένα συνέδριο ψυχολογίας. Όχι Σύνοδο. Η θεολογία είναι η επιστήμη που μας εισάγει και μας κάνει γνωστά τα Μυστήρια του Θεού, όχι του ανθρώπου. Στη ¨θεολογία¨ του προσώπου βασίζεται το πρωτείο του Πάπα και νεοφανείς και ψευδείς θεωρίες περί Θεού, που από Τριαδικός γίνεται τρεις.
Αλλά αν τις επιπτώσεις της συνόδου δεν μπορούν να τις κατανοήσουν αυτοί οι ίδιοι, μοιάζει σχεδόν ύβρις προς τον Λαό, ο τρόπος με τον οποίο σκέπτονται. Διότι όπως λέει και ο επίσκοπος Φλωρίνης, ότι και να κάνετε σε μας θα καταλήξετε. Είτε για γάμο είτε για κηδεία, ή και βάπτιση. Άρα θα το δεχθείτε θέλετε δεν θέλετε. Αδυσώπητοι υποκριτές. Ξεπερνάτε και τους φαρισαίους της Ευαγγελικής περικοπής, που ενώ δεν ήθελαν να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών, δεν άφηναν και τους άλλους να μπουν. Αυτοί όμως προσπαθούν να βγάλουν, μέσω των αιρέσεων και αυτούς που είναι μέσα, Ιερείς, Μοναχούς και Πιστό Λαό.»

Ανώνυμος είπε...

Πώς δεν την αθετεί 4:06 όταν κλείνει εξακολουθητικά το στόμα του απέναντι στα αίσχη των οικουμενιστών και όταν μιλάει για τον "καημένο" τον πατριαρχη μας;
Όταν συλλειτουργεί με τον Προύσης παρά τις διαμαρτυριες των πιστών;

Ανώνυμος είπε...

Που είναι η ευγένεια, ανώνυμε του 17.8. 5:09, ήταν ονομάζει τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς "φωνασκοῦντες ἄνδρες καὶ γυναῖκες"; Και πως θα "πληροφορηθούν" όλοι οι "αγαπητοί" την "πάσαν αλήθεια" όταν ούτε για τα αντι-ορθόδοξα της Κολυμπαρίου Συνόδου και του κ. Βαρθολομαίου, ούτε για το κανονικό δικαίωμα των κατηγορούμενων, - σύμφωνα με τον κανόνα 15 της Α'-Β' Συνόδου - για διακοπή μνημόσυνου, ούτε για το αντικανονικό, σύμφωνα με το ίδιο κανόνα 15, των κινήσεων της μητροπόλεως κατά την αδελφότητα της Μονής να μάθουν το παραμικρό στην δήλωση της μητροπόλεως, αλλά αντίθετο τους λένε ότι υπάρχει "εκκλησιαστική αταξία" και ότι οι μονάχοι "προκαλούν ζημιά στο σώμα της Εκκλησίας και σκανδαλισμό σε ψυχές", ενώ στην πραγματικότητα τη ζημιά και το σκανδαλισμό τους προκαλούν η παναίρεση του οικουμενισμού και όλοι αυτοί που την στηρίξουν και δεν αντιδρούν στην προδοσία και αποστασία των οικουμενιστών;;;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 7:39 μμ δεν την αθετεί την παρακαταθήκη του Φλωρίνης Αυγουστίνου ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος διότι αυτά τα κάνει απο τους συμβουλάτορες που έχει και απο την καλοκάγαθη καρδιά του.
Δεν την αθετεί διότι είναι αντιοικουμενιστής και ποτέ δεν μίλησε οικουμενιστικά.

Τώρα αν πιάνουν υστερίες ορισμένες που τον κακολογούν εδώ και χρόνια, αυτό είναι άλλο πράγμα...

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 7:50μμ τα έχεις μάθει ανάποδα τα σχετικά και τους κανόνες δεν γνωρίζεις.
Ο ιε κανόνας δεν δίνει κανένα δικαιώμα στους κληρικούς της μητρόπολης Φλωρίνης να κόψουν το μνημόσυνο του ορθόδοξου μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Τώρα ότι φωνασκούσαν άνδρες και γυναίκες με τρόπο απαράδεκτο αυτό είναι αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

Ώστε για την απαράδεκτη στάση του δεσπότη της Φλώρινας απέναντι στους οικουμενιστές που έχει κατασκανδαλίσει τους πιστούς φταίνει οι...συμβουλάτορες και η...καλοκαγαθία του ισχυρίζεται αναπόδεικτα ο 9:12 18/8.
Μα καλά, ο ίδιος ο επίσκοπος δεν έχει κρίση; Αποκλείται κάτι τέτοιο.
Αλλά και ενημέρωση έχει αφού και κληρικοί της μητρόπολής του και λαικοί τον έχουν ενημερώσει με υλικό που περιέχει τις δηλώσεις του πατριάρχη, με φωτογραφίες, βίντεο κ.ο.κ.
Και από πότε οι συμβουλάτορες και η καλοκαγαθία μπαίνουν πάνω από την πίστη;

Ανώνυμος είπε...

Δεν καταλάβαβες 9:48 π.μ.
Δεν σου λέει ότι μπαίνουν πάνω απο την πίστη.
Σου λέει ότι μπορεί να έχει παρασυρθεί από τους συμβουλάτορες και την καλοκαγαθία του.

Ανώνυμος είπε...

Είναι να θαυμάζει κανείς το Δελτίο Τύπου της μητρόπολη Φλωρίνης που κρατά την ευγένια και την ηρεμία της παρά τις φωνασκίες και την αδικαιολόγητη διακοπή του μνημοσύνου του ορθόδοξου επισκόπου της.

Ανώνυμος είπε...

Ο άνθρωπος όταν σφάλλει απο την καλοκαγαθία του, δεν λέμε ότι αυτός δεν έχει κρίση.
Μην τα μπερδεύεις ανώνυμε 9:48 π.μ.

Και η καλοκαγαθία του δεν είναι αναπόδεικτο όπως θέλεις να πεις.
Είναι γνωστή σε όλους όσους.
Εσύ κοίταξε να ξετυφλωθείς για να την δεις.

Ανώνυμος είπε...

Ο Φλωρίνης γνωρίζει τι έχει πει και τι έχει πράξει ο Βαρθολομαίος.
Εν τούτοις τον αποκαλεί καημένο που έχει συκοφαντηθεί.
Επίσης γνωρίζει και για τη σύνοδο της Κρήτης.
Το θέμα είναι τι κάνει απέναντι στις αποφάσεις της.

Ανώνυμος είπε...

" Ο Φλωρίνης γνωρίζει τι έχει πει και τι έχει πράξει ο Βαρθολομαίος."

Σου απαντώ.
Ναι ο Φλωρίνης μπορεί να γνωρίζει μερικά που έχει πει και έχει πράξει ο Βαρθολομαίος αλλά εσύ δεν γνωρίζεις τί του λένε οι συμβουλάτορες του για τις προθέσεις του Βαρθολομαίου και τόσα άλλα κομπλιμέντα που μπορεί να λένε για τον Βαρθολομαίο και να τον παρασέρνουν να νομίζει ότι συκοφαντείται και μέσα του είναι καλός.

Για την σύνοδο της Κρήτης ναι, γνωρίζει αλλά δεν την υπερασπίστηκε ποτέ απο όσο ξέρω,

Ανώνυμος είπε...

"Και η καλοκαγαθία του δεν είναι αναπόδεικτο όπως θέλεις να πεις".
Δεν ισχυρίστηκα αυτό ανώνυμε υποστηρικτή του Φλωρίνης αλλά έγραψα ότι εσύ αναπόδεικτα και προκειμένου να δικαιολογήσεις οπωσδήποτε τη συμπεριφορά του απέναντι στους οικουμενιστές που έχει σκανδαλίσει πολλούς πιστούς απέδωσες τη στάση του ή στους συμβουλάτορες ή στην καλοκαγαθία του. Ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αυτή να αποτελεί προιόν δειλίας.

Ανώνυμος είπε...

Περιμένουμε από το δεσπότη της Φλώρινας να τοποθετηθεί άμεσα επί των τελικών κειμένων της ψευδοσυνόδου της Κρήτης.

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να είναι και απο κάποια δειλία.
Σίγουρα όμως γνωρίζουμε την γνωστή καλοκαγαθία του μητροπολίτη Φλωρίνης.
Και γνωρίζουμε ότι δεν έχει τους πιο ασυμβίβαστους και θαρραλέους αντιοικουμενιστές συμβουλάτορες που θα έπρεπε να έχει. Εσύ μπορεί να πεις ότι έχει τους καλύτερους συμβουλάτορες και ότι δεν τον επηρεάζουν σε όχι καλές αποφάσεις;
Άρα δίκαιο είναι να αποδίδεται η στάση του Φλωρίνης και στους συμβουλάτορες και στην καλοκαγαθία του.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 7:48 μ.μ. κατήγορε του Φλωρίνης, δεν είμαι υποστηρικτής του Φλωρίνης απλά είπα "του στραβού το δίκαιο".

φλωριναιος είπε...

Αφού αναφέρουν το όνομα του,μπαίνουμε στον πειρασμό να συγκρίνουμε τον νυν επίσκοπο Φλωρίνης, με τον μακαριστό προκάτοχό του και πνευματικό του πατέρα γέροντα Αυγουστίνο.Μπορεί να μας πει ο Σεβασμιότατος νυν Φλωρίνης τι έκανε ο μακαριστός γέροντας του και τι έκανε αυτός στις εξής περιπτώσεις;
Μπορεί να μας πει σε περιπτώσεις εορτών και πανηγύρεων ποιους καλούσε, που τους υποδεχόταν, που τους κοίμιζε και τι τους τάιζε;
Μπορεί να μας πει αν αυτός ως πρωτοσύγκελος απομακρυνόταν από τα όρια της Ι.Μ. και αν περιφερόταν δεξιά κι αριστερά ασύδοτος και ανεξέλεγκτος;
Μπορεί να μας πει για τα κοινωφελή ιδρύματα που δημιούργησε και με ποιο τρόπο φρόντισε για την εύρυθμη λειτουργία τους;
Μπορεί να μας πει για τις δωρεές και την διαχείριση των χρημάτων τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πιστών από του άμβωνος;
Μπορεί να μας πει για τις θέσεις του και τις απόψεις του πάνω σε δογματικά θέματα και σε σοβαρά θέματα πίστεως που σκανδαλίζουν και διαιρούν τους πιστούς, αν ακολουθούσε την διπλωματική οδό ή έλεγε τα πράγματα με το όνομα τους και ενημέρωνε το λαό όπως όφειλε μετά από την συμμετοχή του σε κάθε ΙΣ;
Μπορεί να μας πει στην τελική όλα αυτά τα χρόνια που μαθήτευσε δίπλα του τι έχει πάρει από αυτόν τον ''γίγαντα'' και αληθινό ΕΠΙΣΚΟΠΟ;

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι ορθόδοξος και είναι αδικαιολόγητη η διακοπή του μνημόσυνου του.
Εγώ θαυμάζω την συγχωρητικότητα και την ηπιότητα του καλοκάγαθου μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου. Αυτό φαίνεται και στο δελτίο τύπου της μητρόπολης Φλωρίνης.

Τις αχυρώδεις απόψεις του ανώνυμου "φλωριναίου" τις προσπερνούμε.

Μπορεί ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος να μην έφθασε τον προκάτοχο του, αλλά είναι ορθόδοξος καλός μητροπολίτης και απαγορεύεται το κόψιμο του μνημόσυνου του.

φλωριναιος είπε...

Αφού είναι ορθόδοξος, ας πάρει θέση επιτέλους στα δύο μεγάλα ζητήματα που σκανδαλίζουν και διαιρούν το ποίμνιο, στα ανοίγματα και τις κακοδοξίες του Πατριάρχη και τις αποφάσεις της συνόδου του Κολυμπαρίου, ώστε να ενημερωθεί και ο πιστός λαός της Μητροπόλεως και να μην υπάρχει σύγχυση!!

φλωριναιος είπε...

Όσο για το δελτίο τύπου της Μητροπόλεως Φλωρίνης!!!!!.......τζιριντζάντζουλες!!!

Ανώνυμος είπε...

Η λέξη "τζιριτζάτζουλες" σε πείραξαν "φλωριναίε"; Δεν βλέπεις το καλό και ήπιο τόνο του δελτίου της μητρόπολης Φλωρίνης; Τί κακό έχει η λέξη;

Ανώνυμος είπε...

Ο νυν Φλωρίνης Θεόκλητος δεν συγκρίνεται με τον πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος ήταν φωτιά και αυτό πρώτος το αναγνώρισε σε συνέντευξή του ο Θεόκλητος. Άλλες αρετές είχε ο πρώην και άλλες αρετές ο νυν. Βεβαίως όλοι θα θέλαμε τον νυν μητροπολίτη Θεόκλητο δυναμικότερο σε θέματα Πίστεως, όπως θα θέλαμε διναμικότερους όλους τους μητροπολίτες της ελλαδικής Εκκλησία, ιδιαιτέρως τους μητροπολίτες των νέων χωρών, που μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Ασφαλώς μας πικραίνει η αφωνία και η ανοχή του Θεοκλήτου απέναντι στις προδοσίες που γίνονται σε βάρος της Ορθοδοξίας, όπως και η αφωνία της πλειονοψηφίας των Ιεραρχών μας. Όμως άλλο πράγμα η αφωνία, που πιθανό να οφείλεται σε δειλία, και άλλο πράγμα να κατηγορείται ο Θεόκλητος ως μη ορθόδοξος ή ως οικουμενιστής ή φιλοοικουμενιστής. Οι πάντες, ακόμη και Καντιωτικοί ιερείς, αναγνωρίζουν ότι είναι παραδοσιακός επίσκοπος και προπάντων ορθόδοξος. Άφωνος μεν, ορθόδοξος δε. Δεν πρόδωσε την Ορθοδοξία ούτε κήρυξε ποτέ «γυμνή τη κεφαλή» κάποια αίρεση. Η μητρόπολη Φλωρίνης έχει δεκάδες Καντιωτικούς ιερείς. Γιατί μόνο δύο ηγούμενοι προέβησαν στη διακοπή μνημοσύνου του Θεοκλήτου; Γιατί δεν κατηγορούνται και οι δεκάδες Καντιωτικοί ιερείς ως άφωνοι και δειλοί και ανεκτικοί και φιλοοικουμενιστές κλπ.; Προσωπικώς χαίρω και επαινώ τους αποτειχισθέντες για την ευαισθησία τους σε θέματα Πιπστεως, θλίβομαι όμως διότι αποτειχίσθηκαν από ορθόδοξο (και όχι από αιρετικό) επίσκοπο. Ελπίζω να επικρατήσει η σύνεση, να υπάρξει καλόπιστος διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών και να βρεθεί η λύση στο θέμα που ανέκυψε στην ακριτική μητρόπολη. Και ας μη λησμονείται ότι ο νυν Θεόκλητος υπήρξε η επιλογή του μακαριστού Αυγουστίνου.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ 21 Αυγούστου 2017 - 11:29 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Απαγορεύεται το κόψιμο του μνημόσυνου του ορθόδοξου μητροπολίτου. Τέτοιος είναι και ο Φλωρίνης Θεόκλητος ένας ορθόδοξος μητροπολίτης.

Ανώνυμος είπε...

Δεν πειράζει ας διαφωνείτε...
Από τη στιγμή που δημοσίως κάποιος αποδέχεται ως ορθούς γνωστούς οικουμενιστες και δημοσίως επαινεί και ομολογεί ότι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας (αυτοι οι γνωστοί οικουμενιστες) ΑΠΟΔΈΧΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Από τη στιγμή που ο οικουμενισμός είναι αιρεση και ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΔΗΛΏΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΊΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΜΕΝΙΣΤΩΝ (των " ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΩΝ" μαλιστα ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΊΑΣ) δέχονται και προωθούν όχι μία αλλά όλες τις αιρέσεις της παναιρεσης.

Αυτομάτως ο κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να εφαρμόσει παύση μνημοσύνου.

Ο μητροπολίτης αν είναι ορθόδοξος και καλοκάγαθος ας ακολουθήσει τη κανονική διαδικασία και όχι τις διώξεις. Όχι να προωθείται ο οικουμενισμός από τη Μητρόπολη και να απαιτείται και τυφλή υποταγή - υποταγή - συμμετοχή των ιερέων στη προώθηση της αίρεσης. Αυτά δεν είναι τάξη αγαπητέ είναι οικουμενισρικη αταξία.
Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε ούτε με σκεπτόμενους ούτε με μη σκεπτόμενους οικουμενιστες ή οτιδήποτε.

Για υπεράσπιση αρχιοικουμενιστων είπα ;
Στο επόμενο .....

Ανώνυμος είπε...

Ο σχολιαστής 21 Αυγούστου 2017 - 11:29 μ.μ. είπε λόγο αλήθειας.

Ανώνυμος είπε...

Είναι γνωστό ότι η μητρόπολη Φλωρίνης έχει πολλούς παραδοσιακούς ιερείς.

Ερώτημα. Γιατί δεν έπαυσαν το μνημόσυνο του Θεοκλήτου πολλοί από τους παραδοσιακούς ιερείς; Μήπως δεν συμφωνούν με την παύση του μνημοσύνου του επισκόπου τους; Μήπως είναι υποστηρικτές του Θεοκλήτου; Μήπως είναι και αυτοί Οικουμενιστές;

Παρακαλώ να μου δοθεί μια απάντηση.

Ανώνυμος είπε...

Ο αντιοικουμενιστής 21 Αυγούστου 11:29 μμ, πείραξε τον ψευτοαντιοικουμενιστή 10:36μμ που κόλλησε στο μυαλό του η ιδέα ότι αυτός και οι ομόφρονες του είναι μόνο αντιοικουμενιστές επειδή βγάζουν όξος για τον μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο! Περαστικά του!

Χ.

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλο πρόβλημα πρέπει να έχει ο ανώνυμος 23 Αυγούστου 2017 - 10:36 π.μ. που νομίζει τους αντιοικουμενιστές ως οικουμενιστές!

Τέτοιοι "αντιοικουμενιστές" σαν τον 23 Αυγούστου 2017 - 10:36 π.μ. μόνο πρόβληματα δημιουργούν στον αντιοικουμενισμό.

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι ορθόδοξος και καλοκάγαθος και δεν έχει ανάγκη να του το αναγνωρίζει ο φαντασμένος ανώνυμος 10:36 π.μ. που του κόλλησε η ιδέα ότι είναι ο μόνος ...αντιοικουμενιστής και χαρακτηρίζει τους άλλους ως οικουμενιστές!

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΔΕΝ ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ. Πάντα μιλάει ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ.

Ανώνυμος είπε...

Όποιος επισκοπος αποδέχεται μια οικουμενιστικη σύνοδο ως ορθόδοξη ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ της οικουμενιστικής συνόδου.

Ο καθε ιερέας μπορεί να παύσει τη μνημόνευση αυτού του επισκόπου .

Απλά τα πράγματα.

Να ακολουθήσουν τις κανονικές διαδικασίες και όχι τις "καλοκάγαθες" διώξεις.

Ανώνυμος είπε...

Απο πότε επιτρέπεται το κόψιμο του μνημόσυνου του ορθόδοξου μητροπολίτου όπως είναι και ο Φλωρίνης Θεόκλητος που δεν είπε κάτι το οικουμενιστικό;

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΔΕΝ ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ. Πάντα μιλάει ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ.

Κανείς ιερέας δεν μπορεί να κόβει το μνημόσυνο του ορθόδοξου μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Απλά πράγματα.
1+1=2.

Ανώνυμος είπε...

Αφού είναι ορθόδοξος Μητροπολίτης ο Σεβ. κ.κ. Θεόκλητος και δεν αποδέχεται ούτε μίλησε υπέρ του οικουμενισμού και ορθόδοξοι οι δύο ηγούμενοι που δεν τον μνημονεύουν,ποιο είναι το πρόβλημα;!!Γιατί δεν κάθεται ως καλοκάγαθος ποιμένας να συζητήσει μαζί τους να δουν που συμφωνούν και που διαφωνούν και να τα βρουν τέλος πάντων για να μην σκανδαλίζεται και διχάζεται το χριστεπώνυμο πλήρωμα;Αντί αυτού όμως προβαίνει με ανοιχτές επιστολές σε γραπτές διαμάχες μαζί τους που κουράζουν και στενοχωρούν τον λαό!!

Ανώνυμος είπε...

Για πολλοστή φορά μιλάω γενικά.
Ο καθένας ας ψάξει τι γίνεται στην μητρόπολη του, αν προωθείται ο οικουμενισμός με ευθύνη της μητρόπολης ή όχι.
Η πίστη είναι ευθύνη όλων , δεν πρέπει να είμαστε άμοιροι και άβουλοι σε παρεκτροπές της πίστεως.

Η αποδοχή μιας οικουμενιστικής συνόδου από την όποια μητρόπολη και το μοίρασμα φυλλαδίων τα οποία αγιοποιούν μια οικουμενιστικη σύνοδο είναι πράξη διδασκαλίας της αίρεσης του οικουμενισμού.

Όσοι αποδέχονται μια οικουμενιστική σύνοδο δεν αποδέχονται μόνο ένα άλλο όλα τα οικουμενιστικά πορίσματα αυτής. Όσοι αποκαλούν μια οικουμενιστικη σύνοδο αγία και κανονική δέχονται ως κανονικά και αγία όχι ένα αλλά όλα τα οικουμενιστικά πορίσματα. Σαφέστατη κήρυξη και διδασκαλία οικουμενισμού.

Ο κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να παυσει τη μνημόνευση του οικείου επισκόπου λόγω προώθησης του οικουμενισμού.

Τα πράγματα είναι απλα.
Ας αφήσουν κάποιοι κύριοι τις κουτοπόνηριες.

Σε λίγο θα μας πουν ότι ο όποιος αιρετικός που μοιράζει διαφημιστικά φυλλάδια της θρησκείας του και την θεωρεί σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν προωθεί και δεν κηρύττει την "αγιότητα" της αίρεσης του.

Ας σοβαρευτούν κάποιοι αυλοκόλακες, βλάπτουν και τη μητρόπολη τους και την πίστη.

Ανώνυμος είπε...

Δεν τα έμαθες καλά ανώνυμε 1:00 π.μΔεν είναι διώξεις είναι προσπάθεια επαναφοράς της Μητρόπολης στην σωστή τροχιά της με την μνημόνευση του ορθόδοξου μητροπολίτη της, του μητροπολίτη κ. Θεόκλητου.

Ανώνυμος είπε...

Απο πότε ο κάθε ιερέας μπορεί να κόψει το μνημόσυνο του ορθόδοξου μητροπολίτου του;

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ.

ΚΑΜΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 10:01πμ το πρόβλημα είναι ότι οι ηγούμενοι του κόψανε το μνημόσυνο του ανθρώπου που δεν είναι οικουμενιστής.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι Οικουμενιστής, αλλά οι ιερείς που τον ΄΄εκφράζουν΄΄ δικαιολογούν τον Πατριάρχη και τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου και έχουν πρωτόγνωρες, πρωτάκουστες και καθαρά αιρετικές θέσεις, ελάτε μια βόλτα από τη Μητρόπολη να τους ακούσετε...... να φρίξετε με τη νέα Θεολογία που διδάσκουν!!!

Ανώνυμος είπε...

Ποιοί αυλοκόλακες κακόμοιρε 24 -8- 2017 - 10:34 π.μ.;;;;
Αυλοκόλακες βλέπεις στον ύπνο σου;;;;
Αντιοικουμενιστές σου απαντούν και δεν καταλαβαίνεις;;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ όπως είπα για πολλοστή φορά μιλώ πάντα γενικά.
Γράφω τι θεωρείται και δεν θεωρείται αντιοικουμενιστικο βάση απλής κοινής λογικής.

Για να θεωρηθεί κάποιος (ο οποιοσδήποτε) αντιοικουμενιστης εξυπακούεται ότι αυτός ο κάποιος δεν είναι δυνατόν να μνημονεύει, να επαινεί, και να υπερασπίζεται γνωστούς οικουμενιστες. Το κάνει από αφέλεια; το κάνει από δειλία; Το κάνει επειδή τους πιστεύει ; για οποιονδήποτε λόγο και να να το κάνει δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αντιοικουμενιστης.
Και φυσικά όσοι θεωρούν αυτό αντιοικουμενισμο ή μας δουλεύουν ή είναι κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστες.

Επαναλαμβάνω μιλώ πάντα γενικά αναφερόμενος σε συμπεριφορές.

Ανώνυμος είπε...

Προς 11:13 π.μ.
Τί λες ανώνυμε; Αν έχουν ορισμένοι ιερείς μετρημένοι στα δάκτυλα του 1 ή των 2 χεριών αιρετικές θέσεις τί φταίει ο μητροπολίτης αν δεν έχει ο ίδιος τέτοιες θέσεις;

Ο π. Αυγουστίνος Αυξωνίδης που τον ακούσαμε να λέει ότι "ο οικουμενισμός είναι παναίρεση το λέμε και εμείς" αυτός είναι στη μητρόπολη Φλωρίνης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος.
Δεν είναι οι λίγοι ιερείς που λες Γενικοί Αρχιερατικοί Επίτροποι για να έχει βάση αυτό που είπες ότι αυτοί "τον εκφράζουν" τον μητροπολίτη.

Σ.

Ανώνυμος είπε...

Μήπως να το ρίξουμε σε αυτό: Ορισμένοι αρχιερείς δεν έχουν θεολογική παιδεία το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συλλείτουργα τα πανηγύρια και οι χρυσοστόλιστες ενδυμασίες. Δεν κάθονται να διαβάσουν και να ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα, λες να μην γνωρίζουν και για τα αποφασισθέντα στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου;

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζουν τα πάντα μέχρι στιγμής είναι οι στρατηγοί προώθησης του οικουμενισμού.

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι γνωστός αντιοικουμενιστής και δεν γίνεται να τον βγάλουμε οικουμενιστή όσα σχόλια παθιασμένα και να γράφουμε.
Πάρτο χαμπάρι άμυαλε ανώνυμε κατήγορε του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Ανώνυμος είπε...

Για να θεωρηθεί κάποιος (ο οποιοσδήποτε) αντιοικουμενιστης εξυπακούεται ότι αυτός ο κάποιος δεν είναι δυνατόν να μνημονεύει, να επαινεί, και να υπερασπίζεται γνωστούς οικουμενιστες. Το κάνει από αφέλεια; το κάνει από δειλία; Το κάνει επειδή τους πιστεύει ; για οποιονδήποτε λόγο και να να το κάνει δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αντιοικουμενιστης.
Και φυσικά όσοι θεωρούν αυτό αντιοικουμενισμο ή μας δουλεύουν ή είναι κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστες.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com