30 Απρ 2017

Η αγία τόλμη των Μυροφόρων και του δικαίου Ιωσήφ του απ’ Αριμαθαίας.

Η ΑΓΙΑ ΤΟΛΜΗ ΤΩΝ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΑΠ’ ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ
 ‘’Τι τα μύρα τοις δάκρυσι Μαθήτριαι κιρνάτε;  Ο λίθος κεκύλισται, ο τάφος κεκένωται, ίδετε την φθοράν, τη ζωή πατηθείσαν, τας σφραγίδας τηλαυγώς, υπνούντας δεινώς τους φύλακας των απειθών, το θνητόν σέσωσται σαρκί Θεού, ο Άδης θρηνεί, δραμούσα χαρά, είπατε τοις Αποστόλοις∙ ο νεκρώσας Χριστός τον θάνατον, πρωτότοκος εκ νεκρών, προάγει εις την Γαλιλαίαν’’ (Δοξαστικόν του Εσπερινού την Κυριακή των Αγίων Μυροφόρων).

Κατά τη Θεία Λειτουργία, την Κυριακή των Αγίων Μυροφόρων γυναικών και Ιωσήφ του Δικαίου, γίνεται ανάγνωση της σχετικής περικοπής από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον.  Η Ευαγγελική αυτή περικοπή αρχίζει με την τόλμη του Ιωσήφ του Δικαίου, οποία αναφέρει τα εξής : ‘’Tω καιρώ εκείνω, ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ος και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον, και ητήσατο το σώμα του Ιησού’’ (Μαρκ. ιε΄, 43).  
Η αγία εκείνη τόλμη του Ιωσήφ του Δικαίου, γίνεται η αιτία να τιμούμε σήμερα την μνήμη του.  ‘’Ητήσατο Ιωσήφ το Σώμα του Ιησού, και απέθετο εν τω καινώ αυτού μνημείω∙ έδει γαρ αυτόν εκ τάφου ως εκ παστάδος προελθείν, ο συντρίψας κράτος θανάτου, και ανοίξας  πύλας Παραδείσου ανθρώποις, δόξα σοι’’, ψάλλομε κατά την Εσπερινή Ακολουθία της Εορτής.
Το ίδιο οι Μυροφόροι γυναίκες τόλμησαν και πήγαν στο Πανάγιο Τάφο του Κυρίου.  ‘’Αι Μυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέος, επιστάσαι προς το μνήμα του Ζωοδότου’’ , όπως ψάλλομε στην Εκκλησία μας, ετόλμησαν και πήγαν στον Πανάγιο Τάφο.  ‘’Και διαγενομένουτου σαβάτου, Μαρία η Μαγδαλινή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη, ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθούσαι αλέιψωσιν Αυτόν. Και λίαν πρωΐ της μιάς των σαββάτων έρχονται επί το μνημείον, ανατείλαντος του ηλίου’’ (Μαρκ. ιστ΄, 1-2).
Όταν ο Όσιος Παΐσιος ήταν στο Κελλί του Τιμίου Σταυρού κοντά στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, τον Απρίλιο του 1974, σε επιστολή του προς τις Αδελφές του Ησυχαστηρίου του Ευαγγελιστού  Ιωάννου του Θεολόγου (Σουρωτής), προλογικά σημείωνε τα εξής : ‘’Eν Χριστώ αδελφές Χριστός Ανέστη!  Σήμερα, την Κυριακή των Μυροφόρων, πηγαίνοντας στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα την νύχτα για την Θεία Λειτουργία, ο νους μου πήγαινε στην μεγάλη αγάπη των Μυροφόρων, που νίκησε τον ανδρισμό των Αποστόλων’’*.
Την αγία εκείνη τόλμη των Μυροφόρων γυναικών και του δικαίου Ιωσήφ του απ΄Αριμαθαίας, καλούμαστε να μιμηθούμε.  ‘’Οι τολμηροί άνθρωποι ποτέ δεν φοβούνται τον θάνατο, γι’ αυτό και αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση και, επειδή βάζουν μπροστά τους τον θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται   πιο πνευματικά και αγωνίζονται τολμηρότερα.  Έτσι νικούν την ματαιότητα και ζουν από εδώ στην αιωνιότητα με την Παραδεισένια χαρά’’* έγραφε ο   Όσιος Παΐσιος. Ας μιμηθούμε την αγία εκείνη τόλμη των Μυροφόρων γυναικών και του δικαίου Ιωσήφ του απ’ Αριμαθαίας.   
*Γέροντος Παϊσίου ‘’Επιστολές’’ – Ιερόν Ησυχαστήριον ‘’Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος’’, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com