30 Ιουλ 2015

Χρήστος Σαλταούρας, Εξεκέντησαν

ΕΞΕΚΕΝΤΗΣΑΝ
«και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν» Ζαχαρίας 12:10 (Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο).
«καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο»Ζαχαρίας 12:10 (Μετάφραση Εβδομήκοντα  ).

            Στο εδάφιο Ζαχαρίας 12: 10 υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Εβραϊκό κείμενο και την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ο Γιαχβέ Θεός που ομιλεί λέγει σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο,«και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν», ενώ σύμφωνα με το Ελληνικό κείμενο των Εβδομήκοντα  ο Γιαχβέ λέγει, «καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο». Το «εξεκέντησαν» σημαίνει διατρύπησαν και το «κατωρχήσαντο» σημαίνει ενέπαιξαν !
Το «κατωρχήσαντο» προέρχεται από την λέξη «ὀρχοῦμαι»= χορεύω. «κατωρχήσαντο» = ενέπαιξαν (χορεύοντας κοροϊδευτικά).
Η Καινή Διαθήκη παραπέμπει στην εν λόγω προφητεία του Ζαχαρία από το Εβραϊκό κείμενο και όχι από το κείμενο των Εβδομήκοντα.
«καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» Ιωάννης 19:37
Η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν είναι πάντα κατά γράμμα και μερικές φορές δεν είναι ακριβής. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν ελευθέρως. Πολλές φορές οι Εβδομήκοντα κάνουν ερμηνεία περισσότερο παρά μετάφραση.
Στο εδάφιο Ζαχαρίας 12:10 οι προ-Χριστού Εβραίοι μεταφραστές δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ο Θεός που είναι πνεύμα δύναται να διατρυπηθεί !!! Ο Θεός ως πνεύμα ασφαλώς δεν δύναται να διατρυπηθεί......αλλά ο Θεός έγινε άνθρωπος (Ιησούς Χριστός) και τον ΕΞΕΚΕΝΤΗΣΑΝ !
Για το τί ακριβώς σκέφτηκαν οι Εβδομήκοντα ή ποίο ακριβώς κείμενο είχαν εμπρός τους δεν το γνωρίζουμε με ασφάλεια.
Υπάρχει η εξής πιθανότητα :Οι Εβδομήκοντα γράφουν ΚΑΤΩΡΧΗΣΑΝΤΟ = ενέπαιξαν
Το ρήμα ΕΞΕΚΕΝΤΗΣΑΝ στα Εβραϊκά είναι daqaru (Ζαχαρίας 12:10Εβραϊκό κείμενο)
Το ρήμα ΚΑΤΩΡΧΗΣΑΝΤΟ στα Εβραϊκά είναι raqadu.....(Ψαλμός 114:4 Εβραϊκό κείμενο)
Δείτε  πόσο όμοιες οπτικά είναι οι δύο Εβραϊκές λέξεις !
Πιθανόν οι Εβδομήκοντα να θεώρησαν ότι η γρφή daqaru είναι ασεβής και προήλθε από παραφθορά της νομιζόμενης ως ορθής μορφής raqadu !
Η Καινή Διαθήκη πάντως προκρίνει την έννοια ΕΞΕΚΕΝΤΗΣΑΝ (daqaru).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com