30 Ιουλ 2015

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.7.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Σχέδιον ἀντιμετωπίσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ. Διατί τό Βυζάντιον παρεμπόδιζε τήν ἐκλογήν Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου Ρώμης;
Ἡ θεία Μεταμόρφωσις. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

Μᾶς κατήντησαν ζητιάνους.
Μήπως θά κατηγορηθῆ καί ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ὅτι ἐμάχετο τόν Πατριαρχικόν θεσμόν; Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
Περί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
Μνήμη ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου.
Ἀποκλειστικόν! Ὁ «Ο.Τ». Ἀποκαλύπτει... Τὶ ἑτοιμάζουν διὰ τοὺς λαοὺς αἱ δυνάμεις τοῦ Σκότους.
Γάμος: Φανέρωσις καί πραγμάτωσις τῆς ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου.
Ἀπαγόρευσις εἰς τὴν χρῆσιν τῶν μετρητῶν. Νομικαὶ πτυχαὶ μιᾶς μεγάλης ἀπειλῆς διὰ τὰς δημοκρατικάς ἐλευθερίας καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τοῦ Ἀριστοτέλους Γ. Κατράνη.
Ἀνάχωμα εἰς τόν Τζιχαντισμόν. Τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
Μακ. Ἀρχ. Κύπρου: «Ἀπευθύνω θερμότατη ἔκκληση πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὸν Ἀκιτζί».
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως περὶ τῆς προτάσεως τοῦ Πάπα διὰ τὸ Πάσχα.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com