25 Νοε 2013

Η Βουλευτής Θεσσαλονίκης Σταυρούλα Ξουλίδου, για την ανέγερση του Ισλαμικού Τεμένους στην Αθήνα.25-11-2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:  τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
            τον κ. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
ΘΕΜΑ: Το Ισλαμικό Τέμενος και ο δημόσιος ή κοινωφελής σκοπός.
Κύριοι Υπουργοί,
σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 434 /1-8-2013 ερώτησή μου, για την οποία δεν έλαβα απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων -αν και παρήλθε ο επιτρεπόμενος από τον κανονισμό της Βουλής χρόνος-, επανέρχομαι στο θέμα της ανέγερσης Ισλαμικού Τεμένους στην Αθήνα.
Το άρθρο 3 του ν. 3512/2006, που ορίζει ότι «η ανέγερση του Τεμένους θα γίνει …με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε έκταση που θα παραχωρηθεί από το Δημόσιο»,  βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 106 παρ. 6 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο: «Νόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή  στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας, για την γενικότερη ανάπτυξη της Χώρας».

Επίσης, το άρθρο 17παρ. 6 του Συντάγματος, αναφέρει: «Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέραν από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους της μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4: «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων, που ανήκουν σε φυσικά η νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται μόνο υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου.17, για λόγους δημόσιας ωφέλειας…».
Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας, για την γενικότερη ανάπτυξη της Χώρας, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η χρηματοδότησή του, με 946.000 ευρώ, από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε η παραχώρηση για το σκοπό αυτό δημόσιας περιουσίας. Το Ισλαμικό Τέμενος υπό την στενή και υπό την ευρεία έννοια της λέξεως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημόσιο ή κοινωφελές έργο
Στη δεινή οικονομική κατάσταση, που βρίσκεται η Ελλάδα, η σχετική επιβάρυνση είναι προκλητική και απαράδεκτη. Την ίδια στιγμή, που η οικονομική κρίση και οι μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο σχολείων, στην κατάργηση ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, στη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες εξαιτίας ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, στο κλείσιμο βιβλιοθηκών, στην αδυναμία λειτουργίας ερευνητικών κέντρων, το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί ένα έργο που δεν είναι απόλυτης προτεραιότητας για τους Έλληνες πολίτες.
Η Ελληνική Δημοκρατία έχει ως βασική αρχή της την ανεξιθρησκία, σύμφωνα από την οποία απορρέει ο σεβασμός και η αποδοχή οποιασδήποτε θρησκευτικής πίστης. Συνέπεια αυτού είναι οι εκατοντάδες λατρευτικοί χώροι που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και επιτρέπουν στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να τελούν τις λατρευτικές τους συνήθειες απρόσκοπτα. Ωστόσο, με τη δημιουργία Ισλαμικού Τεμένους και μάλιστα από τον κρατικό προϋπολογισμό τίθεται σε προνομιακή θέση η μουσουλμανική θρησκεία καθώς εκχωρείται -μόνο σε αυτήν- ένα προνόμιο που δεν έχει καμία άλλη θρησκευτική ομάδα στην Ελλάδα, ούτε καν η Ορθόδοξη, που εκ του Συντάγματος θεωρείται επικρατούσα.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1.      Το Ισλαμικό Τέμενος υπάγεται στα έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας, ώστε το Δημόσιο να συμμετάσχει στη δαπάνη για την ανέγερση του καθώς και την συντήρηση αυτού;
2.      Ποιες ανάγκες των Ελλήνων πολιτών καλύπτονται από την ανέγερση Ισλαμικού Τεμένους και ποια θα είναι τα ανταποδοτικά οφέλη για το ελληνικό δημόσιο από την εκτέλεση του  συγκεκριμένου έργου;
3.      Το Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 3512/2006, την ίδια ώρα που η  μείωση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία ανήλθε στο 33% από το 2009 μέχρι το 2013 και αναμένεται να φτάσει το 47% μέχρι το 2016;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com