26 Φεβ 2013

Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, Ἡ ἐκλογή του νέου Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτου ἀνοίγει ἕνα καινούργιο κεφάλαιο στήν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας.


Μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πληροφορήθηκε τήν ἐκλογή τοῦ Μητροπολίτου Ροῦσε Νεοφύτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας εἰς τόν Πατριαρχικό Θρόνο Σόφιας καί πάσης Βουλγαρίας. Ὁ νέος Πατριάρχης Βουλγαρίας εἶχε ἐπισκεφθεῖ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2004 τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στήν Λαμία καί εἶχε συμμετάσχει στούς ἑορτασμούς τοῦ πολιούχου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ μέ τήν χορωδία τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ. Ἀπό τότε ὁ Μητροπολίτης μας διατηρεῖ πνευματικούς δεσμούς μέ τόν διακεκριμένο αὐτό Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος κοσμεῖται μέ πολλά χαρίσματα καί εἶναι φίλος τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέστειλε εἰς τό νέο Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεόφυτο τό κάτωθι συγχαρητήριο τηλεγράφημα:
Μακαριώτατε Πατριάρχα
Διά τήν ἐπαξίαν ἐκλογήν σας εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ἐγκαρδίως σᾶς συγχαίρομεν εὐχόμενοι μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μακράν Πατριαρχείαν καί ἐπιτυχίαν εἰς τό πολυσήμαντον ἐκκλησιαστικόν ἔργον σας.

Διατηροῦμεν ζωηράς τάς ἀναμνήσεις ἀπό τήν εἰς Λαμίαν, ἕδραν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐλογητήν ἐπίσκεψίν σας καί τήν λαμπράν συλλειτουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν αὐτῆς Ναόν.
Ἡ ἐκλογή σας, μᾶς ἐνέπλησεν χαρᾶς, διότι εἶναι ἡ καλυτέρα ἐπιλογή εἰς καιρούς κατά τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται στιβαρούς ἐκκλησιαστικούς Ποιμένας ὡς εἶναι ἡ ἡμετέρα Μακαριότης.
Πολλά τά ἔτη σας, ἀγλαόκαρπα καί πανευφρόσυνα.
Μετά σεβασμοῦ καί πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
 Εὐχόμεθα στό νέο Πατριάρχη τῆς Βουλγαρίας νά προωθήσει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας πού εἶχε πρό ἐτῶν πληγεῖ καί νά καλλιεργήσει χρήσιμες καί ἐποικοδομητικές σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος και τίς ἄλλες ὁμόδοξες Ἐκκλησίες.
Ἡ ἐκλογή του ἀνοίγει ἕνα καινούργιο κεφάλαιο στήν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας.  
 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com