26 Ιουν 2024

Ἡ Ἱ. Μ. Παντοκράτορος παρέδωσεν ἀντικανονικῶς τὸ ἱ. κελλίον τῶν Ἀρχαγγέλων εἰς τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικοὺς

 

Ἡ Ἱ. Μ. Παντοκράτορος παρέδωσεν ἀντικανονικῶς τὸ ἱ. κελλίον τῶν Ἀρχαγγέλων εἰς τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικοὺς

Τοῦ κ. Περικλέους Ἠλ. Νταλιάνη, Θεολόγου

  Σημεῖα τῶν καιρῶν! Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος, μαζὶ μὲ τὴν Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος ἔχουν ἀναπτύξει μία ἀντικανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, ὅταν οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτούς, οὔτε κἄν χειροτονία δὲν ἔχουν λάβει καὶ ὅταν μάλιστα οἱ σχισματικοὶ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Πολωνίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος προωθεῖ τὴν ψευδοένωση μὲ τὸν αἱρετικὸ Παπισμὸ καὶ ταυτόχρονα τὴν διάσπαση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου.

  Ἀντὶ λοιπὸν νὰ δώσει ὁ ἡγούμενος τῆς Παντοκράτορος τὸ ἱερὸ κελλὶ τῶν Ἀρχαγγέλων στὴν κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ὀνουφρίου, ἡ ὁποία διώκεται ἀπὸ τοὺς νεοναζιστὲς τοῦ Κιέβου, τὴν ἔδωσε τὸ 2021, στοὺς ἀχειροτόνητους σχισματικοὺς καὶ οὐνιτίζοντες τοῦ Ἐπιφανίου, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ παρακάτω ἔγγραφο τοῦ 2023 ποὺ κυκλοφοροῦν οἱ σχισματικοὶ στὴν ἱστοσελίδα τους.

  Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι καὶ ἡ Μονὴ Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔχει κοινωνία μὲ τοὺς σχισματικοὺς Οὐκρανούς, ὅπως καὶ ἡ Παντοκράτορος, ἀφοῦ ἡ ἀδελφότητα τῆς Παντοκράτορος προέρχεται ἀπὸ τὴν Ξενοφῶντος καὶ οἱ δύο ἀδελφότητες εἶναι τοποθετημένες ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ νέα ψευδοαδελφότητα τῆς Ἐσφιγμένου, ἡ ὁποία θέλει νὰ ἐκδιώξει τοὺς κανονικοὺς Ἐσφιγμενίτες μοναχοὺς καὶ λαμβάνει τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια, τὰ ὁποῖα οἱ ζηλωτὲς δὲν τὰ θέλουν. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁμιλεῖ γιὰ ἀγάπη μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ στάζει “φαρμάκι” γιὰ τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανούς, τοὺς ὁποίους ἔχει κηρύξει ἐν διωγμῷ.

  Ἡ Ἱ. Μονὴ Παντοκράτορος φανερώνει καὶ τὸ ἔγγραφο-ντροπὴ τῆς παραχώρησης κελλιοῦ στοὺς σχισματικοαιρετικοὺς Οὐκρανοὺς καὶ συγκεκριμένα στὸν σχισματικὸ Οὐκρανὸ «ἱερομόναχο» Παΐσιο [Κρόλ], κατὰ τὴν 16η Δεκεμβρίου 2021, μὲ ἀριθμὸ Πρωτ. 4555/Φ18, τὸ ὁποῖο οἱ σχισματικοὶ φανέρωσαν τὸ 2023 στὴν ἱστοσελίδα τῆς Σχισματικῆς Οὐκρανικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Ἐπιφανίου.

  Προσφάτως στὰ μέσα Μαΐου 2024, ἔφεραν στὴν Ἀθήνα τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους, ἐλπίζω ὄχι γιὰ νὰ προωθήσουν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος (γιὰ νὰ μὴ θυμίσω τὴν ἀντικανονικὴ μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία τελεῖται σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com