31 Μαρ 2024

«Φώτισον ἡμῶν τό σκότος»…

 Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, τον συνόδευαν Αγγελικές ψαλμωδίες… - Ιερός Ναός  Αγίου Σώστη Νέας Σμύρνης

"ΦΩΤΙΣΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ"...

Νεκτάριος Δαπέργολας

   Συνέχεια τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα, σέ μία ἡμέρα ἀφιερωμένη στή μνήμη ἐνός τεράστιου Ἁγίου, πού πέντε ἀκριβῶς αἰῶνες μετά τή λήξη τῆς Εἰκονομαχίας καί τόν Μέγα Φώτιο, ἐπανασυνόψισε μέ τή ζωή καί τή διδασκαλία του ὁλόκληρη τή μακρά ἀσκητική παράδοση τῆς πατερικῆς θεοψίας καί μαζί ὅλον τόν ἀγώνα ἐναντίον τῶν αἱρέσεων.

    Καί φυσικά ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς εἶναι ἴσως ὁ κατεξοχήν ἐπίκαιρος ἐκκλησιαστικός Πατέρας, ὄχι μόνο ἐπειδή τά κείμενά του ἀποτελοῦν γενικότερα συντριπτικό κόλαφο γιά τούς σημερινούς ἀγαπούληδες τῆς οἰκουμενιστικῆς μεταπατερικῆς ἀνοσιουργίας, ἀλλά καί εἰδικότερα ἐπειδή ἀκριβῶς ἦταν ἐκεῖνος πού κατενίκησε τόν δυσώνυμο βαρλααμισμό (βλάσφημη κακοδοξία πού κατέχει κεντρική θέση μέσα στήν παπική παναίρεση καί πού μέ τόσο ἀνατριχιαστικό τρόπο ἐνέσκηψε καί πάλι τά τελευταῖα χρόνια ταλαιπωρώντας τήν Ἐκκλησία, μέ ἀφορμή τό πανδημικό ψευδαφήγημα). Πόσο θλιβερά παρανοϊκό ἦταν ἀλήθεια νά βλέπεις ἀνθρώπους νά προσέρχονται εἰδικά σάν σήμερα στούς ναούς, γιά νά ἑορτάσουν ἕναν τέτοιο Ἅγιο μασκοφοροῦντες (καί τρέμοντες μήπως κολλήσουν κανένα…μικρόβιο ἀπό τό ἀντίδωρο, ἀπό τό χέρι τοῦ παπᾶ ἤ ἀπό τόν ἀσπασμό τῶν ἱερῶν εἰκόνων)! Καί ἀσφαλῶς πόσο χαρακτηριστικό μνημεῖο θράσους γιά ὅλους ἐκείνους τούς λυκοποιμένες καί λοιπούς ἐπαγγελματίες θολολόγους πού τό διέπραξαν ἐν πλήρει συνειδότι (χωρίς ὅμως αὐτό φυσικά νά σημαίνει ὅτι καί γιά τήν ἄγνοια ἤ σύγχυση καί τῶν ὑπολοίπων ὑπάρχουν ἄλλοθι καί δικαιολογίες)!

Τίς εὐχές καί πρεσβείες του Ἁγίου Γρηγορίου νά ἔχουμε μέσα στή δίνη τῶν ζοφερῶν καιρῶν μας καί ἄς βάλουμε μόνιμα στήν προσευχή μας τήν χαρακτηριστική ἐκείνη καί ἀγωνιώδη του παράκληση πρός τόν Θεό: «Κύριε, φώτισον ἡμῶν τό σκότος»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com