16 Μαρ 2024

Σεβ. Περιστερίου, Ἀποδομητής τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως

 

Περιστέρι 11/3/2024

Πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγόριο

Σεβασμιώτατε,

Παρῆλθε χρόνος πολὺς ἀπὸ τότε ποὺ ἀναστατώσατε καὶ σκανδαλίσατε τοὺς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μὲ τὴν ἀπόφασή σας νὰ ἀφαιρέσετε τὸν Ἐσταυρωμένο ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ Περιστερίου.

Καὶ παρ’ ὅλον ὅτι καὶ ἐπιστολὲς λάβατε ἀπὸ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Περιστερίου, μὲ σεβασμὸ στὴν ἱερωσύνη σας καὶ πολλὴ εὐγένεια, μὲ τὴν παράκληση νὰ ἀνακαλέσετε τὴν ἀπόφασή σας αὐτὴ καὶ πολλὲς ὑπῆρξαν οἱ δημοσιεύσεις στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο ἀπὸ Θεολόγους, ποὺ τοποθετήθηκαν κατὰ τῆς ἐνέργειάς σας αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δύο συνεπισκόπους σας (ἐφησυχάζοντας), ἐσεῖς ἐπιμένετε στὴν ἀπόφασή σας αὐτὴ -χωρὶς νὰ φαίνεται διάθεση νὰ κάνετε ἕνα βῆμα πίσω- μὲ πεῖσμα (ἀποφεύγουμε νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν βαρὺ χαρακτηρισμὸ ποὺ ἔχει δοθεῖ στὸ πεῖσμα σας αὐτό).

Μὴ ὑποτιμᾶτε τὴ νοημοσύνη μας!

Ἔχουμε καταλάβει ποῦ τὸ πάτε…

Ἔχετε ἀναλάβει (ἴσως ἐργολαβικὰ) νὰ δοκιμαστεῖ ἡ ἀντοχὴ (στὴν πίστη) τοῦ πιστοῦ λαοῦ στὴν πόλη μας μὲ τὴν ἀπομάκρυνση , κατ’ ἀρχήν, τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ στὴ συνέχεια, ἂν πάει καλὰ τὸ πρῶτο ἐγχείρημα μὲ χλιαρὲς ἢ καὶ καθόλου ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν, νὰ προχωρήσετε καὶ στὸ δεύτερο, δηλαδὴ τὸ ξήλωμα τῶν τέμπλων, ποὺ ἤδη τὸ ἔχετε προαναγγείλει!!)

«Γιατί; Γιατί ὅλα αὐτά;» ρωτάει ὁ ἁπλὸς πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ.

«Γιατί ὁ ἐπίσκοπός μας (ὅπως ἐγράφη καὶ τὸ πεῖσμα του μᾶς πείθει πὼς εἶναι ἀληθὲς) προσπαθεῖ νὰ ὑλοποιήσει τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ καὶ τῶν στοῶν ποὺ τὸν διαφεντεύουν. .. Προσπαθεῖ νὰ προσαρμόσει τὴν Ὀρθοδοξία μας στὰ παπικὰ μέτρα».

-Δὲν ἔχουν ἐκεῖνοι τὸν Ἐσταυρωμένο στὴν Ἁγία Τράπεζα;

• Νὰ τὸν ἀφαιρέσουμε ἐμεῖς!

-Δὲν ἔχουν ἐκεῖνοι τὰ τέμπλα μὲ τὶς εἰκόνες (τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν Ἁγίων μας) ποὺ ἔχουν οἱ δικές μας ἐκκλησίες;

• Νὰ τὰ ξηλώσουμε ἐμεῖς!

Σεβασμιώτατε,

Δὲν διαβάσατε σχόλια στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο ἢ στὸ διαδίκτυο τί σᾶς καταμαρτυροῦν, ὥστε νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ μέγεθος τῆς ἀναστάτωσης καὶ τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν;

Ἰδοὺ μερικὰ ἀπὸ αὐτά:

• Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου (ἐφησυχάζοντος) Ἀντινόης Παντελεήμονος:

-«Τὸ νὰ ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι ξανασταυρώνουμε ἢ ξαναθάπτουμε τὸν Χριστὸ (ἔχοντας τὸν Ἐσταυρωμένο στὴν Ἁγία Τράπεζα) δείχνει χαμηλὴ νοημοσύνη καὶ ὅτι δὲν ἔχει ἐμβαθύνει στὰ Ὀρθόδοξα Δόγματα».

-«Μήπως, τότε, θὰ πρέπει νὰ ἀφαιρεθοῦν οἱ Ἀρχιερατικὲς Μίτρες καὶ οἱ Σάκκοι, ποὺ εἶναι καθαρὰ Αὐτοκρατορικὰ ἄμφια καὶ ὄχι Ἀρχιερατικά;».

• Τοῦ Σεβ. πρ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου:

– «Ὅσα ἐνεργεῖ καὶ ὅσα διδάσκει χρῄζουν ἰδιαιτέρας προσοχῆς!Διότι ἡ ἐπιμόρφωσίς του δὲν ἔχει ἀντικείμενον τὴν διδαχὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας! Ἡ ἐπιμόρφωσίς του ἀναφέρεται στὰ θεολογικὰ νάματα τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, τῶν προτεσταντῶν καὶ τῶν ἑβραίων…».

– «Σὲ μία τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μας, ὅταν ἄκουσα… (τοὺς ἰσχυρισμούς του), τοῦ ἀπάντησα: καλά, Σεβασμιώτατε, ἐὰν κάτι ἔχει καθιερωθεῖ ἐδῶ καὶ 100 χρόνια, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, αὐτὸ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ; Μποροῦμε, λοιπόν, νὰ τὸ καταργήσουμε ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ; Μπορεῖ ἕνας Μητροπολίτης νὰ καταργήσει, ὅλως αὐθαιρέτως, κάτι, τὸ ὁποῖον ὑπάρχει ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ;

Τότε ὁ Σεβ. Περιστερίου κ. Γρηγόριος, ἀντὶ ἄλλης ἀπαντήσεως, ΜΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ!!!»

• Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου:

-«Ὅσα ὑποστηρίζει δὲν ἀντέχουν ἐνώπιον τῆς σοβαρᾶς ἐπιστημονικῆς κριτικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας».

-«Κλονίζει (μὲ τὶς ἐνέργειές του καὶ τὶς τοποθετήσεις του) τὴν ἑνότητα καὶ σκανδαλίζει κατὰ συρροήν».

-«Τὸ ποίμνιον ἀντὶ διὰ Ἁγίους Ἐπισκόπους βλέπει διαχειριστὰς ἐξουσίας, οἱ ὁποῖοι ἐγκωμιάζουν τοὺς ἑκάστοτε πολιτικοὺς , ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐξαρτῶνται περισσότερον παρὰ ἀπὸ τὴν Θείαν Χάριν» .

• Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδ/ρος Βυζαντινῆς Ἱστορίας:

-«Ἀπανωτὰ πλέον τὰ κτυπήματα, ἀπανωτὰ καὶ τὰ τεκμήρια τοῦ σκοτεινοῦ κατήφορου , στὸν ὁποῖο βρίσκεται ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία. Ἔχουμε βαρεθεῖ νὰ βλέπουμε κληρικοὺς ποὺ αἰσθάνονται ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν ὅποια βέβηλη τροποποίηση ἢ ἀνεκδιήγητη καινοτομία φυτρώσει μέσα στό… πολυμήχανο κεφάλι τους».

-«Ἀλλοῦ βλέπουμε νὰ βγάζουν τοὺς Ἐσταυρωμένους ἀπὸ τὶς Ἅγιες Τράπεζες. Ἀλλοῦ βλέπουμε νὰ πληθύνεται ἡ συνήθεια μὲ τὴ λεγόμενη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, ποὺ – πέραν τῶν προβλημάτων αὐθεντικότητας ποὺ παρουσιάζει- πιὸ πολὺ θυμίζει ἀκολουθία θεατρόλε θρησκευτικοῦ φολκλορισμοῦ καὶ βασικὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, γιὰ νὰ μᾶς ἐξοικειώσει μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ λειτουργοῦ, ποὺ ἵσταται κατὰ πρόσωπον πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, κατὰ τὰ παπικὰ πρότυπα».

-«… Καθημερινὰ ἀποδεικνύεται καὶ ἡ ἀδυσώπητη ἐκείνη ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ἔχουμε τέτοιους ἀνεκδιήγητους πνευματικοὺς ὁδηγοὺς καὶ ἄρχοντες, γιατί δὲν βρῆκε ἀκόμη χειρότερους νὰ μᾶς στείλει».

• Τῆς κας Βαρβάρας Χ. Γιαννακοπούλου, πρ. λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ:

-«Ἡ αὐθαιρεσία τοῦ Σεβασμιώτατου Περιστερίου νὰ ἀφαιρεῖ τὸν “ἐσταυρωμένον” ἀγνοεῖ ὅτι ΟΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ».

– «Ἡ στρεβλὴ ἐπέμβασίς του νὰ τοποθετεῖ τὸν ἐσταυρωμένον ἀποκλειστικῶς ἄνωθεν τῆς ”Ὡραίας Πύλης” ἐναντιοῦται εὐθέως πρὸς τὴν ὁμοφωνίαν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ συνόλου τῆς θεολογίας περὶ τῆς θυσίας καὶ τῆς Ἀρχιερωσύνης τοῦ Κυρίου».

• Τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου π. Διονυσίου Τάτση:

-«Γιατί ὅμως οἱ διάκονοι τοῦ ναοῦ βλέπουν ὡς ἐμπόδιο τὸν ἐσταυρωμένο καὶ τὸν ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα; Γιατί τοὺς ἐνοχλεῖ ὁ ἐσταυρωμένος καὶ δὲν τοὺς ἐλέγχει ἡ συνείδησή τους γιὰ τὴν ὑποκριτικὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μὲ εὐθύνη τους μετατρέπεται σὲ θεατρικὴ παράσταση ;».

-«Οἱ νέοι μητροπολίτες, καὶ ὅταν ἀκόμη εἶναι καθηγητὲς Πανεπιστημίου, ἀσχολοῦνται μὲ λεπτομέρειες καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ βοοῦν καὶ προκαλοῦν τοὺς συνειδητοὺς Χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς κοσμικούς».

• Τοῦ μὲ ὑπογραφὴ «Δοῦλος Θεοῦ Νικόλαος»:

– «… κατάπτωσις πνευματική. Ἀρχιερέας μέσα στὴν ὀρθόδοξη πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὸ φῶς τοῦ κόσμου, δὲν μποροῦσε νὰ ἀντικρύσει τὸν Σταυρὸ μέσα στὸ Ἅγιο Βῆμα δίπλα στὴν Ἁγία Τράπεζα».

– «Αὐτὸς ὁ Ἀρχιερέας τόσο πολὺ ἐντρύ­φησε στὰ θεολογικὰ καὶ δὲν μπόρεσε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ βούλιαγμα τῆς πατρίδας μας στὴν ἀνηθικότητα, στὰ ἐγκλήματα, στὴ διάλυση τῆς οἰκογένειας, στοὺς βιασμούς, στὶς παιδεραστίες, στὶς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων».

– «Νὰ σᾶς ρωτήσω, Σεβασμιώτατε: Αὐτὴ ἡ ἐνέργειά σας βοήθησε σὲ τίποτα ὅσον ἀφορᾶ στὴν πίστη καὶ τὴν μετάνοια τοῦ λαοῦ μας; Βοήθησε τίποτα γιὰ τὴν ἀγάπη, γιὰ τὴν οἰκογένεια;»

• Καὶ ἀπὸ ὅσα μπορέσαμε νὰ σταχυολογήσουμε τόσο ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ὅσο καὶ ἀπὸ συζητήσεις μας μὲ πιστοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας:

– «Συντελεῖται μέγας σκανδαλισμὸς καὶ ἀπογοήτευση σὲ μεγάλη μερίδα τοῦ πιστοῦ λαοῦ, μερικοὶ δὲ φθάνουν καὶ σὲ σημεῖα ὀργῆς καὶ ἀγανάκτησης…».

– «Σὲ παρόμοιες περιπτώσεις ἀπαιτεῖται ἔγκριση πανορθοδόξου Συνόδου, ὅπως θὰ ἅρμοζε γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα ἀλλαγῆς πατροπαράδοτου κεκτημένου».

– «Στὴν Ἐκκλησία ἡ ὑπακοὴ δὲν εἶναι ἀπροϋπόθετη. Καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν ἐπισκόπων, ἀκόμα καὶ τῶν Συνόδων ἐγκρίνονται ἢ ἀκυρώνονται στὴν πράξη ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι ”ὁ Στῦλος καὶ τὸ ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας” κατὰ τὸν Ἀπ. Παῦλο, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν πιστὸ κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ».

– «Τὴν τελευταία 1ΟΟετία πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας Ἅγιοι, ὅπως οἱ πλέον σύγχρονοί μας: Ἅγιος Νεκτάριος, Ἅγιος Παΐσιος, Ἅγιος Πορφύριος, Ἅγιος Ἰάκωβος, Ἅγιος Εὐμένιος, Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς. Κανένας δὲν σκέφθηκε νὰ ἀφαιρέσει τὸν Ἐσταυρωμένο ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα! Μήπως στὴν Μητρόπολή μας τοποθετήθηκε ἐπίσκοπος ποὺ πιστεύει ὅτι εἶναι… Ὑπεράγιος;».

– «Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἐπίσκοπο μὲ πολλὰ πτυχία καὶ περγαμηνές, οὔτε καὶ γνώστη πολλῶν γλωσσῶν. Ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ ἀνάγκη μας νὰ ἔχουμε ἕνα ταπεινὸ πνευματικὸ πατέρα, ἕνα γνήσιο ποιμένα, ποὺ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀκούει τὸ ποίμνιό του».

– «Θέλουμε στὸ θυσιαστήριο νὰ ὑπάρχει τὸ εὐλογημένο ὄργανο τῆς θυσίας, ὁ Σταυρός. Μόνο οἱ δαίμονες βλέπουν τὸν Σταυρὸ καὶ δαιμονίζονται».

– «Αὐτοὶ ποὺ γκρεμίζουν κατὰ αὐτὸ τὸν τρόπο, δὲν ἔχουν κτίσει ποτέ τους καὶ τίποτα».

– «Διακατέχεται ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῆς ἐπιδείξεως».

– «Εἶναι Αἱρετικὸς ἀποδομητὴς τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης».

– «Αὐτὸ ποὺ ἔκανε νὰ ἀφαιρέσει τὸν Ἐσταυρωμένο ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα, μασόνοι, γιαχωβάδες καὶ σατανιστὲς θὰ τὸ ἔκαναν».

– «Σὲ ναὸ τῆς Μητρόπολης τοῦ Περιστερίου βάλανε τὸν Ἐσταυρωμένο στὸν γυναικωνίτη. Πλέον ὅλοι θὰ λειτουργοῦνται μὲ πλάτη τὸν Ἐσταυρωμένο…».

Εἶναι πολλὰ τὰ σχόλια καὶ πολὺς καὶ μέγας ὁ σκανδαλισμός.

Σεβασμιώτατε,

Εἶναι ἔντιμο νὰ ἐμφανίζεσθε ὑποκριτικὰ ὅτι ὑπαναχωρεῖτε καὶ νὰ δηλώνετε <<Ἐγὼ εἶπα ποιὸ εἶναι τὸ σωστό. Ἐσεῖς στὶς ἐνορίες σας κάνετε ὅ,τι θέλετε…»;

Δηλαδή, τί μᾶς λέτε, οἱ ἱερεῖς μας θὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὴν ἐπιθυμία τὴ δική μας καὶ ὄχι μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἐπισκόπου;

Ποιὸς θὰ τολμήσει καὶ τί … τὸν περιμένει!!

• Μὲ δική σας ἐντολὴ ἀφαιρέθηκε ὁ Ἐσταυρωμένος ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα τῶν ἱερῶν Ναῶν.

• Μὲ δική σας ἐντολὴ θὰ πρέπει νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ στὴ θέση, ὅπου ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας τὸν ἤθελε πλέον τῶν 100 ἐτῶν.

Σεβασμιώτατε,

Μὲ τὸν ὀφειλόμενο σεβασμὸ στὴν ἱερωσύνη σας, πρέπει νὰ σᾶς ποῦμε πὼς ἤδη τὸ ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου σᾶς ἀμφισβητεῖ ὡς ποιμένα!!

Ἐὰν δὲ καὶ ἡ δική μας αὐτὴ ἐπιστολὴ δὲν φέρει ΑΜΕΣΑ ἀποτέλεσμα, τότε ἡ ἀμφισβήτηση αὐτὴ ὁριστικοποιεῖται καὶ ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ὁποιαδήποτε δυσάρεστη ἐξέλιξη θὰ εἶναι δική σας.

Κοινοποίηση:

1. Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας. Ἰωάν. Γενναδίου 14. 11521 Ἀθήνα.

2. Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους 63086 ΚΑΡΥΕΣ.

Ἀκολουθοῦν 121 ὑπογραφές.

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com