1 Φεβ 2024

Ἡ Ἀμερικάνικη «ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας

 ΑΚΤΙΝΕΣ: Ἡ Ἀμερικάνικη «ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας

Λευκός Οίκος σε χρώματα ΛΟΑΤΚΙ. Φωτογραφία: BBC

Ἡ Ἀμερικάνικη «ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας.

Γεώργιος Κ.Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.

Γιατὶ συνεχίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὰ ἴδια, σχετικῶς μὲ τοὺς κιναίδους, καὶ στὴν τελευταῖα ἐγκύκλιό της;[1]

Τοὺς πολιτικούς μας καὶ τὴν κυβέρνησί μας τοὺς γνωρίζουμε. Ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν δική τους πολιτικὴ καριέρα καὶ καλοπέρασι. Δὲν εἶναι κυβερνῆτες εἶναι τύραννοι, διότι μόνον τύραννοι ἀδιαφοροῦν γιὰ την κατάστασι τῶν ὑπηκόων τους. Καὶ στὸ θέμα τῶν κιναίδων ὑπακούουν στὶς ἐπιθυμίες καὶ ἐντολὲς  τῶν ἀμερικανῶν, ὅσοι δὲν ἔχουν προσχωρήσει στὸ ἐν λόγῳ κίνημα.

Οἱ ἀμερικανικὲς ἐλίτ εἶναι ξεκάθαρες:

«Όλα τα ανθρώπινα όντα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και πρέπει να μπορούν να ζουν χωρίς φόβο, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή ποιον αγαπούν.  Σε όλο τον κόσμο, και εδώ στην πατρίδα μας, γενναίες λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ, queer και intersex (LGBTQI+) ακτιβιστές αγωνίζονται για ίση προστασία από το νόμο, ελευθερία από τη βία και αναγνώριση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.  Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανήκουν στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα - μιλώντας και υπερασπιζόμενες τις πιο αγαπημένες μας αξίες.  Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι να επιδιώξουν τον τερματισμό της βίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου και να ηγηθούν με τη δύναμη του παραδείγματός μας στην υπόθεση της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε όλο τον κόσμο». ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΕΣΒΙΩΝ,ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ, Κ.Λ.Π.[2]

Καὶ γιὰ πετύχουν τὸν στόχο τους χρησιμοποιοῦν ὅλες τὶς ἀμερικάνικες ὑπηρεσίες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸ ἐξωτερικό:

«Μέσω του παρόντος μνημονίου, δίνω εντολή σε όλες τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό να διασφαλίσουν ότι η διπλωματία και η εξωτερική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προωθούν και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων». ΜΝΗΜΟΝΙΟ (ὅ.π.)

Καὶ δὲν εἶναι εὐκαταφρόνητες αὐτὲς οἱ ἀμερικανικες ὑπηρεσίες:

«Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Άμυνας, Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Εμπορίου, Εργασίας, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και Εσωτερικής Ασφάλειας, την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID), τη Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (DFC), την Εταιρεία Πρόκλησης Χιλιετίας, την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλους οργανισμούς που μπορεί να ορίσει ο Πρόεδρος». ΜΝΗΜΟΝΙΟ (ὅ.π.)

Οὔτε εἶναι ἀμελητέες οἱ συνέπειες:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών ηγείται μιας μόνιμης ομάδας, με την κατάλληλη διυπηρεσιακή εκπροσώπηση, για να συμβάλει στη διασφάλιση της ταχείας και ουσιαστικής αντίδρασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε σοβαρά περιστατικά που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο εξωτερικό.  Όταν ξένες κυβερνήσεις προχωρούν σε περιορισμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ή αποτυγχάνουν να επιβάλουν τις ισχύουσες νομικές προστασίες, συμβάλλοντας έτσι σε κλίμα μισαλλοδοξίας, οι υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εξετάζουν τις κατάλληλες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του πλήρους φάσματος των διπλωματικών εργαλείων και των εργαλείων βοήθειας και, κατά περίπτωση, οικονομικών κυρώσεων, περιορισμών στις θεωρήσεις και άλλων δράσεων». ΜΝΗΜΟΝΙΟ (ὅ.π.)

Οἱ διμερεῖς σχέσεις τῶν ἀμερικανῶν μὲ κράτη, ἐταίρους διεθνὴ φόρα καὶ ὀργανισμούς  γίνονται μέσα γιὰ τὴν προώθησι τοῦ ἐκμαυλισμοῦ τῶν λαῶν:

 «Οι διμερείς σχέσεις με συμμάχους και εταίρους, καθώς και τα πολυμερή φόρουμ και οι διεθνείς οργανισμοί, αποτελούν βασικά μέσα για την προώθηση του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και για την προσέλκυση της παγκόσμιας προσοχής σε αυτούς τους στόχους». ΜΝΗΜΟΝΙΟ (ὅ.π.)

Αὐτὰ, ἄν καὶ εἶναι γνωστὰ, τὰ παραθέτω γιὰ ὅποιον τυχὸν δὲν εἶναι ἐνήμερος καὶ ἀπορεῖ τί πάθανε ὅλοι ξαφνικὰ, πολιτικοὶ, δημοσιογράφοι, ἐταιρεῖες, καὶ ἔγιναν θαυμαστὲς καὶ συμπαραστάτες τῶν «δικαιωμάτων» τῶν ταλαιπώρων αὐτῶν συνανθρώπων μας.

Στὴν χώρα μας οὔτε βία ὑφίστανται, οὔτε διακρίσεις –δεῖτε ποιοὶ καὶ πόσοι πλαισιώνουν τὸν κ. Πρωθυπουργὸ καὶ τὴν κυβέρνησί του, ποιός ἡγεῖται τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύεσεως, τὶ διδάσκεται στὰ σχολεία κλπ. Ὑπάρχει ἀκόμη καὶ σύμφωνο συμβιώσεως γιὰ νὰ τακτοποιοῦνται νομικὰ ζητήματα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. Ἐδὼ λοιπὸν προέκυψε θέμα δικαιωμάτων στὸν γάμο καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν!!! Ἔχουν χιλιοειπωθῇ καὶ αὐτά, μᾶς ἔχει γίνει τὸ κεφάλι τούμπανο, ὅπως καὶ ἄλλα ὀργανα τοῦ σώματος, καὶ αὐτὸ ποὺ ἀφήνει κανέναν ἄναυδο εἶναι ἡ στάσις τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἀμερικάνοι μποροῦν νὰ ὁμιλοῦν ὑπερήφανοι γιὰ τὶς ἀγαπημένες ἀξίες τους:   

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανήκουν στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα - μιλώντας και υπερασπιζόμενες τις πιο αγαπημένες μας αξίες». ΜΝΗΜΟΝΙΟ (ὅ.π.)

Οἱ ἀξίες τῶν ἀμερικανικῶν ἐλὶτ εἶναι καὶ ἀξίες τῶν ἱεραρχῶν μας; Ὅλη ἡ μεθόδευσι καὶ ἡ διαδικασία δὲν εἶναι φυσικὰ ὁ γάμος -τί γάμος μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου- οὔτε ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ αὐτὰ τὰ συμβιούντα ἄτομα. Ὅποιος θέλει παιδιὰ φροντίζει νὰ ἀποκτήσῃ μὲ τὸν φυσικὸ καὶ φυσιολογικὸ τρόπο ποὺ ἀποκτοῦνται σὲ ὅλη τὴν γῆ, ὅλες τὶς ἐποχὲς, ἀπὸ ὅλους τοὺς λαούς. Ὅποιος περιφρονεῖ τὴν ἀνθρώπινη φυσιολογία, λειτουργεῖ ἐκφύλως καὶ ἀνωμάλως καὶ παρὰ φύσιν τί παθαίνει ξαφνικὰ καὶ θέλει παιδιά;  Ἡ μεθόδευσι εἶναι νὰ γκρεμιστῇ ὅ,τι ὑπάρχει· ὄχι μόνο ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξίες οἱ γήϊνες, οἱ φυσικὲς, πάνω στὶς ὁποῖες στηρίζονται ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια,  ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπερφυσικὲς, αὐτοῦ ποὺ ἔπλασε τὴν φύσι, τοῦ Θεοῦ. Ὅλη ἡ προσπάθεια τῶν ἐξ ἀμερικῆς ἱεραποστόλων τῶν δικαιωμάτων εἶναι νὰ γκρεμιστῇ ὅ,τι ὑπάρχει, γιὰ νὰ γκρεμιστῇ, στὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, Αὐτὸς ποὺ τὸ δημιούργησε.

Ἔ!, αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ὅτι δὲν τὰ καταλαβαίνουν, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐπιλέξει νὰ εἶναι ἀνάμεσα στὴν φύσι καὶ στὸν Θεό. Ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸν Θεό. Οἱ ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου.

Ἡ νέα τους Ἐγκύκλιος τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι ὅτι προσπαθῇ νὰ περιορίσῃ τὴν ὅποια ἀντίδρασι τοῦ λαοῦ περιορίζοντας ὅσους ἐπισκόπους δὲν ἀντέχουν τὸ μέγεθος τῆς προδοσίας τῆς ἀποστολῆς τους. Αὐτὸ φαίνεται ξεκάθαρα στὶς φράσεις  «ἀποδεικνύοντας γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἑνότητά της, καί στήν συνέχεια ὁμόφωνα ἀποφάσισε», καὶ «στήν πρόσφατη ἀπόφασή της μέ ὁμόφωνο καί ἑνωτικό τρόπο».[1] Ἡ ἑνότητα, κατὰ τὴ γνώμη τους, ἐξασφαλίζεται μὲ τὴν ὁμοφωνία, ἄρα ἀφοῦ τονίζουν ὅτι ὑπῆρξε ὁμοφωνία, ὅποια διαφοροποίησις διασπᾶ τὴν ἑνότητα. Ἄρα κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κάτι παραπάνω ἀπὸ ὅσα ἔχουν γίνει. Δηλαδὴ δὲν ἔχει γίνῃ τίποτα, καὶ οὔτε πρόκειται νὰ γίνῃ κάτι ὡς ἀντίδρασι στὸ ἐπιχειρούμενο ανοσιούργημα.

Δηλαδὴ ἡ ὁμοφωνία στὸ ψεῦδος τὸ ἀντίθετο μὲ  τὴν ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας· ἡ ὁμοφωνία στὴν δουλικότητα ἀπέναντι στοὺς ἄρχοντες καὶ στὰ ἀφεντικά τους· ἡ ὁμοφωνία στὴν ἐγκατάλειψι τοῦ ἀνθρώπου στὶς διαθέσεις τῶν παγκοσμίων ἐλίτ, παρουσιάζεται ὡς στοιχεῖο ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας!!!  Δηλαδὴ ἡ προσκύνησις τοῦ διαβόλου (καὶ τῶν ἐνεργουμένων ἁπὸ αὐτὸν ἀνθρώπων)  ἑνοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία!!! Μὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως γνωρίζουμε καλὰ, ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες τοὺς παλαιοὺς καὶ τοὺς νέους, ὅτι ζῇ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του καὶ ἄλλα λέει καὶ ἄλλως πράττει ἀπὸ ὅ,τι οἱ νῦν μισθωτοὶ ποιμένες, συμπεραίνουμε ἀβιάστως ὅτι οἱ νῦν ποιμένες δὲν παρουσιάζουν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ ξέρουν καὶ αὐτοὶ βέβαια, ἀλλὰ ἀφοῦ λειτουργοῦν ἀμερικάνικα ἐφαρμόζουν  τὸ γνησίως ἀμερικάνικο:

«Δὲν ἔχει σημασία τί εἶναι ἀληθές, ἀλλὰ τί γίνεται ἀντιληπτό ὡς ἀληθές» τοῦ Χένρι Κίσινγκερ.

Γι᾿αὐτὸ ἡ Ἱεραρχία συνεχίζει ἐπισήμως νὰ παρουσιάζῃ (καὶ νὰ πράττῃ) τὰ ἐκλησιαστικῶς ἀναληθή. Στὸ τέλος θὰ γίνουν ἀντιληπτὰ ὡς ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.

Γεώργιος Κ.Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 31Ιανουαρίου 2024  

…………………………………………………………

[1] https://aktines.blogspot.com/2024/01/blog-post_582.html#more

[2] Ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Λευκοῦ οἵκου ἐκπορεύεται καὶ ὑπογράφεται τὸ Μνημόνιο αὐτό https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/memorandum-advancing-the-human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-transgender-queer-and-intersex-persons-around-the-world/

1 σχόλιο:

Ανδρέας είπε...

Εύγε. Ο Θεός να τους φωτίσει να πράξουν αυτά που φοβούνται να πουν. Την πάσαν αλήθεια.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com