27 Νοε 2023

Τὰ γενέθλια Ἀρχιερέων

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει εἰσχωρήσει ἡ δυτικὴ κοσμικὴ συνήθεια νὰ γιορτάζουν οἱ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τὰ κοσμικά τους γενέθλια. Αὐτὴ ἡ συνήθεια δὲν ἔχει τὴν ρίζα της στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, καθότι εἶναι καθαρὰ ἐξύμνηση τοῦ ἐγὼ τοῦ ἀνθρώπου.

  Τὰ κοσμικὰ γενέθλια ἑορταζόντουσαν ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες, τοῦ μὴ Χριστιανικοῦ κόσμου. Ἀπέβλεπαν στὴν ἐξύμνηση τοῦ ἐγὼ τοῦ ἑορτάζοντος καὶ λάμβαναν χώρα μέ φαγοπότι, χωροὺς καὶ στὶς περισσότερες φορὲς μὲ ἀσέλγειες καὶ ἁμαρτωλὰ πάθη.

  Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι νὰ ἑορτάζουμε τὴν ὀνομαστική μας ἑορτή, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ πνευματικὴ γέννησή μας ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, μέσα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα. Ἡ ὀνομαστικὴ ἑορτὴ ἔχει σκοπὸ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει τὴν ἀναγέννησή μας καὶ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι ὀφείλομε νὰ μιμηθοῦμε τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου ποὺ φέρομε τὸ ὄνομά του. Ἑορτάζομε μὲ ἔργα ἀγάπης, ἐλεημοσύνης καὶ γενικὰ μέ καλά ἔργα.

  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει τρία μόνο γενέθλια:

1. Τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2. Τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

3. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Δυστυχῶς, μὲ τὸ νὰ ἔχουμε ὑποδουλωθεῖ στὴν ξενομανία, καταντήσαμε νὰ εἰσάγουμε αὐτὴν τὴν παγανιστικὴ ἑορτὴ στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴ ζωή μας.

Ἐξ ἄλλου, θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι τὰ κοσμικὰ γενέθλια ἁπλά μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι πλησιάζουμε ὅλο καὶ περισσότερο στὸ τέλος τῆς ζωῆς μας.

Πιὸ λυπηρὸ εἶναι νὰ βλέπει κανείς, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀκόμη Πατριάρχες καὶ Ἀρχιερεῖς νὰ καταπατοῦν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ποὺ ἀπαγορεύουν τὸν ἑορτασμὸ τῶν γενεθλίων.

Ποιὸ παράδειγμα δίδουν; Τί θὰ διδάξουν;

Εὔχομαι, ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ φωτίζει τοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας νὰ μὴ κυριεύονται ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, ἀλλὰ νὰ δίδουν τὸ ὀρθὸ παράδειγμα καὶ νὰ ἀναδεικνύονται πραγματικὰ «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» καὶ «τὸ ἅλας τῆς γῆς».

Μὲ πολὺ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη Χριστοῦ.

Ὁ ἐλάχιστος

ἀνάμεσα στοὺς Ἀρχιερεῖς.

†Ο Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Π. Λαμπαδάριος

Ἐνορία Προδρόμου Χώρας

852 00 Κάλυμνος

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

2 σχόλια:

Unknown είπε...

Ωραίο και επίκαιρο άρθρο. Δεν γνωρίζα ότι υπάρχουν και ιεροί κανόνες που απαγορεύουν τα γενέθλια. Μήπως μπορεί ο π. Παντελεήμων να μας τους αναφέρει;

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Στο βιβλίο "Ένα όνομα για την αιωνιότητα" γίνεται αναφορά από τον συγγραφέα. Πολύ καλό!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com