17 Νοε 2023

Κυθήρων Σεραφείμ: “..Οἱ σκληροί διωγμοί τῶν Χριστιανῶν καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπό τόν μαρτυρικόν Πρωθιεράρχην Ὀνούφριον, ὑπενθυμίζουν καί παραπέμπουν σέ διωγμούς τῶν πρωτοχριστιανικῶν αἰώνων τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας…”

 

……..Οἱ σκληροί διωγμοί τῶν Χριστιανῶν καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπό τόν μαρτυρικόν Πρωθιεράρχην Ὀνούφριον, πού ὑπενθυμίζουν καί παραπέμπουν σέ διωγμούς τῶν πρωτοχριστιανικῶν αἰώνων τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας, πληγώνουν τάς καρδίας τῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν, καί ὄχι μόνο.

 Καί εἶναι ἀνάγκη να προσευχώμεθα ἐκτενῶς, ἐν μετανοίᾳ, διά τήν ὡς τάχιον εἰρήνευσιν καί κατάστασιν τῆς ἐκεῖσε μαρτυρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὄχι πλέον ὁ ἔνοχος ἐφησυχασμός και ἡ ἀδράνεια. Καί οἱ συχνοί – πυκνοί συγχρωτισμοί καί οἱ συμπροσευχές με ἀκοινωνήτους ἑτεροδόξους, κατά παράβασιν τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, ἐπισύρουν τήν θείαν ὀργήν καί χρείαν ἔχουν πολλῶν δακρύων καί συντριπτικῆς μετανοίας…….

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (230-2023)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com