23 Ιουν 2023

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ. (Β΄)

 

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ. (Β΄)

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.

Δείτε ΕΔΩ το Α΄μέρος.

Στοὺς λαβυρίνθους τοῦ ἐφιάλτη ὁδηγημένοι  αἰώνια, δίχως σωτηρία

στὴν τακτικὴ δουλεία τοῦ δικαστὴ, ποὺ δὲν καταλαβαίνει.

Νίκο, ποτὲ δὲν θἄναι ἔτσι. Νίκο εἶν᾿ ἡ ἁρρώστια ποὺ μᾶς σώζει,

καθῶς σὲ φέρνει πιὸ μακρυὰ κι᾿ ἀπ᾿ τὸ κελί σου.

Νίκο, στὸν οὐρανο τῆς μουσικῆς σου.

Δ. Σαββόπουλος: Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὸ Νικο.

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἀπειλή νὰ ἀναλάβῃ τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας, μὲ ἀπόλυτη κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία ὁ μαθητὴς τοῦ Σβάμπ καὶ τοῦ Χαράρι, ὁ γόνος τοῦ μητσοτακέϊκου, ὁ Κούλης, ὅπως χαϊδευτικὰ τὸν προσαγορεύουν, ὁ πιστὸς, ὅπως δηλώνει, ἄν καὶ ἀφορισμένος. Τὸ τί θὰ ἐπακολουθήσῃ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ βίου εἶναι ἤδη δηλωμένο. Ἀντὶ νὰ προσπαθοῦμε κλῆρος καὶ λαὸς (διότι καὶ ὁ κλῆρος λαὸς εἶναι) νὰ ἀμυνθοῦμε σὲ αὐτὴ τὴν σαρωτικὴ ἐπέλασι τοῦ σατανικινούμενου πολιτικοῦ κατεστημένου (διότι ὁ σατανᾶς δημάρχους ἱστᾶ ἐπιτελεῖν τὸ πρόσταγμα -ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος) παρουσιάζεται μιὰ εἰκόνα διάλυσης καὶ ἀλληλοσπαραγμοῦ, ἀναμενόμενη βεβαίως, ὅπως πολλοὶ ἔχουν ἐπισημάνει, καὶ τὴν ζοῦμε καθημερινά, λόγῳ τῆς πνευματικῆς μας τυφλώσεως καὶ ἀδιαφορίας.

Σὲ αὐτὰ τὰ κείμενα προσπαθῶ νὰ κατανοήσω καὶ νὰ παρουσιάσω τί συμβαίνει μὲ τὴν διαμάχη καὶ ἐπίθεσι ποὺ ἔχει ἐξαπολύσει ὁ π. Στυλιανὸς Καρπαθίου στὸ κόμμα ΝΙΚΗ, ὅπως ἔγραψα στὸ προηγούμενο ἄρθρο. Δυστυχῶς, ἐπειδὴ δὲν ἔχει νόημα νὰ καταθέσω ἀπλῶς μιὰ γνώμη, ἤδη πολλοὶ καὶ ἀξιόλογοι ἄνθρωποι τὸ ἔχουν κάνει, μπαίνω στὸ κόπο νὰ ἑρευνήσω τὰ πραγματικὰ δεδομένα, τὰ ἐμφανὴ (ὅσο μπορῶ) ὥστε ὅποιος κάτσει νὰ διαβάσῃ ὅσα γράφονται νὰ ἔχῃ μπροστά του, τὰ πραγματικὰ δεδομένα, τὰ οὐσιαστικὰ καὶ ὄχι ἐπίθετα καὶ αὐθαίρετους χαρακτηρισμούς, πρὶν ἀποφασίσει τί θέσι θὰ λάβῃ καὶ τὶ θὰ κάνῃ στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές. Παρασκήνια δὲν μπορῶ νὰ γνωρίζω καὶ νὰ ἑρευνήσω. Ἡ διαμάχη εἶναι γεγονὸς θλιβερὸ. Ἐλπίζω νὰ μὴν συντελέσω σὲ χειροτέρευσι, ἀντὶ γιὰ βελτίωσι τῆς καταστάσεως.

Περὶ κυτταρικῶν σειρῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων.

π. Στυλιανός δίνει πολὺ μεγάλη σημασία στὸ ζήτημα τῶν κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν ἐμβολίων καὶ ἔχει ἀπόλυτο δίκηο. Δὲν εἶναι θέμα στενὰ ἱατρικὸ, ὅπως λένε μερικοί, εἶναι ταυτοχρόνως καὶ θεολογικό (Μήπως μποροῦν νὰ διαχωριστοῦν ἐξ ἄλλου; Χωρίζεται ἡ θεολογία ἀπὸ τὴ ζωή; Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ ἔχει πνευματικὴ καὶ μὴ πνευματικὴ συνιστῶσα; Ὑπάρχει τομέας τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ποὺ εἶναι ἐκτὸς «ἐκκλησιαστικῆς» ἤ πνευματικῆς ζωῆς;). Ὁ ἴδιος πάλαιψε γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό, συγκρούστηκε μὲ τὴν μερίδα τῆς Ἱεραρχίας ποὺ προωθοῦσε αὐτὲς τὶς ἀπόψεις –κυρίως τὸν Λαυρεωτικῆς ποὺ κανοναρχοῦσε στὸ ζήτημα, σὲ ἐπίπεδο ἐπιστημονικῆς τεκμηριώσεως- καὶ διώχθηκε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία, καὶ δὲν γνωρίζω ἄν τελεσιδίκησαν οἱ ἐκκλησιαστικὲς διώξεις ἐναντίον του καὶ ἐφαρμόστηκαν οἱ ἐπαπειλούμενες ποινές.

Τὸ θέμα αὐτὸ, τῶν κυτταρικῶν σειρῶν, τὸ τοποθετεῖ σὲ κεντρικὸ σημεῖο στὴ διαμάχη του μὲ τὴ ΝΙΚΗ.

«Ἀποδέχονται λοιπὸν , ὅπως καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι ἀρχηγοί τους, σαφῶς , ὅτι τὰ προϊόντα τῶν ἐκτρώσεων μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα θεραπευτικά. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι κατευθύνονται πρὸς αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο κόμμα ἀποδέχονται ἀντιχριστιανικὲς θέσεις.  Ναί ἤ ὄχι; Τοὺς ἐρωτῶ. Καὶ εὐλαβεῖς ἱερεῖς καὶ μοναχοί, στηρίζουν χωρὶς ἱατρικὲς προϋποθέσεις ὅτι εἶναι θέμα ἰατρικό καὶ ὄχι θεολογικό. Εἶναι φοβερὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖο γίνεται». π.Στυλιανὸς Καρπαθίου. FOKUS FM 29/5/2023 [1]

Προκαταβολικὰ παρατηρῶ, ὅ,τι αὐτὴ ἡ θέσις περιέχει δεδομένα μὴ δυνάμενα νὰ ἐλςγχθοῦν (ἀπὸ ἐμένα τουλάχιστον), ὅπως τὸ ἄν εἶναι ἐμβολιασμένοι οἱ ἀρχηγοί τους. (Ἕναν ξέρω ἐγὼ γιὰ ἀρχηγό, τὸν δάσκαλο). Ἐπίσης ποτὲ δὲν ἀντιμετωπίζω κανέναν ἀσχολούμενος ἄν εἶναι ἐμβολιασμένος ἤ ὄχι. Μοῦ θυμίζει τὴν τρομοκρατία ποὺ ἐπέβαλαν οἱ κυβερνητικοὶ φασίστες ὅταν θεσμοθέτησαν αὐτοὺς τοὺς ἐλέγχους, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἀντίστοιχοι, ποὺ δὲν σὲ ἄφηναν νὰ μπῇς στοὺς ναούς, ἤ προέτρεπαν καὶ πίεζαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιαστοῦν.

 Ποιοί εἶναι πιὸ τραγικοί; Αὐτοὶ ποὺ ἐμβολιάστηκαν πειθόμενοι στοὺς προδότες ἤ ἄσχετους πνευματικούς ἡγέτες ποὺ προωθοῦσαν τὰ ἐμβόλια; Αὐτοὶ ποὺ ὑπέκυψαν μπροστὰ στὴν ἀπειλή νὰ χάσουν τὴν ἐργασία τους καὶ νὰ μείνουν στὸν δρόμο; Αὐτοὶ ποὺ ἀπὸ ἐλαφρότητα δὲν ἀσχολήθηκαν κἄν μὲ τὴν οὐσία, ἀλλὰ ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὰ ταξίδια καὶ τοὺς καφέδες; Αὐτοὶ ποὺ ὑπέστησαν διωγμοὺς καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ ἀφήσουν τὶς ἐργασίες τους ἤ νὰ ξενιτευτοῦν προκειμένου νὰ μὴν ἐμβολιαστοῦν, ἐπειδὴ γνώριζαν τί συμβαίνει; 

Τί θὰ κάνουμε τώρα; Θὰ ρωτᾶμε ποιός εἶναι ἐμβολιασμένος καὶ ποιός ἀνεμβολίαστος, εἴτε κομματάρχης, εἴτε ψηφοφόρος, εἴτε δεσπότης, εἴτε παπᾶς, εἴτε πιστός; Ποὺ θὰ καταλήξουμε ἔτσι; Τὶ θὰ τοὺς κάνουμε τοὺς ἐμβολιασμένους λαϊκούς, παπάδες, δεσποτάδες;  Θὰ τοὺς ρίξουμε στὸν καιάδα; Θὰ τοὺς ἀποσχηματίσουμε, καθαιρέσουμε, ἐξοβελίσουμε κατὰ περίπτωσι; Δὲν τοὺς φτάνουν οἱ ξαφνικήτιδες, οἱ καρκίνοι, τὰ αὐτοάνοσα, οἱ περικαρδίτιδες καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κακὰ ποὺ ἐπικρέμονται ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τους; (Παρακολουθῆστε τὰ τελευταῖα δεδομένα ποὺ παρουσίασε στὸ FOKUS FM ὁ Σουχαρίντ Μπαγκντί στὶς 20/6/2023. [2])

Γι᾿ αὐτὸ ἐνῷ ἡ θέσις τοῦ π.Στυλιανοῦ εἶναι σωστὴ, (ὅ,τι δηλαδὴ εἶναι θεολογικὸ θέμα ἡ ὕπαρξις προϊόντων ἐκτρώσεων) δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται, κατὰ τὴν γνώμη μου, ὡς ἐπιχείρημα στὸ παρόν πρόβλημα. Ἡ διατύπωσις: «Ἀποδέχονται λοιπὸν , ὅπως καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι ἀρχηγοί τους, σαφῶς , ὅτι τὰ προϊόντα τῶν ἐκτρώσεων μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα θεραπευτικά. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι κατευθύνονται πρὸς αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο κόμμα ἀποδέχονται ἀντιχριστιανικὲς θέσεις» ποιούς ἀφορᾶ;. Αὐτὸς ποὺ ἐξαναγκάστηκε καὶ ἐκβιάστηκε καὶ ἐμβολιάστηκε σημαίνει ὅτι ἀποδέχεται ὅσα περὶ προϊόντων ἐκτρώσεων ἀναφέρει ὁ π.Στυλιανὸς, ἤ ὅ,τι ἐνστερνίζεται ἀντιχριστιανικὲς θέσεις; Αὐτὸς ποὺ ποτὲ δὲν συνειδητοποίησε τί συμβαίνει μέσα στὸν χαμὸ καὶ τὸν πανικό; Αὐτὸς ποὺ ψηφίζει αὐτὸ τὸ κόμμα, ἀκόμα καὶ ἄν εἶναι ἀνεμβολίαστος; Παράλογες σκέψεις, λανθασμένες γενικεύσεις ἤ στοχευμένες παραποιήσεις;.

Ἐξ ἄλλου αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ μόνον ὅσους κατευθύνονται στὸ συγκεκριμένο κόμμα,  ἀφορᾶ κατ᾿ ἀρχὴν τὴν διοίκησι τῆς ἐκκλησίας, τοὺς ἴδιους τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ὄχι μόνο ἔκαναν ἄλλὰ καὶ ἐκβίασαν τὸν λαό νὰ κάνῃ τὰ ἐμβόλια. Ἄρα καὶ αὐτοὶ ἀποδέχονται καὶ τὰ ἐμβόλια καὶ τὶς ἀντιχριστιανικὲς θέσεις. Ἄρα ὅλοι αὐτοὶ εἶναι συνεργοὶ σὲ ἔγκλημα. Ἄρα καθαιρετέοι. Πῶς τότε τοὺς ἐπικαλεῖται καὶ τοὺς συγχαίρει γιὰ τὸ «ὡς ἐδώ»; Πόσο ἀπέχει αὐτὸ ἀπὸ τὶς ἀπόψεις ὅ,τι τὸ ἐμβόλιο εἶναι τὸ σφράγισμα καὶ ὅσοι τὸ ἔκαναν εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησίας ἤ μάλλον ὅλη ἡ ἐκκλησία ἔχει ἐκπέσει τῆς χάριτος; (Ἄς μὴν ἀνοίξουμε τέτοια κουβέντα, αὐτὴ τὴ στιγμή καὶ εἰσελάσσει ὁ Εὐφρόσυνος)

Τί κάνουμε τώρα; Πῶς συνεχίζουμε πρακτικῶς; Σὲ λίγο ἔρχεται τὸ δεύτερο κύμα πιὸ σαρωτικό, πιό ψιλό κοσκίνισμα. Λέμε στοὺς ψηφοφόρους μὴν ψηφίσετε τὸ συγκεκριμένο κόμμα γιατὶ ἔχει ἀντιχριστιανικὲς θέσεις καὶ νὰ ψηφίσουν ποιούς; Αὐτοὺς ποὺ μεθόδευσαν καὶ ἐπέβαλαν ὅλα αὐτά, καὶ μεθοδεύουν τρισχειρότερα γιὰ τὴν συνέχεια; Κούληδες καὶ Τσιπραίους καὶ ὅλον τὸν ἄλλο συρφετό; Τί θέσεις ἔχουν αὐτοί; Χριστιανικές; Δὲν βλέπετε ἕνα ἀδιέξοδο καὶ ἕναν παραλογισμό ἐδῶ;

Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ δὲν ἐννοῶ ὅτι εἶναι κανεὶς ὑποχρεωμένος ἐπειδὴ (νομίζει ὅτι) εἶναι χριστιανὸς νὰ ψηφίσῃ τὴν ΝΙΚΗ. Οὔτε ὅποιος δὲν τὴν ψηφίσει δὲν εἶναι καλὸς χριστιανὸς καὶ ἁμαρτάνει. Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Μὴν τρελαθοῦμε. Ὁ κάθε ἕνας ἄς σκεφτεῖ καὶ ἄς πράξει ὅτι θεωρεῖ  καλύτερο. Ἄλλοι συνάνθρωποι καὶ χριστιανοὶ καὶ ἀγωνιστὲς θεωροῦν ὀρθώτερο νὰ ἀπέχουν. Τί νά κάνουμε; Θὰ μαλώνουμε καὶ θὰ βριζόμαστε γιὰ μιὰ ψῆφο; Σὲ λίγες μέρες θὰ εἴμαστε στὸ ἐπόμενο ἐπεισόδιο, ὄχι σὲ ἐπίπεδο ἀπόψεων ἀλλὰ πράξεων καὶ τότε θὰ δοῦμε τὴν ἀξία τῶν ἀπόψεῶν μας, ἀλλὰ κυρίως θὰ χρειαστοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο ἐν μέσῳ διωγμοῦ πλέον.

Ὅμως ἐδὼ κατηγορεῖται συλλήβδην ἕνα κόμμα, ὅ,τι ἐμφοροῦνται ὅλοι –καὶ οἱ ψηφοφόροι τους ἀκόμη- ἀπὸ ... ἀντιχριστιανικὲς ἀπόψεις.

Ξεκάθαρα λέει ὅτι δὲν ἔχουν σχέσι μὲ τὸν Χριστό:

«Βλέπετε ὅτι ἐπικαλοῦνται, προσέξτε, πίστι στὸ Χριστό, καὶ λένε ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ΝΑΙ στὰ προϊόντα ἐκτρώσεων. Γιὰ ποιὸ Χριστὸ μᾶς μιλᾶνε;» FOKUS FM 29/5/2023 [1]

Ἀλλοῦ:

«Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα αὐτὴ τὴ στιγμὴ βοᾶ καὶ οἱ ἴδιες πλέον οἱ φαρμακευτικὲς ἐταιρεῖες τὸ ἀποδέχονται ὅτι γιὰ τὰ ἐμβόλια χρησιμοποιήθηκαν ἐκατοντάδες  ἐκτρωμένα ἔμβρυα ἐπὶ τούτῳ, ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματος ὄχι μόνο δὲν παίρνει θέσι, ἀλλὰ καὶ τὰ χρησιμοποίησαν γιὰ τὴν ἑαυτό τους, διότι εἶναι ἐμβολιασμένοι». π. Σ. Καρπαθίου 2023.05.29 ΑΛΕΡΤ [3]

Στὸ τελευταῖο γραπτὸ του κείμενο τονίζει:

«Οὐδέποτε τὸ κόμμα αὐτὸ ἀποδέχθηκε ὅτι τὰ ἐμβόλια ἀποτελοῦν προϊόντα δυσεξαριθμήτων ἀμβλώσεων ἐμβρύων ἀνθρώπων, τεμαχισθέντων ἐν ζωῇ, παρὰ τὴν παράθεση ἰσχυροτάτων τεκμηρίων» π.Σ. Καρπαθίου: Πτήση μέσα στὸ νέφος τῆς πνευματικῆς συγχύσεως [4]

καὶ συμπεραίνει:

«Συνεπῶς, καὶ ὁ Πρόεδρος ὡς πρόσωπο, ἀλλὰ καὶ τὸ κόμμα του μὲ τὴν παραπάνω θέση τους, προσβάλλουν συνειδητὰ τὴν περὶ τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου...» ὅ.π.

( Δὲν φτάνουν τὰ ἄλλα ποὺ ἔκαναν, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι. Προσβάλουν καὶ τὴν διδασκαλία τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου!!! Καὶ δὲν τοὺς πιάνει τὸ μάτι σου. Παριστάνουν τοὺς θεούσους. Παληάνθρωποι. Καλὰ σᾶς τὰ λέει ὁ Μητσοτάκης. Εὐτυχῶς ποὺ μίλησαν τόσοι «πνευματικοὶ» καὶ τοῦ ἄνοιξαν καὶ αὐτοῦ (τοῦ Μητσοτάκη) τὰ μάτια, καὶ περιφέρεται τώρα καὶ μιλᾶ ὡς πιστὸς χριστιανός.!!!)

Ὅμως στὸ ἐπίσημο σαϊτ τῆς ΝΙΚΗΣ σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο: Ἐμβόλιο COVID-19: Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους εἶναι προβληματικὸς ὁ ἐμβολιασμός, διαβάζω:

 «Γιά τήν παραγωγή ἐμβολίων κατά τοῦ ἰοῦ Sars-Cov-2 –εἴτε μέ τή χορήγηση ἰικοῦ mRNA, εἴτε μέ τή χρήση ἀνασυνδυασμένου ἰικοῦ φορέα χρησιμοποιοῦνται, σέ διάφορες φάσεις παρασκευῆς τοῦ ἐμβολίου, ζῶσες κυτταρικές σειρές ἀπό ὄργανα ἐμβρύων, τά ὁποῖα εἶχαν ὑποστῆ ἄμβλωση». [5]

Δηλαδὴ τὸ οὐδέποτε γραπτῶς ἀναιρεῖται... Δὲν τὸ εἶδε κανείς;

Ἄρα; Τί νὰ συμπεράνω, ὁ δυστυχὴς ψεκασμένος; Πάλι σηκώνω τὰ χέρια.

Ἐκτρώσεις

«Ρωτήθηκε δημοσίᾳ ὁ κ. Πρόεδρος, ὁ κ. Νατσιὸς, ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος ΝΙΚΗ, γιὰ τὴ θέσι του περὶ τῶν ἐκτρώσεων καὶ ἀπάντησε: Σᾶς ἀπαντῶ ὡς θεολόγος. Καὶ ἀπαντᾶ ὁ δημοσιογράφος: Ὡς κόμμα νὰ μοῦ ἀπαντήσετε καὶ ὄχι ὡς προσωπο. Ἡ σύγχυσι τῆς συγχύσεως. Τί πιστεῦει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος;  Ἄλλα πιστεῦει ὡς θεολόγος, ἄλλα ὡς δάσκαλος, ἄλλα ὡς κομματάρχης; Τί πιστεῦει ἐν πάσῃ περιπτώσῃ περὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος; Σᾶς ἐρωτῶ;»   π.Στυλιανὸς Καρπαθίου. FOKUS FM 29/5/2023 [1]

Τί πιστεύει; Ἰδού τὸ ἐρώτημα, ἐνώπιον τῶν παρουσιαστῶν καὶ τῶν τηλεθεατῶν.

Ἀναφερόταν στὴν συνέντευξι τοῦ Νατσιοῦ στὸν Εὐαγγελάτο. [6] Μὰ ἐκεὶ παιζόταν ἕνα παιχνίδι ἀνάμεσα στὸ τσομπανόσκυλο τοῦ συστήματος, τὸν Εὐαγγελάτο σὲ ρόλο  λέοντα,  καὶ τὸν θρασύτατο δάσκαλο, ποὺ τὸν εἶχε ἐξυβρίσει, ἀλλὰ τώρα βρισκόταν στὸ Κολοσσαῖο του ὡς χριστιανὸς γιὰ ξέσχισμα, καὶ θὰ ἐλάμβανε πείρα πλέον (ὁ Νατσιός)  τοῦ τί σημαίνει τσομπανόσκυλο τῆς ἐξουσίας. Διότι εἶχε γράψει ὁ δάσκαλος:

 «Ὁ Εὐαγγελᾶτος, ποὺ ἀπειλοῦσε περίπου μὲ ἀνασκολοπισμό ὅσους δὲν κἀνουν, ὅταν βγεῖ τὸ ἐμβόλιο, η κ. CIA και όλο το συνεργείο εγκωμιαστών της κυβέρνησης του «σκάι», που παραδίδουν μαθήματα για το τι σημαίνει «τσοπανόσκυλο» της εξουσίας...» Δημήτρης Νατσιός. Τὰ τσομπανόσκυλα τῆς ἐξουσίας. [7]

Σὲ ἄλλη συνέντευξί του, πάλι στὸν FOKUS FM, στὸν κ. Δαμιανίδη ἐπαναλαμβάνει τὰ ἴδια μὲ εὐρύτερο σχολιασμό:

«Ἄκουσα, λοιπὸν, τὴν ἐπομένη τῶν ἐκλογῶν τῆς 21ης Μαΐου σὲ μεγάλο συστημικὸ κανάλι τῶν Ἀθηνῶν:

 Ἐρώτησι ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο: «κ. Πρόεδρε, γιὰ τὸν κύκλο τῶν θεμάτων τὰ ὁποία ἀφοροῦν ἐκτρώσεις ὁμοφιλοφίλους κλπ. τί ἔχετε νὰ πῇτε; Ἀπάντησι: (σᾶς τὰ λέω περιληπτικὰ, μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε) «Κοιτάξτε, λέει.  Αὐτὰ τὰ θέματα εἶναι πνευματικά. Δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω ἐπιπολαία».

 Δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει ἐπιπόλαια γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. Πρέπει νὰ τὸ σκεφτῇ. Νὰ τὸ σκεφτῇ τὸ Βουλευτήριο καὶ ἡ ὁμαιχμία. Καταλάβατε; Πρέπει νὰ τὰ παραπέμψουμε ...καὶ σταματάει. Ἐκτρέπει τὴ συζήτησι στὸ θέμα τοῦ γάμου, παραπέμπει σὲ πνευματικούς, οἱ ἐκτρώσεις ξεχάστηκαν, ἐντάξει; «Νὰ πᾶτε λέει στὴν Ἐκκλησία» καὶ οὔτῳ καθ᾿εξῆς. Πάνω στὸν λεγόμενο σεξουαλικὸ προσανατολισμό; Τὸν ρωτάει ὁ δημοσιογράφος. «Θὰ ἀπαντήσω ὡς θεολόγος». Αὐτὸς εἶναι πρόεδρος κόμματος. Ἐκπροσωπεῖ κόμμα. Ἐπροσωπεῖ τὴ συγκεκριμένη γραμμή. Ἔτσι λοιπὸν τέμνεται διαχωρίζεται σχίζεται ὁ ἴδιος ὡς προσωπικότητα καὶ λέει «σ᾿αὐτὸ θὰ σᾶς ἀπαντήσω ὡς θεολόγος». « Ὄχι» τοῦ λεει ὁ δημοσιογράφος. «Εἶστε ἀρχηγὸς κόμματος». Ἀπάντησι: «Σεβόμαστε τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ αὐτεξούσιο». Μὲ ἄλλα λόγια, στρίβειν διὰ τοῦ ἀρραβῶνος. Πρόκειται γιὰ  μιὰ παληὰ ἀτάκα κινηματογραφικῆς ταινίας, τοῦ Ἀτσίδα, καὶ προκειται οὐσιαστικὰ γιὰ διπλωματικὸ ἐλιγμό,  μὲ τὸν ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ πάρῃ ψήφους ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ χαλαρή συνείδησι». π. Στυλιανὸς Καρπαθίου. FOKUS FM 6/6/2023 [8]

Ἑδὼ βλέπει κανεὶς μιὰ προσπάθεια γελοιοποιήσεως τοῦ δασκάλου. Μέχρι καὶ περίπου σχιζοφρενὴ τὸν παρουσιάζει, ἄν ἀντιλαμβάνομαι καλῶς τό ... ψυχιατρικό: σχίζεται ὁ ἴδιος ὡς προσωπικότητα. Δὲν θέλει νὰ ἀπαντήσῃ (ὁ Νατσιός) καὶ ἀνακατεῦει τὸ Βουλευτήριο καὶ τὴν Ὁμαιχμία!!! (ποὺ βρέθηκε αὐτό;)

Δὲν εἶναι ἀστεία ὅλα αὐτά. Λέγονται δημοσίως ἄπαξ καὶ δὶς καὶ πολλάκις. Στὸ τέλος τὰ ἔκανε καὶ γραπτά στὸ ἄρθρο, ποὺ ὅταν τὸ εἶδα ἀναγκάστηκα νὰ γράψω ὅλες αὐτὲς τὶς ἱστορίες, διότι μοῦ φαίνεται ὅτι ἔχουν ξεπεραστεῖ ὅλα τὰ ὅρια καὶ ψάχνω τὸν λόγο, ἐπειδὴ τὰ λέει ὁ π. Στυλιανὸς, ποὺ τόσα ἔχει προσφέρει. Ἐκεὶ ἀφιερώνει ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο μὲ τίτλο Ἡ ἀντίληψι τοῦ κόμματος περὶ ἐκτρώσεως καὶ ὁμοφιλοφιλίας. Ὅλη τὴν ἐπιχειρηματολογία του τὴν στηρίζει στὴν συνέντευξι τοῦ Νατσιοῦ στὸν Εὐαγγελᾶτο!!! Μὰ καλὰ αὐτὸ τὸ κόμμα δὲν ἔχει πεῖ πουθενὰ ἀλλοῦ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὴν ὁμοφιλοφιλία καὶ τὰ παρεμφερή;

Ὅλοι οἱ ἄλλοι ποὺ βρίσκουν στοιχεία καὶ ἐξάγουν συμπεράσματα;

Στὸ LIFO ὑπάρχει ἄρθρο μὲ τίτλο: Ρωσόφιλοι, αντιεμβολιαστές, κατά των αμβλώσεων, παρα-εκκλησιαστικοί: Υποδεχτείτε τη «Νίκη» (28.5.2023)

«Το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού τάσσεται ξεκάθαρα κατά των αμβλώσεων. Υποστηρικτές και στελέχη της «Νίκης» συμμετείχαν στην αμφιλεγόμενη ημερίδα «Αφήστε με να Ζήσω». Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από χριστιανικά σωματεία που «σέβονται το θαύμα της ζωής του εμβρύου, από τη σύλληψή του» κατέληξε σε μία καμπάνια με πληρωμένες διαφημιστικές παραχωρήσεις που αναρτήθηκαν σε δημόσιους χώρους και στο μετρό».[9]

Στὸ in.gr σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο ΝΙΚΗ: Οἱ ἀκραῖες θέσεις ποὺ ὑπάρχουν στὸ καταστατικό του τονίζεται:

«Οσο για τις αμβλώσεις είναι ξεκάθαρο. Ο Τραμπ ζει μέσα τους. «Το  Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα «NIKH» χαιρετίζει με ικανοποίηση και αισιοδοξία την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α. η οποία ανέτρεψε την σχετική απόφαση στην υπόθεση «Roe v. Wade», που αναγνώρισε ως συνταγματικό δικαίωμα της γυναίκας την άμβλωση, παραβλέποντας τα δικαιώματα του κυοφορούμενου ανθρώπου. Η ως άνω ανατραπείσα, σκοταδιστική και βάναυση απόφαση, επηρέασε ιδεολογικά ολόκληρα κινήματα στην Δύση και οδήγησε στη δολοφονία εκατομμυρίων εμβρύων στον σκοτεινό βωμό της επίκλησης επίπλαστων δικαιωμάτων». in.gr Κόμμα ΝΙΚΗ. Οἱ ἀκραῖες θέσεις ποὺ ὑπάρχουν στὸ καταστατικό του [10]

Βλέπει κανεὶς ὅ,τι ὅλοι βλέπουν ξεκάθαρα ὅ,τι τὸ κόμμα ΝΙΚΗ εἶναι ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων.

Στὸ ἐπίσημο σάϊτ τῆς ΝΙΚΗΣ ἀναγράφεται σαφέστατα:

«Ως Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα "NIKH", με σταθερή αναφορά στις αξίες του Ελληνισμού και της Ρωμηοσύνης, πιστεύουμε ότι ΚΑΝΕΝΑΣ απολύτως δεν έχει δικαίωμα προκλήσεως βλάβης στο έμβρυο καθ’ ότι είναι αυτόνομος οργανισμός με την δική του ψυχή και το δικό του αναφαίρετο δικαίωμα στην ζωή από την στιγμή της σύλληψης! Ως εκ τούτου, είναι σταθερή και αμετάβλητη πολιτική θέση της ΝΙΚΗΣ, η νομική προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πρώτη της στιγμή της σύλληψης». ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ Καιρὸς νὰ νομιμοποιήσουμε ξανὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. [11] 

Ἄν παραθέσω ὅλα ὅσα ὑπάρχουν θὰ γίνῃ τραῖνο τὸ κείμενο (ἤδη ἔχει γίνει). Βάζω μερικοὺς ἀκόμη τίτλους ἄρθρων ἀπὸ τὸ ἐπίσημο σάϊτ τῆς ΝΙΚΗΣ:

Φιλοσοφικές και πολιτικές πεποιθήσεις επιστημόνων και ενημέρωση του κοινού σχετικώς με τις αμβλώσεις και συναφή θέματα [12]

Ἀμβλώσεις καὶ Γενετήσια Διαπαιδαγώγησι. [13]

Μόνον ὁ πατὴρ Στυλιανὸς δὲν βλέπει τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, τὰ σαφὴ τὰ σαφέστατα, τὰ γραπρά, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ, μὲ τὸν τρόπο του, τὴν συνέντευξι στὸν Εὐαγγελάτο τὴν ὁποία ἐρμηνεῦει καὶ παρουσιάζει αὐθαιρέτως καὶ φτάνει στὰ συμπεράσματα ποὺ ἐπιθυμεῖ ἐναντίον τοῦ δασκάλου καὶ τοῦ κομματιδίου του...

Ἄρα; Τοῦ ταλαίπωρου ψεκασμένου ἀρχίζουν νὰ τοῦ σηκώνονται καὶ οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς, ὅσες ἔχουν ἀπομείνει....

 Γιὰ νὰ μὴ νομίσῃ κανεὶς ὅτι αὐθαιρετῶ σχετικῶς μὲ τὴν συνέντευξι στὸν Εὐαγγελάτο τὴν παραθέτω ὁλόκληρη ἀπομαγνητοφωνημένη στὸ τέλος [14]καὶ παρακαλῶ ὅποιον θέλει νὰ ἔχῃ ἄποψι, νὰ τὴν διαβάσῃ γιὰ νὰ δῇ τί εἴδους συνέντευξις ἦταν καὶ τὶ συμπεράσματα ἔβγαλε ἀπ᾿αὐτὴν ὁ π. Στυλιανός γιὰ τὴν σχέσι τῆς ΝΙΚΗΣ καὶ τοῦ Νατσιοῦ μὲ τὶς ἐκτρώσεις.

(Μπορῶ κάλλιστα νὰ τὴν σχολιάσω λέξι λέξι καὶ μάλιστα σὲ σύγκρισι μὲ τὰ σχόλια τοῦ π. Στυλιανοῦ, ἀλλὰ καταλαβάινεται τί μέγεθος θὰ προέκυπτε. Ἐπειδὴ ὅμως τὰ πράγματα βοοῦν μόνα τους, οἱ σχολιασμοὶ περιττεύουν).

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 23 Ἰουνίου 2023

Παραπομπές

 [1] https://www.mixcloud.com/Focusfm/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%85-290523/?fbclid=IwAR1SaQApEmbSz7o0HLQmNtP4E80H8QvWquBX-Sdzm-ED4OMJ_srVzCLNzaM

[2] http://ethnegersis.blogspot.com/2023/06/blog-post_21.html#more

 [3] https://www.youtube.com/watch?v=-tNHRS25ftk&t=10s

[4] https://tasthyras.wordpress.com/2023/06/19/%cf%84%e1%bd%b8-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%e1%bf%86%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%e1%bd%b0-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b6%ce%b9%ce%b1/

[5] https://nikh.gr/arthra/arthra/111-covid-19

[6]  https://www.youtube.com/watch?v=S7LvYWt0yGY

 [7] https://tasthyras.wordpress.com/2020/04/30/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%8c%cf%82-t%ce%b1-%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%83%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6/#more-15312

[8] https://www.youtube.com/watch?v=gDVZh8qVVyk

[9] https://www.lifo.gr/stiles/optiki-gonia/rosofiloi-antiemboliastes-kata-ton-ambloseon-para-ekklisiastikoi-ypodehteite-ti

[10] https://www.in.gr/2023/05/24/politics/politiki-grammateia/komma-niki-oi-akraies-theseis-pou-yparxoun-sto-katastatiko-tou/

[11] https://nikh.gr/arthra/arthra/184-amvloseis-kairos-na-nomimopoiisoume-ksana-ti-zoi-kai-tin-anthropini-aksioprepeia

[12] https://nikh.gr/arthra/arthra/117-filosofikes-kai-politikes-pepoithiseis-epistimonon-kai-enimerosi-tou-koinoy-sxetikos-me-tis-amvloseis-kai-synafi-themata

[13] https://nikh.gr/arthra/arthra/110-amvloseis-kai-genetisia-diapaidagogisi

[14] ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΔΗΜ. ΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ MEGA 22/5/2023

https://www.youtube.com/watch?v=S7LvYWt0yGY

Ε: Στὴν πολιτικὴ γεωργαφία ποὺ τὸ τοποθετεῖτε; (τὸ κόμμα ΝΙΚΗ) Τὸ τοποθετεῖτε στὰ δεξιὰ, σὲ σχέσι  μὲ τὸ κέντρο, κάπου ἀλλοῦ; Εἶστε δεξιώτερο κόμμα ἀπὸ τὴν ΝΔ;

Ν: Οἱ λέξεις δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ κέντρο εἶναι ἐφεύρεσις τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως. Πρὶν τὴν Γαλλικὴ ἐπανάστασι δὲν ὑπῆρχαν Ἕλληνες; Δὲν ὑπῆρχαν Ρωμηοί; Ἐμεῖς οὔτε ἀριστερὰ, οὔτε δεξιά, οὔτε κέντρο. Εἴμαστε τὰ παιδιὰ τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης....

Ε: Βάζετε πολὺ ψηλά τὸ θέμα τῆς θρησκείας.

Ν: Τὰ δύο θεμέλια πάνω στὰ ὁποία στηρίζεται τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ πίστι, ἡ ἁγία μας ἐκκλησία, ἡ μία μάννα μας·  καὶ ἡ ἄλλη μάννα μας εἶναι ἡ Ἐλλάδα, ἡ ἄδολη φιλοπατρία.

Ε: Ναί. Κάποιοι λένε ὅτι ἡ ΝΙΚΗ εἶναι ἕνα ἀκροδεξιὸ κόμμα. Θέλω νὰ μᾶς τὸ σχολιάσετε αὐτό.

Ν: Μὲ συγχωρεῖτε πάρα πολύ. Γιατὶ τὰ τελευταία χρόνια ἔχει ταυτιστεῖ ἡ φιλοπατρία  μὲ τέτοιες λέξεις.... Στόχος τῆς ΝΙΚΗΣ εἶναι νὰ ἐνώσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνες.

Ε: Εἶστε ὑπὲρ τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἔνωσης;  Εἶστε ὑπὲρ τοῦ εὐρώ;  Εἶστε ὑπὲρ τῆς παραμονῆς τῆς χώρας στὸ ΝΑΤΟ; Θέλετε την ἔξοδο ἀπὸ τὸν ἀμυντικὸ αὐτὸ σχηματισμό;

Ν: Αὐτὰ τὰ ἐρωτήαμτα θέλουν πολὺ συζήτησι. Δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ἀπαντήσουμε τώρα ἔτσι αὐτομάτως.

Ε: Θέλεις τὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν ΕΕ ἤ ὄχι;  Ἄμα μοῦ λέτε θέλει συζήτησι τὸ γράφω ὄχι.

Ν: Βεβαίως. Ὄχι, ὅμως , νὰ μὴν παρεξηγηθῶ. Ἡ ΕΕ ξεκίνησε ὡς μία ἕνωσι ἐθνῶν. Σήμερα, προϊόντος τοῦ χρόνου ἔχει γίνει αὐτὸ ποὺ ἔχει γίνει. Ἄν ρωτήσουμε ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης κανεὶς δὲν εἶναι εὐχαριστημένος μὲ τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ σήμερα ἡ ΕΕ. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὴν Ἔνωσι τῶν Ἐθνῶν. Κάθε ἔθνος, κάθε λαὸς ...

Ε: Τὸ ἐρώτημά μου εἶναι συγκεκριμένο. Ἄν σᾶς δινότανε ἡ διακυβέρνησι τῆς χώρας θὰ βγάζατε τὴν Ἐλλάδα ἀπὸ τὴν ΕΕ ἤ ἀπὸ τὸ Εὐρώ;

Ν: Θὰ ἤμουν πάρα πολὺ ἐπιπόλαιος ἄν ὑποστήριζα τέτοιο πράμα. Ὄχι βέβαια. Εἴπαμε συντεταγμένως, αὐτὸ ποὺ θέλουμε ἐμεῖς, ἡ σημαία μας εἶναι νὰ ξαναγίνει ἡ Εὐρώπη αὐτὸ ποὺ ὀνειρεύτηκαν καὶ ὁραματίστηκαν οἱ πατέρες τῆς ΕΕ.

Ε: Μάλιστα, τὸ καταγράφω ὅπως τὸ λέτε καὶ αὐτὸ ἔχει σημασία.  Στὰ θέματα τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφιλόφιλων...  γιὰ τὶς ἀμβλώσεις.. αὐτὸ τὸν κύκλο τῶν θεμάτων τί ἄποψι ἔχετε; Τί θέσι παίρνετε;

Ν: Αὐτὰ εἶναι πνευματικὰ θέματα καὶ πολλὲς φορὲς ... δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω ἔτσι πάρα πολύ ἐπιπόλαια θὰ ἔλεγα, πολλὲς φορὲς πρέπει νὰ τὰ παραπέμψωμε... Μὲ ρώτησε κάποια κυρία γιὰ ἕνα θέμα, παράδειγμα γιὰ τὸ θέμα τοῦ γάμου. «Νὰ πᾶτε νὰ βρεῖτε ἕνα πνευματικὸ. Νὰ ρθῆτε μέσα στὴν ἐκκλησία, ἡ ἐκκλησία μας εἶναι ἔρχου καὶ ἴδε καὶ θὰ λάβετε τὴν κατάλληλη ἀπάντησι».

Ε: Κύριε Πρόεδρε, ἕνα λεφτό. Τὸ ἐρώτημα εἶναι πολὺ ἀπλό. Οἱ ἄνθρωποι, ὅλοι οἱ πολῖτες  ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα καὶ χαίρουν τοῦ ἰδίου σεβασμοῦ ἀνεξαρτήτως τῆς σεξουαλικῆς τους...

Ν: Θὰ ἀπαντήσω ὡς θεολόγος ... τὸ ἐπάγγελμά μου...

Ε: Ὄχι. Ὡς Πρόεδρος θέλω νὰ μοῦ ἀπαντήσετε. Ὡς Πρόεδρος  ἑνὸς κόμματος ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι στὴ Βουλὴ μετὰ απὸ λίγες μέρες.

Ν: Σεβόμαστε ἀπόλυτα τὸν ἄνθρωπο. Σεβόμαστε ἀπόλυτα τὸν ἄνθρωπο καὶ μάλιστα αὐτὸ ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, τὸ θεόσδοτο δῶρο ποὺ εἶναι τὸ αὐτεξούσιο καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Διαφωνοῦμε βέβαια μὲ κάποιες ἐπιλογὲς. Ἐγὼ τὸ λέω πολλὲς φορὲς καὶ ἀπλά: μιὰ μάννα  ἀκόμα καὶ στὴ φυλακὴ νὰ εἶναι τὸ παιδί της θὰ τὸ ἐπισκεφτῆ, τὸ ἀγαπάει, τὸ λατρεῦει, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ κάνει δὲν τὰ ἐκτιμᾶ. Ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπο ὡς πλάσμα τοῦ θεοῦ...

Ε: Κ. Νατσιέ, λέω τὸ ἐξῆς ...

Ν: ... τὸν σεβόμαστε ἀπόλυτα.

Ε: ... τὸ αὐτονόητο δικαίωμα, ποὺ αἰσθανόμαστε ὅτι σ᾿ αὐτὸν τὸν τόπο τὸ ἔχουμε κατακτήσει , ὅτι ὁ κάθε ἕνας μας μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ δικό του προσανατολισμό, χωρὶς νὰ δίνῃ λόγο σὲ κανέναν, ἐσεῖς τὸ σέβεστε ἤ ὄχι; Εἶναι πολὺ ἀπλὸ τὸ ἐρώτημά μου.

Ν: Κοιτάξτε. Θὰ σᾶς πῶ κάτι. Ὅταν γιὰ παράδειγμα παρελαύνουν κάποιοι ἄνθρωποι, ἔτσι, καὶ βάζουν μπροστά –καταλαβαίνετε ποῦ- τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου αὐτὸ καὶ κατὰ τὸ Σύνταγμά μας προσβάλει τὰ χρηστὰ ἤθη, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο μᾶς προσβάλει σὰν χριστιανοὺς ὀρθοδόξους. Αὐτὰ δὲν τὰ σέβομαι.

Ε: Ρωτῶ ἄν αἰσθάνεστε ἀνεξαρτήτως τοῦ τί...

Ν: Εἶμαι σαφῆς. Κοιτάξτε, σεβόμαστε ἀπόλυτα τὸν ἄνθρωπο ὡς πλάσμα τοῦ Θεοῦ καὶ σεβόμαστε ἀπόλυτα τὸ θεόσδοτον δῶρο τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ αὐτεξουσίου. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα τὸ τί κάνει ὁ κάθε ἕνας στὴν προσωπική του ζωὴ δὲν θὰ ἐπέμβω ἐγώ.

Ε:Μάλιστα.

Ν: Καὶ κανένας ἀπὸ μᾶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπέμβη.

Ε: Τὸ καταλαβαίνω, καὶ θὰ περιορίσετε κάποιες ἀπὸ τὶς ἐλευθερίες ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν; Γιὰ παράδειγμα εἶστε ὑπὲρ  τοῦ γάμου τῶν ὁμοφιλόφιλων ἤ ἐναντίον ἤ δὲν ἔχετε θέσι;

Ν: Κοιτάξτε, Εἴπαμε , σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, πάλι θὰ θέσω μπροστὰ τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ ἐκκλησία μας ἀναγνωρίζει ἄρσεν καὶ θήλυ.  Καὶ ἕνα γάμο ἀναγνωρίζει ἡ ἐκκλησία μας, τὸν γάμο ὁ ὁποῖος γίνεται μέσα στὸν ἱερὸ ναό.

Ε: Ὑπάρχει καὶ ὁ πολιτικὸς γάμος ποὺ στὴν Ἑλλάδα ἔχει θεσπιστεῖ  πάρα πολλὲς δεκαετίες πιά.

Ν: Ἐντάξει. Ὅποιος θέλει, ἐλεύθερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, νὰ κάνῃ καὶ πολιτικὸ γάμο.

Ε: Ναὶ, αὐτό λέω, ἐσεῖς ἄν θὰ εἴχατε τὴ δυνατότητα θὰ καταργούσατε αὐτὸν τὸν γάμο;

Ν: Κοιτάξτε, θὰ παρακαλέσω πάρα πολύ. Μπήκαμε κατ᾿ εὐθείαν σὲ λεπτομέρειες τὶς ὁποῖες –καταλαβάινω τὸ σκεπτικό σας ἐπειδὴ ἔχει ### αὐτὸ τὸ πράγμα..

Ε Κύριε πρόεδρε, νὰ ἐξηγήσω. Μπορεῖ νὰ σᾶς πιέζουν λίγο αὐτά, ἀλλὰ ψάχνουμε να..

Ν: Ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητα τῆς ΝΙΚΗΣ...

Ε: ... ψηλαφίσουμε, νὰ καταλάβουμε τί εἶναι τὸ κόμμα σας ἤ τὶ πρεσβεύετε. Ἄν σᾶς ἐνοχλοῦν οἱ ἐρωτήσεις συγγνώμη, ἀλλὰ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τὶς κάνω.

Ν: ... Ἀγάπη στὴν Πατρίδα, πίστι στὸν Χριστό. Ἀκοῦστε. Θέλω νὰ δηλώσω ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητα τῆς ΝΙΚΗΣ. Εἴμαστε ἀπλοὶ ἄνθρωποι. Ἐγὼ βγῆκα πρὶν ἀπὸ μία ἐβδομάδα μέσα ἀπὸ τὴν σχολική μου αἴθουσα, εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς ἐργατκότητας, ἔντιμοι, μὲ φιλοπατρία ἄδολη καὶ πιστοί στὸ Χριστό. Αὐτὴ εἶναι ἡ ταυτότητα τῆς ΝΙΚΗΣ.

Ε: Ναὶ, ἀλλὰ ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι...  ψάχνω τί ὑπάρχει κάτω ἀπὸ αὐτό.

Ν: Νὰι. Ἀλλὰ πηγαίνετε σ᾿ἕνα εἰδικὸ θέμα.  Μποροῦμε νὰ ρωτήσουμε καὶ κάτι ἄλλο, ἔτσι;

Ε: Ναὶ, ἀλλὰ τὸ θέμα τῶν δικαιωμάτων δὲν εἶναι μικρὸ θέμα, εἶναι θεμελιῶδες θέμα. Εἶναι θέμα ἀντίληψις τῆς κοινωνικῆς ἱσότητας.

Ν: Γιὰ τὸ θέμα τῆς παιδείας γιατὶ δὲν ρωτᾶτε;...

Ε: Δὲν μποροῦμε τώρα νὰ συζητοῦμε  στὴν  Ἑλλάδα τοῦ 23...

Ν: Ὑπάρχουν δύο σοβαρὰ προβλήματα σήμερα. Ποιὸ εἶναι τὸ σοβαρώτερο πρόβλημα σήμερα στὴν Ἑλλάδα κ. Εὐαγγελάτο; Εἶναι τὸ θέμα τῆς Παιδείας, ποὺ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κάνει νὰ ἀγωνιοῦν, καὶ τὸ θέμα τῆς οἰκογένειας.

Ε: Πάντως ἡ ἀντίληψι καὶ ὁ σεβασμὸς τῆς ἱσότητας τῶν ἀνθρώπων εἶναι βασικὸ θέμα παιδείας.

Ν: Μίλησα ἐγὼ γιὰ ἀσέβεια; Δὲν μίλησα γιὰ ἀσέβεια.

Ε: Ἐντάξει.

Ν: Μὲ συγχωρεῖτε. Δὲν χρησιμοποίησα τὴν λέξι ἀσέβεια. Ἤμουν σαφέστατος. Σεβόμαστε ἀπόλυτα τὸ Σύνταγμα. Ἀλλὰ ἔχουμε τὶς ἀπόψεις μας.

Ε: Οὔτως ἤ ἄλλως ἡ προεκλογικὴ περίοδος ἡ καινούργια θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε τὶς ἀπόψεις σας καὶ νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἐρωτήματα, ἐνοχλητικὰ λίγο, νὰ τὰ ὑποβάλουμε, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ὑποχρέωσί μας.

Ν: Βεβαίως, ἀλλὰ ἔχωμε τὴν ἐντύπωσι ὅτι τὸν κόσμο σήμερα δὲν τὸν ἀπασχολοῦν. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐνδιαφέρει τὸ 3% ἤ τὸ 2% , ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔρχομαι σὲ ἐπαφὴ καθημερινὰ μὲ κόσμο, ἐπαναλαβάνω διδάσκοντας 35 χρόνια, τὸν ἀπασχολεῖ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν, καὶ τὸ τί γίνεται μέσα στὶς οἰκογένειες μέσα στὰ σπίτια. Αὐτὸ ποὺ δὲν συζητήθηκε στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία εἶναι τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα.

Ε: Αὐτὸ ἔχετε δίκηο, εἶναι πάρα πολὺ σοβαρό. Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ.

(σχόλιο: Καταλαβαίνετε, ὅσοι φτάσατε μέχρι ἐδῶ, γιὰ τὶ εἶδους συνέντευξι μιλᾶμε; Ἀπὸ ποὺ πιάστηκε ὁ π. Στυλιανὸς καὶ ἔστησε ὅλο αὐτὸ τὸ περὶ ἀμβλώσεων κατηγορητήριο μὲ τὰ συνακόλουθα συμπεράσματα περὶ τοῦ Νατσιοῦ τοῦ κόμματος του καὶ τῶν ψηφοφόρων του;)

9 σχόλια:

Λυκούργος Νάνης είπε...

https://www.liberal.gr/d-kampoyrakis/basiley-oyranie-paraklite
Αμφιβάλλω εάν έχει γραφεί βρωμερότερο άρθρο κατά της ΝΙΚΗΣ από αυτό του Καμπουράκη.
Ελεεινή και τρισάθλια δημοσιογραφία …

BILL TZIN είπε...

Για να μην κρυβομαστε πισω από το δάχτυλό μας, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις και τις συνδυάσετε με τις πολιτικές προτιμησεις του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού που δίνει βημα στον π. Στυλιανό, θα καταλάβετε προς τι όλη αυτή η "ατυχής" ή "μεθοδευμένη" παραπληροφόρηση, η "μισή" αλήθεια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει φανερά επιτεθεί στη ΝΙΚΗ γιατί βλέπει ότι πολλοί συμπατριώτες μας πλέον απέκτησαν πολιτική στέγη που τους εκφράζει περισσότερο. Επιτέλους δεν είμαστε υποχρεωμένοι να καταφεύγουμε στο "μη χείρον" αλλά υπάρχει και η επιλογή του "βέλτιστου". Η συρρίκνωση λοιπόν της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ έχει εξαπολύσει λυτούς και δεμένους, κρυφούς και φανερούς, στον ανίερο αγώνα λασπολογιας της ΝΙΚΗΣ. Ας είναι, καλή καρδιά και καλή μετάνοια...

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα δεν είναι ο π.Σ.Κ. να υποστηρίξει τις θέσεις του.
Το θέμα είναι να φανερώνει την Αλήθεια, η οποία έχει Πρόσωπο το οποίο και διακονεί ως ιερέας. Αν λοιπόν έκανε παραχάραξη της Αληθείας ατίμωσε το Πρόσωπο, όπως ακριβώς έπραξαν και αυτοί τους οποίους ορθώς ήλεγξε για τα εμβόλια και ας κρίνει ο ίδιος τι πρέπει να πράξει με τον ευατό του.
Προφανώς και δε στέκεται εμπόδιο στη ΘΕΟΣΔΟΤΗ ελευθερία μας. ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ. Απλά είναι πρόδηλο και πασιφανές ότι μιλάει ΕΜΠΑΘΩΣ και ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΩΣ και γι’ αυτό ο λόγος του είναι ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΧΑΣΤΙΚΟΣ μεταξύ πιστών.
Υ.Γ.
Ότι ακριβώς έπραξαν δηλαδή οι Αρχιερείς κατά την περίοδο του κορωνοϊού. Έφτασε στο σημείο να εκθεάσει και τον dealer του εμβολίου Αρχιεπίσκοπο. Και έτσι αρχίζουν και μπαίνουν οι λογισμοί που καθορίζουν τη ζωή μας…

Μηδὲν Ἄγαν είπε...

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ κ. Τζανάκη γιὰ τὰ γεμάτα ἐνδιαφέρον θέματα καὶ τὰ
ἐπιχειρήματά σας ποὺ κονιορτοποιοῦν (γιὰ ὅποιον διαθέτει κοινὸ νοῦ) τὰ φλυναφήματα τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Μὴ σταματήσετε μέχρι νὰ μᾶς κοινοποιήσετε ὅλα τὰ "ἐπεισόδια" τοῦ "μακροῦ ζεϊμπέκικου" ποὺ ἔχετε κατὰ νοῦ. Ἀς μὴ σᾶς πτοοῦν τὰ κακόβουλα σχόλια σὲ ἄλλα (μέχρι πρότινος) "ὀρθόδοξα" ἰστολόγια ποὺ πλέον ἔχουν χάσει τὸ μέτρο καὶ τὴν κοινὴ λογικὴ γιατὶ ἁπλούστατα ποτὲ δὲν εἶχαν ὀρθόδοξο κριτήριο.

Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἦταν "μέχρι πρότινος" ὀρθόδοξα ὅσο μέχρι πρότινος ἦταν ἀγωνιστὴς καὶ ὁ π. Στυλιανὸς ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ (γιὰ τοὺς λόγους του) ταυτόχρονα ἐγκαλεῖ γιὰ ὀρθόδοξο ἔλλειμα καὶ ὀρθόδοξη καπηλεία τὴ Νίκη ἀλλὰ ὄχι τὸν Βελόπουλο στὸν ὁποῖο "χαρίζει" ἀφειδῶς ἐπαίνους καὶ ἐγκώμια γιὰ τὸ τίποτε ποὺ ἔκανε μιὰ στιγμή.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τα τζανάκεια γραφόμενα & εκφράζω τη λύπη μου για πολλά άλλα που διάβασα πρόσφατα σε άλλα ιστολόγια και διάφορα σχόλια. Ψηφίζω Νίκη χωρίς ψευδαισθήσεις, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και 10 κανονικοί άνθρωποι βουλευτές μέσα στο στόμα του λύκου δεν έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν πολλά.

Ανώνυμος είπε...

Είναι ιδιοκτήτης ο αρχηγός του εν λόγω κόμματος και του ραδιοφωνικού και του τηλεοπτικού σταθμού δεν ειναι θέμα απλώς πολιτικών προτιμήσεων.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε εκ καρδίας τον κ. Τζανάκη για τον κόπο του... Είναι πάντως εκπληκτικό το πως μία αγνή και συγκινητική προσπάθεια των εν Χριστώ αδελφών του κινήματος Νίκη (οι οποίοι όπως όλοι μας έχουν αδυναμίες και κάνουν λάθη), εξουθενώνεται, βάλλεται βρώμικα και συκοφαντείται κατάφορα όχι μόνο από τα συστημικά ΜΜΕ, αλλά και από ιστολόγια του χώρου... Μήπως τελικά έχουμε τους πολιτικούς άρχοντες που μας αξίζουν (αφορισμένο Μητσοτάκη, βλάσφημο Βελόπουλο, αντίχριστους πολιτικούς και σκοτεινά κέντρα); Καλή μετάνοια σε όλους μας

Δημήτριος Μ.

Ανώνυμος είπε...

Και τους δώδεκα αποστόλους να μπορούσαμε να στείλουμε στη βουλή, το πιθανότερο είναι θα τους λιθοβολούσαν. Μη γράφω πολλά, πάω τώρα να ψηφίσω. Με τη Νίκη, με την καρδιά μου, κι ό,τι βγει. Πολλά δε θα πετύχουν, αλλά χειρότεροι απ' τους άλλους δεν μπορεί να είναι. Σκέφτηκα κι ένα σύνθημα: λίίίίγος δάάάάκος, οε οε οε :).

iridon είπε...

Καλά τα λέει ο κ.Τζανάκης.
Η δική μου ερμηνεία στην περίπτωση είναι πως ο π.Στυλιανός Καρπαθίου έδωσε πραγματικά έναν αγώνα για τα εμβόλια μαζί με τον ραδιοφωνικό σταθμό Focus FM 103,6 της Θεσσαλονίκης. Στο ραδιοφωνικό αυτό σταθμό έχει ωριαία εκπομπή ο κ.Βελόπουλος (εδώ και 2 χρόνια περίπου) με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται από τον ραδιοφωνικό παραγωγό κ.Στέφανο Δαμιανίδη. Ο κ. Βελόπουλος αισθάνεται τον κ.Νατσιό ως αντίπαλο που εμφανίστηκε για να του πάρει ψήφους. Έτσι και ο π.Στυλιανός Καρπαθίου, ο οποίος υποστηρίχθηκε από το Focus FM 103,6, ακόμα και στις δικαστικές του υποθέσεις, το ανταποδίδει με αυτόν τον τρόπο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com