29 Μαΐ 2023

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῶν αὐριανῶν ἐκλογῶν πολλές φορές ἀναφέρει σάν ἐπίτευγμα ὅτι μετέτρεψε τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί. Ὁ στόχος του εἶναι ὄχι μόνον νά συσπειρώσει τούς ἰσλαμιστές στήν χώρα του ἀλλά καί νά ἐπηρεάσει τό σύνολον τῶν ἀνά τόν κόσμο Μουσουλμάνων, τήν ἡγεσία τῶν ὁποίων διεκδικεῖ. Σημειώνουμε ὅτι ἐμπόδιο σέ αὐτήν τήν προσπάθεια εἶναι ἡ Αἴγυπτος, ἡ ὁποία στηρίζεται ἐν πολλοῖς στό γεγονός ὅτι τό Πανεπιστήμιο τοῦ Καΐρου θεωρεῖται κορυφαῖο πνευματικό ἵδρυμα τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ Τουρκία δέν διαθέτει ἀνάλογο Πανεπιστήμιο. Θέλει λοιπόν νά καλύψει τό κενό αὐτό προβάλλοντας τήν Ἁγία Σοφία.

Πρός τοῦτο ἐκινητοποιήθη τήν Πέμπτη τό Εὐρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ τό ὁποῖο ὀργάνωσε αὐτές τίς ἡμέρες ἐκδήλωση στηρίξεως τοῦ Ἐρντογάν πρό τῶν τειχῶν τῆς Ἁγίας Σοφίας. Μάλιστα στήν σχετική ἀναγγελία τονίζει: «Μπροστά ἀπό τά τείχη τῆς Ἁγίας Σοφίας, σύμβολο τοῦ ἔνδοξου ὀθωμανικοῦ παρελθόντος καί τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους, τό Εὐρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ θά διοργανώσει ἐνημέρωση, ὅπου θά καλέσει γιά ἄλλη μία φορά τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές τους νά στηρίξουν τόν σημερινό Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας».

Τό Εὐρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ τονίζει ὅτι «τό τέμενος τῆς Ἁγίας Σοφίας, τό ὁποῖο ἐπιστράφηκε στούς μουσουλμάνους, ἀποτελεῖ σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν καί ἐπιτευγμάτων τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους…»

Ἤδη πρίν ἀπό τόν πρῶτο γῦρο τῶν ἐκλογῶν, τό Εὐρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ καί μουσουλμάνοι ἡγέτες κοινοτήτων τῆς εὐρύτερης Εὐρώπης προέβησαν σέ δήλωση ἐκ μέρους 170 ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων πού ζοῦν στήν γηραιά ἤπειρο, καλῶντας τούς ὁμοθρήσκους τους στήν Τουρκική Δημοκρατία νά ψηφίσουν τόν Recep Tayyip Erdoğan, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὁ ἡγέτης τῆς σύγχρονης παγκόσμιας Ummah (σ.σ. ὅρος τοῦ Κορανίου πού ὑποδηλοῖ τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί τήν κοινότητα τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων.) Ἔτσι, τήν παραμονή τοῦ δεύτερου γύρου, οἱ ἐκτελεστικοί ἐκπρόσωποι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ καθώς καί ἐξέχοντες μουσουλμάνοι ἀπό εὐρωπαϊκές χῶρες ἀπηύθυναν καί πάλι «ἔκκληση στούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές τους νά στηρίξουν τόν σημερινό Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας.»

Ἡ ἀνακοίνωσις κλείνει μέ τήν ἐπισήμανση, ὅτι «οἱ μουσουλμάνοι τῆς Εὐρώπης πιστεύουν στήν σοφία τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους, θεωροῦν ὅτι τά λάθη τοῦ παρελθόντος δέν θά ἐπαναληφθοῦν καί ὅτι τό τουρκικό ἔθνος θά συνεχίσει τήν ἀνάπτυξή του ὡς πρωτοπορία τῆς παγκόσμιας Ummah ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ σημερινοῦ ἡγέτου.»

Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική ἡ ἀναφορά αὐτή στήν Ummah, διότι στήν ἔννοια αὐτή συμπυκνώνεται ἡ ἰσλαμική τελειολογία πού θεωρεῖ ὅτι εἶναι θεία ἐπιταγή, νομοτελειακῶς ἐκπληρουμένη, ἡ ἐπικράτησις σέ ὅλον τόν κόσμο τῆς θρησκείας τοῦ Μωάμεθ. Ὁ Ἐρντογάν μέ ὄχημα τό Εὐρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ ἐπιδιώκει νά ἐπιβάλει τόν ἑαυτό του ὡς χαλίφη (τοποτηρητή τοῦ Προφήτου), θέση τήν ὁποία κάποτε κατεῖχαν οἱ Ὀθωμανοί Σουλτάνοι.

Ὑπό τό πρῖσμα αὐτό, ἡ αὐριανή ἐκλογική διαδικασία, στήν ὁποία ἡ νίκη τοῦ Ἐρντογάν φαίνεται βεβαία, πιθανόν νά ἀποτελέσει τήν ἔναρξη μιᾶς νέας ἐπεκτατικῆς προσπαθείας γιά τήν ἡγεσία ὁλοκλήρου τοῦ Ἰσλάμ. Τό ἀνησυχητικό γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι ὅτι αὐτός ὁ σκοπός ἐξυπηρετεῖται καί ἀπό τήν ἐπιβολή του ἐπί τῆς Ἑλλάδος. Ἄς μήν περιμένουμε λοιπόν ὕφεση καί διαδικασίες διαλόγου.

Εφημερίς Εστία estianewsΜάι 29, 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com