24 Μαΐ 2023

Σεβ. Θυατείρων: Τιμὴ ἡ συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικοὺς

     Δύο ἐσφαλμέναι ἀναγνώσεις τῆς τελετῆς στέψεως τοῦ Βασιλέως Καρόλου ἐκυριάρχησαν: πρῶτον, ἡ κοσμικὴ-πολιτική, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκόπου θεωρεῖται ἐπιτυχὴς διπλωματικὰ καὶ δεύτερον, ἡ θρησκευτικὴ (ὄχι ἐκκλησιαστική), ὅπου ἑωρτάσθη τὸ γεγονὸς ὡς νὰ ἐπρόκειτο δι’ Ὀρθόδοξον ἀξιωματοῦχον. 

Ὁ Κάρολος τῆς Ἀγγλίας ὅμως ἀφ’ ἑνὸς παραμένει κεφαλὴ τῶν Ἀγγλικανῶν, ἀφ’ ἑτέρου ὁ ἴδιος ἐζήτησε κατὰ τὴν τελετὴν νὰ δηλώση ὅτι θὰ ὑπερ­ασπίζεται «κάθε πίστη» (ὄχι τὴν ἀληθινὴν ἢ τὴν Ὀρθόδοξον). Δίδαγμα: οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Φαναρίου εἶναι ἐθισμένοι εἰς τὸ νὰ «προσκυνοῦν» τόν Καίσαρα μαζὶ μὲ αἱρετικοὺς κληρικοὺς ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸς πρεσβεύη ὅ,τι ἀντίκειται εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον (ἂς ἐνθυμηθῆ κανεὶς προσευχὴν, τὴν ὁποίαν ἀπηύθυνεν ὁ Ἀμερικῆς διὰ τὸν Μπάϊντεν, τὸν καθιερώσαντα μῆνα διὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους). Συμφώνως πρός ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς:

     «Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας, μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς ἡγέτες Χριστιανικῶν Δογμάτων, θὰ συμμετάσχει στὴν Τελετὴ Στέψης κατόπιν εἰδικῆς προσκλήσεως τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος…

     Μετὰ βαθείας συγκινήσεως, εὐχαριστιῶν καὶ εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος, Βασιλέως Καρόλου Γ’, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας παρέστη καὶ συμμετεῖχε στὴν Τελετὴ Στέψης τοῦ νέου Βασιλέως, τὸ Σάββατο, 6 Μαΐου 2023. Ὁ Σεβασμιώτατος κατὰ τὴν Τελετὴ ἀπηύθυνε προσ­ευχὴ πρὸς τὸν Κύριο νὰ προστατεύει καὶ νὰ καθοδηγεῖ τὸν νέο Μονάρχη. Μὲ ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας, αὔριο, Κυριακὴ 7 Μαΐου 2023, θὰ τελεστεῖ εἰδικὴ Δοξολογία πρὸς τιμὴν τοῦ Βασιλέως σὲ ὅλες τὶς Κοινότητες τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς».

      Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησεν εἰς τὴν ἐκπομπὴν «Οἱ Δεκατιανοὶ» τοῦ ΣΚΑΙ  τῆς 6ης Μαΐου 2023, λέγων μεταξὺ ἄλλων:

      “Θὰ λάβω μέρος στὴ στέψη τοῦ Βασιλιᾶ, ἡ Ὀρθοδοξία θὰ λάβει μέρος, πρῶτον καθὼς θὰ εἶμαι ἐγὼ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριάρχου καὶ θὰ ἔχω τὴν εὐκαιρία νὰ πῶ δέκα λόγια, μία εὐλογία γιὰ τὸν Βασιλιὰ καὶ θὰ εἶμαι σχεδὸν δύο μέτρα ἀπὸ τὸν Βασιλιά… Εἶναι τιμὴ γιὰ ἐμένα, εἶναι τιμὴ γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπή, εἶναι τιμὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο μας”».

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com