28 Μαρ 2023

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ : Ἀπηνής διωγμός στούς Μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. Θρῆνος καί ὀδυρμός

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ

ΔΙΩΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ

Ἀπηνής διωγμός στούς Μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου

Θρῆνος καί ὀδυρμός

Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Ἐθρηνήσαμε πρόσφατα χιλιάδες νεκρῶν μετά τόν συνταρακτικό καί καταστρεπτικό σεισμό στήν ὁμόδοξη Συρία καί Τουρκία. Δέν ἦταν μικρότερος ὁ πόνος καί λιγότερος ὁ θρῆνος γιά τά θύματα τῆς τραγῳδίας τῶν Τεμπῶν.

Καί μαζί μέ αὐτά τά θλιβερά γεγονότα ἔρχεται καί ἕνα ἄλλο πολύ λυπηρό γεγονός πνευματικῆς ὑφῆς καί σημασίας, ὁ προαγγελθείς σκληρός καί ἀδυσώπητος διωγμός διακοσίων Μοναχῶν καί δοκίμων τῆς περιώνυμης Λαύρας τοῦ Κιέβου, κατόπιν διαταγῆς τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς Οὐκρανίας. Δέν φθάνει ὁ ἀσίγαστος πόλεμος μεταξύ τῶν ὁμοδόξων λαῶν τῆς Ρωσίας καί τῆς Οὐκρανίας, πού ξεπέρασε τόν ἕνα χρόνο καί «καλά κρατεῖ». Ὁ Ὀρθόδοξος μαρτυρικός λαός τῆς Οὐκρανίας καί ἡ Κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία της ὑπό τόν Μακ. Μητροπολίτη της κ.Ὀνούφριο καί τήν περί αὐτόν Σεπτή Ἱεραρχία διώκεται μέ σκληρό κάι ἀνελέητο τρόπο ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ἀντικανονικῆς «Ἱεραρχίας», μέ τό «ξίφος» τῆς κρατικῆς Οὐκρανικῆς ἐξουσίας.

Πρίν 17 χρόνια, κατά τήν πρώτη μου διακονία ὡς Συνοδικοῦ μέλους (2005-2006), εἶχα τήν εὐλογία, κατ’ ἐξουσιοδότησιν τῆς ὑπό τόν μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον κυρόν Χριστόδουλον Ἱερᾶς Συνόδου, νά ἐκπροσωπήσω τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νῦν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ.Προκοπίου, στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ τότε Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.Βλαδιμήρου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν Ἱερωσύνης καί Ἀρχιερωσύνης.

Τότε μοῦ δόθηκε ἡ ἐξαιρετική εὐκαιρία καί εὐλογία νά προσκυνήσω τά Ἱερά Προσκυνήματα καί τά ἅγια Λείψανα τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. Ἕνα πολύ συγκινητικό καί ἀλησμόνητο προσκύνημα μέσα σέ μία ἱερή καί μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα. Τά ἱερά λείψανα, ἐνδεδυμένα τά Ἀρχιερατικά ἤ τά ἱερατικά τους ἄμφια ἀπέπνεαν τό ἄρωμα τῆς ἁγιότητος. Ἀλησμόνητες στιγμές ἱερῆς κατανύξεως καί πνευματικῆς μεταρσιώσεως.

Αὐτούς τούς ἁγίους τόπους τῆς περιάκουστης Λαύρας τοῦ Κιέβου, πού ἔχει ζωή, ἄνθησι καί πνευματική ἀκτινοβολία 10 αἰώνων, τούς ἀνέδειξαν καί ἀποκατέστησαν τελευταίως διακόσιοι Μοναχοί. Ἡ κρατοῦσα ὅμως «Ἱεραρχία» μέ τήν δύναμι καί τήν ἐπιβολή τῆς κρατούσης Πολιτείας συνήργησε στό νά ἐκδιωχθοῦν μέχρι τό πέρας τῆς αὐριανῆς ἡμέρας (29 Μαρτίου 2023) οἱ ἐν θέματι Μοναχοί ἀπό τήν Μονήν τῆς μετανοίας των. Θρῆνος καί ὀδυρμός ἁρμόζει στήν καταθλιπτική καί κατώδυνη αὐτή περίπτωσι. «Ὁ δέ ταράσσων (αὐτούς) βαστάσει τό κρῖμα, ὅστις ἄν ᾖ» (Γαλ. 5,10).

Ἐκφράζω τήν διάπυρον εὐχήν καί εὐελπιστῶ ὅτι τόσον ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καί οἱ λοιπές κατά τόπους Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θά λάβουν τήν προσήκουσαν τοποθέτησιν καί θά ἀποδοκιμάσουν σθεναρῶς τό ἀντιαγιοπνευματικό αὐτό ἀνοσιούργημα εἰς βάρος ὁσίων κάι ἀφιερωμένων ψυχῶν.

Στή συνέχεια γιά νά ἔχουμε μιά σαφῆ καί ξεκάθαρη εἰκόνα τοῦ φοβεροῦ καί φρικτοῦ δράματος τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Λαοῦ τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θά παραθέσωμε τρία σχετικά κείμενα : α) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Η Ιερά Σύνοδος της UOC κάλεσε τους πιστούς να προστατεύσουν τη Λαύρα με νόμιμα μέσα - Ορθόδοξος Τύπος (orthodoxostypos.gr) β) Ἐπιστολές τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου σέ θρησκευτικούς Ἡγέτες http://aktines.blogspot.com/2023/03/blog-post_34.html γ) Οὐκρανία – οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί http://aktines.blogspot.com/2023/03/blog-post_91.html

α) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Η Ιερά Σύνοδος της UOC κάλεσε τους πιστούς να προστατεύσουν τη Λαύρα με νόμιμα μέσα - Ορθόδοξος Τύπος (orthodoxostypos.gr)

Η Ιερά Σύνοδος της UOC κάλεσε τους πιστούς να προστατεύσουν τη Λαύρα με νόμιμα μέσα

Οι ιεράρχες της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην έκκλησή τους προς τους πιστούς, εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι «κανένας λόγος δεν μπορεί να σπάσει τη σταθερή μας βούληση να υπερασπιστούμε την ιερή Ορθοδοξία».
Στις 20 Μαρτίου 2023, η Ιερά Σύνοδος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έκανε έκκληση στους πιστούς και τους κληρικούς σχετικά με τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, αναφέρει το Ενημερωτικό Κέντρο της UOC.
Η έκκληση της Συνόδου αναφέρει ότι «όλος ο Ορθόδοξος κόσμος αναστατώθηκε από την είδηση της αβάσιμης στέρησης από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του δικαιώματος παραμονής στην Αγία Λαύρα Κοιμήσεως Θεοτόκου του Κιέβου».

«Εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Πολιτικής Πληροφόρησης της Ουκρανίας ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εκδιώξουν τη μοναστική κοινότητα από την επικράτεια της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, την οποία οι μοναχοί κυριολεκτικά σήκωσαν από τα ερείπια μέσα στα 35 χρόνια από την αναστήλωση αυτού του αρχαίου μοναστηριού. Μοναχοί, ρασοφόροι και δόκιμοι εκδιώκονται από το πατρικό τους σπίτι, κρυβόμενοι πίσω από φανταστικά, ανύπαρκτα επιχειρήματα που δεν περιέχουν κανένα πραγματικό έδαφος», αναφέρει το έγγραφο.

Οι Συνοδικοί σημείωσαν ότι η εποχή του πολέμου, που τώρα βιώνουμε, δυστυχώς, έφερε σε όλους μας, εκτός από τις εξωτερικές δοκιμασίες, και πολλές εσωτερικές δοκιμασίες. «Η μεγάλης κλίμακας πίεση στους πιστούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αυξάνεται και σήμερα απευθύνουμε έκκληση σε όλους εσάς, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, με λόγο ζωντανής αγάπης και κάλεσμα για σταθερή και ακλόνητη στάση στην πίστη, που κηρύττει όχι διχόνοια, αλλά ενότητα, όχι κακία, αλλά συμφιλίωση, όχι σκληρότητα, αλλά έλεος».

Η Ιερά Σύνοδος τόνισε ότι οι πιστοί της UOC είναι τώρα ενωμένοι με τον κοινό στόχο της διατήρησης της Ουκρανίας: «Καθένας από εμάς, ως συνειδητοποιημένος πολίτης της πατρίδας μας, οργανώθηκε στο μέγιστο των δυνατοτήτων του για να την προστατεύσουμε: οι άνθρωποι μας κάνουν ολόπλευρη εθελοντική εργασία, δίνουν καταφύγιο σε εκτοπισμένους, βοηθούν ανιδιοτελώς και ειλικρινά με ό,τι μπορούν».
«Χάρη σε εσάς, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, η Εκκλησία μας έχει κάνει πολλά: εκατοντάδες τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και σημαντική οικονομική υποστήριξη έχουν βρει τον πραγματικό τους απαραίτητο σκοπό. Το κατόρθωμα της υπεράσπισης της Πατρίδας στο μέτωπο, κάθε λεπτό κοιτάζοντας στα μάτια του θανάτου, φέρουν χιλιάδες πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων, υπάρχουν και ενορίτες της Αγίας Λαύρας μας», υπενθύμισε η UOC.

Ως προς αυτό, οι συνοδικοί ρώτησαν τι λαμβάνει η Εκκλησία σε αντάλλαγμα από αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία;

Αυτοί οι προύχοντες «ποδοπατούν και ρημάζουν ιερά, προσπαθώντας να μας εκφοβίσουν, τους Ορθόδοξους, από όλες τις πλευρές, προσπαθούν να μας πείσουν σε κάποιου είδους “συμβιβασμό” και, ως αποτέλεσμα, απλώς τα μας καταστρέψουν», πιστεύει η Ι. Σύνοδος της UOC.

«Σήμερα, όλοι μιλούν για τη μελλοντική τύχη του πιο πολύτιμου ιερού μας – της Αγία Λαύρας Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κιέβου. Η Αγία Λαύρα είναι το μαργαριτάρι της Ουκρανίας και ένα πνευματικό φυλάκιο προσευχής για την ουκρανική γη και λαό και για ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Το 1988, το μουσείο δώρισε 15 κτίρια στους μοναχούς, τα οποία ήταν σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Μέσα στα 35 χρόνια από την αποκατάσταση της μοναστικής ζωής, τα αδέρφια του μοναστηριού όχι μόνο ανοικοδόμησαν και αποκατέστησαν τα πάντα γύρω, αλλά έχουν πολλαπλασιάσει και ομορφύνει την κληρονομιά της Θεοτόκου στο Κίεβο. Κάθε λεπτό υπάρχει ένα λυχνάρι προσευχής για όλους και για όλα – όλος ο λαός της Ουκρανίας ζει σε αυτούς τους πράους στεναγμούς προς τον Θεό», υπενθύμισαν στην έκκληση.

Οι Συνοδικοί σημείωσαν τη λαϊκή υποστήριξη, η οποία εκφράστηκε ιδιαίτερα τη 2η εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Εβδομάδα της Σύναξης των οσίων Πάντων Πατέρων των Σπηλαίων του Κιέβου, «όταν χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν να ομολογήσουν την πίστη τους σε ό,τι είναι αιώνιο και μη φθαρτό, ό,τι είναι ζωντανό, και όχι νεκρό, σε ό,τι είναι πραγματικό και ειλικρινές, και όχι απατηλό.

«Μετά τη Θεία Λειτουργία, άνθρωποι διαφορετικών απόψεων και πολιτικών πεποιθήσεων περπάτησαν μαζί σε λιτανεία, ενωμένοι από την αγάπη για τους οσίους Πατέρες των Σπηλαίων. Όλοι βγήκαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους αδελφούς και την πολιτική τους βούληση».

Η Ιερά Σύνοδος της UOC είπε επίσης ότι «τώρα πολλοί στρέφονται στην ιεραρχία της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με αίτημα να ευλογήσει το πνευματικό έργο για να προστατεύσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας και να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου και να την περιποιούμαστε».

Οι ιεράρχες της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ευχαρίστησαν τους πιστούς για την «ακλόνητη πίστη στον Θεό και την αγάπη τους για την Αγία Εκκλησία» και εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι «κανένας λόγος δεν μπορεί να σπάσει τη σταθερή θέλησή μας να υπερασπιστούμε την αγία Ορθοδοξία».

«Πρέπει να κρατηθούμε με θάρρος στην Αλήθεια. Ο άγιος Μάρκος Εφέσιος, μεγάλος υπέρμαχος της αγίας Ορθοδοξίας, διδάσκει: “Ποτέ, άνθρωπε, ό,τι αφορά την Εκκλησία δεν διορθώνεται με συμβιβασμούς: δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα”».

Η Ιερά Σύνοδος της UOC προέτρεψε τους πιστούς να «είναι ισχυροί στην πίστη, να εντείνουν τις προσευχές τους και με κάθε νόμιμο μέσο να προστατεύσουν το πιο πολύτιμο ιερό μας – την Αγία Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου».

«Είθε ο Κύριος, μέσω των προσευχών των οσίων Πατέρων των Σπηλαίων του Κιέβου, να μας βοηθήσει όλους στην ευγενή υπόθεση της ακλόνητης στάσης στον βράχο της πίστης, γεμίζοντάς την με καρπούς δικαιοσύνης προς δόξα και έπαινο του Θεού (βλ. Φιλ. 1:11). Επικαλούμεθα σε όλους την ευλογία του Θεού!», – αναφέρεται στο τέλος της έκκλησης.

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι η Ιερά Σύνοδος της UOC απηύθυνε δήλωση στον Βλαντίμιρ Ζελένσκι.

spzh.news

β) Ἐπιστολές τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου σέ θρησκευτικούς Ἡγέτες http://aktines.blogspot.com/2023/03/blog-post_34.html

Επιστολές Πατριάρχη Μόσχας σε Θρησκευτικούς Ηγέτες και Διεθνείς Οργανισμούς για την Λαύρα του Κιέβου

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απηύθυνε στις 11 Μαρτίου 2023 επιστολές στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και σε θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, όπου μοιράστηκε τη βαθιά του ανησυχία εξαιτίας της απότομης αύξησης της κρατικής πίεσης στους ορθοδόξους χριστιανούς της Ουκρανίας.

Όπως είναι γνωστό, στις 10 Μαρτίου 2023 η διεύθυνση του Εθνικού Φυλασσόμενου Πάρκου «Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου» του υπουργείου Πολιτισμού και Ενημερωτικής Πολιτικής της Ουκρανίας ανακοίνωσε στην κοινότητα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας την καταγγελία του συμφωνητικού χρήσεως των ναών και κτηρίων της μονής και την απαίτηση να εκκενώσουν τον χώρο της μονής εντός προθεσμίας έως την 29η Μαρτίου 2023.

Ο Αγιώτατος υπενθύμισε ότι της εν λόγω αποφάσεως προηγήθηκε ολόκληρη σειρά μέτρων άσκησης πίεσης στη μοναστική κοινότητα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Υπέδειξε ειδικότερα τις ταπεινωτικές έρευνες των κτηρίων της μονής και των χώρων διαμονής των οικιστών, που οργανώθηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2022 και την καταγγελία του συμφωνητικού με τη μονή για τη χρήση των δύο μεγαλύτερων ιερών ναών της στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Πίεση αποτελεί και η πολύμηνη δυσφημιστική εκστρατεία με τη συμμετοχή των κρατικών ΜΜΕ και τηλεοπτικών δικτύων, καθώς και εξτρεμιστών πολιτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι στρέφονταν κατά της μονής με εκκλήσεις να αφαιρεθεί από τη χρήση της κοινότητας, ακόμη και να καταληφθεί βιαίως.

«Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι η πρώτη μονή του κράτους των Ρως του Κιέβου, υφιστάμενη από τον 11ο αι., γεννήτωρ της κοινής πνευματικής και μοναχικής παραδόσεως του ουκρανικού, του ρωσικού και του λευκορωσικού λαού. Είναι λίκνο του πολιτισμού μας και της εθνικής κουλτούρας καθενός», υπενθύμισε ο Πατριάρχης Κύριλλος και συνέχισε: «Εδώ συντάχθηκε το πρώτο ιστορικό μνημείο της Παλαιάς Γης των Ρως “Χρονικό των περασμένων χρόνων”, εδώ βρίσκεται η αφετηρία της γραμματείας και λογοτεχνίας των λαών μας . Κατά τη διάρκεια της χιλιετούς ιστορίας της, η μονή έχει κατ’ επανάληψιν υποστεί επιδρομές, κατακτήσεις από ξένους, διομολογιακές συγκρούσεις και ανοικτές διώξεις σε βάρος των χριστιανών. Αλλά μόνον κατά τα χρόνια κυριαρχίας της επιθετικής αθεΐας τον 20ό αι. οι μονάζοντες της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου εκδιώκονταν από τη μονή».

Ωστόσο, επεσήμανε ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος, «οι νέες γενιές μοναχών αναστήλωσαν εκ νέου από τις στάχτες και τα ερείπια το ιερό καθίδρυμα και κατέβαλαν κολοσσιαίες προσπάθειες και πόρους, με ελάχιστη συνδρομή του κράτους, ενίοτε και με έλλειψη αυτής, για να αποκαταστήσουν τη μονή, να αναστηλώσουν τους υφαρπαχθέντες σήμερα ναούς της Κοιμήσεως και της Τραπέζης, αλλά κυρίως για να αναβιώσουν στη μονή τις παλαιότερες πνευματικές παραδόσεις και του ολοκληρωμένου μοναχικού βίου.

Αφού διαπίστωσε ότι σήμερα η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι ένα ιερό σέβασμα με πανορθόδοξη εμβέλεια με χιλιάδες προσκυνητές να προσέρχονται στους ναούς της, ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τόνισε: «Η Λαύρα παραμένει μια εκ των μεγαλύτερων ορθοδόξων ιερών μονών παγκοσμίως με περισσότερους από διακόσιους μοναχούς και δοκίμους. Στον χώρο της στεγάζεται η έδρα της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, διαμένουν εκατοντάδες υποψήφιοι κληρικοί, δηλαδή οι φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας και της Ιερατικής Σχολής Κιέβου».

Ο Πατριάρχης Κύριλλος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στο ότι τo δημοσιευθέν στα ουκρανικά ΜΜΕ τελεσίγραφο των κρατικών Αρχών προς τη μονή των Σπηλαίων του Κιέβου «προκαλεί εντύπωση για την έλλειψη σε αυτό ισχυρών νομικών επιχειρημάτων». Μάλιστα, «το έργο κάποιας επιτροπής αναζήτησης παραβιάσεων στην οικονομική δραστηριότητα τής μονής είχε αδιαφανή χαρακτήρα και ο κατασταλτικός σκοπός αυτής, δηλαδή η πλήρης εκδίωξη των μοναζόντων από τη Λαύρα, δεν κρυβόταν από τους κρατικούς αξιωματούχους και τους εκπροσώπους άλλων θρησκευτικών οργανώσεων της Ουκρανίας».

«Προκαλεί λύπη το γεγονός ότι παρόλο, που η πολιτειακή ηγεσία της Ουκρανίας διακηρύσσει την προσήλωσή της στις δημοκρατικές αρχές, την ευρωπαϊκή πορεία ανάπτυξης, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου, αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες καταπατώνται σήμερα με τον πλέον κραυγαλέο τρόπο, κατά παράβαση των θεμελιωδών διεθνών συμφωνιών και κανόνων», υπογράμμισε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος.

Ο κ. Κύριλλος απευθύνθηκε στους θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους των διεθνών οργανώσεων με την έκκληση «να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί το καταναγκαστικό κλείσιμο της μονής, το οποίο θα οδηγήσει στην παραβίαση των δικαιωμάτων εκατομμυρίων Ουκρανών χριστιανών ως προς την ελευθερία του θρησκεύεσθαι, τα οποία είναι εγγυημένα από το Σύνταγμα της Ουκρανίας, καθώς και συμφωνίες, όπως ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διακήρυξη για την Εξάλειψη κάθε μορφής Μισαλλοδοξίας και Διάκρισης με βάση τη Θρησκεία ή τις Πεποιθήσεις και πολλά άλλα έγγραφα διεθνούς κύρους».

Οι επιστολές ειδικότερα απεστάλησαν στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, στον Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο, τον Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας Θεόδωρο Β΄, τον επικεφαλής της Αγγλικανικής Κοινότητας Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας Τζάστιν Ουέλμπι, τον Γενικό Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Δρ. Τζέρι Πιλέι, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, την Γενική Γραμματέα του ΟΑΣΕ Χέλγκα Μαρία Σμιντ, την Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Μαρία Πεϊτσίνοβιτς-Μπούριτς, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τιουρκ, τον Διευθυντή του Γραφείου του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ματέο Μεκάτσι.

Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας

γ) Οὐκρανία – οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί http://aktines.blogspot.com/2023/03/blog-post_91.html

Ουκρανία - Οι πιστοί του χωριού Γιουρκοβτσί: Μείναμε χωρίς εκκλησία, αλλά μείναμε πιστοί στον Θεό

Της Ελένα Γιούφερεβα

Στo Γραφείο της Επαρχίας εκφράζουν την πεποίθηση ότι χάρη σε τέτοιους πιστούς, όπως αυτοί στο χωριό Γιουρκοβτσί, η Ουκρανία έχει ακόμα ελπίδα για το μέλλον.

Οι πιστοί του χωριού Γιουρκοβτσί της Περιφέρειας Τσερνοβτσί ετοίμασαν βιντεομήνυμα, στο οποίο δήλωσαν ότι έμειναν χωρίς εκκλησία, αλλά έμειναν πιστοί στον Θεό.

Το συγκεκριμένο βιντεομήνυμα το δημοσίευσαν στο λογαριασμό της επαρχίας Τσερνοβτσί στο telegram.

«Σήμερα έχουμε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, και χτες μας άρπαξαν το ναό. Πάρα πολλοί πιστοί μας υπέφεραν από αυτούς που είχαν έρθει με λοστούς και γωνιακούς τροχούς και που είναι κυριευμένοι από κακά πνεύματα. Μας έδιωξαν από το ναό μας, ξυλοκόπησαν τους πιστούς μας, υποτίμησαν τα παιδιά μας. Όμως, δεν μπορούν να καταστρέψουν την πίστη μας. Μείναμε πιστοί στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και στον Μακαριώτατο Ονούφριο. Σήμερα τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία, εδώ, όπου για πάνω από εκατό χρόνια στεκόταν ο ναός του Θεού. Βλέπετε πόσοι άνθρωποι έμειναν πιστοί στην ΟΟΕ. Χριστός Ανέστη!» – ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πιστοί του χωριού Γιουρκοβτσί.

«Είμαστε σίγουροι ότι με τέτοιους ανθρώπους υπάρχει μέλλον στην Ουκρανία! Μπορεί αυτό να μην συμβεί όσο εμείς ζούμε, αλλά στη διάρκεια της ζωής των παιδιών μας θα ξεπεραστεί το σχίσμα. Και αυτή η δύσοσμη βλασφημία της ΟΕΟ, που αιχμαλώτισε τις ψυχές των ανθρώπων, θα πλυθεί με τη μετάνοια και το φως της Ανάστασης του Χριστού θα θεραπεύσει τις κυριευμένες από κακία ψυχές», – τόνισαν στην επαρχία Τσερνοβτσί.

Να θυμίσουμε ότι στις 18 Μαρτίου του 2023, επιδρομείς της ΟΕΟ έκαναν βίαια κατάληψη του Ιερού Ναού του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου του Μυροβλύτη στο χωριό Γιουρκοβτσί της Περιφέρειας Τσερνοβτσί, ξυλοκοπώντας μέχρι αίματος πιστούς της ΟΟΕ. Μάλιστα, οι επιδρομείς της ΟΕΟ έκοψαν το δάκτυλο ενός πιστού με λοστό.

Στις 22 Οκτωβρίου του 2022, στο χωριό Γιουρκοβτσί της Περιφέρειας Τσερνοβτσί, σε συνέλευση της τοπικής κοινότητας διεξήχθη παράνομη ψηφοφορία υπέρ της αλλαγής της δικαιοδοσίας του Ιερού Ναού του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου του Μυροβλύτη και υπέρ της ένταξής του στην ΟΕΟ. Οι ενορίτες του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου σε συνέλευση της θρησκευτικής κοινότητας επιβεβαίωσαν την πιστότητά τους στην ΟΟΕ.

Μετάφραση για την πύλη gr.pravoslavie.ru: Αναστασία Νταβίντοβα ΕΟΔ - Ενωση Ορθοδοξων Δημοσιογραφων 20/3/2023

Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων

5 σχόλια:

Γκουρβελος Παναγιωτης είπε...

Διαμαρτύρομαι για την εκδίωξη των μοναχών της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

Ανώνυμος είπε...

Πραγματι ειναι μεγαλη αδικια και ασεβεια ο διωγμος της Κανονικης Ορθοδοξης Εκκλησιας της Ουκρανιας απο τους σχισματικους καταληψιας.Οι εν λογω σχισματικοι και αφωρισμενοι κληρικοι με σκληρο και απαραδεκτο τροπο καταλαμβανουν τους Ιερους Ναους της Κανονικης Εκκλησιας και κακοποιουν Κληρικους και λαϊκους Χριστιανους δημιουργωντας συγχυση και ταραχη στο πληρωμα της Κανονικης Εκκλησιας.Ειναι σκληρος και απαραδεκτος ο διωγμος της μαρτυρικης Εκκλησιας της Ουκρανιας.

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιωτστε Άγιε Κυθήρων. Σεραφείμ ήσουν είσαι κ θα είσαι μόνος μέσα στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μόνος μόνο μαζί με τον πιστό λαό. Ο Ιερωνυμος ο Βαρθολομαιος ο Θεόδωρος ο Γεώργιος δεν ενδιαφέρονται. Υπάρχει όμως Θεός ο Οστις βλέπει κ κρινει. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά κ τότε τις με λυτρώσει εκ της οργής του Κυρίου.

ΜΕΤΑΞΙΑ είπε...

Πραγματικά θλιβερή και επαίσχυντη κατάσταση. Εξαιρετικά θαρραλέα και συγκινητική η προσπάθεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων να αφυπνίσει για το διωγμό που υφίσταται η Κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία. Απευθύνεται ωστόσο εις "ώτα μη ακουόντων". Οι διοικούντες την Εκκλησία αποδεικνύονται για μια ακόμη φορά κατώτεροι των πειστάσεων.

Ανώνυμος είπε...

Οι δοκιμασιες υπήρξαν, υπάρχουν και πάντα θα έχουν ως αποτέλεσμα να δοξάζεται ο θεός! Όλα γίνονται για αυτό και μόνο το λόγο. Ο θεός θα νικήσει.
Μεθ ημών ο θεός!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com