30 Ιαν 2023

Φοβερόν: Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἀρνεῖται τὴν ἀπολυτότητα τῆς θείας Ἀποκαλύψεως!

 

Τό ἔχουμε γράψει καὶ ἀποδείξει ἐπανειλημμένα ὅτι ὁ νομιζόμενος «πρῶτος ἄνευ ἴσων» τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν πιστεύει στὴν ἀπολυτότητα τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως καὶ τὸ διακηρύττει! Δεῖτε τί εἶχε δηλώσει, μᾶλλον εἶχε βλασφημήσει, στὶς 27-9-1998:

«Τὸ κύριο πρόβλημα στὴν ἀλληλοκατανόηση, τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καὶ συνεργασία μεταξὺ τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν εἶναι ἡ ἀπολυτότης. Ἡ θέση δηλαδὴ τῆς κάθε θρησκείας ὅτι αὐτὴ καὶ μόνον κατέχει τὴν ἀπόλυτη περὶ Θεοῦ καὶ κόσμου ἀλήθεια. Ὡστόσο, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς μόνος εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἀπὸ τὴν ὁποία κάθε ἄνθρωπος γνωρίζει ὄψεις μόνον τῆς ἀληθείας, γι’ αὐτὸ ὁ καθένας ὀφείλει νὰ ὁμολογεῖ, ὅπως ὁ Σωκράτης, τὴν ἄγνοιά του καὶ νὰ εἶναι ἀνοικτὸς πρὸς τὶς ἀπόψεις τῶν ἄλλων. Ἑπομένως οἱ δυσκολίες στὴ διαθρησκειακὴ ἐπικοινωνία ἀνακύπτουν ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καθένας γνωρίζει μὲν διάφορες ὄψεις τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ αὐτὲς τὶς ἀπολυτοποιεῖ καὶ θέλει νὰ τὶς ἐπιβάλλει στὸν ἄλλο. Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες καθῆκον ἔχουν νὰ ἀπορρίπτουν τέτοιες ἀπολυτοποιήσεις. Ἀκριβῶς τὸ καθῆκον αὐτό, ποὺ ἐκφράζει τὸν σεβασμὸ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου πρὸς τὴν θρησκευτικὴ πίστη καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου, ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση τῆς θρησκευτικῆς συνυπάρξεως καὶ τῆς καλῆς συνεργασίας τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεὸς προίκισε τὸν ἄνθρωπο μὲ ἐλευθερία βουλήσεως καὶ δὲν εὐαρεστεῖται οὔτε μὲ τὴν βιαία καὶ ἀπατηλὴ ἐπιβολὴ τῆς πίστης σ’ αὐτὸν οὔτε μὲ τὴν κατάλυση τῆς ἐλευθερίας του. Ἑπομένως, ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν εἶναι ἡ μόνη θεάρεστη ὁδὸς μαρτυρίας καὶ μεταδόσεως τῆς ἀληθείας» (Πηγή: «Χριστιανικὴ ΣΠΙΘΑ» Ἀρ. φύλ. 777 Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2022)! Ποιὸς θὰ τὸν βάλει στὴ θέση του;

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Έχω την εντύπωση πως η απολυτοτητα,έχει σχέση με την ισχυρογνωμοσύνη.

Και δεν εννοούμε την ισχυρογνωμοσύνη επειδή υπάρχει το Γραφικό " όστις θέλει..."
Ακόμα ο απ.Παυλος μιλάει για ειλικρινή Πίστη,από την οποία προέρχεται η αλήθεια κ η αγάπη.Δεν υπάρχει κάτι που να υπάρξει αμφιβολία άλλωστε.Κρατα την πίστη και την αγαθή συνείδηση,αυτή που απέρριψαν μερικοί και ναυάγησαν στην πίστη λέγει στον Τιμόθεο ο Απ.Παυλος.Η Εκκλησία Θεού Ζώντος κρατεί την αλήθεια ως Στεραιο
θεμελιο...
Ο πλούτος μας είναι η συγγένεια με Τον Θεό!
Γιατί μας ομιλεί περί θεωσεως.Ειμαστε και εμείς υπεύθυνοι να μην μείνουμε ως άκαρπο δέντρο εάν δεν μετανοήσουμε,για να μην αποκοπούμε και ριχτουμε στην γεενα .

Και σε όλους μπαίνει το ερώτημα ποιο είναι το ανώτερο καλό,να νικήσεις την φύση σου από μόνος σου που θα ήταν αδύνατον η να μιλήσουμε περί μιας ηθικης βελτιωσης ενώ έχουμε Την Χάρη Του Αγ.Πνευματος που σώζει και αγιάζει;

Στην προσευχή Του Ιησού,δεν παρακαλεί περί του κόσμου,αλλά λέγει " για εκείνους που μου έδωσες να είναι ένα όπως εμείς" αλλά και γι'αυτους που θα πιστέψουν με το κήρυγμα στο λόγο Σου...και πιο κάτω θέλω να είναι μαζί μου για να βλέπουν την Δόξα Μου!!!
Ήρθαμε στον κόσμο για να ακολουθήσουμε Τον Χριστό επειδή η κοινωνία μαζί Του εξασφαλίζει την αιώνια Ζωή μαζί Του!
Για εμάς η αλήθεια δεν είναι φανατισμός!Η Αλήθεια είναι Ο Ι.Χριστος!

Ο πατήρ Κλεοπας Ήλιε μας διδάσκει πως η Πίστις εξαρτάται από την θέληση του ανθρώπου και είναι Δώρο Θεού!!!
Σε αντίθεση με την απιστία,που οφείλεται στην ασεβή μας καρδιά ,στην παρέκκλιση από την αλήθεια,στην τύφλωση μας από τον διάβολο ,ακόμα ωφειλεται στην ανθρώπινη δόξα,στην μη πίστη κατά την παράδοση της Εκκλησίας.
Και όμως,παρόλο που έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε,πιστεύουμε πως η Πίστις μας δεν γηρασκει και δεν αλλοιώνεται ,δεν πρέπει γιατί είναι ζωή εμπειρική και έχει όλη την αγιοΠατερικη και Αποστολική εμπειρία και βλέποντας όλη την Δύναμη Του Θεού και την Σοφία με τα τόσα θαύματα αλλά και που ο πιστός γίνεται κοινωνός της Θ.Φυσεως,κοινωνοντας με τις Θ.Ακτιστες ενέργειες!
Με άλλα λόγια

Ανήκουμε στον Χριστό!!!
Και γιατί λοιπόν να μην μιλάμε για την εγκυρότητα της Ορθοδόξου Πίστεως ,μέσα στην Μια,Αγία,Καθολική και Αποστολική Εκκλησία;!
Αυτή είναι η γνώμη μας!
Συγχωρήστε μας!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com