4 Ιουλ 2022

Μητρ. Τσερκασὶ Θεοδόσιος: Σχέδιον ἀπομονώσεως ὅσων ἀντιτίθενται εἰς τὴν «Ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν»!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Τσερκασὶ καὶ Κανὲβ Θεοδόσιος, τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, καλεσμένος σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή, ἀποκάλυψε πὼς «ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἔγινε βάσει μακρόπνοου σχεδίου.

 Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος ἐπέβαλε τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, γιατί θέλει νὰ ἀνακόψει ὅλους τοὺς ἀντίθετους μὲ τὴν ἑνότητα μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν. Πιὸ συγκεκριμένα ἀνέφερε ὅτι: “Ἂν μιλᾶμε γιὰ τὴν διολίσθηση πρὸς τὸ Βατικανὸ ἐκείνου τοῦ τμήματος τοῦ ἀκόμα Ὀρθόδοξου κόσμου, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔχει ἤδη πάρει τὸ δρόμο τοῦ σχίσματος, τότε ὁ λόγος εἶναι προφανὴς σὲ ὅλους. […] ὅλη αὐτὴ ἡ περιπέτεια μὲ τὴν λεγόμενη “Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας”, νὰ ξεκίνησε μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ ρίξουν, ὅπως φαίνεται, τὶς (ἠθικὲς) ἀρχὲς τῶν Κανονικῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες δὲν θὰ ἐπέτρεπαν στὸ Φανάρι νὰ πλησιάσει πιὸ γρήγορα τὸ Βατικανό. Δὲν θὰ ἐκπλαγῶ ἐὰν σὲ 10-15 χρόνια γίνουμε μάρτυρες τῆς κοινωνίας τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν δορυφόρων του μὲ τοὺς Καθολικούς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο πολλοὶ ὀρθόδοξοι ἀναλυτὲς ἤδη διακηρύσσουν ἀνοιχτὰ”» (Ἱστ. Ὀρθόδοξος Τύπος)! Αὐτὴ εἶναι δυστυχῶς ἡ τραγικὴ ἀλήθεια, ὅσες Ἐκκλησίες δὲν θὰ συγκατατεθοῦν γιὰ τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», θὰ ἀπομονωθοῦν καὶ θὰ κηρυχτοῦν «αἱρετικὲς» καὶ «σχισματικές», γιὰ νὰ κάνουν τὴν «ἕνωση» οἱ «κανονικές», μὲ πρωτοστατοῦσα αὐτὴ τοῦ «σβησμένου» Φαναρίου! Ὀψόμεθα τὸ 2025!

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com