12 Μαΐ 2022

Ἐμπρός εἰς τό μέγα πρόβλημα

 

Ἐμπρός εἰς τό μέγα πρόβλημα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ διετὴς πανδημία δημιούργησε πολλὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα καλοῦνται νὰ ἐπιλύσουν ὅσο τὸ δυνατὸ γρηγορότερα οἱ πολιτικοί, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἄνθρωποι νὰ δραστηριοποιηθοῦν κανονικὰ καὶ νὰ μποῦν στὸ γνωστό τους ρυθμό.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν καὶ στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία θεώρησε τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ὡς ἐπικίνδυνους χώρους, ἑστίες μολύνσεως, χωρὶς νὰ θελήσει νὰ κάνει τὴν ἁπλὴ διάκριση, ὅτι ἄλλο ναὸς καὶ ἄλλο κοσμικὲς αἴθουσες καὶ χῶροι ποικίλων δραστηριοτήτων. Ἀγνόησε ἐπίσης ὅτι στὸ ναὸ πηγαίνουμε νὰ προσευχηθοῦμε καὶ νὰ μετάσχουμε στὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις δὲν ἔχουν στενὴ ἐπικοινωνία οἱ ἄνθρωποι καὶ εὔκολα ἀποφεύγεται ὁ συνωστισμός. Ἡ κυβέρνηση προχώρησε καὶ σὲ ἀκραῖα μέτρα, ὅπως εἶναι οἱ κλειστοὶ ναοὶ καὶ ἡ πρωτοφανὴς καὶ ἀνυπόφορη ἀστυνόμευση τῶν ἀθῴων κληρικῶν. Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτὴ τακτικὴ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στοὺς ἀντιχριστιανικοὺς κύκλους νὰ μιλήσουν ἀπαξιωτικὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν ἄγνοιά τους, ἀλλὰ καὶ τὸ μῖσος σὲ κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο. Ὅλοι αὐτοὶ βέβαια δὲν εἶχαν καμία ἐπίσημη ἁρμοδιότητα. Εἴδαμε ἐπίσης «ἐπιστήμονες» νὰ ἀναλύουν παιδαριωδῶς τὰ ἐπιχειρήματά τους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ πείσουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναούς.

Τώρα ἡ κυβέρνηση μιλάει γιὰ ἄρση τῶν σκληρῶν μέτρων, ποὺ εἶχε ἐπιβάλει στὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀντιμεπώπιση τῆς πανδημίας καὶ αἰσιοδοξεῖ ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Θὰ γεμίσουν τὰ ἑστιατόρια καὶ τὰ κοσμικὰ κέντρα, τὰ θέατρα καὶ τὰ γήπεδα καὶ γενικὰ ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότητα θὰ ἐπανέλθει σὲ παλιότερα ἐπίπεδα. Θὰ λυθοῦν ὅλα τὰ προβλήματα!

Γιὰ τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ὅμως τὰ προβλήματα θὰ παραμείνουν. Οἱ ἄνθρωποι θὰ παραμένουν μακριὰ ἀπὸ τοὺς ναούς, γιατί εἶναι ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὰ ὅσα διέπραξε ἡ κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις ποὺ δημιουργήθηκαν. Αὐτὰ δὲν διαλύονται εὔκολα, οὔτε κάποιος νόμος μπορεῖ νὰ προτρέψει καὶ νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐκκλησιάζονται. Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἀποκλειστικὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κυβέρνηση δημιούργησε τὸ πρόβλημα καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ τὸ λύσει. Οἱ ἀρχιερεῖς ὅμως ποὺ πιστὰ ἐφάρμοσαν τὶς ἀποφάσεις τῆς δεξιᾶς κυβέρνησης, ματαίως θὰ κοπιάζουν, γιατί ὁ λαὸς δὲν ἔχει πιὰ καμιὰ ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια τους καὶ στὶς προτροπὲς νὰ ἐπιστρέψει στοὺς ναούς.

Ὅμως ὑπάρχουν οἱ κληρικοὶ ποὺ εἶχαν διακριτικὴ στάση καὶ δὲν ἔφθασαν στὶς ὑπερβολὲς νὰ ἐλέγχουν τοὺς πιστούς, νὰ τοὺς ἀπειλοῦν ἢ νὰ τοὺς καταγγέλλουν στὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα. Βέβαια, τὸ πρόβλημα τῶν ἐκκλησιαζομένων εἶναι δυσεπίλυτο, ἐνῷ γιὰ τὴν ἐπιπόλαια κυβέρνηση ἦταν πολὺ εὔκολο, ὅταν τὸ δημιούργησε, γιατί χρησιμοποίησε εἰσαγγελεῖς, ἀστυνομικὴ βία καὶ ἔδειξε ἄθλια συμπεριφορά, πέρα ἀπὸ κάθε νομιμότητα.

Ἡ Ἐκκλησία τώρα πρέπει νὰ πείσει μόνη της τοὺς πιστοὺς νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ κοινωνοῦν καὶ νὰ ἀσπάζονται τὶς ἱερὲς εἰκόνες, τὰ ἅγια λείψανα, τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ τὸ χέρι τοῦ ἱερέα ποὺ τοὺς εὐλογεῖ. Γιὰ ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπαρκεῖ μία ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου ἐντός τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἀπουσιάζουν ἐκεῖνοι ποὺ πρέπει νὰ πάρουν τὸ μήνυμα! Χρειάζεται ἱερατικὸ ἦθος, ταπείνωση, ἔμπρακτη ἀγάπη, ἀνιδιοτέλεια καὶ τόνωση πνευματική.

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Νικόλαος Κόλλιας είπε...

Προβλήματα δημιουργήθηκαν καὶ στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν κυβέρνηση και την ιεραρχία της Εκκλησίας ἡ ὁποία θεώρησε τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ὡς ἐπικίνδυνους χώρους, ἑστίες μολύνσεως.......

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com