7 Ιαν 2022

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.1.2022 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Προκριματική δικαίωσις τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου. Ἐκρίθη ἀπαράδεκτος ἡ ἀγωγὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας.

Κλιμακώνεται ὁ ὁρατὸς πόλεμος κατὰ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ τσιράκια τοῦ Ἀντιχρίστου. Γράφουν οἱ Νεκτάριος Δαπέργολας, Διδάκτωρ Ἱστορίας, Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, τ. Ἀναπλ. Καθηγητὴς Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ., Δημήτριος Δασκαλάκης, Δικηγόρος Ἀθηνῶν

  κ. Μόσιαλε, ὕβρισε ἕνα τυραννίσκον τῆς Γῆς. Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου, θεολόγος.

  Ὁ Ἰ. Μακρυγιάννης ἐλέγχει τὴν πολιτικὴν κατάπτωσιν. Ὑπό Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθ. τοῦ Παν/μίου τοῦ Scranton.

  Ἐξάρτησις Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος. Τοῦ κ. Χρήστου Νικολοπούλου, θεολόγου- βυζαντινολόγου.

  Τὰ περὶ «ἀποτμηθεισῶν Ἐκκλησιῶν», ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Βασίλειος . Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

  Ἡ Ὀρθοδοξία μεταξύ σφύρας καί ἄκμονος. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Βλάσφημοι ἤ ἀπάνθρωποι; Γράφει ὁ Λαμπαδάριος.

  Ἡ φωνή τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Γράφει ὁ π. Ἀρσένιος μοναχὸς, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγ. Ὄρος.

  Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον... ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

  Ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας νὰ κληθῆ ἀπὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον

  Σεβ. Κυθήρων διά δηλώσεις Μόσιαλου: «Προσέβαλε τὸ δόγμα».

  Ἀθεολόγητος ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς

  Πρωτεύουσα τῆς παρακμῆς καί τῆς σπατάλης

  Ψήφισμα Ἱεροῦ Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.

  Ὁ Κάρολος Παπούλιας (+26.12.2021) καὶ τὰ ἐθνικὰ ζητήματα.

  Ἡ τραγικὴ ἀλήθεια διὰ τὴν παπικὴν «Συνοδικότητα».

  Ρωσικὴ Ἐξαρχία καὶ εἰς Τουρκίαν;

  Νὰ προκριθῆ ὁ καλύτερος.

  Παπικὸς εὐλογεῖ Ὀρθοδόξους!.

  Τοιουτοτρόπως λαμβάνονται τὰ ὀφφίκια.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com