23 Σεπ 2021

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό από τους Μητροπολίτες της Θράκης

«Θέσατε στόπ στό μαῦρο χρῆμα τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου, κ. Πρωθυπουργέ!»

Ὀργίλη ἐπιστολή τεσσάρων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης στόν Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τοῦ σχεδίου γιά τήν ἐκλογή Μουφτήδων – Ἐσπευσμένως στόν Ἀρχιεπίσκοπο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη

ΩΣ ΒΟΜΒΑ «ἔσκασε» στό Μέγαρο Μαξίμου ἡ ἐπιστολή διαμαρτυρίας πού ἔστειλαν στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οἱ τέσσερεις Μητροπολῖτες τῆς Ξάνθης Παντελεήμων, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος καί Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, γιά τίς δραστηριότητες τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς πού συνεστήθη γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς.

Ἡ ἐπιστολή, ἡ ὁποία ἐκοινοποιήθη καί στόν Πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Κωνσταντῖνο Τασούλα, στρέφεται οὐσιαστικῶς κατά τῆς Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ντόρας Μπακογιάννη στήν ὁποία ἀποδίδει τήν πρόθεση νά εἰσηγηθεῖ στήν πολιτεία τήν ἐκλογή τῶν μουφτήδων μέσω εἰδικοῦ ἐκλεκτορικοῦ σώματος, ἐνῶ θέτει θέμα γιά τήν διακίνηση μαύρου πολιτικοῦ χρήματος ἀπό τό Τουρκικό προξενεῖο στήν Κομοτηνή. «Ἔ, δέν θά νομοθετήσουμε τούς Χομεϊνί στήν Θράκη!» εἶπε στήν «Ἑστία» Μητροπολίτης τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπιβεβαίωσε τήν ἀποστολή τῆς τετρασέλιδης ἐπιστολῆς στόν Πρωθυπουργό, ἡ ὕπαρξις καί τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας παρέμεναν ἕως χθές τό ἀπόγευμα ἀπόρρητες. Καί συνέχισε «Ὁ Μουφτῆς στήν Ἑλλάδα εἶναι καί δικαστής. Δέν μπορεῖ νά ἐκλέγεται», ἐνῶ προσέθεσε ὅτι «ἡ Θράκη οὔτε ἦταν οὔτε μπορεῖ νά γίνει ποτέ χαλιφᾶτο!». Τό νόημα τῆς ἐπιστολῆς, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», εἶναι ὅπως μᾶς ἐξηγήθηκε τό ἑξῆς: «Τί πᾶτε νά κάνετε;».

Οἱ Μητροπολῖτες κατόπιν ὅλων αὐτῶν ζητοῦν ὅπως τό πόρισμα τῆς διακομματικῆς περιορισθῇ στήν εἰσήγηση λήψεως μέτρων γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς Θράκης καί ἐγκαταλειφθῇ ἡ ἀπόπειρα νομοθετήσεως γιά τά λεγόμενα θεσμικά ζητήματα. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», οἱ τέσσερεις Μητροπολῖτες ἐπληροφορήθησαν ἀπό μέλη τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς καί ἄλλα κέντρα ὅτι ἡ νομοθετική ρύθμισις πού ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησις προβλέπει τήν σύσταση ἑνός εὐρέως ἐκλεκτορικοῦ σώματος ἀπό μέλη τῆς μειονότητος, τά ὁποῖα θά ἐκλέγουν εἰς τό μέλλον τούς θρησκευτικούς λειτουργούς στήν Κομοτηνή, τήν Ξάνθη καί τόν Ἕβρο. Ἐξέλιξις, πού νοθεύει τήν ἀντιπροσωπευτική δημοκρατία καθώς ὑποβαθμίζει τούς μειονοτικούς Βουλευτές τῆς περιοχῆς. Σύμφωνα μέ ἄλλα μέλη τῆς διακομματικῆς ὅμως, τό ἐκλεκτορικό σῶμα ὡς ἰδέα ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καί ὁ διορισμός τοῦ Μουφτῆ θά γίνεται εἰς τό μέλλον ἀπό εἰδική συμβουλευτική ἐπιτροπή ἐξεχόντων μελῶν τῆς μειονότητος τῆς Θράκης, ἡ ὁποία θά διορίζεται ἀπό τήν Πολιτεία.

Συγκεκριμένα, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἡ ἐπιστολή ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:

1. Ἀνάγκη ἀναπτυξιακῶν πολιτικῶν γιά οἰκονομική εὐημερία ὅλων καί ὄχι θεσμικές ἐκτροπές, ὅπως αὐτές πού προτείνει ἡ Ντόρα Μπακογιάννη περί ἐκλογῶν μουφτῆ. Οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες δέν εἶναι οὔτε πρέπει νά γίνουν «ἰσόβιοι βουλευτές».

2. Νά σταματήσει ἡ διακίνησις μαύρου χρήματος ἀπό τό προξενεῖο πού ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο καί 3. Νά ἐπιδείξει τό κράτος τήν μέριμνά του καί γιά τούς χριστιανούς κατοίκους τῆς Θράκης, ὄχι μόνο γιά τούς μουσουλμάνους Θρακιῶτες.

 Ἡ πρωτοβουλία τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης νά ἀποστείλουν κείμενο διαμαρτυρίας στόν Πρωθυπουργό προεκάλεσε τήν ὀργή τῆς Προέδρου τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη Ντόρας Μπακογιάννη, ἡ ὁποία ἐζήτησε ἀκρόαση ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο προκειμένου νά τοῦ ἀπευθύνει «διάβημα διαμαρτυρίας» γιά τήν στάση τῶν Μητροπολιτῶν. Καί νά τόν διαβεβαιώσει ὅτι τά θρυλούμενα γιά τήν ἐκλογή Μουφτήδων ἀπό εἰδικό σῶμα δέν ἰσχύουν. Ὅπερ καί ἐγένετο. Διαβεβαίωσις, πού λέγεται ὅτι ἐδόθη μετά καί ἀπό ἐπιθυμία τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἔνοιωσε τήν ἰσχυρότατη δόνηση πού θά προκαλοῦσε στήν Κυβέρνηση τυχόν δημοσία ἀντιδικία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Πολιτεία γιά τό θέμα αὐτό. Ἡ συνέχεια εἰς τό πόρισμα τῆς διακομματικῆς.

Εφημερίς Εστία estianews.Σεπ 23, 2021

………………………….

Οργισμένοι Μητροπολίτες Θράκης κατά της εκλογής Μουφτήδων! «Ε, όχι και Χομεϊνί στην Θράκη!»

«Η Θράκη ούτε ήταν ούτε μπορεί να γίνει  ποτέ χαλιφάτο!»  - Ενοχλημένη η Ντόρα Μπακογιάννη

Ως βόμβα «έσκασε» στο Μέγαρο Μαξίμου η επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι τέσσερις Μητροπολίτες, Ξάνθης Παντελεήμων, Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Διδυμοτείχου Δαμασκηνός για τις δραστηριότητες της Διακομματικής Επιτροπής που συνεστήθη για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Κωνσταντίνο Τασούλα στρέφεται ουσιαστικώς κατά της Προέδρου της Επιτροπής Ντόρας Μπακογιάννη στην οποία αποδίδει την πρόθεση να εισηγηθεί στην πολιτεία την εκλογή των μουφτήδων μέσω ειδικού εκλεκτορικού σώματος.

«Ε, δε θα νομοθετήσουμε τους Χομεϊνί στην Θράκη!» είπε στην «Εστία» Μητροπολίτης της περιοχής ο οποίος μας επιβεβαίωσε την αποστολή της τετρασέλιδης επιστολής στον πρωθυπουργό, η ύπαρξη και το περιεχόμενο της οποίας παρέμεναν έως χθες το απόγευμα απόρρητες.

Και συνέχισε: «Ο Μουφτής στην Ελλάδα είναι και δικαστής. Δεν μπορεί να εκλέγεται» ενώ προσέθεσε ότι «η Θράκη ούτε ήταν ούτε μπορεί να γίνει ποτέ χαλιφάτο!».

Το νόημα της επιστολής, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό είναι όπως μας εξηγήθηκε, το εξής: «Τι πάτε να κάνετε;».

Οι Μητροπολίτες κατόπιν όλων αυτών ζητούν όπως το πόρισμα της διακομματικής να περιοριστεί στην εισήγηση λήψεως μέτρων για την ανάπτυξη της Θράκης και να εγκαταλειφθεί η απόπειρα νομοθέτησης για τα λεγόμενα θεσμικά ζητήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εστίας», οι τέσσερις Μητροπολίτες πληροφορήθηκαν από μέλη της διακομματικής επιτροπής και άλλα κέντρα ότι η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση προβλέπει την σύσταση ενός ευρέως εκλεκτορικού σώματος από μέλη της μειονότητας, τα οποία θα εκλέγουν στον μέλλον τους θρησκευτικούς λειτουργούς στην Κομοτηνή, την Ξάνθη και τον Έβρο.

Εξέλιξη που νοθεύει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία καθώς υποβαθμίζει τους μειονοτικούς Βουλευτές της περιοχής.

Σύμφωνα με άλλα μέλη της διακομματικής όμως, το εκλεκτορικό σώμα ως ιδέα έχει εγκαταλειφθεί και ο διορισμός του Μουφτή θα γίνεται στο μέλλον από ειδική συμβουλευτική επιτροπή εξεχόντων μελών της μειονότητας της Θράκης, η οποία θα διορίζεται από την Πολιτεία.

Η πρωτοβουλία των τεσσάρων Μητροπολιτών της Θράκης να αποστείλουν κείμενο διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό προκάλεσε την οργή της Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ζήτησε ακρόαση από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο προκειμένου να του απευθύνει «διάβημα διαμαρτυρίας» για την στάση των Μητροπολιτών. Και για να τον διαβεβαιώσει ότι τα θρυλούμενα για την εκλογή Μουφτήδων από ειδικό σώμα δεν ισχύουν. Όπερ και εγένετο.

Διαβεβαίωση που λέγεται ότι δόθηκε μετά και από επιθυμία του ιδίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ένιωσε την ισχυρότατη δόνηση που θα προκαλούσε στην κυβέρνηση τυχόν δημόσια αντιδικία της Εκκλησίας με την Πολιτεία για το θέμα αυτό. Η συνέχεια στο πόρισμα της διακομματικής.

newsbreak.gr,22-09-2021

1 σχόλιο:

Βασιλική Οικονόμου είπε...

Πώς αλλάζουν οι καιροί...

Κάποτε ακούσαμε Μητροπολίτη εκ των τεσσάρων να λέγει στην εορταστική Ακολουθία των Ελευθερίων της πόλης, απευνόμενος στον αντικανονικώς παρευρισκόμενο εντός του Ναού Μουφτή, "...τις ίδιες αρχές υπηρετούμε..."
Τώρα ξαφνικά οι Μουφτήδες έγιναν "Χομεϊνί".
Τώρα ξαφνικά οι Μητροπολίτες αυτοί άρχισαν να νοιάζονται για το ποίμνιό τους, ενώ μόλις πριν δύο χρόνια ακούσαμε ένα εκ των τεσσάρων να λέει στο ταλαίπωρο αυτό ποίμνιο σχετικά με τους μωαμεθανούς λαθρομετανάστες : "Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (...) Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας"...

Ω της υποκρισίας...!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com