28 Απρ 2021

Η ΔΙΣ σε παλαιότερες Εγκυκλίους : «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

 

Ερευνώντας κανείς τις Εγκυκλίους της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εξευρίσκει δύο, οι οποίες ορίζουν σαφώς ότι «Η τέλεσις της Αναστάσεως δέον το μεσονύκτιον και ουχί τας πρωινάς ώρα της Κυριακής του Πάσχα, συμφώνως προς τους Κανόνας Α΄ Διονυσίου Αλεξανδρείας και ΠΘ΄ Πενθέκτης»! Πρόκειται για τις εγκυγκλίους 798/554/537/1-3-1955 και 1826/2240/1112/1-4-1971.

Προσέτι υπάρχει η πλέον πρόσφατη Εγκύκλιος 2786/31-3-2004, η οποία έχει τίτλον: «Ο καιρός της Θείας Λειτουργίας και η δυνατότητα τελέσεώς της το Εσπέρας», όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

«…ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων ἐτελεῖτο μετά τό μεσονύκτιον καί «πρό τῆς ἡμέρας, διά μυστηριώδη αἰτίαν· ὅτι γνώμη τῶν Θείων Πατέρων (εὐλαβής παράδοσις, τήν ὁποίαν διασῴζει ὁ Θεόφιλος Καμπανίας) εἶναι μετά τό μεσονύκτιον νά ἔγινεν ἥ τε γέννησις καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ»…

Εἰς κείμενον, τό ὁποῖον φέρεται ὡς ἔργον τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου τοῦ Γ´, δίδεται μία σοφή ἀπάντησις, ἡ ὁποία καί τήν παράδοσιν σέβεται, καί «τήν χρείαν τοῦ λαοῦ» δέν ἀγνοεῖ· «Ὁ καιρός τῆς ἱερᾶς λειτουργίας – λέγει τό κείμενον – εἶναι κατά τήν παλαιάν συνήθειαν ἡ τρίτη ὥρα τῆς ἡμέρας, ὅμως δύναται καί ταχύτερον καί ὑστερώτερον καί νά ἀρχίσῃ καί νά τελειώσῃ, ἐάν εἶναι ἀνάγκη · πρίν δέ τοῦ μεσονυκτίου καί μετά μεσημβρίαν οὐχί · ἐκτός τῶν διωρισμένων ἡμερῶν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἡ λειτουργία γίνεται ὁμοῦ μέ τόν ἑσπερινόν»…

Εἰς τό ἴδιον πλαίσιον ἐντάσσονται καί αἱ πρόσφατοι πρωτοβουλίαι, πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, αἱ ὁποῖαι μεταθέτουν εἰς ὡρισμένας χαρμοσύνους ἡμέρας τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τό ἀπόγευμα ἤ καί τό βράδυ πρό τοῦ μεσονυκτίου. Ὅλαι αὗται εἶναι «ἀντιπαραδοσιακαί καί ἀπαράδεκτοι». (Για την αντιγραφή: «Ορθόδοξος Τύπος»)»

Εφόσον οι ίδιοι οι Ιεράρχες δεν σέβονται αυτά που επανειλημμένως έχουν θεσμοθετήσει, πως απαιτούν τώρα τον σεβασμό στις «αντιπαραδοσιακές» αποφάσεις τους;

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως «απαράδεκτη» την μετάθεση της Θ. Λειτουργίας πριν το μεσονύκτιο και τώρα κατηγορούν τον «Ο.Τ.» ότι αντιδρά;

Ο πιστός λαός σε ποιον πρέπει να κάνει υπακοή; Στον ΠΘ΄ Κανόνα της Πενθέκτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου και στις Εγκυκλίους της ΔΙΣ ή στην «νεόκοπη» απόφαση Πρωθυπουργού-Αρχιεπισκόπου;

Αυτοαναιρείστε, Σεβασμιώτατοι, αντί να επαναφέρετε την κανονική τάξη υπερασπίζεστε το λάθος, για να δικαιώσετε τις αποφάσεις σας.

Ορθόδοξος Τύπος

13 σχόλια:

Ορφέας είπε...

Ειρηνεύετε αδελφοί
Αφήστε την Πενθέκτη, γιατί δεν συμφέρει:
*Θέλετε να καθαιρέσουμε τους Ιερείς που χειροτονήθηκαν πρίν τα 30 τους έτη;
*Θέλετε να αφορίσουμε Χριστιανούς που λείπουν τρείς συναπτές Κυριακές από την Εκκλησία;
*Το 1945 η τότε ΔΙΣ έβγαλε ανακοίνωση να μην τηρηθεί η νηστεία (ο λαός έτσι και αλλιώς πέθαινε από την πείνα). Να την καταδικάσουμε που παρέβει ΣΑΦΩΣ την Πενθέκτη;

Αγωνιστείτε να εφορμοστούν αυτά και αφήστε την φετινή και μόνον οικονομία που επ ουδενί δεν συνιστά μόνιμη αλλοίωση του δόγματος!
Ναι, δεν μπορεί ο κάθε παπάς να κάνει αγρυπνίες των 12κια5 γιατί έτσι θέλει, αλλά εδώ ΔΕΝ είναι ίδιες οι συνθήκες!
Επιτέλους, μίλησαν οι ορθοδοξότατοι Πειραιώς, Φούντας, Εδέσσης(!) κ.α. και έδωσαν το μήνυμα για όποιον το έλαβε : Στραβό εν μέρει αυτό που γίνεται αλλά υπακοή. Εσείς τί επιμένετε; Βασιλικότεροι του Βασιλέως; Ή δεν λάβατε το μήνυμα, ή...
Παρακαλώ να δημοσιευθεί
Χ.Π.

Ανώνυμος είπε...

Ὄχι, ἀδελφέ !Ἀλαθήτους Πάπες ex officio δέν ἔχουμε στήν Ὀρθοδοξία ... Ἔτσι ἔλεγαν καί γιά τήν ἔλευση τοῦ Πάπα πρίν 20 χρόνια: "Μία φορά θά ἔλθῃ καί θά φύγῃ, καί τί ἔγινε ;" Καί μετά ἔγινε "κορδόνι" ἡ φιλία μέ τούς Παπικούς· ὅπως ἐσύ ἐπικαλεῖσαι τώρα παλαιότερες "οἰκονομίες", ἔτσι θά γίνῃ καί μέ αὐτήν στό μέλλον, ὡς "προηγούμενο". Τό σκεπτικό καί τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν πού ἀνέφερες εἶναι ἀπαράδεκτο. Ἄλλο ὁ λειτουργικός χρόνος, ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς μιᾶς μέρας μέχρι τήν 9η Ὥρα τῆς ἑπομένης, καί ἄλλο τό νυχθήμερον, πού ἀκολουθεῖ ὄχι τόν ἑβραϊκῆς προελεύσεως λειτουργικό χρόνο, ἀλλά τόν ἑλληνορωμαϊκό ὑπολογισμό, ἀπό μεσάνυκτα σέ μεσάνυκτα. Οἱ τρεῖς "όρθοδοξότατοι" Μητροπολῖτες, ἄν ἐννοοῦν ὅσα λέγουν, τότε πρέπει μετά τόν Ἑσπερινό ἀνήμερα Τρίτης καί Πέμπτης νά τρῶνε ἀλάδωτα (ἐπειδή δῆθεν ἄρχισε ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή) καί μετά τόν Ἑσπερινό ἀνήμερα Τετάρτης καί Παρασκευῆς νά τρῶνε ... κρέας (!!!) διότι δῆθεν ἄρχισε ἡ ἐπιοῦσα ἡμέρα Πέμπτης ἤ Σαββάτου. Δέν μποροῦν νά τό ἔχουν "δίπορτο" !

Καί στό τέλος τῆς γραφῆς, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων θεολογικῶν προβλημάτων περί τῆς 21:00 ὠς δῆθεν ὥρας Ἀναστάσεως, προκύπτει ἀμείλικτο καί τό ἐρώτημα: τόσο ἀνίκανοι ἤ ἀδιάφοροι εἶναι οἱ ἐκκλησιαστικοί ταγοί νά πιέσουν τήν Κυβέρνηση γιά νά ἀλλάξει τά μέτρα περιορισμοῦ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ; ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ; Ἔπρεπε τό Ὀρθοδοξον Πάσχα νά προσαρμοσθῆ στίς 21:00 χωρίς καμμία ἀντίσταση, διαμαρτυρία, "κόκκινες γραμμές", καί σεβασμό στό ἐκκλησιαστικό φρόνημα; Κουρεῖο ἤ ἑστιατόριο εἶναι τό ἐκκλησιαστικό Πάσχα; (σύγγνωθι, Κύριε !) Ἀλλά, ἐάν κάποιος δήμαρχος ἀφαιροῦσε ἀπό Μητροπολῖτες τήν θέση parking μπροστά ἀπό κάποια Μητρόπολη, θά εἴχαμε περισσότερη ἀντίδραση, νά εἶσθε βέβαιος. Περί τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τῆς Θεοσώμου Ταφῆς καί Ἀναστάσεώς Του, πέραν βρέχει !

Τά ξηλώνουν ὅλα, μά ὅλα (οἰ "γνωστοί ἄγνωστοι"), καί ἐσεῖς "συνευδοκεῖτε τοῖς πράσσουσιν" ! Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας, ἰδίως στούς σκανδαλοποιούς πού ἔχουν ἐμπεπιστευμένες ψυχές ἄλλων ...

Μοναχός Σεραφείμ (Ζήσης)

Ανώνυμος είπε...

κατσε Ορφεα στην αμαρτια στην αιρεση . Η δε αιρεση του Οικουμενισμου βγαζει τα δοντια και τις μασκες απ εξω. Ανεξαρτητως αν φορουν μασκες εντος ναου. Τζαμπα μοχθησαν οι Πατερες τζαμπα γιναν οι 7 Οικουμενικες Συνοδοι για να κανουν οι κυριοι τα ευτραπελα. Σας ερωτω οταν οδηγητε δεν υπακαουετε τους νομους οδηγους κυκλοφοριας? Αν οχι Φατε το κεφαλι σας. Ετσι ειναι και στην Εκκλησια παραδειγμα ο Αδαμ και η Ευα εξαιτιας της ανυπακοης βγηκαν απ τον Παραδεισο.

Ανώνυμος είπε...

Αυτα που λες αγαπητέ δεν τα ξέρουν όσοι δεσποταδες αντιδρούν πχ Κυθήρων? Γιατί αυτός αντιδράει? Επίσης ο Μόρφου δεν τα ξέρει?Ποιος είναι ο Βασιλέας του οποίου δεν πρέπει να είναι βασιλικοτεροι ο κόσμος που αντιδρά? Οι Μορφου και Κυθήρων τίνος Βασιλέως είναι βασιλικότεροι?

Σάββας είπε...

Πολύ ορθά τα θέτει ο Ορφέας ! Δεν μπορούμε να γινόμαστε Βασιλικότεροι Βασιλέως (επισκόπων δλδ), όπως στην εποχή του Χριστού ο λαός άκουγε τους πνευματικούς ταγούς του και φώναζαν να τον σταυρώσουν, δεν έγιναν Βασιλικότεροι Βασιλέως, έκαναν υποκοή. Έτσι και εμείς, ας οχυρωθούμε πίσω από τους ιεράρχες που συμφώνησαν σ'αυτό το μέτρο χωρίς να αντιδρούμε !

Ορφέας είπε...

Ο αναμάρτητος -ενωπιον της πενθεκτης..- τον λίθο... Τίποτα άλλο. Ειρηνευετε. Καλή Ανάσταση αδελφοί!

Ανώνυμος είπε...

Τουλάχιστον χαίρομαι που ο κύριος Ορφέας πλέον αντιλαμβάνεται ότι αυτό που γίνεται είναι "στραβό εν μέρει", "δεν συνιστά μόνιμη αλλοίωση του δόγματος" (απλώς προσωρινή μόνο δηλαδή, να υποθέσω ότι εννοείται) και βέβαια μας λέει ότι γίνεται κατ' οικονομίαν, αντίθετα με τον Πειραιώς που φαίνεται στο κείμενό του να ισχυρίζεται περίπου ότι γίνεται και κατ' ακρίβειαν!

Το ερώτημα λοιπόν είναι πόση παραοικονομία θα ανεχθούμε ακόμα και τι θα κάνουμε όταν ξεχυλίσει το ποτήρι. Ή μήπως έχει ξεχυλίσει ήδη, μήπως και προ πολλού. Ας απαντήσει ο καθένας κατά συνείδησιν.

Ανώνυμος είπε...

Οι τέσσερις Πατριάρχες της Ανατολής απεφάνθησαν το 1848:"Επειτα παρ'ημιν ούτε Πατριάρχαι ούτε Σύνοδοι εδυνήθυνάν ποτε εισαγαγείν νέα, διότι ο υπερασπιστής της θρησκείας εστίν αυτο το σώμα της Εκκλησίας, ήτοι αυτός ο λαός, όστις εθέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές τω των Πατέρων αυτού"

Ανώνυμος είπε...

Και για τα περί υπακοής. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά αφορούν τους ιερείς, που έχουν προϊσταμένους επισκόπους. Οι ευσυνείδητοι ιερείς τραβάνε απίστευτο μαρτύριο συνειδήσεως επί του παρόντος. Εμείς οι λαϊκοί όμως είμαστε ελευθέρας βοσκής. Εμείς το μόνο που κάνουμε, είναι βλέπουμε σε ποιους ναούς έχουμε πρόσβαση, τι είδους πρόγραμμα έχει ο καθένας και αποφασίζουμε πού και αν θα πάμε. Όσο και να φωνάξουμε, ό,τι και να πούμε, ό,τι κι αν γράψουμε, από μας δεν εξαρτάται τι θα γίνει. Όσοι λοιπόν μας κοπανάτε υπακοή και υπακοή και υπακοή, αυτό που εννοείτε στην πραγματικότητα είναι "σκασμός". Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπακοή οφείλουμε στους εξομολόγους μας και δεν είναι κανενός σχολιαστή ιστολογίου αρμοδιότητα να απαιτήσει από εμάς υπακοή.

Ορφέας είπε...

Προς Ανώνυμος 10:26
Η πίκρα σας έχει κάνει να τα λέτε λάθος: Ελευθέρας βοσκής σαφώς δεν είμαστε και να κοιτάξετε να μάθετε λίγη εκκλησιολογία. Έθετο ο Χριστός εν τη εκκλησία πρώτον μεν αποστόλους, δεύτερον δε προφήτας κλπκλπ. Εσείς όταν μνημονεύεται ο επίσκοπος, αφού είστε ελευθέρας, να μνημονευετε στην θέση του τον εαυτό σας και τους φίλους σας... Τις συνόδους που επικαλειστε επίσκοποι τις συγκάλεσαν και τις υπέγραψαν και όχι πιστοί. Ο Μέγας Αθανάσιος στην πρώτη σύνοδο ήταν Διάκος: ο μεγαλύτερος θεολόγος της συνόδου, απλά δεν συμμετείχε καθόλου στις εργασίες της. Σαφώς και τα άνω δεν σημαίνουν "σκασμός" ούτε για εσάς αλλά ούτε και εμένα θέλω να ελπίζω.
Παρακαλώ να δημοσιευθεί, ευχαριστώ.

Μαρία είπε...

Εύγε

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που εννοώ, κύριε Ορφέα, είναι ότι επί του προκειμένου εγώ ως λαϊκός δεν έχω καμία εξουσία να υπακούσω ή να παρακούσω σ' αυτά που έβγαλε η σύνοδος. Δεν αποφασίζω εγώ την ώρα και την ημέρα που θα γίνει μια Θεία Λειτουργία. Το μόνο που αποφασίζω είναι, αν έχω π.χ. τον Άγιο Αντώνιο ένα χιλιόμετρο προς τα βόρεια που θα λειτουργήσει το Σάββατο το βράδυ, τον Άγιο Νικόλαο στα νότια που θα λειτουργήσει στη ζούλα μετά τα μεσάνυχτα και τη Ζωοδόχο Πηγή στα ανατολικά που θα λειτουργήσει το πρωί, σε ποια από τις τρεις θα πάω (αν είμαι σε μεγάλη πόλη και έχω την επιλογή, που δεν είμαι και δεν την έχω, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα).

Και περί υπακοής και οποιασδήποτε άλλης αρετής, θα συζητήσω με τον πνευματικό μου και όχι με τον κύριο Ορφέα που σχολιάζει στο διαδίκτυο. Έλεος κάπου δηλαδή, να καταλαβαίνει και ο καθένας μας τη θέση του.

Η υπακοή είναι ύψιστη ασκητική αρετή και όχι κομμουνιστικού τύπου κομματική πειθαρχία. Καιρός να καταλάβουμε τη διαφορά κάποια στιγμή, γιατί όσο δεν την καταλαβαίνουμε δικαιώνουμε τον Καρλ Μαρξ που μιλούσε για κάποια θρησκεία ως όπιο του λαού.

Ορφέας είπε...

Να πάτε όπου θέλετε οι δρόμοι ανοικτοί και τα σκυλιά δεμένα. Άνευ τυμπανοκρουσιων και μπομπωδων πρωτοσελιδων επικλησεων σε πενθεκτες και πατέρες. Θυμηθηκαμε την πενθεκτη εμείς που θυμόμαστε τί θα πει αλαδο τρεις μέρες τον χρόνο. Θυμηθηκαμε την πενθεκτη... και χειροτονουμε διακους στα 20. Κατεβάζουμε συνόδους σαν στραγάλια στο στόμα μας και ρωτάμε τον παπά πότε τελειώνει όχι πότε αρχίζει για έρθουμε. Αν νιώθετε σωστός χριστιανός εγώ δεν νιώθω να βρίζετε την σύνοδο. Αλλιώς σιωπηλά, πάτε στις 9 στις 1 ή στις 5. Επιλογές έχετε.Μέγιστη αρετή η ακρίβεια ανώτερη η ειρήνη του Σώματος του Χριστού.
Και όπου πάτε, προσέχετε παρακαλώ τα σημεία του ευαγγελίου για τους Φαρισαίου ς. Χρήσιμα και διαχρονικά. Χαίρετε.
Παρακαλώ να δημοσιευθεί ευχαριστώ και συγνώμη.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com