31 Ιουλ 2020

Κυθήρων Σεραφείμ: “Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος, εξ αιτίας του παρατεινομένου σοβαρωτάτου Ουκρανικού ζητήματος, δεν ευρίσκεται εν αγαθή κοινωνία και αγαστή συνεργασία.”


mitropolitis kythiron serafeim
Ποιμαντορική εγκύκλιος Δεκαπενταύγουστου 2020 Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ
«Αλλ’ όπως τότε, κατά την κατάθλιπτη και σκιερά ημέρα της αλώσεως της Βασιλίδος των Πόλεων (29 Μαΐου 1453) «εάλω η Πόλις» δια τας αμαρτίας Κλήρου και Λαού, κατά παρόμοιον τρόπον παρεχωρήθη και τώρα η δευτέρα άλωσις της Αγίας Σοφίας υπό των Αγαρηνών και η φρικτή βεβήλωσις αυτής, αφού ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος δια των αγίων Προκαθημένων των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, εξ αιτίας του παρατεινομένου σοβαρωτάτου Ουκρανικού ζητήματος, δεν ευρίσκεται εν αγαθή κοινωνία και αγαστή συνεργασία.»
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά˙
Ας είναι ευλογημένη και ειρηνική η αγία περίοδος του Δεκαπενταυγούστου, εις την οποία εισήλθαμε με την Χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τας Θεομητορικάς πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. 

Η αγία μορφή της Προστάτιδος της νήσου μας Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Ελέσης, η οποία με την ένθεο βιοτή και πολιτεία της, αλλά και το ένδοξο μαρτύριό της, προβάλλεται από την πρώτην ημέραν της συντόμου αγίας αυτής περιόδου, μας ενισχύει και ενδυναμώνει εις τον πνευματικόν αυτόν αγώνα της νηστείας και της προετοιμασίας δια την πανίερη Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας μας. Οι καθημερινές Θείες Λειτουργίες, η μεγάλη και μικρή Παράκλησις, που εναλλάσσονται, και οι λοιπές Ιερές Ακολουθίες, που γίνονται εις τα Μοναστήρια μας: της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, της Αγίας Μόνης και της Αγίας Ελέσης, ο Δεκαπεντισμός, όπως μας είναι γνωστός εις τα Κύθηρα, μέσα σε ένα κλίμα μετανοίας, προσευχής και νηστείας, συνιστούν την καλύτερη ψυχοσωματική προετοιμασία δια την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όλες αυτές οι ιερές Ακολουθίες μας φέρνουν πολύ κοντά εις το Πανάγιο πρόσωπο της Κυρίας μας Θεοτόκου και την αισθανόμεθα Μεγάλη μας Μητέρα, Σκέπη, Προστάτιδα και Βοηθό εις την ζωήν μας, αλλά και ακοίμητη πρέσβειρα και μεσίτρια προς τον Πανοικτίρμονα Κύριο και Θεό μας.
Ο αείμνηστος και πολυσέβαστος Αγιορείτης Γέροντας – Ηγούμενος π. Γεώργιος Γρηγοριάτης – Καψάνης, Κυθήριος την καταγωγήν, έλεγε βαθυσεβάστως δια την Πανάχραντη Μητέρα του Θεού : «…Την παρακαλούμε, ως Υπέρμαχος Στρατηγός του Γένους μας που είναι, να σκεπάζη και το Γένος μας, καίτοι εμείς λόγω των αμαρτιών που κάνουμε δεν είμεθα άξιοι να έχουμε την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας μας. Αλλά εκείνη, ως στοργική Μητέρα που είναι, να παραβλέπη την δική μας αδυναμία και να μακροθυμή και να γίνεται αυτό που λέμε στην δοξολογία˙·«παράτεινον (Κύριε) το έλεος σου τοις γινώσκουσί σε» (Ψαλμ. λε’ 11). Και να οδηγή όλους μας, και το Έθνος, να μη εκκλίνωμε από την αγία Πίστι του μονογενούς της Υιού, του Θεανθρώπου Χριστού, με την οποία το Γένος μας και έζησε και μεγαλούργησε και παρηγορήθηκε στις δύσκολες ώρες της εθνικής δοκιμασίας.
Αλλά η Κυρία Θεοτόκος πολύ ευαρεστείται, όταν βλέπη ότι εμείς αγαπούμε τον μονογενή της Υιόν. Και γι’ αυτό πολύ ευαρεστείται, όταν βλέπη ότι δεν έχουμε άλλο μεγαλύτερο πόθο στην ζωή μας, παρά το πως θα ενθρονίσουμε στην καρδιά μας τον Σωτήρα Χριστό. Και όπως Εκείνη πάντοτε εις τας αγίας εικόνας φαίνεται να βαστάζη τον Χριστόν με αγάπη πολλή, αλλά και σεβασμό, διότι τον βαστάζει όχι μόνον ως Υιόν της, αλλά και ως Θεόν της, έτσι και εμείς να είμεθα Χριστοφόροι, να βαστάζουμε στην καρδιά μας τον Χριστόν. Και αυτό θα δίνη πολλή χαρά στην Παναγία μας.
Εύχομαι λοιπόν σε όλους πλούσια την Χάρι του Θεού δια πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου. Η Παναγία να μας σκεπάζη πάντοτε στην ζωή μας, και εμείς να μη την πικραίνουμε με τις παρακοές που κάνουμε στον μονογενή της Υιό, αλλά κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού να την ευχαριστούμε και Εκείνη. Και να την έχουμε πάντοτε κοντά μας στην ζωή μας, προ πάντων όμως να την έχουμε κοντά μας στην ώρα του θανάτου μας, που είναι μία πολύ δύσκολη ώρα της ζωής μας.Η Παναγία βοήθειά μας».
Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Ας παρακαλέσωμε και εμείς την πανένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο δια την Ελληνορθόδοξη Πατρίδα μας και τον κόσμον όλον, που δοκιμάζονται πολύ κατ’ αυτούς τους χαλεπούς και δυσχειμέρους καιρούς, τους οποίους διανύουμε. Η απειλητική μάστιγα του κορωνοϊού. Οι διαρκείς προκλήσεις της γείτονος προς ανατολάς χώρας με τας παραλόγους και παρανόμους απαιτήσεις και διεκδικήσεις της, καθώς παραθεωρεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η όλως προκλητική, θρασύτατη και παράνομη μετατροπή της Μεγάλης Εκκλησίας του Γένους μας, της Αγίας Σοφίας Κων/πόλεως, του μεγαλειώδους, περιδόξου και περιτέχνου αυτού Ναϊκού κτίσματος με την κατάφορτη Εκκλησιαστική και Εθνική Ιστορία του, σε «μεγάλο τζαμί», γεγονός το οποίο συνεκλόνισε και συνετάραξε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, χωρίς όμως οι αρμόδιοι φορείς να εμποδίσουν δυναμικά την επί 15νθήμερο προετοιμασία αυτού του ανοσιουργήματος και της φοβερής αυτής βεβηλώσεως. Αλλ’ όπως τότε, κατά την κατάθλιπτη και σκιερά ημέρα της αλώσεως της Βασιλίδος των Πόλεων (29 Μαΐου 1453) «εάλω η Πόλις» δια τας αμαρτίας Κλήρου και Λαού, κατά παρόμοιον τρόπον παρεχωρήθη και τώρα η δευτέρα άλωσις της Αγίας Σοφίας υπό των Αγαρηνών και η φρικτή βεβήλωσις αυτής, αφού ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος δια των αγίων Προκαθημένων των κατά τόπους Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, εξ αιτίας του παρατεινομένου σοβαρωτάτου Ουκρανικού ζητήματος, δεν ευρίσκεται εν αγαθή κοινωνία και αγαστή συνεργασία.
Από καρδίας εύχομαι, άγιοι Πατέρες και Αδελφοί, να διέλθωμεν την αγίαν αυτήν περίοδον του Δεκαπενταυγούστου με κατάνυξιν, προσευχήν και μετάνοιαν. Οι άγιοι Πνευματικοί να περιοδεύσετε εις τας ενορίας της πνευματικής δικαιοδοσίας σας δια το ιερό Μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως, συνεννοούμενοι εγκαίρως με τους αγίους Εφημερίους δια να γνωστοποιήσουν εκ των προτέρων την άφιξίν σας εις τους χριστιανούς της Ενορίας των.
Η Χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού να προφυλάσση όλους ημάς από σωματικούς και πνευματικούς κινδύνους και να μας επιδαλεύη πλούσια τα θεία δωρήματα και το θείον έλεος.
Και επί τούτοις διατελώ,
Μετ’ ευχών και αγάπης
Ο Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com