31 Ιουλ 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.7.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ! ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ; Οὐχὶ ὁ τόπος, ἀλλὰ ἡ ὀρθοτόμησις τῆς ἀληθείας καὶ ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ μέγιστον! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ἡ Ἱ. Μονὴ Σινᾶ προσεύχεται διὰ τὴν Ἁγ. Σοφίαν.
Θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς διά τήν Ἁγίαν Σοφίαν. Τοῡ Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος.

«Κερὶ στὴν κρυφὴ Ἁγία Ρωμιοσύνη, τὴ μυστικὴ Ἁγία Σοφία».
Ἡ κατακτητικὴ θρασύτης, ἀντιμίσθιον τῶν εὐφημιῶν διὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Ἡ παγκοσμιοποίησις στρέφεται κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
Ἔχομεν σοβαρὰν διπλωματίαν; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.
Σεβ. Καναδᾶ, Σᾶς προδίδουν τὰ γεγονότα! Τῆς κας Εἰρήνης Πολυδούλη, Καναδάς.
Θὰ ἀντισταθῶμεν. Γράφει ὁ κ.Παῦλος Στραβομύτης, ΗΠΑ
Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Τατάρνης: «Ἡ Unesco δὲν ἔχει καμία δυνατότητα νὰ παρέμβει».
Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
Ἀπάντησις τῆς ΠΕΘ εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦ τμήματος «Θεολογίας καὶ ἰσλαμικῶν σπουδῶν».
ΗΠΑ – Τουρκία: Ἀπὸ τὸ 1975 "παίζουν" εἰς τὸ Αἰγαῖον, εἰς βάρος τῆς Κύπρου. Γράφει ὁ Μανώλης Β. Βολουδάκης.
Νέα ἀμφισβήτησις πεπραγμένων τῆς ΔΙΣ καὶ ἐπεισοδιακαὶ ἀποχωρήσεις!
Μὲ ἀφορμὴν τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Ἑλλάς, ΗΠΑ καὶ Αὐστραλία προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμόν!
Ἡ Ἁγία Σοφία ἀρχὴ διωγμῶν;
Ὁ Ἀμερικῆς ἐπεσκέπτετο τζαμιά;
Αἱ εὐεργεσίαι ποὺ μᾶς παρέχουν αἱ Παρακλήσεις εἰς τὴν Παναγίαν μας. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
Ψυχή, ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
«Μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα». Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. α΄ 10-17). Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Νὰ ἀγγίζουμε σωματικὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους Του! Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com