25 Ιουν 2020

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας είναι αδιαπραγμάτευτο – οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι' ἀλλαγήν τοῦ τρόπου μεταδόσεως τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων.

Logo
Ἀνακοινωθέν Αγίας και Ιεράς Συνόδου (25 Ιουνίου 2020 - για την ολοκλήρωση των τακτικών εργασιών της)
Μεταξύ 23-25 τ.μ. Ἰουνίου (2020) συνῆλθεν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος αὐτοῦ εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος μηνός. Τήν πρώτην ἡμέραν παρέστησαν καί συνειργάσθησαν μέ τούς συνοδικούς παρέδρους καί οἱ πλεῖστοι τῶν λοιπῶν ἐν Εὐρώπῃ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου.

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην ἀνεγνώσθησαν καί συνεζητήθησαν καί ὅσα ἐλήφθησαν μέχρι σήμερον Γράμματα τῶν Μακ. Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, ἀπαντητικά εἰς τό πρός αὐτούς Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τῆς 17ης Μαΐου τ.ἔ., διά τό θέμα τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, τό ἀνακῦψαν μετά τήν ἐμφάνισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, διεπιστώθη δέ μέ ἱκανοποίησιν ὅτι ἡ γνώμη αὐτῶν συμπίπτει πρός ἐκείνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὕτη συνίσταται εἰς τά ἑξῆς:
α) Τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον, διότι πιστεύομεν ὅτι δι΄ αὐτοῦ μεταδίδεται εἰς τούς πιστούς αὐτό τοῦτο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον» καί εἶναι ἀδύνατον διά τοῦ Μυστηρίου τούτου τῶν Μυστηρίων νά μεταδοθῇ εἰς τούς μεταλαμβάνοντας ὁποιαδήποτε νόσος. Δι' αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία παραμένει σταθερά καί ἀμετακίνητος εἰς τήν διδασκαλίαν αὐτῆς ὡς πρός τήν οὐσίαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
β) Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ' ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι' ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων.
Συγχρόνως, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, μεριμνῶσα διά τάς ἰδιαιτέρας ἀνάγκας τῶν τέκνων αὐτῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ, προτρέπει τούς ἐν αὐτῇ διακονοῦντας Ποιμενάρχας ὅπως, ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν εὐαισθησίᾳ, εὐθύνῃ καί συνέσει, οἰκονομοῦν προσωρινῶς τά ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα, πάντοτε ἐν συντονισμῷ μέ τό ἐν Φαναρίῳ Ἱερόν Κέντρον, διά τήν μείζονα πνευματικήν ὠφέλειαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ.
Ἐν Γενεύῃ, τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2020
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου .

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η γνωστή διγλωσσία του εσβησμένου Φαναρίου :

Από τη μία: "οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι' ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου" και αμέσως μετά αυτοδιαψεύδεται βρίσκοντας αυτήν την "ανάγκη", που ακούει στο όνομα "υποταγή στους (αντίχριστους) νόμους" διά "προσωρινής οικονομίας".

Υ.Γ. Αυτό το "(το Οικουμενικό Πατριαρχείο)διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων" πραγματικά με ξεπερνάει.

Σεβαστείτε τουλάχιστον τη γνήσια ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΗ σας πορεία και μη την προδίδετε έτσι εύκολα! Δεν σας τιμά!
Ι.Λ.

Ανώνυμος είπε...

Φαναριώτικη πονηρία! Δύο παράγραφοι οι οποίες τεχνηεντως διαχωρίζουν το ζήτημα της Θ. Κοινωνίας σε ζήτημα αμφισβητήσεώς του (αυτό καθ εαυτό) και μη μεταδόσεως από αυτό το ίδιο(!) ιών και νόσων, αφ ενός, και σε ζήτημα τρόπου μεταδόσεώς του, αφ ετέρου. Ασφαλώς δεν περίμενε κανείς πιστός το Πατριαρχείο για να του πει τι είναι αυτό που κοινωνεί! Προς τι λοιπόν αυτή η περιττή "πλειοδοσια"; Επιπλέον, δηλώνεται ότι οι απαντήσεις των επίσημων Εκκλησιών ευτυχώς ήταν σύμφωνες με...τη θέση του Πατριαρχείου!;!;!; Δηλαδή, η πιστότητα στην Παράδοση είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης; Και πότε το Πατριαρχείο εξέφρασε ευθαρσώς τη θέση του για τον τρόπο μετάδοσης εν μέσω "πανδημίας", αν μαλιστα συνυπολογισθεί ότι η.... Αμερική και ο Αμερικής με τη γνωστή αντορθόδοξη θέση ανήκει στο κλίμα του; Άλλωστε η δευτέρα παράγραφος και τα αναφερόμενα σ' αυτήν κ. εξ. νομιμοποιούν και τον Αμερικής που ωστόσο δεν συμφωνεί, υποτίθεται, με τη θέση του Φαναρίου! Ποιόν κοροϊδεύουν οι ταλαίπωροι; Μονίμως υποτιμούν τη νοημοσύνη του πιστού λαού.....Ο Θεός όμως ου μυκτηρίζεται!

Elenixristonski είπε...

Λυπάμαι Μακαριωτατε...ο θεός να σας φωτίσει

Ό ελάχιστος είπε...

Ό Χριστός πολύ σύντομα θά καθαρίσει από τήν ρίζα τήν Εκκλησία Του.!!
Ξεκινώντας από τόν κλήρο...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com