26 Φεβ 2020

10 οἱ Ἱεράρχαι τοῦ ψευδοπατριάρχου Φιλαρέτου


Ἱεράρχης τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου ἐπέστρεψε καὶ πάλιν εἰς τὸν κ. Φιλάρετον. Διατί νὰ φύγη οἰκιοθελῶς ἀπὸ τὴν «Ἐκκλησίαν», ἡ ὁποία ἔχει ὅλην τὴν κρατικὴν ὑποστήριξιν ἀλλὰ καὶ ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὸν καθηρημένον Φιλάρετον; Αὐτὴ ἡ κίνησις σημαίνει πολλά. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἱστοσελίδος spzh.news τῆς 6ης Φεβρουαρίου 2020:
«Ὁ «ἐπίσκοπος» Φιλάρετος Πάνκου ἐγκατέλειψε τὴν ΟCU τοῦ Ἐπιφανίου καὶ ἐπέστρεψε στὴν UOC-KP τοῦ Φιλαρέτου, γινόμενος δέκατος «ἱεράρχης» τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου…
«Ὁ ἐπίσκοπος Φιλάρετος, συν­ειδητοποιώντας τὸ λάθος τῆς ἀναχώρησής του ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κιέβου καὶ τῆς παραμονῆς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας τοῦ Ἐπιφανίου, ζήτησε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Φιλάρετο νὰ ἐπιστρέψει στὸ Πατριαρχεῖο Κιέβου μαζὶ μὲ τὴν Ἐπισκοπὴ Ἀνατολικῆς Μολδαβίας», – λέει τὸ μήνυμα τῆς UOC-KP…

Ὅπως ἀναφέρθηκε ἀπὸ τὴν ΕΟΔ, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Τόμου, οἱ ξένες ἐνορίες τῆς ΟCU ὑπόκεινται σὲ μεταφορὰ στὴν ὑποταγὴ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μισὸ χρόνο νωρίτερα οἱ κοινότητες τῆς ΟCU στὴ Γερμανία ἀρνήθηκαν νὰ μεταβοῦν στὴ δικαιοδοσία τοῦ Φαναρίου.
Ἐπίσης, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς UOC-KP, Φιλάρετος Ντενισένκο, θεωρεῖ μία ἀπὸ τὶς κύριες ἀποστολές του νὰ ἐπιστρέψει στὴ δικαιοδοσία τῆς UOC-KP τῶν ξένων ἐνοριῶν στὶς ΗΠΑ, τὸν Καναδά, τὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Εὐρώπη».
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διαρκῶς αὐξάνει ἡ Ἱεραρχία τοῦ Φιλαρέτου, ἡ Φαναριώτικη προπαγάνδα ἐπιχειρεῖ νὰ πείση τὴν κοινὴν γνώμην ὅτι ὁ κ. Ἐπιφάνιος στέκει κραταιός. Διεφήμισαν ἀρκούντως τὴν ἐπέτειον τῆς ἀποδόσεως τοῦ Τόμου, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότητα μόνον δύο Ἐκκλησίαι συμμετεῖχον, τὸ Φανάρι καὶ ἡ Ἀλεξάνδρεια. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν παρέστη, ἁπλῶς μήνυμα τοῦ Ἀθηνῶν ἀνέγνωσεν Ἐπίσκοπος τοῦ Φαναρίου. Τελικῶς ἐπρόκειτο διὰ μεγίστην ἀποτυχίαν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com