28 Δεκ 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.12.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΑΠΑΤΗΛΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΓΕΤΑΙ.«Μεταβάλλονται σὲ στυγνοὺς ἱεροεξεταστὲς προκειμένου νὰ ὑπερασπισθοῦν ἀσύλληπτες ἰδιαιτερότητες». Γράφει ὁ ἱερομόναχος π. Μάξιμος Λαυριώτης, Cambridge (U.K.).
Τὸ «Παιδίον» - Πρόκλησις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ †.

Ἡ Θεοπολιτεία τοῦ Ἐμμανουὴλ καὶ ἡ ἀποστολὴ τῶν πιστῶν. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
Χριστούγεννα τότε... Χριστούγεννα σήμερα... Τοῦ Σεβ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ  Κονίτσης Ἀνδρέου
Μαυροβουνίου: Μόνον ἡ Ἐκκλησία μένει ἀκεραία.
Ἡ ἀλήθεια διὰ τὴν λεγομένην καῦσιν τῶν νεκρῶν. Γράφει ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
Ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάσισεν ὑπὲρ τοῦ σχίσματος. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
Ὁ κ. Θ. Γιάγκου γνωρίζει Κανονικὸν Δίκαιον; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ἔφυγε καὶ ὁ τελευταῖος Μεγάλος. Ἔκτισεν Ἱ. Μονάς, ὠκοδόμησε ψυχάς, εγκρέμισε, χωρὶς τὴν θέλησίν του, ἀρχιεπισκόπους! Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.
Ἡ νόθευσις τοῦ ὀρθοδόξου Ἁγιολογίου ναρκοθετεῖ τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν! Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.
Πρόδρομος συνεισάκτου Μοναχισμοῦ ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.
Τὸ ἰδανικὸν «δικαίωμα» διὰ σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
«...Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄ 21). Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
Ποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπάνω εἰς τὴν Γῆ; Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου.
Ἐπικίνδυνοι τάσεις εἰς τὰ σχολεῖα; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Ἀνυποχώρητοι εἰς τάς ἀρχάς μας. Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση.
Περὶ τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας καὶ περὶ Ὑπακοῆς τοῦ Κυρίου. Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν (Ματθ. β΄ 13-23). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου  Ἀστραχανίου, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.
Τιμὴ εἰς τὸ Σῶμα τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων.
Ὁ κ. Πομπέο ἐπαναλαμβάνει εἰς Λίβανον τὸ σχέδιον διασπάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com